Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Aktualności

Uwaga – próby oszustwa

Informujemy, że do lekarzy prowadzących praktyki zaczęły trafiać pisma (mające – jak na zamieszczonym niżej scanie – pozory druków urzędowych), w których zawiadamia się ich o konieczności wniesienia opłaty za wpis w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczych i Firm.

Po raz kolejny jest to próba podszycia się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym publicznym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Przypominamy iż wpis do bazy CEIDG jest bezpłatny. Apelujemy o wnikliwą weryfikację tego typu wezwań.

scam(Kliknij, aby powiększyć)

Wpis z: Aktualności |

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o płacach minimalnych pracowników medycznych

Stanowisko nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

Prezydium ORL w Krakowie w pełni popiera planowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych protest przeciwko przedstawionemu przez Ministra Zdrowia w czerwcu br. projektowi ustawy o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych. Zdaniem organizatorów, „zaproponowane stawki są skandalicznie niskie i zamrażają “obecne płace na co najmniej 5 lat”.

Proponowane uregulowanie minimalnych wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów znacząco odbiega od oczekiwań naszego środowiska. Wysokość zarobków lekarzy i lekarzy dentystów powinna być adekwatna do ponoszonej przez nich odpowiedzialności za podejmowane decyzje w ochronie zdrowia i życia ludzkiego i wagi roli wykonywanego zawodu w życiu społeczeństwa.

Przedstawione propozycje w znaczący sposób odbiegają od oczekiwań lekarzy i lekarzy dentystów wyrażonych już dziesięć lat temu w uchwale Krajowego Zjazdu Lekarzy z 7 stycznia 2006 r. w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów, tzn. dla lekarza bez specjalizacji – dwukrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS oraz dla lekarzy ze specjalizacją – trzykrotność średniego krajowego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie od lat nieustannie podejmuje starania mające na celu zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom godnych warunków pracy i płacy, wyrażając wielokrotnie swoje zdanie w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarza w swoich stanowiskach i apelach kierowanych do Ministerstwa Zdrowia i Parlamentarzystów.

Oczekiwany przez środowiska medyczne wzrost nakładów na system ochrony zdrowia do poziomu 6,4% PKB jest wg WHO najniższym, jaki zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne obywatelom. Obecne nakłady w wysokości 4,4% PKB nie dają możliwości zapewnienia pacjentom skutecznego, opartego na wiedzy medycznej, leczenia w godnych warunkach.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności, Prezydium ORL 7 kadencji |

Szkolenie “Pierwsze kroki w zawodzie lekarza – wybrane aspekty praktyczne”

kml logo nowe_male

Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zaprasza lekarzy stażystów do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Pierwsze kroki w zawodzie lekarza – wybrane aspekty praktyczne”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2015 r. w Poroninie.
Zgłoszenia należy dokonywać pod adresem mailowym kml@oilkrakow.org.pl
W mailu zwrotnym otrzymają Państwo nr konta, na który należy uiścić opłatę jak również szczegółowy program szkolenia.
Koszt wyjazdu wynosi 100 zł/osobę (obejmuje: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w szkoleniach i wydarzeniach towarzyszących).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność dokonanych wpłat.

Program szkolenia:

18 listopada

 • Wyjazd z Krakowa, przyjazd i zakwaterowanie w Pensjonacie „Baca” w Poroninie

19 listopada

 • Wykłady szkoleniowe z zakresu etyki lekarskiej, odpowiedzialności zawodowej lekarzy, obowiązków i korzyści z przynależności lekarzy do Samorządu.
 • Wieczorna impreza integracyjna

20 listopada

 • Powrót do Krakowa po śniadaniu.

Liczymy na Wasze uczestnictwo w szkoleniu. Pozdrawiamy serdecznie

dr med. Bartłomiej Guzik
Za-ca Sekretarza ORL w Krakowie
bartlomiej.guzik@hipokrates.org

dr med. Maciej Krupiński
Przewodniczący KML przy ORL w Krakowie
kml@oilkrakow.org.pl

Wpis z: Aktualności, Kursy OIL Kraków, Staż |

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie.

Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept.

Jak informują w komunikatach zmieszczonych na swoich stronach internetowych MOW NFZ w Krakowie i POW NFZ w Rzeszowie przydzielanie w/w numerów recept będzie następowało na wniosek zainteresowanego lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ, który ma umożliwiać:

 1. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 2. przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia  o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 3. przekazanie  w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych,
 4. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu,
 5. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 6. pobieranie puli numerów recept na leki refundowane.

W komunikacie NFZ informuje jednocześnie, iż wnioski o przydzielenie indywidualnych numerów recept mogą być składane od początku sierpnia br.

Apelujemy o nie odkładanie przez zainteresowanych decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę ze względu na możliwość powstania organizacyjnych zatorów w przydziale numerów spowodowanych dużą ilość wniosków jakie ewentualnie jednocześnie mogą wpłynąć bezpośrednio przed 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że obowiązek uzyskania indywidualnych numerów recept nie dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tych którzy udzielają świadczeń w ramach kontraktu.

Wpis z: Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 roku uległ zmianie

Wpis z: Aktualności |

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP.

Właściciel takiej firmy (lekarz, lekarz dentysta) nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie, oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robić okresowych badań lekarskich, sporządzać instrukcji stanowiskowych itp.

Natomiast jeśli lekarz czy lekarz dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty, Praktyki |

Procedura recept w 2016 – eWUŚ

Procedura uzyskania zakresów numerycznych recept refundowanych w 2016 r.

 1. Warto wejść i przeczytać co NFZ napisał na ten temat – zobacz tutaj
  a. Dokładniejszy opis – przeczytaj
 2. Pobrać wniosek
  a. W Krakowie tylko PDF – pobierz
  b. W innych DOC do wypełnienia na komputerze – pobierz
 3. Wypełnić wniosek wg. Instrukcji (zobacz) oraz Słownika (zobacz)
 4. Zebrać dokumenty (wykonać kopię i zabrać oryginały do wglądu):
  a. Prawo Wykonywania Zawodu
  b. Dyplom
  c. Specjalizacje (jeżeli nie są wpisane do PWZ)
  d. Księga Rejestrowa RWPDL (nie jest wymogiem formalnym, ale posiadanie usprawnia procedurę w NFZ) – panie mogą same wydrukować w NFZ.
  e. Wydruk z  CEIDG (nie jest wymogiem formalnym, ale posiadanie usprawnia procedurę w NFZ)
 5. Udać się do NFZ Wydział Gospodarki Lekami – OSOBIŚCIE/upoważnienie
  a. Adresy i godziny (zobacz)
 6. Po otrzymaniu maila z hasłem zalogować się do PORTALU PRACOWNIKA – i tam można złożyć wniosek o dostęp do eWUŚ (kilka kliknięć)
 7. Założenie elektronicznej dokumentacji chorego – która będzie sama drukować recepty jak i sprawdzać eWUŚ.

W razie pytań proszę o kontakt – Bartek Guzik z-ca Sekretarza ORL
bartlomiej.guzik@hipokrates.org

 

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Komunikat w sprawie zasad uzyskiwania przez osoby uprawnione recept na leki refundowane

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

W związku z wejściem w życie ustawy o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia zmieniły się zasady wypisywania recept refundowanych. Każdemu pacjentowi należy się recepta refundowana, stąd niezależnie od umowy lekarz jest zobowiązany taką receptę wystawić.  Zasady wystawiania recept na leki refundowane, dla osób które nie mają zawartej z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept w poniższym komunikacie NFZ.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

       De facto omawiany „Rejestr” jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań organów państwa, izb lekarskich czy pielęgniarskich.

Tym samym zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA

Szanowni Państwo.

Informuję, że otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją, że od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie również przy użyciu bezpłatnej aplikacji udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl/ezla/.

Na wskazanej witrynie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące sposobu, trybu i zasad wystawiania elektronicznych zwolnień. Dostępne są również ulotki informacyjne oraz dokumentacja konieczna do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania e-ZLA przez aplikacje gabinetowe. Na bieżąco publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udostępniona jest możliwość przesłania swojego zapytania na adres: ezla@zus.pl.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności |

Spotkania grupy AA

W niedziele o godz. 19.oo, na ul. Krupniczej 11a, w sali konferencyjnej OIL na parterze pracuje nowo powstała grupa AA dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Działa ona co zrozumiałe na 12 Krokach AA oraz wedle 12 Zasad AA. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca odbywa się miting otwarty. Proszę o przekazanie tej informacji Waszym pacjentom medykom czy współpracownikom medycznym, mogącym pomóc swoim pacjentom czy klientom. W pozostałe niedziele odbywają się mityngi zamknięte (tylko dla osób uzależnionych).

Pozdrawiam, Wojtek Oleksy

Wpis z: Aktualności, DLA LEKARZY |

Komunikat w sprawie wezwań NFZ do zapłaty kosztów refundacji leków

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się do wszystkich Państwa, którzy otrzymali wezwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty kwoty refundacji leków wypisanych przez lekarza, który nie miał zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o wypisywanie recept na leki refundowane o to aby nie wpłacali kwot wskazanych w otrzymanym wezwaniu.

OIL w Krakowie podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że refundacja przynależna jest pacjentowi, a nie powinien o niej decydować lekarz. Stąd wszystkich, którzy otrzymali wezwania do zapłaty proszę o kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie Panią Doktor Katarzyną Turek-Fornelską pod nr tel.: 501 430 918.

Ewentualne dokumenty prosimy przesyłać na adres: biuro@oilkrakow.org.pl

Równocześnie OIL w Krakowie podtrzymuje decyzje o pokryciu kosztów pomocy prawnej oraz ewentualnych kosztów postępowań sądowych.

Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

 

Kalendarium

Wrzesień 2016
PWŚCPSN
« sie   paź »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Ogłoszenia

Galerie

 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44
 • Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki 2016
  Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki 2016
  2016-06-27 08:43:03
 • Majówka Lekarzy Seniorów 2016
  Majówka Lekarzy Seniorów 2016
  2016-09-19 11:50:13

Polecamy