Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Aktualności

Dostosowanie pracy biura Izby do sytuacji epidemiologicznej

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16 marca – 11 kwietnia br., w związku z sytuacją epidemiologiczną, wprowadzamy w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie obsługę z pominięciem kontaktu osobistego. (Szczegóły …)

OIL Kraków zapewnia pomoc dla lekarzy i lekarzy dentystów

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie podejmuje działania zapewniające lekarzom i lekarzom dentystom dodatkowe wsparcie w różnych formach i zakresach! (Szczegóły…)

Jak złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Odpowiedź ZUS w sprawie: Jak złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności składek ZUS.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące (plik doc 92kb)

– więcej »

Uwaga Stażyści

Uwaga Stażyści
Lekarze, lekarze dentyści, którzy ukończyli staż podyplomowy i złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy będą mogli złożyć dokumenty o PWZ po stażu w biurze Izby (Rejestr Lekarzy – parter po lewej stronie) przy ul. Krupniczej  w dniu 6 kwietnia w godzinach 10-14
Komplet dokumentów winien być zapakowany do koperty, na której prosimy o umieszczenie danych : imię i nazwisko telefon i adres e-mail
wykaz dokumentów oraz druki do pobrania znajdują się: http://izbalekarska.pl/rejestracja-i-prawo-wykonywania-zawodu/
Kolejne terminy będziemy zamieszczać na bieżąco
Informujemy, że z uwagi na obecną sytuację w pomieszczeniu będzie mogła przebywać jedna osoba

Komunikat w sprawie zasad realizacji stażu w okresie epidemii

Informacja w sprawie zwolnienia ze składek w przypadku zawieszenia działalności praktyki lekarskiej

Informujemy, iż lekarze oraz lekarze dentyści, którzy w związku z epidemią zawiesili prowadzenie prywatnych praktyk lekarskich mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek członkowskich za ten okres. W tym celu należy zawiesić działalność w systemie RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) oraz złożyć w Dziale Składek OIL druk oświadczenia o nieosiąganiu przychodów (do pobrania: http://izbalekarska.pl/wp-content/uploads/2014/12/doc_oswiadczenie%20o%20nieosiaganiu%20przychodow.pdf)

 Wypełnione i podpisane własnoręcznie oświadczenie (w formie skanu lub zdjęcia) należy przesłać na adres e-mail: skladki57@oilkrakow.org.pl

Przypominamy, że zwolnienie z opłacania składek nastąpi od kolejnego pełnego miesiąca po złożeniu wniosku w biurze OIL w Krakowie.

Apel samorządów zawodów medycznych do Premiera RP z 1 kwietnia 2020 r

Apelsam

 

Grupa Balinta – odwołane

Szanowni Państwo,

Spotkanie Grupy Balinta pierwotnie planowane na 22 kwietnia 2020 r. zostaje przesunięte na termin późniejszy z powodu epidemii COVID – 19.

O nowym terminie będziemy informować na bieżąco.

Stanowisko Prez NRL w spr. senackiego projektu

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Stan35

Komunikat w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 znowelizowała m.in. ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie regulacji dotyczących stażu podyplomowego. 

– więcej »

Stanowisko Prez. NRL (wolność wypowiedzi)

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie korzystania przez lekarzy i lekarzy dentystów z wolności wypowiedzi

Stan34

Apel Prez. NRL do NFZ

Apel Prezydium NRL do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Apel12

Stanowisko Prez. NRL

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie

Stan36

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

zalecenia_nbzalecenia_rZalecenia_st

Apel

Apel Prezydium NRL w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii.

Apel-fin

 

Stanowisko Prezydium NRL

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Stan_32

Stanowisko Prezydium NRL

Stanowisko Prezydium NRL w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Stan_33

Komunikat w sprawie szkoleń ORP

KOMUNIKAT

Okręgowa Izba Lekarska informuje, że w dniu 11.03.2020r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta /Dz.U z  dnia 10 marca 2020 r. poz. 390/.

Należy zwrócić uwagę na zapisy ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1792)w art.9 ust.2 podano ważną informację dotyczącą terminu uzyskania 20 punktów szkoleniowych w ciągu kolejnych 5 lat tj.do września 2024r. Osoby wykonujące badania diagnostyczne, lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także dla osób nadzorujących ich wykonanie mogą podnosić swoje kwalifikacje z zakresu ochrony radilogicznej pacjenta poprzez szkolenie stacjonarne lub szkolenie na odległośc za które mogą uzyskać 20 punktów szkoleniowych. – więcej »

Apel zawodów medycznych do środowiska lekarskiego

do_lekarzy

Apel zawodów medycznych do rządu polskiego

do_rzadu

Apel zawodów medycznych do pacjentów

do_pacjentow

List do Wojewody Małopolskiego i Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie pilnych działań

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie wystosował list do Wojewody Małopolskiego i Wojewody Podkarpackiego z prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do stworzenia warunków, które umożliwią w najbliższym czasie zapewnienie pacjentom koniecznych świadczeń zdrowotnych.  – więcej »

Apel do lekarzy POZ, AOS

Apel do lekarzy POZ, AOS

W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego w naszym kraju apelujemy do lekarzy o ograniczenie wszelkich kontaktów pacjentów z personelem medycznym. Apelujemy o rozważenie zleceń pielęgniarkom wizyt domowych i zleceń wykonywania zastrzyków domięśniowych, jeśli istnieje możliwość podania leku drogą doustną.

 

Sekretarz ORL w Krakowie

Mariusz Janikowski

Apel Prezydium NRL do władz publicznych

Apel Nr 9/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 13 marca 2020 r.

do władz publicznych – więcej »

Apel Prezydium NRL do lekarzy i lekarzy dentystów

Apel Nr 8/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 13 marca 2020 r.

do lekarzy i lekarzy dentystów – więcej »

Apel Prezydium NRL do Ministra Zdrowia

Apel Nr 7/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

do Ministra Zdrowia

o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2 – więcej »

Apel Prezydium NRL do Obywateli RP

Apel Nr 6/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

do Obywateli RP – więcej »

Apel Prezydium NRL o zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej

Apel Nr 5/20/P-VIII

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 12 marca 2020 r.

o zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej w związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 w Polsce

– więcej »

Kursy i szkolenia – ODWOŁANE

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie informuje o odwołaniu kursów:

Onkologia kliniczna w terminie 20 – 23.04.2020 r.

Medycyna paliatywna w terminie 16 – 19.03.2020 r.

ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia w terminie 21.03.2020 r.

Prawo medyczne w terminie 30.03 – 01.04. 2020 r.

ALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych w terminie 18 – 19.04.2020 r.

Praktyczny kurs EKG w terminie 25.04.2020 r.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym w terminie 25.04.2020 r.

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym w terminie 26.04.2020 r. (Krosno)

Nowe daty szkoleń będą podane w terminie późniejszym.

Wnioski po spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w spr. koronawirusa

koronawirus

Ankieta: Opinia lekarzy i farmaceutów na temat wzajemnej współpracy.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym „Opinia lekarzy i farmaceutów na temat wzajemnej współpracy.” Badanie realizowane jest przez Katedrę i Zakład Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Udział w badaniu jest anonimowy.

Link do ankiety: https://researchonline.pl/6227/wspolpraca-lekarz-farmaceuta

W razie pytań i wątpliwości bardzo proszę o kontakt poprzez adres e-mail: zielinskatomczak@ump.edu.pl  

Przesunięcie w czasie Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Krakowie

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści,

W związku z poważną sytuacją, związaną z rozwijającą się w Europie i na świecie epidemią koronawirusa SARS cov-2, wypełniając jasne i stanowcze rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego dla profesjonalistów medycznych z dnia 2 marca 2020 r. oraz apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 lutego 2020 r., w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie wszystkich Państwa, podjąłem decyzję o przesunięciu w czasie Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Krakowie, zaplanowanego pierwotnie na dzień 28 marca 2020 r.

W komunikacie z dnia 2 marca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wskazał kategorycznie i wyraźnie, że „mając na uwadze kluczową rolę profesjonalistów medycznych w prewencji szerzenia się zakażeń, rekomenduję odwołanie wszystkich konferencji i wydarzeń branżowych z udziałem osób wykonujących zawody medyczne.

W świetle powyższego informuję, że nowy termin Okręgowego Zjazdu Lekarzy zostanie podany do Państwa wiadomości po zmianie sytuacji epidemicznej w Kraju i Europie oraz zmianie w tym względzie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego.

 Robert Stępień

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Galicyjska Gazeta Lekarska Nr 1/175 (styczeń/luty 2020)

n202001

Zapraszamy do lektury nowego numeru „GGL”. W numerze m.in.:
> Ostatnia instrukcja korzystania z e-recept
doktora Mariusza Janikowskiego (5) – więcej »

LEKARZ (SPECJALISTA) DO PRACY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I URAZOWEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni  „Szpital Powiatowy”                  im. bł. Marty Wieckiej

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

LEKARZ (SPECJALISTA) DO PRACY W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I URAZOWEJ 

 Opis stanowiska:

 • oferujemy pracę dla lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z pododdziałem chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
 • doświadczenie w pracy w oddziale zabiegowym
  • sumienność, zaangażowanie

 Oferujemy:

 • wsparcie merytoryczne wykwalifikowanej kadry medycznej
 • pracę w zgranym wyspecjalizowanym zespole
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

Prosimy wysłać aplikację na adres: jbinkowska@szpital-bochnia.pl lub skontaktować się telefonicznie
pod numerem: (14) 61 53 204.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia.

 1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………
 2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
 3. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Dane osobowe w niniejszej umowie z pracownikiem podlegają ochronie według ustawy z dnia  10 maja 2018 r.  (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Kraków – lekarz POZ

Zatrudnimy lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub rezydenta w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej na stanowisko lekarza POZ do pracy z osobami dorosłymi w Ad Aegrotum NZOZ w Krakowie ul. Długa 38.
Oferujemy pracę w skomputeryzowanej (mMedica) placówce, w zespole sześciu lekarzy. Posiadamy certyfikat akredytacyjny.
Wymiar zatrudnienia – pełny etat w systemie dwuzmianowym, umowa o pracę lub do uzgodnienia.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy:
aegrotum@gmail.com

Lekarz – Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarz – Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej – więcej »

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowisku lekarza oddziału wieloprofilowego zachowawczego Szpitala

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni od 1 lipca 2020 r. na umowę o pracę lekarza (Młodszy/Starszy asystent) w Oddziale Wieloprofilowym Zachowawczym Szpitala Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301259, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 15.05.2020 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę zlecenie konsultanta dermatologa w Ambulatorium z Izbą Chorych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę-zlecenie konsultanta dermatologa w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301259, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 24.04.2020 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę o pracę lekarza (Młodszy/Starszy asystent) w wymiarze 0,5 etatu, w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301259, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 24.04.2020 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowisku lekarza Ambulatorium z Izbą Chorych

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni od 1 czerwca 2020 r. lekarza w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu na umowę o pracę (Młodszy/Starszy asystent). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301259, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 15.05.2020 r.

Stomatologia

W związku z zaistniałą sytuacja mierzymy się z olbrzymią ilością pacjentów
potrzebujących pomocy stomatologicznej.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie lekarzy dentystów którzy podejmą
czasową współpracę z DENTA-MED
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 
Z wyrazami Szacunku.
 
DENTA-MED
Całodobowe Centrum Stomatologiczne
ul. Św. Gertrudy 4
31-046 Kraków
kom. +48 780 075 404, pr.manager@denta-med.com.pl

 

Kraków – nowe Centrum Medyczne

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Krakowie lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: Dermatologii, Okulistyki; Otolaryngologii; Pulmonologii; Urologii oraz lekarzy wykonujących badania USG.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

Katowice

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Katowicach lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: Alergologii; Dermatologii; Gastroenterologii; Ortopedii.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

Brzesko – Lekarz Okulista

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Brzesku lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresu okulistyki.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

Tychy

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Tychach lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: Dermatologii; Ortopedii; Pediatrii.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

Porady prawne Inter

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. uruchomiło darmowe porady prawne 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.

Na każde pytanie związane z epidemią otrzymacie Państwo pisemną opinię prawną sygnowaną przez adwokata lub radcę prawnego TU Inter Polska SA.

Zapraszamy do kontaktu z prawnikami TU Inter Polska SA pod numerem telefonu 22 333 77 00

Rzeszów

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Rzeszowie lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: Ginekologii i położnictwa; Okulistyki; Otolaryngologii; Psychiatrii.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

Mielec

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Mielcu lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: Dermatologii, Okulistyki; Otolaryngologii oraz lekarzy wykonujących badania USG (w tym USG piersi).
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

Dębica – Lekarz Okulista

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Dębicy lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresu okulistyki.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt. lukasz.chelminski@luxmed.pl

стоматолога

После эпидемии вируса !

Я ищу врачa стоматолога для работы в кабинете 30 км от Ржешoba.

Терапевтичнa стоматология .

Требуется право на практику в Польше.

Артур 666381788

Lekarz stomatolog

Lekarz stomatolog z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem poszukuje pracy.
Specjalizuję się głównie w leczeniu zachowawczym, w mniejszym stopniu w protetyce i podstawowej chirurgii.
Forma i zakres zatrudnienia do uzgodnienia
kontakt:
email: cologram@gmail.com
tel:   604 400 033

Lekarz chirurg

Areszt Śledczy w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko LEKARZ CHIRURG  – informacje pod numerem telefonu 12 63 01 110, 226, 360 i na stronie aresztu w sekcji “praca”.

Lekarz stomatolog

Ogłoszenie nr 8/WSOZ/20

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6

ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 0,5 et.

do Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii

 w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – więcej »

Lekarz Medycyny Pracy – Mielec

Zapraszam do współpracy w Centrum Medycznym LUX MED w Mielcu lekarzy medycyny pracy.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Dyrektor szpitala

Areszt Śledczy w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko DYREKTOR SZPITALA  – informacje pod numerem telefonu 12 63 01 110, 226, 360 i na stronie aresztu w sekcji “praca”

Praca dla Stomatologów (Zachowawcza, Endodoncja, Protetyka) – Kraków

Poszukujemy lekarzy dentystów w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji i protetyki.

Wysokie standardy pracy, duża baza pacjentów, nowoczesny sprzęt, wyłącznie pacjenci prywatni, praca z czynną asystą, bardzo dobrze wyposażony gabinet, konkurencyjne wynagrodzenie.

Gabinet Stomatologiczny Ogrody Uśmiechu, ul. Siewna 4, Kraków

Email: rekrutacja@ogrodyusmiechu, Tel. 731-789-956

Lekarz – Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, medyczne,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • umowę o pracę, początkowo na umowę na okres próbny z możliwością przedłużenia,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Dokumenty aplikacyjne (cv oraz list motywacyjny)  prosimy przesłać na adres

 e-mail: office@kcr.pl   w temacie wiadomości pisząc:  „ rekrutacja-rehabilitacja”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kurs Medycyna narracyjna- ZMIANA TERMINU

Kurs Medycyna narracyjna  (program)

Prowadząca: Prof. dr hab. n. hum Alicja Gałązka

16.04.2020 r. (stary termin), 28.05.2020 r. (godz. 15.00-19.00) (nowy termin)

Kurs bezpłatny. Liczba punktów edukacyjnych – 4
Miejsce: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11 A
Zgłoszenia na kurs: 12/ 6191722, ksztalcenie57@hipokrates.org

Centrum stomatologiczne zatrudni Lekarzy Stomatologów

Prywatne Centrum Stomatologiczne DENTALKING mieszczące się w centrum Krakowa, zatrudni Lekarzy Stomatologów.

Stomatologia zachowawcza, pedodoncja, endodoncja, chirurgia stomatologiczna, protetyka.

Praca w gabinecie na cztery ręce.

Oczekujemy:

· Doświadczenia w zawodzie Lekarza Dentysty

· Zaangażowania

· Miłego podejścia do pacjentów

Oferujemy:

· Wysokie zarobki

· Elastyczny czas pracy

· W pełni wyposażony gabinet

· Stałych pacjentów – pełny grafik

· Miłą atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem portalu lub kontakt telefoniczny tel.:727626216

Kurs EPALS (European Pediatric Advanced Life Support) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci. – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Intensywny dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 250 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 20
Termin:  09 – 10.05.2020 r. (godz. 08.00-19.00) -Brak wolnych miejsc
Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org

 

Kurs ALS (Advance Life Support) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych – Kurs odwołany

KURS ODWOŁANY
Intensywny dwudniowy kurs przeznaczony dla lekarzy. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej
i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady
i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 250 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 20
Termin:  18 – 19.04.2020 r. (godz. 08.00-19.00)- Brak wolnych miejsc
Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs ALS (Advance Life Support) – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Kurs w Delegaturze w Krośnie

Termin:  30 – 31.05.2020 r. godz. (08.00 – 19.00)
Opłata – 250 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 20
Miejsce: Delegatura OIL w Krośnie, ul. Niepodległości 2
Zgłoszenia na kurs:  13/ 4321859

Kraków – Lekarze: Alergolog; Dermatolog; Ginekolog; Internista; Laryngolog; Okulista; Ortopeda; Urolog; USG.

Zapraszam do współpracy w nowym Centrum Medycznym LUX MED w Krakowie lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: alergologii; dermatologii; ginekologii; chorób wewnętrznych; laryngologii; okulistyki; ortopedii; urologii, radiologii i diagnostyki obrazowej / USG. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Szkolenia z Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

CSIOZ kontynuuje w 2020 roku bezpłatne szkolenia z EDM

W 2020 roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia kontynuuje w ramach Akademii CSIOZ projekt szkoleniowy „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. – więcej »

Komunikat w sprawie systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenia w wyroby medyczne

eZWM

 

Centrum Medyczne nawiąże współpracę

Centrum Medyczne All-med zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 23 (nieopodal Placu Inwalidów) podejmie współpracę z lekarzami różnych specjalności w ramach poradni komercyjnych.

Możliwość pracy w ramach kontraktu lub umowy zlecenia. Atrakcyjna stawka procentowa bądż godzinowa. Komfortowe warunki pracy w przestronnych i nowoczesnych gabinetach. Możliwość zlecenia i wykonania na miejscu badań analitycznych, mikrobiologicznych i histopatogicznych, spirometrii i EKG spoczynkowego. Placówka bierze także udział w licznych badaniach klinicznych.

Zainteresowanych lekarzy proszę o kontakt: praca.allmed@gmail.com

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia. – więcej »

E-recepta – częste pytania

Jak długo ważna jest e-recepta? Gdzie i kiedy wykupić lek z e-recepty?

Przypominamy, że co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

E-recepty na niektóre leki mają z góry określony termin ważności: – więcej »

Zapraszamy na wycieczki

Klub Lekarza Seniora przy OIL w Krakowie serdecznie zaprasza na wycieczki z cyklu “Piękna Nasza Polska Cała” planowane w 2020 r.:

1. “Śląsk Cieszyński” 24.04 – 25.04

2. “Puszcza Kozienicka i Radom” 15.05 – 16.05

3. “Ponidzie” 06.06

4. “Warmia i Mazury” 24.06 – 28.06

5. “Dolina środkowej Pilicy” 10.09 – 12.09

6. “Sądecczyzna” 17.10

Zapisy pod nr telefonu:  515 – 100 – 456 

Przewodnicząca Klubu Lekarza Seniora dr n. med. Józefa Marjańska-Radziszewska.

Pismo Pana Ministra Janusza Cieszyńskiego dotyczące wejścia w życie obowiązku stosowania elektronicznej recepty.

Najnowszy Komunikat w sprawie e-recepty:

e-recepta-p1

 

BDO – Baza Danych o Odpadach

 1. Dokumenty praktyki a numer rejestrowy

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO) Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, że obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701). Indywidualny numer rejestrowy bazy danych odpadach nadawany przez marszałka województwa umieszczony musi być na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jedynie w przypadku podmiotów określonych w art. 57 ust.1 ustawy, to jest podmiotów: – więcej »

Nowy system eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat NFZ MOW w Krakowie w sprawie wdrożenia od 01.01.2020 r. nowego systemu eZWM wspierającego proces obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

eZWM

Ułatwienia w procedurze wystawiania e-recept

Postęp informatyzacji w ochronie zdrowia jest tak szybki, że instrukcja „obsługi” e-recept opublikowana w ostatnim wydaniu „GGL” jest już nieaktualna. Poniżej – aktualizacja.

Obecnie dostęp do platformy P1 i korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl wymaga już tylko posiadania profilu zaufanego, zakładanego internetowo na stronie pz.gov.pl i wymagającego następnie potwierdzenia swojej tożsamości (okazując dowód osobisty w odpowiednich placówkach, które strona podpowiada). Profil zaufany można również uzyskać w swoim banku. – więcej »

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Przypominamy, iż  zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019r. poz. 408, t.j z dnia 1.03.2019r. z póź. zm.) dokumentacja medyczna w formie elektronicznej będzie wprowadzana etapowo. – więcej »

Informacja Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej ws kodu PIN dostępu do e-recepty

Przy wypisywaniu e-recepty prosimy o poinformowanie pacjenta, że nadany kod PIN dostępu do e-recepty (czterocyfrowy) powinien być zachowany do końca terminu ważności recepty lub do czasu całkowitej realizacji recepty i odbioru wszystkich leków.

Z poważaniem Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot

XXX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

W imieniu Organizatorów zapraszamy na XXX Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

regaty

 

Lekarz PSYCHIATRA

Zaproszenie do współpracy

Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie ma przyjemność zaprosić do współpracy. Poszukujemy do pracy specjalistów – LEKARZY PSYCHIATRÓW LUB LEKARZY W TRAKCIE SPECJALIZACJI.

Proponujemy pracę:
– dyżury w izbie przyjęć,
– w oddziałach ogólnopsychiatrycznych,
– w oddziale detoksykacji alkoholowym,
– w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku,
– Poradniach Zdrowia Psychicznego (Węgorzewo, Giżycko, Pisz).

Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe oraz elastyczny system zatrudnienia (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna) gwarantując współpracę w zespole doświadczonych specjalistów. Szpital dysponuje mieszkaniami służbowymi.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Szałko – Dyrektor Szpitala
e-mail: dyrektor@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.pl
tel. 799 097 274 lub 87 427 01 11

Poszukujemy lekarza medycyny pracy oraz okulistę

Przychodnia Spec-Med Sp. z o. o. znajdująca się w Krakowie na ulicy

Emaus 7 zatrudni lekarza medycyny pracy oraz okulistę. Oferujemy

atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczne godziny pracy. Kontakt pod numerem

tel.: 124273325, 692016423

Poszukiwany chirurg

Areszt Śledczy w Krakowie poszukuje kandydatów LEKARZA CHIRURGA  – informacje pod numerem telefonu 12 63 01 110, 226, 360 i na stronie aresztu w sekcji “praca”

Zatrudnimy lekarza stomatologa

Przychodnia Stomatologiczna Specjal Dent działająca w centrum Krakowa od 20 lat zatrudni lekarza stomatologa z doswiadczeniem ( stomatologia ogólna , estetyczna , endodoncja , pedodoncja , protetyka ) na dogodnych warunkach .
Istnieje mozliwośc wyboru dni pracy.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie , pracę w zgranym zespole współpracowników , elastyczne godziny pracy.
Oferty proszę kierować na maila : rafaldeja@gmail.com , lub telefonicznie 602 47 00 02

Lekarz Endokrynolog – Telemedycyna (praca zdalna)

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w ramach telemedycyny lekarzy specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresu endokrynologii. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: – tel.: 723 988 156 – email: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Zatrudnię Lekarza w POZ

Centrum Medyczne Eskulap w Iwanowicach Dworskich (powiat krakowski) poszukuje lekarza POZ w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej/ pediatrii/ lub innej, bądź lekarza po stażu podyplomowym. Oferujemy pracę w nowoczesnej, skomputeryzowanej (mMedica) placówce z populacją ponad 4500 zadeklarowanych pacjentów. Godziny pracy i forma zatrudnienia do ustalenia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na adres: nzoz.iwanowice@op.pl lub telefonicznie: 604502521

Szukam Lekarza PEDIATRĘ

Centrum Medyczne Eskulap w Iwanowicach Dworskich (powiat krakowski) poszukuje lekarza pediatry. Oferujemy pracę w nowoczesnej, skomputeryzowanej (mMedica) placówce z populacją ponad 4500 zadeklarowanych pacjentów. Godziny pracy i forma zatrudnienia do ustalenia. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy na adres: nzoz.iwanowice@op.pl

Zatrudnimy Lekarza POZ

NZOZ Przychodnia Zdrowia Bieżanów (Kraków ul. Popiełuszki 42a) zatrudni lekarza POZ w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej/ pediatrii/ chorób wewnętrznych lub innej, bądź lekarza po stażu podyplomowym.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, pracę w nowoczesnej przychodni w miłym i wspierającym zespole z możliwością konsultacji ze starszym lekarzem. Dokumentacja prowadzona w systemie elektronicznym (mMedica).

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego 602608619.

Nawiąże współpracę z lekarzem dentystą

Orto-Dentist w Wieliczce nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Praca w komfortowych warunkach, przyjaznej atmosferze, na nowoczesnym sprzęcie: RVG, pracownia z 3D, mikroskop, ciekła gutaperka. Pacjenci tylko prywatni, potwierdzani. Praca z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, stomatologii estetycznej, chętnie też protetyki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy info@naszortodonta.pl

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowisku lekarza chirurga Ambulatorium z Izbą Chorych

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza chirurga w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu (Młodszy/Starszy asystent) na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy od 1 kwietnia 2020 r. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301259, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 23.03.2020 r.

Lekarz do POZ

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hipokrates w Ochotnicy Dolnej poszukuje lekarza medycyny rodzinnej, internisty lub pediatry mogącego zbierać deklaracje wyboru lekarza w POZ.
Oferujemy mieszkanie oraz atrakcyjne warunki pracy i płacy docelowo z możliwością przyjęcia do spółki. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: a_j1@o2.pl lub tel. 501 348 814.

Zmarł Profesor Henryk Gaertner

Z głębokim żalem i smutkiem, zawiadamiamy, że 4 lutego 2020 roku, w wieku 98 lat, po długiej i ciężkiej chorobie

Zmarł Profesor Henryk Gaertner

nestor krakowskiej medycyny

Gaertner

– więcej »

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowiksu Dyrektora Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowisku Dyrektora Szpitala na umowę o pracę. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja oraz minimalny staż pracy w zawodzie wynoszący 8 lat. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301259, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 31.03.2020 r.

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Lekarzy orzeczników Zakładu

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Lekarzy orzeczników Zakładu

Wymagania: lekarz medycyny pracy z tytułem specjalisty, min. 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza.

Praca na umowę o pracę, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze, wynagrodzenie od 9,5 tys. na całym etacie.

Możliwość rozwoju zawodowego oraz ustalenia indywidualnego czasu pracy.

Kontakt: tel. 18 449 82 75

Zatrudnię neurologa

Przychodnie ESKULAP w Bieczu zatrudni lekarza neurologa. Praca w miłej atmosferze.

przychodnieeskulap@wp.pl

Galicyjska Gazeta Lekarska Nr 6/174 (listopad/grudzień 2019)

n201906

Zapraszamy do lektury nowego numeru „GGL”. W numerze m.in.:

> Uproszczenia w wydawaniu e-recept wyjaśnia doktor Mariusz Janikowski (6)
> Szpital Uniwersytecki już w Prokocimiu – relacja S. Ciepłego z uroczystości otwarcia i gorące opinie o nowym miejscu (8-11)
> Rośnie zadłużenie szpitali – dane z ostatnich raportów (12)
> SOR – ochrona zdrowia w soczewce – sprawozdanie z debaty zorganizowanej przez krakowską OIL (14)
> Kolejne „Rytro” za nami – informuje J. Grzelak-Hodor (18)
> O roli lekarza pierwszego kontaktu w opiece paliatywnej – relacja J. Sieradzkiej z konferencji „Opieka paliatywna i hospicyjna” (23)
> Izba w nowej odsłonie – wczoraj i dziś kamienicy przy Krupniczej 11a prezentuje K. Domin (24)
> O zdobywaniu Korony Wulkanów opowiada doktor Klaudia Cierniak-Kożuch w rozmowie ze S. Ciepłym (31)
> Do krakowskich teatrów i na wystawę Caravaggia do Wiednia zaprasza Magda Huzarska-Szumiec (43) Zapraszamy też na bale karnawałowe do Nowego Sącza (39), Krakowa (43) i Zakopanego (49)
> Pożegnania: lekarze Maria Kowalewska, Jadwiga Prodanow, Irena Weiner, Andrzej Frey i Maciej Grodzicki (53)

pdf
Galicyjska Gazeta Lekarska nr 6/174

 

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Zastępcę głównego lekarza orzecznika

ZUS Oddział w Nowym Sączu zatrudni Zastępcę głównego lekarza orzecznika

Wymagania: lekarz medycyny z tytułem specjalisty, min. 4 lata czynnego wykonywania zawodu lekarza, powyżej 4 lat doświadczenia w orzecznictwie lekarskim.

Praca na umowę o pracę, zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu, wynagrodzenie od 5 tys. na 0,5 etatu.

Możliwość rozwoju zawodowego oraz ustalenia indywidualnego czasu pracy.

Kontakt: tel. 18 449 82 75

Ogłoszenie o konkursie – Piła

Ogloszenie

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Koszykówce MPLK 2020

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Koszykówce MPLK 2020

Serdecznie zapraszamy na 2 edycję Mistrzostw Polski Lekarzy w Koszykówce, która odbędzie się ponownie w Łodzi.

Termin wydarzenia 05-06.06.2020

Miejsce: Hala Umed Łódź ul 6 Sierpnia 71

Zapraszamy na stronę wydarzenia www.mplbasket.com oraz na https://www.facebook.com/MPL-w-Koszykówce-620030421778071/

Zgłoszenia pod adresem:

Logan-x@o2.pl lub przez Okręgowe Izby Lekarskie

Wpisowe: 1500 zł od zespołu

Każda z drużyn musi mieć minimalną liczbę graczy 6 max 12.

W trakcie zawodów turniej rzutów za 3 pkt.

Zapisy do 10 maja 2020

Organizatorzy:

Piotr Kosielski

Sebastian Żabierek

Piotr Wierzbiński

Sponsorzy i Partnerzy wydarzenia:

Polfarma

Oil Łódź

NIL 

Umed Łódź

LifePoint

Adamed

SPORTO

Szpital w Bielsku-Białej zatrudni neurochirugów

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej, Al. Armii Krajowej 101

zatrudni lekarzy specjalistów w dziedzinie neurochirurgii – więcej »

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie zatrudni

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego w Krakowie zatrudni: neurologa – do Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz lekarzy chętnych do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (chirurgów, internistów oraz osoby w trakcie specjalizacji z tych dziedzin).

Ponadto Szpital nawiąże współpracę z lekarzami chętnymi do przyjmowania dzieci w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

Chętnych prosimy o kontakt z Działem Kadr na adres kadry@zeromski-szpital.pl lub telefonicznie, pod nr telefonu: 12-622-95-46 lub 12-622-93-13.

XXIII Bal Lekarza – Galeria zdjęć

 

Nieodpłatne kursy w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii

W imieniu Organizatorów zapraszamy Państwa na szkolenie:

EDUheart

Szczegóły na stronie: https://www.sccs.pl/nauka-i-innowacje/edu-heart-silesian-power-1

 

BIL zaprasza na cykl zawodów wędkarskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Ogólnopolskiego Klubu Wędkujących Lekarzy FISH-MED zapraszam wszystkich, których pasją jest wędkarstwo, na cykl zawodów wędkarskich w kategorii spławikowej Grand Prix Polski Lekarzy Fish-Med obejmujących w roku 2020 trzy imprezy ( poniżej terminy i miejsce rozgrywania zawodów ):

 1. XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy –  23-24 maja 2020 roku 
  –> Oświęcim jezioro Kruki komora B
 2. VIII Puchar Polski Lekarzy –  29-30 sierpnia 2020 roku
  –> zbiornik Kamieniec k. Tarnowskich Gór
 3. Zakończenie cyklu GPX 2020 –  03-04 października 2020 roku
  –> staw w Rudzińcu k. Gliwic

Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail’owy.

Grzegorz Kołodziej 

tel.kom.:           +48 501 503 435

e-mail:               grk@onet.eu

Kształcenie ustawiczne – Kurs dla dentystów – Cyfrowy uśmiech

Zapraszamy na Kurs dla lekarzy dentystów

Cyfrowy Uśmiech.

18.04.2020r. Sobota godz. 10.00 – 14.00

Kurs poprowadzi: mgr Tomasz Gołąb 

Skrócony program szkolenia pt. “Cyfrowy uśmiech”:
1. Teoretyczny wykład nt. wykonywania zdjęć na potrzeby projektu cyfrowego uśmiechu.
2. Prezentacja i wykorzystanie skanera wewnątrzustnego Medit i500.
3. Skan twarzy jako proste narzędzie umożliwiające przeniesienie pacjenta do wirtualnego artykulatora.
4. Cyfrowy projekt uśmiechu jako narzędzie diagnostyczne i komunikacyjne.
5. Wykorzystanie druku 3d w tworzeniu motywacyjnych waxup’ów.

Miejsce OIL Kraków – sala wykładowa na parterze

Zapisy: Krystyna Trela 12/619 17 18

Kurs ILS (Immediate Life Support) – Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia – BRAK WOLNYCH MIEJSC-KURS ODWOŁANY

KURS ODWOŁANY
Jednodniowy kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji według najnowszych wytycznych. Program kursu obejmuje wykłady i ćwiczenia sytuacyjne na fantomach.
Jest to kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) i Polską Radę Resuscytacji (PRC)
Opłata – 50 zł.  Liczba punktów edukacyjnych: 8
Termin:  21.03.2020 r. (godz. 08.00-16.00) – Brak wolnych miejsc
Miejsce: Kraków, os. Złotej Jesieni 2, Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
Zgłoszenia: ksztalcenie57@hipokrates.org

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory