Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Aktualności

Manifestacja „białego personelu” w Warszawie 24 września 2016

Porozumienie Zawodów Medycznych organizuje w dniu 24 września 2016 r. (sobota) w Warszawie manifestację „białego personelu”.

Planowana demonstracja ma być protestem przeciwko przedstawionemu przez Ministra Zdrowia w czerwcu projektowi ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Zdaniem związkowców, „zaproponowane stawki są skandalicznie niskie i „zamrażają” obecne płace na co najmniej 5 lat”. Zdanie to w pełni podzielamy.

Wszystkim koleżankom i kolegom chcącym wziąć udział w manifestacji oferujemy naszą pomoc – wspólnie z OZZL zorganizujemy transport i zobowiązujemy się do pokrycia kosztów przejazdu do Warszawy. W tej sprawie proszę kontaktować się z sekretariatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie pod telefonem 12 619 17 20

Szczegóły dotyczące wyjazdu przekażemy w następnym komunikacie.

Poniżej kopia pisma Zarządu OZZL do pobrania.

ikona_pdf protest 24.09

Poniżej zamieszczamy formularz dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, którzy chcą wziąć udział w manifestacji i skorzystać z transportu zbiorowego.

>> FORMULARZ <<

Telefony do kontaktu:
Kraków – 12 6191720
Nowy Sacz – 18 4421647
Krosno – 13 4321859
Przemyśl – 16 6782670

Informujemy, że zapisy przyjmujemy do 10 września 2016 roku.

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Uroczystość wręczenia Ograniczonych Praw Wykonywania Zawodu

Koleżanki i Koledzy Absolwenci.

W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie serdecznie witam w gronie członków naszego samorządu zawodowego.

W związku z tym wydarzeniem, zapraszam na uroczystość wręczenia dokumentów ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, która odbędzie się w dniu 5 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali im. S. Wyspiańskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie).

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału w uroczystości pod adresem rejestr57@hipokrates.org lub telefonicznie pod nr 12 6191716 oraz przybycie na miejsce o godzinie 12.00 celem załatwienia niezbędnych formalności.

Prezes
Okregowej Rady Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności, Młody Lekarz |

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o płacach minimalnych pracowników medycznych

Stanowisko nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

Prezydium ORL w Krakowie w pełni popiera planowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych protest przeciwko przedstawionemu przez Ministra Zdrowia w czerwcu br. projektowi ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Zdaniem organizatorów, „zaproponowane stawki są skandalicznie niskie i zamrażają “obecne płace na co najmniej 5 lat”.

Proponowane uregulowanie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów znacząco odbiega od oczekiwań naszego środowiska. Wysokość zarobków lekarzy i lekarzy dentystów powinna być adekwatna do ponoszonej przez nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje w ochronie zdrowia i życia ludzkiego i wagi roli wykonywanego zawodu w życiu społeczeństwa.

Przedstawione propozycje w znaczący sposób odbiegają od oczekiwań lekarzy i lekarzy dentystów wyrażonych już dziesięć lat temu w uchwale Krajowego Zjazdu Lekarzy z 7 stycznia 2006 r. w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów, tzn. dla lekarza bez specjalizacji – dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS oraz dla lekarzy ze specjalizacją – trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie od lat nieustannie podejmuje starania mające na celu zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom godnych warunków pracy i płacy, wyrażając wielokrotnie swoje zdanie w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarza w swoich stanowiskach i apelach kierowanych do Ministerstwa Zdrowia i Parlamentarzystów.

Oczekiwany przez środowiska medyczne wzrost nakładów na system ochrony zdrowia do poziomu 6,4% PKB jest wg WHO najniższym, jaki zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne obywatelom. Obecne nakłady w wysokości 4,4% PKB nie dają możliwości zapewnienia pacjentom skutecznego, opartego na wiedzy medycznej, leczenia w godnych warunkach.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności, Prezydium ORL 7 kadencji |

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie.

Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept.

Jak informują w komunikatach zmieszczonych na swoich stronach internetowych MOW NFZ w Krakowie i POW NFZ w Rzeszowie przydzielanie w/w numerów recept będzie następowało na wniosek zainteresowanego lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ, który ma umożliwiać:

 1. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 2. przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia  o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 3. przekazanie  w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych,
 4. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu,
 5. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 6. pobieranie puli numerów recept na leki refundowane.

W komunikacie NFZ informuje jednocześnie, iż wnioski o przydzielenie indywidualnych numerów recept mogą być składane od początku sierpnia br.

Apelujemy o nie odkładanie przez zainteresowanych decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę ze względu na możliwość powstania organizacyjnych zatorów w przydziale numerów spowodowanych dużą ilość wniosków jakie ewentualnie jednocześnie mogą wpłynąć bezpośrednio przed 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że obowiązek uzyskania indywidualnych numerów recept nie dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tych którzy udzielają świadczeń w ramach kontraktu.

Wpis z: Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Uwaga – zmiany w zakresie rejestracji praktyk lekarskich

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 rok, poz. 960).

Zgodnie z w/w przepisami w odniesieniu do praktyk lekarskich zniesiony został obowiązek:

 1. dołączania przy rejestracji praktyki opinii sanitarnej wydawanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (oraz przedstawiania kolejnych polis);
 2. posiadania regulaminów organizacyjnych dla indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk wykonywanych wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (dotychczasowe „praktyki wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego”).
Wpis z: Aktualności, Praktyki |

Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 roku uległ zmianie

Wpis z: Aktualności |

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP.

Właściciel takiej firmy (lekarz, lekarz dentysta) nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie, oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robić okresowych badań lekarskich, sporządzać instrukcji stanowiskowych itp.

Natomiast jeśli lekarz czy lekarz dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty, Praktyki |

Małopolski System Informacji Medycznej czyli e-usługi dla lekarzy i pacjentów!

MSIM

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która ma za zadanie ułatwić pracę szpitali i podmiotów leczniczych.

Województwo Małopolskie prowadzi kompleksowe działania mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług medycznych w regionie. Za realizację projektu MSIM odpowiedzialny jest Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego.

Aktualnie trwają prace nad rozbudową Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, która zakłada przyłączenie do systemu kolejnych podmiotów leczniczych i wprowadzenie nowych funkcjonalności.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Wystawa „Medycyna w sztuce”

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w kwietniu otworzy wystawę „Medycyna w sztuce”, kolejną ekspozycję z serii konfrontującej terminy w życiu publicznym ze spojrzeniem artysty. Patronat bad wydarzeniem objęła Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Medycyna jest źródłem wielu tematów, które w różny sposób dotyczą ludzkiej egzystencji. Tym samym jest wymarzonym polem dla sztuki. Z medycyną przede wszystkim kojarzą się choroba, ból i terapia. Medycyna to jednak również rozległa nauka, obejmująca eksperymenty farmakologiczne, biologiczne i psychologiczne oraz borykająca się z wynikającymi z nich problemami etycznymi. Innym fascynującym obszarem medycyny jest psychiatria i związana z nią terapia artystyczna. Jedną z najmłodszych gałęzi medycyny – traktowaną często pobłażliwie – jest chirurgia plastyczna, czyli spełnianie odwiecznego marzenia człowieka o byciu zawsze młodym i pięknym.

Wszystkie wątki i problemy współczesnej medycyny zostaną poruszone w ponad pięćdziesięciu różnorodnych dziełach sprowadzonych do Krakowa z muzeów, galerii oraz prywatnych zbiorów. Pokażemy prace światowej sławy artystów m.in. Mariny Abramovic, Meret Oppenheim, Orlan, ale także polskich twórców – Wilhelma Sasnala czy Roberta Kuśmirowskiego. Pasje artystyczne są również obecne wśród lekarzy, co chcemy podkreślić prezentując rysunki jednego z krakowskich urologów – Tomasza Wiatra, tworzącego portrety znanych osobistości w wolnym czasie. Wystawa będzie dostępna od 21 kwietnia do 2 października 2016 w MOCAK-u.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Kultura |

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Procedura recept w 2016 – eWUŚ

Procedura uzyskania zakresów numerycznych recept refundowanych w 2016 r.

 1. Warto wejść i przeczytać co NFZ napisał na ten temat – zobacz tutaj
  a. Dokładniejszy opis – przeczytaj
 2. Pobrać wniosek
  a. W Krakowie tylko PDF – pobierz
  b. W innych DOC do wypełnienia na komputerze – pobierz
 3. Wypełnić wniosek wg. Instrukcji (zobacz) oraz Słownika (zobacz)
 4. Zebrać dokumenty (wykonać kopię i zabrać oryginały do wglądu):
  a. Prawo Wykonywania Zawodu
  b. Dyplom
  c. Specjalizacje (jeżeli nie są wpisane do PWZ)
  d. Księga Rejestrowa RWPDL (nie jest wymogiem formalnym, ale posiadanie usprawnia procedurę w NFZ) – panie mogą same wydrukować w NFZ.
  e. Wydruk z  CEIDG (nie jest wymogiem formalnym, ale posiadanie usprawnia procedurę w NFZ)
 5. Udać się do NFZ Wydział Gospodarki Lekami – OSOBIŚCIE/upoważnienie
  a. Adresy i godziny (zobacz)
 6. Po otrzymaniu maila z hasłem zalogować się do PORTALU PRACOWNIKA – i tam można złożyć wniosek o dostęp do eWUŚ (kilka kliknięć)
 7. Założenie elektronicznej dokumentacji chorego – która będzie sama drukować recepty jak i sprawdzać eWUŚ.

W razie pytań proszę o kontakt – Bartek Guzik z-ca Sekretarza ORL
bartlomiej.guzik@hipokrates.org

 

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Ważne zmiany – informacja Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej

Koleżanki i Koledzy.

Informuję, że z dniem 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ustawa ta wprowadza zmiany m. in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich. Najistotniejsze zmiany dotyczą:
 

 1. obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego prze osoby, które ukończyły studia w języku innym niż polski.
 2.  

 3. ustanowienie opłaty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne), które wynosi 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia – obecnie 55,50 zł
 4.  

 5. wprowadzenie tzw. “mechanizmu ostrzegania” inne kraje UE, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (czasowy albo stały) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.
 

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
ORL w Krakowie 

Mariusz Janikowski

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Info. Prawne, Rejestr Lekarzy |

Komunikat w sprawie zasad uzyskiwania przez osoby uprawnione recept na leki refundowane

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W związku z wejściem w życie ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia zmieniły się zasady wypisywania recept refundowanych. Każdemu pacjentowi należy się recepta refundowana, stąd niezależnie od umowy lekarz jest zobowiązany taką receptę wystawić.  Zasady wystawiania recept na leki refundowane, dla osób które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept w poniższym komunikacie NFZ.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

       De facto omawiany „Rejestr” jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań organów państwa, izb lekarskich czy pielęgniarskich.

Tym samym zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA

Szanowni Państwo.

Informuję, że otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją, że od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie również przy użyciu bezpłatnej aplikacji udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl/ezla/.

Na wskazanej witrynie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące sposobu, trybu i zasad wystawiania elektronicznych zwolnień. Dostępne są również ulotki informacyjne oraz dokumentacja konieczna do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania e-ZLA przez aplikacje gabinetowe. Na bieżąco publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udostępniona jest możliwość przesłania swojego zapytania na adres: ezla@zus.pl.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności |

Zmiana godzin pracy Delegatur OIL

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 listopada 2015 r. uległy ujednoliceniu godziny pracy Biura OIL w Krakowie oraz Delegatur w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Obecnie wszystkie sprawy załatwią Państwo w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 17.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 15.00

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Spotkania grupy AA

W niedziele o godz. 19.oo, na ul. Krupniczej 11a, w sali konferencyjnej OIL na parterze pracuje nowo powstała grupa AA dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Działa ona co zrozumiałe na 12 Krokach AA oraz wedle 12 Zasad AA. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca odbywa się miting otwarty. Proszę o przekazanie tej informacji Waszym pacjentom medykom czy współpracownikom medycznym, mogącym pomóc swoim pacjentom czy klientom. W pozostałe niedziele odbywają się mityngi zamknięte (tylko dla osób uzależnionych).

Pozdrawiam, Wojtek Oleksy

Wpis z: Aktualności, DLA LEKARZY |

Komunikat w sprawie wezwań NFZ do zapłaty kosztów refundacji leków

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się do wszystkich Państwa, którzy otrzymali wezwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty kwoty refundacji leków wypisanych przez lekarza, który nie miał zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o wypisywanie recept na leki refundowane o to aby nie wpłacali kwot wskazanych w otrzymanym wezwaniu.

OIL w Krakowie podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że refundacja przynależna jest pacjentowi, a nie powinien o niej decydować lekarz. Stąd wszystkich, którzy otrzymali wezwania do zapłaty proszę o kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie Panią Doktor Katarzyną Turek-Fornelską pod nr tel.: 501 430 918.

Ewentualne dokumenty prosimy przesyłać na adres: biuro@oilkrakow.org.pl

Równocześnie OIL w Krakowie podtrzymuje decyzje o pokryciu kosztów pomocy prawnej oraz ewentualnych kosztów postępowań sądowych.

Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania recept oraz zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ

W związku z prowadzoną weryfikacją sprawozdawczości o zrealizowanych receptach refundowanych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pojawiają się przypadki umieszczania na receptach wystawianych w trybie pro auctore, pro familia, nieaktualnych numerów umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Informacje NFZ |

Komunikat w sprawie tzw. “Ogólnopolskiego Plebiscytu Laur Pacjenta”

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu raz jeszcze informujemy i wyjaśniamy:

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwracają się lekarze z pytaniami dotyczącymi kierowanej do nich korespondencji, zawierającej certyfikat w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”. Co ważne lekarze, do których kierowane jest zawiadomienie, nie zgłaszali chęci udziału w takim plebiscycie i nie wyrażali swojej zgody na uczestnictwo w tym konkursie.

– więcej »

Wpis z: Aktualności |

 

Kalendarium

Sierpień 2016
PWŚCPSN
« lip   wrz »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Galerie

 • Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki 2016
  Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki 2016
  2016-06-27 08:43:03
 • IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty!
  IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty!
  2015-11-02 15:07:25
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2015
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2015
  2015-09-21 00:49:01

Polecamy