Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

https://www.mednote.pl/

Aktualności

Nowa, tymczasowa siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej

Od 31 lipca 2017 r. zapraszamy do nowej, tymczasowej siedziby
przy ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 (VI piętro)
31-542 Kraków

Godziny pracy Biura Izby (przyjmowania stron) na czas remontu

pon. – czw. 8.00-16.00
pt. 8.00 -14.00

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wpis z: Aktualności |

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie ponownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która posiadała do 31-12-2016 r. podpisaną umowę upoważniającą i zainteresowana jest zachowaniem uprawnień do pobierania numerów recept,  zobowiązana jest do złożenia do oddziału wojewódzkiego stosownego wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym, osoby uprawnione, zainteresowane utrzymaniem uprawnień zobligowane są  do niezwłocznego kontaktu z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, celem dopełnienia formalności związanych z wprowadzeniem nowych zasad.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Informacje NFZ |

Zapraszamy na XXI Bal Lekarza

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXI Bal Lekarza,
który odbędzie się 13.01.2018 r. o godz. 19.00.

Bal Lekarza 2015 r.

Zgodnie z tradycją Bal odbywa się w Hotelu pod Różą w Krakowie.
Zapewniamy szampańską zabawę do białego rana.
Jak co roku odbędzie się licytacja na cele charytatywne.
Więcej o balu, zdjęcia z lat poprzednich znajdziecie na stronie: https://www.facebook.com/BalLekarza/

Ceny biletów:
600 zł/para
300 zł/os.
250 zł/os. poniżej 30 r. ż.

REZERWACJA i SPRZEDAŻ BILETÓW
p. Anna Chuchmacz (Biuro OIL)  tel. 12 619 17 13
e-mail: a.chuchmacz@hipokrates.org
Ilość miejsc OGRANICZONA – decyduje opłacenie miejsc
(wpłaty przyjmujemy do 15 grudnia)

Dr med. Bartłomiej Guzik
Zastępca Sekretarza ORL w Krakowie

Wpis z: Aktualności, Rekreacja |

Prośba o pomoc w obsadzeniu społecznych dyżurów w Przychodni Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei

sln

Koleżanki i Koledzy.

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei zwracamy się z prośbą do Szanownych Koleżanek i Kolegów o pomoc w obsadzeniu społecznych dyżurów w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie, przy ul. Smoleńsk 4,

Powyższa prośba związana jest ze zwiększonym napływem w okresie chłodów chorych, potrzebujących doraźnej pomocy medycznej, zwłaszcza ogólno-lekarskiej.

Ponieważ sytuacja staje się nagląca, przeto uprzejmie prosimy o pomoc i wsparcie działalności charytatywnej, którą Stowarzyszenia Lekarze Nadziei prowadzi od blisko trzydziestu lat na rzecz ludzi znajdujących się niejednokrotnie w dramatycznej sytuacji.

– więcej »

Wpis z: Aktualności |

Odpady medyczne – nowe zasady!!!

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Prezydium ORL o sytuacji w SP ZOZ w Proszowicach

Protest w szpitalu w Proszowicach. Relacja z posiedzenia Prezydium ORL w Krakowie w dniu 8 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w SP ZOZ w Proszowicach.

W związku z trwającym protestem lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ w Proszowicach Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje o ostrożność do lekarzy rozważających oferty pracy ogłoszone w ostatnich dniach przez dyrekcję tegoż szpitala. Obecnie ok. 90 proc. lekarzy zatrudnionych w szpitalu w Proszowicach złożyło wypowiedzenia lub podpisało oświadczenia woli o ich złożeniu. Domagają się odejścia obecnej dyrektor szpitala inżynier Janiny Dobaj, której polityka kadrowa, skoncentrowana na ciągłych oszczędnościach, doprowadziła do tego, że warunki pracy w prowadzonej przez nią placówce zagrażają zdrowiu i życiu lekarzy i pacjentów.

Z powodu braków kadrowych w proszowickim szpitalu dochodzi do nadużyć takich jak: zmuszanie lekarzy do pracy dwie-trzy doby z rzędu, na dwóch-trzech stanowiskach jednocześnie (np. na izbie przyjęć, w opiece całodobowej i podczas wyjazdów karetką), pełnienie dyżurów na oddziale neurologicznym po godz. 15 tylko przez internistę, brak anestezjologa na oddziale położniczym po godz. 15 oraz w weekendy i święta, brak wystarczającej opieki anestezjologicznej na oddziale intensywnej terapii; zmuszanie pacjentów w stanie zagrożenia życia do czekania 7-8 godzin na przewiezienie na oddział specjalistyczny. Udokumentowanych przykładów nieprawidłowości dotarło do Izby Lekarskiej więcej.

Lekarzom z Proszowic utrudnia się także realizację obowiązku kształcenia ustawicznego – lekarz, żeby skończyć specjalizację musi się zgodzić na zmniejszenie pensji do najniższej krajowej albo za każdy tydzień nieobecności, gdy jest na stażach specjalizacyjnych, jego pensja jest obniżana o ¼, aż do najniższej krajowej. Dodatkowo musi podpisać „lojalkę”, że przez dwa lata po odbyciu specjalizacji nie zwolni się z pracy.

Ponadto sposób, w jaki dyrekcja szpitala zwraca się do podwładnych, uwłacza ich godności i jest poniżej wszelkich akceptowalnych standardów zachowań obowiązujących w miejscu pracy, a już w szczególności tam, gdzie ratuje się ludzkie życie (przykładowa wypowiedź: „Jak będę chciała, to będzie pan woził węgiel karetką w czasie dyżuru”).

Protestujący lekarze domagają się w pierwszej kolejności odejścia dyrekcji, a następnie wzrostu zatrudnienia kadr medycznych w szpitalu i podwyżek płac, które są w tej placówce najniższe w całym rejonie.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w swoim Apelu z dnia 8 listopada 2017 r., poparła protest lekarzy walczących nie o partykularne przywileje, lecz bezpieczeństwo pacjentów i przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Lekarza. ORL, która zaangażowała się w rozwiązanie sporu, prosi także lekarzy zrzeszonych w krakowskiej Izbie o okazanie solidarności z protestującymi.

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Apel Prezydium ORL w Krakowie w sprawie sytuacji w SP ZOZ w Proszowicach

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

do Starosty Powiatu Proszowickiego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie po zapoznaniu się z sytuacją SP ZOZ w Proszowicach wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w Szpitalu.

Aktualna sytuacja kadrowa w Szpitalu zagraża zdrowiu i życiu pacjentów a także bezpieczeństwu wykonywania zawodu lekarza.

Zwracamy się do Pana Starosty z prośbą o spowodowanie pilnych zmian w funkcjonowaniu Szpitala lub podjęcie decyzji o jego likwidacji.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Wpis z: Aktualności, Prezydium ORL 7 kadencji |

Obywatelski projekt ustawy o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia

Szanowni Państwo,
Drodzy Pacjenci,
Koleżanki i Koledzy!

 

Wspierając aktywnie protest lekarzy (#protestmedykow) od samego początku, zwracamy się do Was z prośbą o maksymalną mobilizację w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia.

Teraz przyszedł czas jedności i wsparcia inicjatywy ustawodawczej.

Poniżej link do projektu ustawy oraz najważniejsze informacje i instrukcja jak wypełniać tabelę podpisami: https://goo.gl/CioysV

 

Pełny tekst projektu zmiany ustawy poniżej:

ikona_pdf Obywatelski projekt ustawy o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia

Bezpośredni link do pobrania tabeli na podpisy tutaj:

ikona_pdf TABELA na podpisy

Wszystkie podpisy prosimy kierować do naszego Biura:

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

 • Kordylewskiego 11, VI piętro
  31-542 Kraków

lub do delegatur:

 • Kopernika 18, 33-300 Nowy Sącz
 • Niepodległości 2, 38-400 Krosno
 • Rynek 5, 37-700 Przemyśl

My zobowiązujemy się przekazać je do organizatorów

 

Bartłomiej Guzik,
Zastępca Sekretarza ORL
Andrzej Matyja
Prezes ORL

 

Wpis z: Aktualności |

Stanowisko Prezydium ORL w Krakowie

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 października 2017 r.

 

Prezydium ORL w Krakowie w pełni popiera protest rezydentów domagających się wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną w naszym kraju do 6,8 % PKB.

Nikt nie ma prawa moralnego, aby poświęcać życie i zdrowie tysięcy ludzi, umierających z powodu niewydolności i niedofinansowania opieki zdrowotnej.

Siłą tego protestu jest jego zgodność z zasadami etyki lekarskiej i przysięgą Hipokratesa – nikt nie odszedł od łóżka pacjenta, nikt pacjentowi nie odmówił pomocy. Protestujący lekarze narażają jedynie własne zdrowie.

Sprzeciwiamy się nadawaniu kontekstu politycznego protestowi.

Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację o planowanym strajku lekarzy w Małopolsce, z którym się nie zgadzamy i uważamy, że decyzja ta jest pochopna i podjęta pod wpływem chwilowych emocji. Naszym obowiązkiem jest, niezależnie od sytuacji, niesienie pomocy pacjentom i bycie zawsze z potrzebującymi. W związku z tym apelujemy  do wszystkich lekarzy o poparciu akcji protestacyjnej w formie nie kolidującej  z obowiązkami lekarza wobec pacjenta.

Zwracamy się ponownie do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, aby włączył się w spór trwający między Rządem a protestującymi rezydentami /21 dzień protestu głodowego/. O opiece zdrowotnej powinniśmy mówić bez względu na przynależność partyjną i różnice polityczne. Zdrowie jest ponadpartyjne i niezależnie jak będzie zorganizowana opieka zdrowotna w naszym kraju, to nakłady finansowe powinny równoważyć zakres świadczeń medycznych. Ta kwestia powinna być fundamentem systemu, gdyż jest dla wszystkich bezsporna i nie wolno politykom żadnego ugrupowania odsuwać odpowiedzialności za niewydolny system opieki zdrowotnej w Polsce. Zwłaszcza, że żadne, jak dotąd, ugrupowanie polityczne będące u władzy nie traktowało spraw zdrowia jako priorytetowych.

 

Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr med. Bartłomiej Guzik prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Wpis z: Aktualności, Prezydium ORL 7 kadencji |

Stanowisko Konwentu Prezesów ORL z dnia 14 października 2017 r.

Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich, zebrani w Warszawie w dniu 14 października 2017 roku wyrażają wszystkim głodującym lekarzom podziękowania za podjęcie dramatycznej decyzji o rozpoczęciu akcji ptotestacyjnej.

Deklarujemy pełne wsparcie dla tego protestu, zapewniając pomoc prawną, logistyczną i finansową.

Życzymy protestującym wytrwałości w walce o wprowadzenie normalności do polskiej ochrony zdrowia, a polskim pacjentom jak najszybszej możliwości skorzystania z efektów tych zmian.

 

Przewodniczący Konwentu
Jerzy Jakubiszyn

Wpis z: Aktualności |

Komunikat Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie aktywnie angażuje się w poparcie protestu rezydentów. Koordynatorem całej akcji jest Dr Maciej Krupiński.
Nasze działania, oprócz wsparcia finansowego (koszulki, transport i in.) sprowadziły się także do wystąpienia do Pana Prezydenta, Pani Premier, Marszałków Sejmu i Senatu o pilne spotkanie i negocjacje z protestującymi rezydentami.

Otrzymaliśmy enigmatyczne odpowiedzi od Pani Premier i Marszałka Sejmu. Od Pana Prezydenta i Marszałka Senatu do chwili obecnej żadna odpowiedź nie dotarła.

Pomimo płynącego poparcia, nie tylko środowiska lekarskiego, ale i wszystkich zawodów medycznych oraz pacjentów, jak w dniu wczorajszym stwierdził jeden z protestujących rezydentów: “doszło do upokorzenia protestujących i pomimo ich woli nie doszło do spotkania z Panią Premier”.

Również obradujące w Krakowie Forum Zawodów Zaufania Publicznego (14 samorządów) poparło protest, wyrażając go w przyjętym stanowisku.

Koleżanki i Koledzy zwracam się do wszystkich Państwa, którzy popierają protest, aby na znak solidarności przypiąć czarną wstążeczkę na ubraniach, fartuchach i nosić ją aż do jego zakończenia. W ten sposób wyrazimy poparcie dla postulatów rezydentów, równocześnie pracując na rzecz naszych pacjentów.
Wstążeczki będą przygotowane dla Państwa, można odbierać w Izbie.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby rozpropagować w swoich środowiskach pracy tę formę poparcia.

Dodatkowo, w dniu jutrzejszym (14.10.br.) o godz. 12.00, pod siedzibą Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbywać się będzie wiec poparcia, na który serdecznie Koleżanki i Kolegów zapraszam, osobiście będę reprezentował Krakowską Izbę.

Z pozdrowieniami
Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności |

Stanowisko w sprawie rozporządzenia MZ o miesięcznym wynagrodzeniu lek i lek dent

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 3 października 2017 roku

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie popiera lekarzy rezydentów, członków samorządu lekarskiego, którzy uczestniczą w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Cel protestu którym jest poprawa stanu ochrony zdrowia w Polsce był od zawsze przedmiotem postulatów m.in. Izby w Krakowie. Zbyt małe nakłady na ochronę zdrowia, urągające standardom europejskim powodują wadliwe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, czego konsekwencją jest brak lekarzy specjalistów.

W opinii Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie należy podjąć konkretne i realne działania poprzez niezwłoczne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

Przekazane do zaopiniowania projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających specjalizację w ramach rezydentury, nie rozwiązuje problemu, a jedynie stwarza pozory uregulowania kwestii podniesienia uposażeń lekarzy rezydentów.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła o natychmiastowe podjęcie rozmów z protestującymi młodymi lekarzami, a następnie przygotowanie, we współpracy z samorządem lekarskim, programu poprawy obecnej, dramatycznej sytuacji opieki medycznej w Polsce.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Lek. Katarzyna Turek-Fornelska Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

 

 

Wpis z: Aktualności, Prezydium ORL 7 kadencji |

Instrukcja zgłoszenia Absolwenta do LEK/LDEK

 1. Osoba chcąca przystąpić do LEK/LDEK zakłada konto w SMK w możliwie jak najkrótszym czasie – https://smk.ezdrowie.gov.pl/
 2. Po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu, Absolwent składa wniosek poprzez SMK o nadanie roli „Absolwenta” ( w przypadku zaświadczenia niezbędny jest numer tego zaświadczenia). Następnie konieczne będzie potwierdzenie tożsamości oraz uprawnień niezbędnych do posiadania konta. W tym celu Absolwenci udają się osobiście z oryginałem zaświadczenia o ukończeniu studiów lub z dyplomem oraz dowodem tożsamości w celu zatwierdzenia wniosku do wybranej przez siebie w systemie SMK izby lekarskiej
 3. Po nadaniu uprawnień w izbie lekarskiej, Absolwenci rejestrują się na LEK/LDEK wg formularza, który będzie dostępny w systemie SMK

Wyżej wymieniona procedura NIE JEST związana z przyznaniem Prawa Wykonywania Zawodu oraz aplikowaniem na staż podyplomowy. Wykaz dokumentów wymaganych do uzyskania prawa wykonywania zawodu na staż podyplomowy dostępny jest na stronie internetowej OIL w Krakowie (zakładka ”jak załatwić sprawy”)

Ponadto zalecamy założenie profilu zaufanego ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta, który w przyszłości ułatwi wszelkie procedury związane z korzystaniem z systemu SMK oraz m.in. rejestracją praktyk w OIL.

Wpis z: Aktualności, Młody Lekarz, Staż |

Odpowiedź na listy Prezesa ORL do władz

Szanowni Państwo, poniżej odpowiedzi na nasze listy wystosowane do władz RP

 

pdf
Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP

Od Pana Prezydenta i Marszałka Senatu do chwili obecnej żadna odpowiedź nie dotarła.

Wpis z: Aktualności |

List Prezesa ORL do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Koleżanki i Koledzy.

Podjęty przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie Apel w sprawie strajku młodych lekarzy dołączyłem do listu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z prośbą  o zainicjowanie działań, dzięki którym młodzi lekarze będą mogli podjąć decyzję o powstrzymaniu się od planowanego strajku głodowego.

Kraków, dnia 26 września 2017 roku

Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zwracam się do Pana z gorącą prośbą o zapoznanie się z załączonym Apelem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, skierowanym do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o podjęcie działań, dzięki którym młodzi lekarze będą mogli podjąć decyzję o powstrzymaniu się od planowanego strajku głodowego.

Strajk głodowy, to wyraz najdalej idącej desperacji. To także krok pokazujący poczucie beznadziei i zawodu. Strajk głodowy, jako ostateczna forma protestu, niewątpliwie zagraża zdrowiu i życiu młodych ludzi, na których nam wszystkim szczególnie zależy. Od ich kondycji psychofizycznej, od ich zdolności do stawiania właściwej diagnozy, od empatii wobec chorych zależy zdrowie i dobrostan całego polskiego społeczeństwa. Tymczasem sytuacja młodych lekarzy, w warunkach przyzwoitego rozwoju gospodarczego kraju, wskazuje coraz bardziej na ich marginalizację i obniżenie prestiżu ich zawodu i pozycji, a częstokroć na ekonomiczne i socjalne poniżenie. W opinii lekarzy, ale i przedstawicieli innych zawodów, sytuacja lekarzy rezydentów i pozostałych specjalizantów stała się
dramatyczna.

– więcej »

Wpis z: Aktualności |

Utrudnienia w Systemie Kształcenia Medycznego

W związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami, informującymi o tym, że lekarze ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego doznają poważnych utrudnień w złożeniu wniosku, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o pilne objęcie nadzorem Systemu Kształcenia Medycznego (SMK) i podjęcie działań mających na celu usunięcie istotnych wad działania systemu SMK.

Do chwili obecnej Samorząd Lekarski nie otrzymał odpowiedzi, sprawę będziemy monitorować

Pełna treść pisma na stronie NIL:
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/utrudnienia-w-systemie-ksztalcenia-medycznego-list-prezesa-nrl-do-ministra-zdrowia

Wpis z: Aktualności |

Komunikat w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakreślając nowe terminy na wdrożenie poszczególnych typów dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

I tak stosownie do brzmienia art. 56 projektowanej zmiany ustawy:

Dokumentacja medyczna generalnie może być prowadzona także w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podkreślamy, iż proponowane zmiany wymagają jeszcze zatwierdzenia w toku prac legislacyjnych.

Wpis z: Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Informacja na temat zgłaszania się lekarzy do PES

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury m. in. w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu,
zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje na ten temat.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Komisja Kształcenia, Komunikaty |

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji |

Komunikat w sprawie portalu “Znany Lekarz”

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Wobec powtarzających się informacji ze strony Koleżanek i Kolegów, iż na portalu „Znany Lekarz” są umieszczane nieprawdziwe i obraźliwe informacje dotyczące sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych, poniżej załączam wzór wezwania do ich usunięcia.

Jednocześnie zapraszam do składania wniosków do Rzecznika Praw Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie o objęcie pomocą prawna w przypadku nieskuteczności podejmowanych przez Państwa działań.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

word2010-icon
Wezwanie do usuniecia wpisu z portalu Znany Lekarz

Wpis z: Aktualności |

Przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept!

Zgodnie z treścią zarządzenia Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez lekarzy, którzy nie rozwiązali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przed 31 grudnia 2016 r., może nastąpić w terminie  6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej tj. do 30 czerwca 2017 r.

Przypominamy, że 1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Osoby dotychczas uprawnione obecnie na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania.

Wskazane powyżej zarządzenie przedłuża termin na złożenie tego wniosku do 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 114/2016/DGL dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

WI/NIL

Wpis z: Aktualności |

Uwaga – próby oszustwa

Informujemy, że do lekarzy prowadzących praktyki zaczęły trafiać pisma (mające – jak na zamieszczonym niżej scanie – pozory druków urzędowych), w których zawiadamia się ich o konieczności wniesienia opłaty za wpis w Centralnym Rejestrze Działalności Gospodarczych i Firm.

Po raz kolejny jest to próba podszycia się pod Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jest jedynym publicznym spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Przypominamy iż wpis do bazy CEIDG jest bezpłatny. Apelujemy o wnikliwą weryfikację tego typu wezwań.

scam(Kliknij, aby powiększyć)

Wpis z: Aktualności |

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie.

Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept.

Jak informują w komunikatach zmieszczonych na swoich stronach internetowych MOW NFZ w Krakowie i POW NFZ w Rzeszowie przydzielanie w/w numerów recept będzie następowało na wniosek zainteresowanego lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ, który ma umożliwiać:

 1. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 2. przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia  o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 3. przekazanie  w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych,
 4. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu,
 5. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 6. pobieranie puli numerów recept na leki refundowane.

W komunikacie NFZ informuje jednocześnie, iż wnioski o przydzielenie indywidualnych numerów recept mogą być składane od początku sierpnia br.

Apelujemy o nie odkładanie przez zainteresowanych decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę ze względu na możliwość powstania organizacyjnych zatorów w przydziale numerów spowodowanych dużą ilość wniosków jakie ewentualnie jednocześnie mogą wpłynąć bezpośrednio przed 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że obowiązek uzyskania indywidualnych numerów recept nie dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tych którzy udzielają świadczeń w ramach kontraktu.

Wpis z: Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP.

Właściciel takiej firmy (lekarz, lekarz dentysta) nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie, oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robić okresowych badań lekarskich, sporządzać instrukcji stanowiskowych itp.

Natomiast jeśli lekarz czy lekarz dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty, Praktyki |

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

       De facto omawiany „Rejestr” jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań organów państwa, izb lekarskich czy pielęgniarskich.

Tym samym zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Spotkania grupy AA

W niedziele o godz. 19.oo, na ul. Krupniczej 11a, w sali konferencyjnej OIL na parterze pracuje nowo powstała grupa AA dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Działa ona co zrozumiałe na 12 Krokach AA oraz wedle 12 Zasad AA. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca odbywa się miting otwarty. Proszę o przekazanie tej informacji Waszym pacjentom medykom czy współpracownikom medycznym, mogącym pomóc swoim pacjentom czy klientom. W pozostałe niedziele odbywają się mityngi zamknięte (tylko dla osób uzależnionych).

Pozdrawiam, Wojtek Oleksy

Wpis z: Aktualności, DLA LEKARZY |

Komunikat w sprawie wezwań NFZ do zapłaty kosztów refundacji leków

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się do wszystkich Państwa, którzy otrzymali wezwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty kwoty refundacji leków wypisanych przez lekarza, który nie miał zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o wypisywanie recept na leki refundowane o to aby nie wpłacali kwot wskazanych w otrzymanym wezwaniu.

OIL w Krakowie podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że refundacja przynależna jest pacjentowi, a nie powinien o niej decydować lekarz. Stąd wszystkich, którzy otrzymali wezwania do zapłaty proszę o kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie Panią Doktor Katarzyną Turek-Fornelską pod nr tel.: 501 430 918.

Ewentualne dokumenty prosimy przesyłać na adres: biuro@oilkrakow.org.pl

Równocześnie OIL w Krakowie podtrzymuje decyzje o pokryciu kosztów pomocy prawnej oraz ewentualnych kosztów postępowań sądowych.

Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

 

Wybory

Obwieszczenie OKW
z dnia 02.10.2017 r.
o wynikach wyborów delegatów VIII kadencji.

Uchwała OKW
z dnia 08.11.2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów w rejonach wyborczych.

Kalendarium

Grudzień 2017
PWŚCPSN
« lis   sty »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 • No Events

Galerie

 • Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  2017-09-12 11:59:06
 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44

Polecamy