Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

20 lat współpracy z Białorusią – podpisanie umowy Grodno-Kraków

Od blisko 20 lat trwa współpraca na niwie medycznej lekarzy Obwodu Grodzieńskiego i Małopolski. Lekarze białoruscy przyjeżdżają na parotygodniowe staże do krakowskich szpitali, lekarze z Małopolski wyjeżdżają do Grodna z odczytami i prezentacjami, a pośredniczy w tym Izba Lekarska. Szczególne zasługi w tym względzie położył dr Adam Wiernikowski, reprezentujący nasz samorząd od III kadencji.

Po ostatniej wizycie naszej delegacji na Białorusi jesienią 2013 postanowiono tę współpracę ująć w ramy prawne. 24 stycznia 2014 roku gościł w Krakowie dr Andrzej Striżak (z Małżonką), dyrektor Wydziału Zdrowia w Grodnie, który podpisał w siedzibie Izby stosowne „Porozumienie o współpracy”, z reprezentującym Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, prezesem prof. Andrzejem Matyją.

„Porozumienie” przewiduje wymianę doświadczeń zawodowych i organizacyjnych w postaci inicjatyw edukacyjno-naukowych, wspólną organizację imprez sportowych i kulturalnych, wzajemne staże naukowo-szkoleniowe itp.

O tym, jak wygląda ochrona zdrowia na Białorusi przeczytacie Państwo w wywiadzie z dr. A. Striżakiem. W wielu wypadkach można z niej brać przykład, bo nasz obraz medialny Białorusi nie grzeszy obiektywizmem.

W skromnej uroczystości w Izbie gościli z tej okazji m.in. Sekretarz Rady Miasta Krakowa Paweł Stańczyk, z-ca dyr. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anita Orzeł Nowak, członkowie Prezydium ORL. Wzajemna wymiana upominków (otrzymaliśmy reprodukcję średniowiecznej grafiki Grodna) zamknęła uroczystość.

Poniżej relacja wideo z Kroniki Krakowskiej TVP3 Kraków z dnia 24.01.2014 r.

Rozmowa z dr. med. Andrzejem A. Striżakiem, dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia w Grodnie

– Zacznijmy zwyczajowo: Jak wygląda system publicznej ochrony zdrowia na Białorusi?

– W całym kraju obowiązuje państwowy system ochrony zdrowia, finansowany z budżetu centralnego, dzielonego na 6 obwodów (odpowiadających polskim województwom) i miasto stołeczne Mińsk. Opieka zdrowotna jest bezpłatna. System przypomina obowiązujący w Polsce, przed transformacją ustrojową. Żeby Państwu przybliżyć naszą strukturę demograficzno-administracyjną dodam, że 17 grodzieńskich rejonów, zamieszkuje 1,3 mln mieszkańców.

– A ilu jest lekarzy, powiedzmy, na 1000 mieszkańców? Wg raportu OECD na 2010 rok w Polsce było ich 2,2 (najmniej w Europie).

– Nie znam danych według tego wskaźnika. Natomiast wiem, że na 10 000 mieszkańców w Obwodzie Grodzieńskim, mamy 39 lekarzy. W liczbach bezwzględnych mamy 5100 lekarzy i 17 000 pielęgniarek. W całej Białorusi, liczącej 9 mln mieszkańców, jest ok. 30 000 lekarzy.

– A sieć szpitali…?

– W każdym obwodzie jest szpital wielospe-cjalistyczny na ok. 130 do 200 łóżek, w stolicy działa większy na ok. 1000 łóżek. W każdym Obwodzie działa też całodobowo samodzielne pogotowie ratunkowe z własnym transportem, wyposażonym w zwykłe i reanimacyjne karetki.

– Kto nimi jeździ?

– Obowiązuje zasada: 1 lekarz i 1 felczer. W całej Białorusi jest jeden numer telefoniczny Pogotowia – 103

– A czy istnieje też prywatna służba zdrowia?

– Nie ma prywatnych szpitali, działają natomiast prywatne gabinety lekarskie, głównie stomatologiczne, internistyczne, fizjoterapii, ginekologii, okulistyki, może coś pominąłem.

– Jakie są nakłady państwa na ochronę zdrowia w procencie od PKB?

– Rzędu 6,5 procent, przy czym nie ukrywam, że finanse to jeden z głównych problemów ochrony zdrowia, stąd koncentrujemy się np. na racjonalnym obłożeniu łóżek.

– Orientuje się Pan może, jaki procent nakładów idzie na szpitale, a jaki na lecznictwo podstawowe i ambulatoryjne?

– Na szpitale kieruje się ok. 55% środków, reszta idzie na poradnictwo specjalistyczne.

– A jak zarabiają lekarze? Jaki jest prestiż zawodu?

– Brak mi danych, sądzę, że plasujemy się gdzieś w środku rozmaitych grup zawodowych, natomiast prestiż zawodu jest wysoki, czego świadectwem ok. 3 kandydatów na 1 miejsce na studia medyczne.

– To zaskakująco niewiele w porównaniu z Polską. A ile jest uczelni medycznych? Jak długo trwają studia? Jak uzyskuje się specjalizację?

– Mamy cztery akademie medyczne, w Mińsku, Grodnie, Witebsku i Homlu. Studia trwają 6 lat, a po nich obowiązuje roczny staż podyplomowy, mający charakter specjalizacji zakończonej państwowym egzaminem. Pełne prawa specjalisty uzyskuje się po dodatkowych 2 latach pracy w szpitalu, na oddziale odpowiadającym wybranej specjalizacji.

– Obowiązują skierowania do pracy?

– Owszem, ale tylko w odniesieniu do absolwentów studiów państwowych, bezpłatnych. Natomiast w wypadku kończenia studiów płatnych ma się wolny wybór specjalizacji i potem miejsca pracy.

– Jakie dyscypliny medyczne są Państwa chlubą?

– To trudno powiedzieć. Powiedzmy, że trau-matologia, a zwłaszcza protezy stawu biodrowego, kolanowego, łokciowego, barku, stopy. W Grodnie cieszymy się z rosnącej ilościowo transplantologii nerek, z kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii laparoskopowej, okulistyki, ginekologii…

– No to powiedzmy jeszcze na koniec tej rozmowy o polsko-białoruskiej współpracy i jej perspektywach…

– Współpraca sięga lat 90. XX w. Każdego roku Kraków przyjmuje kilku lekarzy z Grodna na 2-3 tygodniowe staże specjalistyczne w szpitalach. Chcemy teraz tę współpracę poszerzyć, gościć także na Białorusi lekarzy z Polski. Właśnie zamierzamy podpisać jutro umowę o współpracy między Krakowem a Grodnem. Nas interesuje przede wszystkim kardiochirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, kardiologia i onkologia. A co interesuje Kraków, to przecież Państwo sami wiecie.

* * *

Dr med. Andrzej A. Striżak,
absolwent AM w Grodnie, dyplom uzyskał w 1986 roku, po czym uzyskał specjalizację z traumatologii dziecięcej. Od 2003 dyrektor Dziecięcego Szpitala Obwodowego, od 2010 dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia – w Grodnie. Rodzinnie pogrążony w ochronie zdrowia: zona Helena, też lekarz, internista, syn traumatolog w pogotowiu, synowa – okulistka. Wnuki oczekiwane z utęsknieniem.

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory