Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Posty napisane przez Administracja OIL

Uchwała Nr 21/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 21/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie pobierania opłaty za publikację reklam w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 18/Prez./VI//2018

Uchwała Nr 18/Prez./VI//2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2018 r.

– więcej »

Uchwała Nr 19/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 19/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie zakupu komputera dla sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 16/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 16/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Yuri Takhtaev

– więcej »

Uchwała Nr 17/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 17/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Alexeya Repetunova

– więcej »

Uchwała Nr 15/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 15/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa
w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168)

– więcej »

Uchwała Nr 14/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 14/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania wydawnictwa „LEKARZE Z KROSNA. Zygmunt Lewicki Rogala (1877-1946), Władysław Glazar (1907-1985)”

– więcej »

Uchwała Nr 13/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 13/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku”

– więcej »

Uchwała Nr 12/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 12/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018

– więcej »

Uchwała Nr 11/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 11/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia oferty na obsługę techniczną XXXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

– więcej »

Uchwała Nr 10/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 10/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie zakupu upominków dla członków Okręgowej Rady Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji „Kraktooth 3”

– więcej »

Uchwała Nr 9/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 9/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych

– więcej »

Uchwała Nr 7/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 7/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie dofinansowania studiów niestacjonarnych
dla mec. Tomasza Hubera

– więcej »

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania uroczystości 150-lecia
Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

– więcej »

Uchwała Nr 5/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 5/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie kasacji środków trwałych

– więcej »

Uchwała Nr 4/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 4/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie zakupu komputera dla redakcji Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 2/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 2/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki Centrum Medycyny Rodzinnej do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza

– więcej »

Uchwała Nr 3/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 3/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki SPECJAL DENT Markowicz-Deja Spółka Jawna do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

– więcej »

Apel do NRL w sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny

Apel Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarzom,
którzy osiągnęli wiek emerytalny

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę zasad regulujących obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarzy z tytułu przynależności do samorządu zawodowego i proponuje obniżenie wysokości składki do 10 zł lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Prezydium Okręgowej Rady w Krakowie proponuje, aby każdy z lekarzy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego był zobowiązany do opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł miesięcznie.

Aktualnie rozwiązanie, zgodnie z którym, jedynie osiągnięcie wieku 75 lat zwalnia lekarza z obowiązku płacenia składek, chyba, że lekarz wcześniej zaprzestanie wykonywania zawodu, w ocenie Prezydium jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i krzywdzące dla Koleżanek i Kolegów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego są wprawdzie czynni zawodowo, ale już nie tak aktywni, co przekłada się na wysokość osiąganych przez nich dochodów.

Proponowane zmiany obniżenia wysokości składki członkowskiej takim Koleżankom i Kolegom do 10 zł miesięcznie są konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 1/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 1/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówek SPECJALMED Sp. z o.o. do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

– więcej »

Apel do Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny

Apel Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

do Okręgowych Rad Lekarskich

w sprawie poparcia działań Prezydium zmierzających do obniżenia składki członkowskiej lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Okręgowych Rad Lekarskich o poparcie działań zmierzających do zmiany przez Naczelną Radę Lekarską zasad regulujących obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarzy z tytułu przynależności do samorządu zawodowego i obniżenie wysokości składki do 10 zł lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Aktualnie rozwiązanie zgodnie z którym jedynie osiągnięcie wieku 75 lat zwalnia lekarza z obowiązku płacenia składki, chyba, że lekarz wcześniej zaprzestanie wykonywania zawodu, jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i krzywdzące dla Koleżanek i Kolegów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego są wprawdzie czynni zawodowo, ale już nie tak aktywni, co przekłada się na wysokość osiąganych przez nich dochodów.

Proponowane zmiany obniżenia wysokości składki członkowskiej takim Koleżankom i Kolegom do 10 zł miesięcznie są konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 77/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 77/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zakupu Firewalla sprzętowego

– więcej »

Uchwała Nr 78/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 78/Prez./VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia miejsca XXXVII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 76/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 76/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zakupu kalendarzy na rok 2018

– więcej »

Uchwała Nr 75/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 75/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie dofinansowania uroczystego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w związku z końcem VII kadencji

– więcej »

Uchwała Nr 74/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 74/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie dofinansowania V Krakowskiego XV Ogólnopolskiego Forum Adwokatów i Radców Prawnych Izb Lekarskich

– więcej »

Uchwała Nr 73/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 73/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia styczniowo-lutowych terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018

– więcej »

Szkolenie RODO w Nowym Sączu

19 maja 2018 r. w sali wykładowej Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu odbył się kurs “RODO w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów”. W związku z nieuchronnie zbliżającym się terminem wejścia w życie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, szkolenie, które poprowadził mec.Tomasz Pęcherz, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.

Uchwała Nr 09/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 09/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie
dla prof. Zbigniewa Chłapa

– więcej »

Uchwała Nr 08/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 08/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SPZOZ Proszowice

– więcej »

Uchwała Nr 07/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 07/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego SPZOZ Proszowice

– więcej »

Uchwała Nr 06/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 06/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej oraz Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu

– więcej »

Uchwała Nr 05/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 05/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie nawiązania stosunku pracy i przyznania zryczałtowanego wynagrodzenia niektórym osobom funkcyjnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 04/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 04/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia do dysponowania funduszami

– więcej »

Uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 03/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2018

– więcej »

Uchwała Nr 02/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 02/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie powołania Pełnomocników Delegatur
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 01/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 01/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie liczebności Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2017

– więcej »

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Niedziela ze Stanisławem Wyspiańskim i Anną Boleną

W ostatnią, majową niedzielę sądecki Klub Lekarza Seniora wybrał się do Krakowa.

W Muzeum Narodowym zwiedzaliśmy największą od lat wystawę jednego z najwybitniejszych twórców polskich – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru – Stanisława Wyspiańskiego.

W Operze Krakowskiej wysłuchaliśmy historii angielskiej królowej Anny Boleny, drugiej żony Henryka VIII, która zginęła ścięta w wyniku kolejnego romansu władcy.

 

 

Szkolenie z E-ZLA

16 maja 2018 r. w Delegaturze Nowosądeckiej OIL odbyło się szkolenie z zasad wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA

20180516_191008 20180516_191025 20180516_191241 20180516_191531

3. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wielobojach Rzutowych i Pentathlonie

mplla

3. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Wielobojach Rzutowych i Pentathlonie odbędą się w dniu 10.06.2018 r. na Stadionie Miejskim w Toruniu ul. gen. J. Bema 23/29.

Zawody organizowane będą równolegle z Mistrzostwami Polski Weteranów w Pięcioboju Lekkoatletycznym i Mistrzostwami Polski Weteranów w Wielobojach Rzutowych.

Osoba uczestnicząca w zawodach może być klasyfikowana podwójnie (kobieta, która ukończyła 30, a mężczyzna 35 rok życia) zarówno w mistrzostwach weteranów jak i lekarzy.
Klasyfikacja lekarzy odbywać się będzie w kategorii „open”. Medale mistrzostw w poszczególnych konkurencjach otrzymają najlepsi – kobiety i mężczyźni, po przeliczeniu wyników na punkty z uwzględnieniem kategorii wiekowych stosowanych w sporcie weteranów.
Rywalizacja w MPL odbywać się będzie w następujących konkurencjach:

 1. Wieloboje rzutowe
  – pięciobój rzutowy –kula, dysk, oszczep, młot, ciężarek
 2. Pentathlon (pięciobój klasyczny) – skok w dal, rzut oszczepem, 200 m, rzut dyskiem, M-1500, K-800 m.

Osoby chętne do udziału w mistrzostwach proszone są o kontakt z organizatorem mistrzostw: telefoniczny 504 101 375 lub e-mail julekp@onet.pl
Komunikat organizacyjny i karta zgłoszenia do mistrzostw dostępne na stronie www.pzlam.pl

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Lek. med. Julian Pełka K-P OIL Toruń

Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów

W dniach 15-19 maja 2018 r. krakowski Klub Lekarza Seniora odbył wycieczkę krajoznawczą na Suwalszczyznę. Podczas wyprawy, pełnej wrażeń, przy wspaniałej pogodzie, nasi Seniorzy podziwiali zachwycające krajobrazy, odbyli rejs po jeziorach oraz kanałem augustowskim.

« 1 z 2 »

Czy IPL powinny powoływać Inspektora Ochrony Danych (DPO)?

W związku z licznymi pytaniami przedstawiamy poniżej wytyczne opracowane przez Grupę Roboczą powołaną na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Jest ona niezależnym organem doradczym w zakresie ochrony danych i prywatności uprawnionym do wydawania wytycznych europejskich.

Wskazują one jednoznacznie, że obowiązek powołania DPO (Artykuł 37(1) (b) i (c)) uzależniony jest od przetwarzania danych osobowych na „dużą skalę”. I choć RODO nie definiuje przetwarzania na dużą skalę, to pewne wskazówki znajdują się w motywie 91 rozporządzenia. Motyw stanowi, że „operacje przetwarzania o dużej skali – które służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych na szczeblu regionalnym, krajowym lub ponadnarodowym i które mogą wpłynąć na dużą liczbę osób, których dane dotyczą, oraz które mogą powodować wysokie ryzyko”. Z drugiej strony dalsza treść stanowi, że „Przetwarzanie danych osobowych nie powinno być uznawane za przetwarzanie na dużą skalę, jeżeli dotyczy danych osobowych pacjentów lub klientów i jest dokonywane przez pojedynczego lekarza, innego pracownika służby zdrowia lub prawnika.” I choć motyw przedstawia skrajne przykłady przetwarzania danych (przetwarzanie przez jednego lekarza kontra przetwarzania danych z całego kraju lub Europy), to istnieje wiele innych sytuacji. Ponadto należy zauważyć, iż ten motyw odnosi się do oceny skutków dla ochrony danych, co może oznaczać, iż niektóre aspekty tego zagadnienia nie będą odnosić się do powoływania DPO w sposób analogiczny.

– więcej »

Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne:

 • Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące receptę przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca powiadamia niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.
 • W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub unikalnych numerów identyfikujących recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania, świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

Studia podyplomowe 2018/2019

 • Badania kliniczne  – metodologia, organizacja i zarządzanie.
 • Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej.
 • Medycyna ekstremalna i medycyna podróży.
 • Neurologopedia z elemantami audiologii i foniatrii.
 • Podstawy psychoterapii.
 • Psychoonkologia w praktyce klinicznej.
 • Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna.
 • Podstawy publikowania w naukach medycznych (nowość!!!)

Rozpoczęcie studiów – październik 2018 roku
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20,
tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67,
www.mckp.uj.edu.pl

Wzory dokumentów do RODO

UWAGA:

Wzory niniejszych dokumentów, opublikowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie, są przeznaczone wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów, będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Dokumenty te są chronione prawami służącymi wyłącznie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, z zastrzeżeniem zdania następnego. Prawo do nieodpłatnego wykorzystania tych dokumentów w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej (w tym działalności leczniczej) przysługuje wyłącznie lekarzom i lekarzom dentystom, będącym członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Pobieranie tych dokumentów ze strony internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ich wykorzystywanie w celach prywatnych lub w zakresie prowadzonej działalności leczniczej przez osoby do tego nieuprawnione lub dalsze ich rozpowszechnianie w dowolnej formie, w części lub w całości, stanowi naruszenie praw wyłącznych, służących Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, i będzie podlegać ochronie z wykorzystaniem wszystkich dopuszczalnych prawem środków, w tym w drodze powództwa przed sądami powszechnymi.

INFORMACJA dla lekarzy – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, pobierających ww. dokumenty w celu wykorzystania w prowadzonej działalności leczniczej:

Udostępnione dokumenty są wyłącznie wzorami, które muszą być wypełnione i dostosowane indywidualnie do warunków i potrzeb danej praktyki lekarskiej lub podmiotu leczniczego.

Wymaga to samodzielnej i bardzo pogłębionej analizy w każdym wypadku co do prowadzonych zbiorów danych, stosowanych zabezpieczeń fizycznych i logicznych tych danych oraz ich zbiorów (w tym pomieszczeń), zakresu osób, które mają przetwarzać dane osobowe oraz zakresu czynności, jakie mogą wykonywać poszczególne osoby, jak również przejrzystego rejestru upoważnień udzielonych tym osobom.

Uczulamy Państwa, aby na spokojnie i głęboko przemyśleć wszystkie te wymagania, zapoznać się wnikliwie z udostępnionymi wzorami, a następnie pod kątem zaproponowanej treści opisać w przyjmowanych Politykach i Instrukcjach rzeczywiste warunki występujące u każdego z lekarzy i lekarzy dentystów.

Zbyt pobieżne i lapidarne „zaadaptowanie” tych dokumentów dla potrzeb własnych praktyk lub podmiotów leczniczych może zostać uznane za niewystarczające z punktu widzenia wymagań RODO i przyszłego organu państwowego, którego zadaniem będzie czuwanie nad przestrzeganiem postanowień RODO i przyszłych przepisów o ochronie danych osobowych (implementujących RODO do polskiego systemu prawnego).

word2010-icon Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Wzór formularza ogólnego obowiązku informacyjnego
word2010-icon Załącznik nr 1 – Instrukcja zarządzania systemem informatycznym – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Załącznik nr 2 – Wykaz budynków i zabezpieczeń fizycznych oraz organizacyjnych – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Załącznik nr 3 – Wykaz zbiorów danych osobowych – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Załącznik nr 4 – Rejestr czynności przetwarzania – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Załącznik nr 5 – Rejestr kategorii czynności – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Załącznik nr 6 – Rejestr naruszeń – wzór OIL w Krakowie
word2010-icon Załącznik nr 7 – Rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej – wzór OIL w Krakowie

Galicyjska Gazeta Lekarska nr 2/164 (marzec/kwiecień 2018)

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „GGL”.

W numerze m.in.:

 • Informacje Sekretarza ORL (M. Janikowskiego) o najbliższych obowiązkach samorządu i zmianach w ochronie zdrowia (4)
 • Relacja z 37. Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz lista nowych członków ORL (5)
 • Wywiad z nowym prezesem OIL lek. dent. Robertem Stępniem (14)
 • Zmiany w składzie Prezydium ORL i nowi kierownicy komisji problemowych (17)
 • Jubileusz 90-lecia prof. Zbigniewa Chłapa w TLK (20)
 • Medal im. M. Bendzisławskiej dla dr Marii Panaś (25)
 • Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” i wspomnienie o A. Długoszu (twórcy Muzeum Żup Solnych) (26)
 • 25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO (34)
 • Moda na witaminę C, niewinna, ale być może groźna – piszą prof. R. Korbut i dr J. Woroń (36)
 • Miłosierni Samarytanie roku 2017 (38)
 • Konferencja pamięci prof. J. Vetulaniego (40)
 • Od dyktatury do demokracji. I z powrotem – wywiad rzeka z prof. A. Zollem (42)
 • Bolesław Komorowski – król Półwsia Zwierzynieckiego – portret w 150. rocznicę urodzin (47)
 • Pożegnania: dr. n. med. Tadeusza Kiszki; lek. med. Eugeniusza Niemca; lek. med. Tadeusza Smreczyńskiego (52)
pdf
Galicyjska Gazeta Lekarska nr 2/164 (6,4 MB)

Szkolenie Młodych Lekarzy w Poroninie

 

W dniach 13-15 kwietnia 2018 r. lekarze stażyści oraz rezydenci spotkali się w Poroninie na szkoleniu zorganizowanym przez Komisję ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie pod tytułem „Pierwsze kroki w zawodzie lekarza – wybrane aspekty praktyczne”.

Relacja pojawi się niebawem, tymczasem zapraszamy do mini galerii fotograficznej.

 

« 1 z 3 »

foto © R. Szczepara

Galeria remontowa 12.04.2018 r.

 

Poniżej prezentujemy najnowsze zdjęcia z frontu remontowego na ul. Krupniczej.

Sprawozdanie z wycieczek przemyskiego Klubu Lekarza Seniora

W dniu 14.04.2018 r. odbyła się wycieczka seniorów do Jarosławia, Przeworska, Markowej i Pruchnika. Uczestnicy kolejno zwiedzali podziemia jarosławskie, zabytkowy rynek z piękną kamienicą Orsettich, muzeum Ulmów w Markowej i drewnianą zabudowę rynku w Pruchniku.

W dniu 12.05.2018 r. odbyła się wycieczka do miejscowości Baranów Sandomierski, Koprzywnica, Klimontów, Opatów, Ujazd – Zamek Krzyżtopór. Również i ten wyjazd dostarczył wycieczkowiczom niezapomnianych wrażeń.

P1040156 P1040157

Wycieczki przebiegły przy pięknej pogodzie w znakomitych nastrojach co uwieczniliśmy na załączonych fotografiach z Pruchnika, Baranowa i Ujazdu.

20180414_175221

Łączę pozdrowienia
Z-ca Przewodniczącego Klubu Lekarza Seniora
dr Andrzej Sidorów

XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy – zdjęcia

« 1 z 14 »

Zmiany dotyczące wystawiania recept

W związku wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pojawiły się problemy z realizacją recept.

Zmiany dotyczące wystawiania recept:

 • obowiązkowy kod pocztowy w adresie podmiotu wystawiającego receptę,
 • tytuł zawodowy w pieczątce osoby uprawnionej do wystawiania recept,
 • kod pocztowy w adresie pacjenta,
 • nadrukowany w kodzie paskowym numer recepty z przydzielonego zakresu numerów.

Nastąpiła również zmiana w sposobie wystawiania zapotrzebowań. Nowy wzór nie został opublikowany przez Ministra Zdrowia. Na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie został zamieszczony komunikat w sprawie nowych warunków wystawiania zapotrzebowań oraz sugerowany wzór zapotrzebowania, który można wykorzystać do czasu opublikowania przez MZ nowego wzoru.

125 lat samorządu lekarskiego w Krakowie

 

19 stycznia 2018 r. w krakowskim teatrze STU odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 125-lecia samorządu lekarskiego, 80-lecia samorządu lekarsko-dentystycznego oraz zakończenia VII kadencji Samorządu.

Gościliśmy wiele znamienitych osobistości, a na zakończenie odbyła się premiera spektaklu “Wiedźmy” opartego na dziełach Szekspira w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.

« 1 z 3 »

foto © J. Sawicz

Galeria remontowa 18.03.2018 r.

« 1 z 2 »

Galeria remontowa 28.09.2017 r.

Galeria remontowa 21.08.2017 r.

« 1 z 2 »

Szkolimy z RODO

28 marca 2018 r. w sali wykładowej Kliniki Nefrologii Szpitala Uniwersyteckiego odbyło się szkolenie pt. “RODO w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów” organizowane przez Komisję Kształcenia OIL.

07 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego odbył się kurs RODO organizowany przez Delegaturę OIL w Krośnie.

 

e-ZLA – kompendium wiedzy

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie

eZLA_01

Schemat obiegu e-ZLA

eZLA_02

Przepisy

eZLA_03

Ważne terminy wynikające z przepisów

eZLA_04

Korzyści z wprowadzania e-ZLA

eZLA_05eZLA_06

Gdzie wystawiać e-ZLA

eZLA_07

Jak założyć profil na PUE ZUS?

eZLA_08

Co znajduje się na PUE ZUS?

eZLA_09

Profil PUE ZUS dla lekarza

eZLA_10eZLA_11

Podpis elektroniczny

eZLA_12

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

eZLA_13eZLA_14eZLA_15

Wystawianie zaświadczenia - krok 1

eZLA_16eZLA_17

Wystawianie zaświadczenia - krok 2

eZLA_18eZLA_19

Wystawianie zaświadczenia - krok 3

eZLA_20eZLA_21

Wystawianie zaświadczenia - krok 4

eZLA_22

Wystawianie zaświadczenia - krok 5

eZLA_23eZLA_24eZLA_25eZLA_26eZLA_27eZLA_28

Wystawianie zaświadczenia - krok 6

eZLA_29eZLA_30

Utworzenie i podpisanie e-ZLA

eZLA_31

Podpisanie e-ZLA - profil zaufany ePUAP

eZLA_32

Podpisanie e-ZLA - podpis kwalifikowany

eZLA_33

Podpisanie e-ZLA - certyfikat z ZUS

eZLA_34

Przekazanie e-ZLA

eZLA_35

Wydruk e-ZLA

eZLA_36

Profil PUE ZUS dla lekarza - wersja mobilna

eZLA_37

Nowa metoda podpisywania od 1 grudnia 2017 - certyfikat ZUS

eZLA_38eZLA_39eZLA_40

Jak uzyskać certyfikat z ZUS

eZLA_41eZLA_42eZLA_43eZLA_44eZLA_45eZLA_46eZLA_47eZLA_48eZLA_49eZLA_50eZLA_51eZLA_52eZLA_53eZLA_54

Zmiana danych identyfikacyjnych lekarza

eZLA_55eZLA_56

Unieważnienie certyfikatu ZUS

eZLA_57eZLA_58eZLA_59

Podpisywanie certyfikatem ZUS

eZLA_60eZLA_61eZLA_62eZLA_63

Informacje dla lekarza - strona www.zus.pl

eZLA_64

Informacje dla lekarza - filmy instruktażowe

eZLA_65

Informacje dla lekarza - krok po kroku

eZLA_66

Uchwała Nr 1/Zjazd/2018

Uchwała Nr 1/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 02 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2017

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z
2018r, poz. 168 ) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza
sprawozdanie finansowe za 2017 r.

 1. 1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2017, który po stronie aktywów i pasywów
  wykazuje sumę 20 982 621,99 zł
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący dochód netto
  (z całokształtu działalności) 2 504 682,83 zł
  w tym:
  dochód netto z działalności gospodarczej OIL 278 091,14 zł
 3. Dochód netto, z całokształtu działalności powiększy wartość ogółem funduszu statutowego jednostki.

§ 2

Przeznacza dochód z działalności gospodarczej ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na działalność statutową wymienioną w art. 17 ust 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy (Dz.U. z 2017r poz.2343)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 2/Zjazd/2018

Uchwała Nr 2/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 02 marca 2018 roku

Na podstawie art.24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, 168 – t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za:
1) rok 2017;
2) okres kadencji VII w latach 2013 – 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 3/Zjazd/2018

Uchwała Nr 3/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków i parytetów organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VIII kadencji.

Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 12 ust. 1 i 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 210 roku w sprawie wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej stanowiącego uchwala się co następuje:

§ 1

 1. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ustala liczbę członków i parytety w organach izby i komisji wyborczej oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej według Załącznika.
 2. Wskazana w Załączniku ilość członków okręgowej rady lekarskiej nie obejmuje Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 2

Załącznik stanowi integralna część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 4/Zjazd/2018

Uchwała Nr 4/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Długoterminowej
Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej.

Na podstawie art. 24 pkt. 1 oraz art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz.168. tj. z dnia 19.01.2018r.) oraz § 33 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zobowiązuję Okręgową Rade Lekarską w Krakowie do powołania w ramach Komisji ds. Organizacji Sytemu Ochrony Zdrowia zespołu ds. Długoterminowej Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wyodrębnienie takiego Zespołu jest potrzebne z uwagi na szczególną specyfikę obszaru lecznictwa chorych „u kresu życia”. Odrębny jest również sposób rozliczania świadczeń tego rodzaju z NFZ. Podobnie jak w przypadku powołanych uprzednio zespołów ds. POZ i AOS, z uwagi na różnorodność problemów związanych z funkcjonowaniem Długoterminowej Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej celem poddania ich bliższej analizie.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 5/Zjazd/2018

Uchwała Nr 5/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie szkoleń w formie e-learningu

Na podstawie art. 24 pkt. 1 oraz art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 168 tj. z dnia 19.01.2018r.) § 33 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia oferty szkoleniowej dla lekarzy o szkolenia przeprowadzane zdalnie w formie e-learningu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powyższe rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w szkoleniu w wielu specjalnościach medycznych. Korzyści wynikające z jego wdrożenia pozwalają m.in. na poszerzenie liczebności odbiorców szkoleń, spadek kosztów odbycia szkoleń, zwłaszcza po stronie słuchaczy, jak również, uatrakcyjnienie materiałów szkoleniowych. Rozwiązanie takie pozwoli zwiększyć udział Izby Lekarskiej w systemie kształcenia podyplomowego, co jest postulatem Samorządu od wielu lat.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 6/Zjazd/2018

Uchwała Nr 6/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie określenia wykazu funkcji których pełnienie jest wynagradzane

Działając na podstawie art. 24 pkt. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2018 poz. 168 t.j. z dnia 19.01.2018r.) uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie ustala wykaz następujących funkcji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, których pełnienie jest wynagradzane:

 1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie,
 3. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie.

§ 2

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 określa Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 7 /Zjazd/2011 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2011 r oraz uchwała Nr 4/Zjazd/2014 XXXIII Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 7/Zjazd/2018

Uchwała Nr 7/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2018 rok

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U.
z 2018r, poz. 168 ) uchwala się co następuje :

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie projekt preliminarza przychodów i wydatków na 2018 rok, wraz z uzupełnieniem:

 1. Pokrycie ze składek członkowskich OIL w Krakowie, różnicy między otrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia a poniesionymi rzeczywistymi kosztami zrealizowanych zadań przejętych od administracji państwowej.
 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL, pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych znajdujących się na bieżących rachunkach bankowych OIL w Krakowie.
 3. Utworzenie funduszu celowego na potrzeby remontowo-inwestycyjne OIL w Krakowie, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w preliminarzu.
 4. Powiększenie powyższego funduszu celowego o kwotę 111 681,00 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2017 roku.
 5. Koszty remontów ponad awaryjne koszty zostaną pokryte z funduszu z pkt. 3
 6. Tworzy się fundusz rezerwowy do dyspozycji Rady okręgowej w roku 2018 na pokrycie zadań, które nie zostały ujęte w preliminarzu, a wynikać będą z zadań jakie podejmą nowe władze Izby.

§ 2

Załączony projekt preliminarza budżetowego stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 1

Apel Nr 1
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

 

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Prezydenta R.P. oraz Prezesa Rady Ministrów o powołanie ponadpartyjnego okrągłego stołu ds.  reformy w ochronie zdrowia.

Uzasadnienie

Ponieważ, w ocenie Zjazdu, ochrona zdrowia niezależnie od poglądów politycznych stanowi  dobro ogólnospołeczne, a obecny system oraz jego oraz finansowanie nie  gwarantują bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, postulujemy wypracowanie wspólnego programu, który w wyniku uzyskanego consensusu byłby realizowany przez polski rząd, niezależnie od tego, które partie stałyby u władzy.  Stąd konieczne jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentujących możliwie jak najszerszą reprezentację społeczną.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego   Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 2

Apel Nr 2
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do czasu przeprowadzenia udanego pilotażu potwierdzającego sprawność systemu.

Uzasadnienie

W związku z brakiem charakterystyki szyny P1, różnym stopniem zinformatyzowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obciążającymi je kosztami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakupem sprzętu i oprogramowania oraz koniecznością przeszkolenia personelu postulujemy rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 3

Apel Nr 3
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie.

W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem w/w obowiązku postulujemy do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości skorzystania z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania jak również ogólną tendencję informatyzacji w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 4

Apel Nr 4
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Władz Publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o zwiększenie publicznych nakładów finansowych na opiekę stomatologiczną.

Uzasadnienie

Udokumentowany zły stan uzębienia Polaków jest przede wszystkim wynikiem wieloletnich zaniedbań w publicznym finansowaniu świadczeń stomatologicznych, nie adekwatnym do rzeczywistych społecznych potrzeb.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 5

Apel Nr 5
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o przestrzeganie i terminową realizację zapisów porozumienia z 08.02.2018 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL. Równocześnie Okręgowy Zjazd Lekarzy wyraża swoje uznanie dla działań zrealizowanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL przy współpracy z Samorządem Lekarskim i pozostałymi organizacjami medycznymi.

Uzasadnienie

Porozumienie ma charakter intencjonalny, kolejnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych. Wobec powyższego, należy przypominać i monitorować wdrażanie przez ministra Zdrowia odpowiednich zapisów szczegółowych zgodnie z podpisanym harmonogramem, zmierzającym do uzyskania nakładów na ochronę zdrowia wynoszących 6% PKB.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 6

Apel Nr 6
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Sejmu RP o zmianę ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustanowienie lekarza i lekarza dentysty funkcjonariuszem publicznym, celem zapewnienia bezpiecznego wykonywania zawodu.

Uzasadnienie

W Polsce nagłaśniane są prawa pacjenta, nikt nie mówi o prawach lekarza i lekarza dentysty. Nasze środowisko wielokrotnie spotyka się z atakami agresji i pomówieniami. Pacjenci często traktują lekarzy i lekarzy dentystów w sposób niegodny naszego zawodu. Sytuacja ulegnie zmianie gdy lekarz i lekarz dentysta będzie podlegał ochronie ustawowej jako funkcjonariusz publiczny.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 7

Apel Nr 7
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Krajowego Zjazdu Lekarzy o wzmocnienie niezależności Lekarzy Dentystów poprzez:

 1. Wprowadzenie zapisów formalnych w głosowaniach Okręgowych i Krajowych Zjazdów Lekarzy polegających na niezależnym wybieraniu Lekarzy i Lekarzy Dentystów do organów izbowych zgodnie z obowiązującymi parytetami. Głosowania odbywały się według zasady: Dentyści glosują jedynie na Dentystów, a Lekarze jedynie na Lekarzy. Odstępstwa od powyższej zasady dotyczyłyby głosowania na Prezesa, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
 2. Wprowadzenie zapisów formalnych pozwalających na niezależności wypowiedzi i formułowania stanowisk w sprawach stomatologicznych przedstawicieli Komisji Stomatologicznej w Prezydium, według samodzielnie ustalonych zasad.

Uzasadnienie

Wzajemne wspieranie się Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Krakowie zawsze było przykładem dla innych Izb w całej Polsce. Współzałożyciele obecnych struktur – dr Andrzej Fortuna czy dr Zbigniew Żak – położyli solidne i trwały fundamenty współpracy tych grup zawodowych. Dlatego jedynym z najważniejszych zadań będzie nie tylko utrzymanie tego partnerstwa, ale również umocnienie go poprzez odpowiednie umocowanie w zapisach legislacyjnych.

Rozszerzenie niezależności Lekarzy Dentystów pozwoli na bardziej niezależne samostanowienie wśród Lekarzy Dentystów i Lekarzy. Według autorów apeli, wprowadzenie takiej regulacji będzie korzystne również ze względu na odmienną specyfikę wykonywanych zawodów, pozwoli także zachować jedność w ramach istniejącego Samorządu, pomimo pojawiających się głosów postulujących podział wspólnej Izby na dwie niezależne.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 8

Apel Nr 8
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie.

W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem w/w obowiązku postulujemy do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości skorzystania z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania jak również ogólną tendencję informatyzacji w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 9

Apel Nr 9
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Delegatów, aby zwiększyli swoją aktywność w stosunku do lekarzy z sąsiednich okręgów wyborczych gdzie nie odbyły się wybory.

Uzasadnienie

Jest to problem świadczący o braku zainteresowania działalnością Izby i tu musi OIL powołać zespół czy sekcję, która opracuje jakiś tok postępowania uaktywnienia delegatów do kontaktów w miarę możliwości osobistych z kolegami, aby wyjaśnić Im plany Izby i kontakt do delegatów w razie problemów czy nowych pomysłów.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 10

Apel Nr 10
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie pilnych ogólnopolskich działań celem zwiększenia liczby szkoleń w zakresie wdrażania procedur wchodzącego w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 12

Apel Nr 12
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o podjęcie działań zmierzających do wypracowanie modelu dofinansowania szkoleń zawodowych realizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad wzajemnej refundacji kosztów szkoleń realizowanych przez inną niż „rodzima” Izba Lekarska.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 11

Apel Nr 11
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskanie specjalizacji.

Uzasadnienie.

W związku z postępującymi niekorzystnymi zmianami demograficznymi w strukturze wieku i spadająca liczbą aktywnych zawodowo lekarzy dentystów posiadających specjalizację oraz restrykcyjnymi wymogami akredytacyjnymi dla placówek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji wnosimy o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskanie specjalizacji.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 13

Apel Nr 13
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, apelu o przeprowadzenie analizy powodów zmiany przez lekarzy i lekarzy dentystów rejonu wyborczego.

Uzasadnienie

Przedstawione materiały na Zjeździe przez Okręgową Komisję Wyborczą świadczą o dużej ilości lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zdecydowali się na zmianę rejonu wyborczego.
Przeprowadzenie analizy umożliwi przedstawienie powodów migracji, braku frekwencji i przyczyni się do zmiany mapy Okręgów Wyborczych.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 14

Apel Nr 14
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o utrzymanie przez okres 2 lat dwutorowego systemu wypisywania druków ZUS ZLA (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej).

Uzasadnienie

Za ubiegły rok zostało wystawionych przez lekarzy ok. 20.000 000 zwolnień ZUS ZLA, z tego nie całe 2. 000 000 było wystawionych drogą elektroniczną! Obligatoryjna konieczność przejścia na e-zwolnienia, bez okresu przejściowego przy braku infrastruktury i na dodatek konieczność zapewnienia samemu sobie (przez lekarza) sprzętu dostosowanego do wystawiania e-zwolnień, ale przede wszystkim czas niezbędny na wypełnienie drogą tzw. elektroniczną., która będzie/jest dłuższa niż wypisanie nieszczęsnego blankietu ZUS ZLA.
Nie wspominając o zacinającym się systemie i platformie elektronicznej – po stronie ZUS. Sprawa wystawiania e-zwolnień na wizytach domowych!

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 15

Apel Nr 15
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o umożliwienie lekarzom specjalistom realizacji specjalizacji z Intensywnej Terapii, co wiążę się nierozłącznie z utworzeniem miejsc specjalizacyjnych z tej dziedziny.

Uzasadnienie

Od wielu lat w wykazie specjalizacji lekarskich widnieje specjalizacja z Intensywnej Terapii, którą można rozpocząć po zdobyciu specjalizacji z dziedzin; chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej , nefrologii, nefrologii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii, toksykologii klinicznej. Niestety możliwości realizacji tej specjalizacji są fikcją, gdyż nie zostały utworzone miejsca specjalizacyjne w tej dziedzinie, a jedyną możliwością jej faktycznego zdobycia jest konieczność rozpoczęcia specjalizacji z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii co jednak trwa trzykrotnie dłużej. Wobec niedoboru specjalistów oraz istnienie wydzielonych sal, pododdziałów i odcinków Intensywnego. Nadzoru lub Intensywnej Terapii w wielu oddziałach specjalistycznych wizje jest aby lekarze chcący zdobyć umiejętności z dziedziny Intensywnej Terapii mieli realnie taką możliwość.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Apel Nr 16

Apel Nr 16
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do NRL o powołanie zespołu ds. informatyzacji w składzie informatyk, prawnik lekarz zajmujący się zebraniem od pracujących na różnych programach obecnych na rynku uwag czy są one zgodne i przystosowane do faktury P-1 tworzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji, a Ministerstwo powinno zobowiązać twórców programów, aby tworzyli je tak, aby była możliwość współpracy pomiędzy programami.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 1
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uznaje za konieczne zwiększenie w możliwie najkrótszym czasie publicznych nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do poziomu 6,8% PKB. Przy obecnym, niedostatecznym, poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych brak jest możliwości zapewnienia ich odpowiedniego poziomu oraz właściwej dostępności dla pacjentów. Niedobór środków finansowych w ochronie zdrowia powoduje również pogłębiające się zadłużanie jednostek ochrony zdrowia. Brak właściwej reakcji władz publicznych na pogłębiający się kryzys finansowy w ochronie zdrowia może przyczynić się do wystąpienia napięć społecznych związanych zarówno z oczekiwaniami związanymi ze stale zwiększającymi się możliwościami medycyny jak również obserwowalnymi zmianami demograficznymi warunkującymi rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Interpretacja MZ w sprawie pracowni RTG

W załączeniu publikujemy pismo Ministerstwa Zdrowi w sprawie postępowania niektórych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych polegającego na wymaganiu zatwierdzenia projektu pracowni RTG przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, wskazujące iż nie istnieją przepisy prawa atomowego zmuszające do wstępnego zatwierdzania projektu osłon stałych i wszystkie dokumenty (w tym projekt osłon stałych) niezbędne do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego powinny być składane razem z tym wnioskiem, tak jak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r.

ikona_pdf
MZ w sprawie pracowni RTG

 

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 2
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie popiera Stanowisko Prezydium NRL podjęte 27 lutego 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z zastrzeżeniem punktu 3:

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje ujednolicenie wymagań lekarskich dla wszystkich podmiotów (Załącznik nr 2), aby nie dochodziło do sytuacji, że w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych może realizować świadczenia lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji lub lekarz po kursie zgodnym z programem specjalizacji, natomiast w warunkach ambulatoryjnych – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji, (nie może tu pracować lekarz po kursie), natomiast wizyty domowe w ramach poradni może realizować lekarz po kursie”.

Ujednolicenia wymagań kwalifikacyjnych powinno skutkować koniecznością posiadania specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej przez lekarza prowadzącego oddział stacjonarny, hospicjum domowe, poradnię. Świadczenia w tych jednostkach mogą być udzielane przez innych lekarzy jedynie pod nadzorem merytorycznym lekarza specjalisty medycyny paliatywnej.

Uzasadnienie

Punkt trzeci stanowiska Prezydium NRL w obecnym brzmieniu jest niejednoznaczny i możliwa jest jego interpretacja zarówno w kierunku zwiększenia wymagań kwalifikacyjnych w przypadku oddziału stacjonarnego i hospicjum domowego jak i ich obniżenia w przypadku poradni. Tymczasem nikt z nas nie wyobraża sobie przecież, aby oddział ginekologiczno-położniczy mógł prowadzić lekarz po kilkudziesięciu godzinnym kursie z ginekologii i odbierania porodu lub chirurgią kierować ktoś po przeszkoleniu z szycia ran.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Biała Sobota w terenowych jednostkach ZUS

W dniu 19.05.2018 r. odbędzie się akcja promocyjna skierowana do lekarzy pt. „Biała Sobota w ZUS”, która będzie zorganizowana w każdej terenowej jednostce organizacyjnej Oddziału w godzinach 9.00-13.00.

Pracownicy ZUS w ramach akcji będą:

 • zakładać profile PUE ZUS,
  Do założenia profilu PUE niezbędny jest dowód osobisty oraz
  adres e-mail.
 • prowadzić szkolenia dotyczące wystawiania i anulowania e-ZLA,
 • pomagać w uzyskaniu certyfikatu z ZUS,
  Jeżeli lekarz będzie chciał w trakcie wizyty uzyskać certyfikat z ZUS, powinien przyjść z własnym nośnikiem (pendrive – czysty) lub laptopem.
 • udzielać wyjaśnień w zakresie pytań i wątpliwości dotyczących elektronicznych
  zwolnień lekarskich również w kontekście pracodawcy (płatnika) i pacjenta
  (ubezpieczonego).

W celu skorzystania z porad zapraszamy do wszystkich naszych jednostek, tj.:

 • Oddział w Chrzanowie – ul. Oświęcimska 14, 32-500 Chrzanów, tel. 32 624 54 91
 • Inspektorat w Olkuszu – Al. Tysiąclecia 11, 32-300 Olkusz, tel. 32 643 11 17 w.145
 • Inspektorat w Oświęcimiu – ul. Chopina 13, 32-600 Oświęcim, tel. 33 844 30 25 w.119
 • Inspektorat w Suchej Beskidzkiej – ul. Rynek 12, 34-200 Sucha Beskidzka,
  tel. 33 874 20 34 w. 136
 • Inspektorat w Wadowicach – ul. Teatralna 3, 34-100 Wadowice, tel. 33 823 56 81
  w. 240

Serdecznie zapraszamy – Sala Obsługi Klientów
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie

Identyfikatory samochodowe 2018 bez zmian

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuję, iż po długich rozmowach z ZIKiTem, spowodowanych zmianą nazewnictwa w obszarze ograniczonego ruchu, wydawanie identyfikatorów uprawniających do wjazdu do ww. strefy pozostaje bez zmian.

Wnioski o wydanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do strefy ograniczonego ruchu dla lekarzy celem udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w Strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 od dnia dzisiejszego tj. 23.04.2018 r. wydawane są w ZIKiT os. Złotej Jesień 14, Kraków, pokój nr 4, w Dziale Zarządzania Ruchem [TZ], przez Panią Zofię Włosińska tel. 012 616 86 66

Mariusz Janikowski
Sekretarz
ORL w Krakowie

Zmarła lek. Janina Szpitman

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 22 marca 2018 roku odeszła od nas Nasza Koleżanka

Lek. med. Janina Szpitman

Była wspaniałym, skromnym człowiekiem, zawsze wrażliwym
i gotowym nieść pomoc, przede wszystkim myśląc o chorych.
Całym swoim życiem zasłużyła na szacunek.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy
głębokiego współczucia

Pogrążeni w wielkim smutku
Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
“MEDYK” w Jarosławiu

 

Wyniki wyborów w organach OIL w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych na stanowiska w organach Okręgowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022).

 1. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  z dnia 21 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
 2. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  z dnia 22 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie
 3. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  z dnia 23 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska w ramach Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Ważna informacja dla lekarzy pracujących w Klinikach Szpitala Uniwersyteckiego

W imieniu Prezesa ORL Roberta Stępnia i Wiceprezesa ORL Andrzeja Matyji, z przyjemnością informujemy lekarzy pracujących w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, iż na wniosek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. wydała decyzję w sprawie zmian w organizacji ruchu na ul. Kopernika w związku z modernizacją linii kolejowej E30 Kraków Główny Towarowy – Rudzice, że przy wprowadzaniu tymczasowej organizacji ruchu pod wiaduktem kolejowym na ul. Kopernika oznakowanie zostanie uzupełnione o dodatkowy zapis o treści:
„nie dotyczy pracowników Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego w godzinach 06.00-08.00”.
Podstawą weryfikacji osób będzie dokument potwierdzający pracę w klinice.

Sądecki Klub Lekarza Seniora pod ziemią …

W dniu 22 kwietnia 2018 r. sądecki Klub Lekarza udał się do Kopalni Soli „Wieliczka”, gdzie zwiedzał wykute w soli piękne komory z kryształowymi żyrandolami, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby.

W kameralnej komorze Jana Haluszki lekarze wysłuchali koncertu zatytułowanego „Polska liryka miłosna”.

Galicyjska Gazeta Lekarska nr 1/163 (styczeń/luty 2018)

 

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „GGL”.

W numerze m.in.:

 • W przeddzień Okręgowego Zjazdu – Komunikat OKW (5)
 • Sprawozdanie ORL VII kadencji za lata 2013-2018 (6)
 • Bilans 8 lat kierowania Izbą – wywiad z prof. A. Matyją (11)
 • Fundacja Lekarze Lekarzom – szczególnie nam bliska (15)
 • Forum Radców Prawnych i Adwokatów w Krakowie (16)
 • Rozmowa z prof. K. Fyderkiem, nowym dyrektorem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego (17)
 • Młodzi lekarze w walce… (20)
 • „Ból i cierpienie”– sympozjum TLK (22)
 • Nie pozwólmy się podzielić… (25)
 • Leki przeciwdrgawkowe – prof. R. Korbut i dr J. Woroń (26)
 • Gala w Teatrze STU z okazji zakończenia VII kadencji (30)
 • Podziękowania dla prof. Jacka Dubiela (36)
 • XXI Bal Lekarza przeszedł do historii (42)
 • Z kart historii – portret prof. Janiny Kowalczykowej (48)
 • Karafki doktora Madejskiego (50)
 • Pożegnania: lek. med. Iwony Porawskiej-Hyjek, lek. med. Artura Puszko i lek. med. Szczepana Szlezyngera (59)
pdf
Galicyjska Gazeta Lekarska nr 1/163 (6,7 MB)<

Galicyjska Gazeta Lekarska – Materiały sprawozdawcze 2018

Zapraszamy do lektury z materiałów sprawozdawczych przygotowanych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy.

Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przedstawione przez jej Prezesa 2
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 6
Okręgowy Sąd Lekarski 9
Komisja Organizacyjna 10
Komisja Kształcenia Medycznego 11
Komisja Socjalno-Bytowa 12
Komisja Stomatologiczna 13
Komisja ds. Praktyk Lekarskich 15
Komisja Etyki Lekarskiej 16
Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców 18
Rzecznik Praw Lekarza 19
Komisja Finansowo-Budżetowa 20
Skarbnik OIL; Wykonanie Preliminarza za 2017 rok 21
Wykonanie Preliminarza – zadania przejęte od administracji państwowej 25
Projekt Preliminarza na 2018 rok 28
Komisja ds. Lekarzy Seniorów 30
Komisja ds. Młodych Lekarzy 31
Komisja ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia 33
Komisja Prawno-Legislacyjna 34
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji 34
Komisja Kultury 35
Zespół ds. Inwestycji i Remontów 36
Zespół ds. Uzdrowisk 36
Zespół ds. Ubezpieczeń Lekarzy i Lekarzy Dentystów 37
Zespół ds. Umów i Kontraktów Lekarskich 37
Delegatura OIL w Krośnie 38
Delegatura OIL w Nowym Sączu 39
Delegatura OIL w Przemyślu 41
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów OIL 41
Zespół Radców Prawnych OIL 42
Redakcja Galicyjskiej Gazety Lekarskiej 43
Program XXXVII Zjazdu 48

pdf
Galicyjska Gazeta Lekarska – Materiały sprawozdawcze (2 MB)

Konkurs nalewek własnej receptury 2017

 

24 listopada 2017 r. w siedzibie Muzeum Farmacji w Krakowie odbył się konkurs nalewek własnej receptury. Organizatorami konkursu były Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie.

Poniżej galeria z wydarzenia.

« 1 z 2 »

Wyniki wyborów przeprowadzonych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 2 marca 2018 r. w Krakowie, podczas obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, na stanowiska oraz do organów Okręgowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022).

 1. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 2. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 3. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 4. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 5. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 6. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 7. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 8. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał nowe władze

2 marca 2018 roku obradował XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Delegaci, wybrani w ostatnio przeprowadzonych wyborach, zdecydowali o władzach Izby na nadchodzącą VIII kadencję Samorządu Lekarskiego oraz składach jej organów.

Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie został wybrany kol. lek. dent. Robert Stępień, natomiast Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana ponownie kol. lek. dent. Anna Kot.

Oficjalne obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie znajdą Państwo poniżej.

Serdecznie gratulujemy Delegatom podjętych decyzji i dziękujemy za wytrwałość (Zjazd obradował do ok. godz. 23)

prezesORL

Najszczersze kondolencje z powodu śmierci Taty

 

Dr n. med. Bartłomiejowi Guzikowi
Zastępcy Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci Ojca
składają
Prezes
wraz z Okręgową Radą Lekarską
oraz Pracownicy Biura OIL

 

Kalendarium

Sierpień 2019
PWŚCPSN
« lip   wrz »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory