Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Okręgowa Rada Lekarska

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2018

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia programu XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 29/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 29/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 29/ORL/VII/2017 została wyłączona

Stanowisko w sprawie rozporządzenia MZ dot. zasad wynagradzania lekarzy rezydentów

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie rozporządzenia MZ dot. zasad wynagradzania lekarzy rezydentów Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stanowczo protestuje przeciwko zasadom ustalającym wysokość wynagradzanie lekarzom rezydentom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Stanowisko w sprawie rozporządzenia MZ dot. zasad wynagradzania lekarzy rezydentów została wyłączona

Uchwała Nr 28/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 28/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2017 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w  ustawie o izbach lekarskich

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 28/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 27/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 27/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały ORL nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie 

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 27/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 26/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 26/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia terminu wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 26/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 21/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017 oraz uchwałę Nr 64/Prez./VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 listopada […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 25/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 23/ORL/VII/2017 została wyłączona

Apel w sprawie strajku młodych lekarzy

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 września 2017 r. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania planowanego od 2 października br. strajku głodowego młodych lekarzy. Narastający bunt młodych lekarzy spowodowany jest przede wszystkim niskim uposażeniem lekarzy rezydentów. Zarobki młodego lekarza w wysokości netto ok. 2260 zł […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Apel w sprawie strajku młodych lekarzy została wyłączona

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 24/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia terminu XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 21/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie kasacji środków trwałych

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 20/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie upoważnienia do finansowego wspomożenia protestu lekarzy rezydentów

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 22/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie akceptacji umowy najmu powierzchni biurowych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie oraz uchylenia uchwały Nr 17/ORL/VII/2017 upoważniającej do podpisania umowy najmu budynku zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 11 w Krakowie 

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 19/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 18/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia do podpisania umowy

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 17/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Budowy siedziby OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 14/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Wykonawcy prac remontowych w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie i akceptacji kosztorysu ofertowego

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Możliwość komentowania Uchwała Nr 13/ORL/VII/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały ORL nr 4/ORL/2005 w sprawie ustanowienia Honorowego Odznaczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz przyjęcia regulaminu przyznawania tego odznaczenia

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie dofinansowania Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku”

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie zawarcia umowy darowizny ze Stowarzyszeniem „Siemacha”

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia rejonów wyborczych

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 3/ORL//VII/2017

Uchwała Nr 3/ORL//VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy VIII kadencji

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2016

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium ORL w Krakowie z dnia 23 listopada 2016 roku Nr 63/Prez./VII/2016 oraz podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2016 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko w sprawie projektu organizacji sieci szpitali oraz planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia

Kraków, dnia 10 lutego 2017 r.  STANOWISKO Przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego, Związku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Organizacji Pacjentów w sprawie projektu organizacji sieci szpitali oraz planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia   Przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego, […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Apel do MZ Konstantego Radziwiłła

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016 do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła W związku z planowanymi gruntownymi zmianami organizacji systemu zdrowia Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża swoje duże zaniepokojenie i zwraca się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie zarysu planów związanych z realizacją umów AOS, które kończą się w większości […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 7 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwał

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko w sprawie poparcia postulatów lekarzy rezydentów

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie poparcia postulatów lekarzy rezydentów Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie popiera postulaty lekarzy rezydentów dotyczące poprawy warunków i jakości kształcenia specjalizacyjnego oraz przestrzegania realizacji programów specjalizacji w tym odbywania dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Równocześnie wyrażamy poparcie dla działań zmierzających […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminów: przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach średnich i wyższych oraz wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 35/ORL/VI/2010 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rzecznika Praw Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad udziału lekarzy w wydarzeniach edukacyjnych finansowanych lub współfinasowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Apel dotyczący procedury rejestracji organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy

Apel Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2016 roku   Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie procedury rejestracji organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy. W świetle art. 19 […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie opracowania i wydania Karty Praw Lekarza

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie w sprawie przekazania przez Ministerstwo Zdrowia środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją przez Izbę zadań przekazanych jej przez organy administracji […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

Stanowisko Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie popiera projekt uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przedłożony w dniu 15.01.2016 r. przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o zawodach lekarza […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2016

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przedstawienia XXXV Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie projektów uchwał

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2015

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia programu XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 10/ORL/2004

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Apel w sprawie zmian w przeprowadzaniu wyborów

Apel Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie podjęcia prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów Na podstawie art. 25 pkt 3 i pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity) w związku z § 18 […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania Apelu Nr 3 Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2015 roku

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania Apelu Nr 2 Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2015 roku

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2016

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 6/ORL/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24.04.2004 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości stypendium dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających pierwszą specjalizację w ramach umowy cywilno-prawnej oraz uchwały Nr 43/ORL/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13.12.2006 […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 34/ORL/VI/2010

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 47/ORL/06 z dnia 13.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 20013 roku

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/V11/2014

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr 4/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 20013 roku

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 23 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2015

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Apel nr 1 w sprawie zarobków lekarzy

Apel Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wzywa Naczelną oraz Okręgowe Rady Lekarskie do wznowienia działań wynikających z uchwały nr 1/11/VI NRL z dn. 4.02.2011 w sprawie akcji „Pozwólcie lekarzom leczyć”. Chcemy dobrze i bezpiecznie leczyć naszych pacjentów, a nie zajmować się absurdalną […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko nr 2 w sprawie poparcia dla postulatów środowiska pielęgniarek i położnych

Stanowisko Nr 2 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 roku Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie popiera postulaty środowiska pielęgniarek i położnych o poprawę ich warunków pracy i płacy. Rażąco niskie wynagrodzenie pielęgniarek i położnych powoduje ich odchodzenie od zawodu i niepodejmowanie studiów na kierunkach pielęgniarskich. Skutkuje to niedoborem kadr pielęgniarskich. […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko nr 1 w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Stanowisko Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r. W związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, który określa limity przyjęć na te kierunki w roku akademickim 2015/2016, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zadowolenie z powodu zwiększenia limitów przyjęć na kierunek lekarski, […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych ORL

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko nr 1 w sprawie Funduszu Wizerunkowego Samorządu Lekarskiego

Stanowisko Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie propozycji utworzenia Funduszu Wizerunkowego Samorządu Lekarskiego i powołania Zespołu ds. Ochrony Wizerunku Środowiska Lekarskiego zawartej w projekcie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 roku   Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie odrzuca propozycję powstania Zespołu ds. Ochrony Wizerunku […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych ORL

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2015

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie nawiązania stosunku pracy i przyznania zryczałtowanego wynagrodzenia niektórym członkom Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 46/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia terminów i powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 25-lecia reaktywowania Samorządu Lekarskiego oraz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2014

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia programu XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2015

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 2/ORL/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego”

Stanowisko Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego” Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie pakietu onkologicznego przy obecnym kształcie zasobów finansowo-kadrowych ochrony zdrowia jest skazane na niepowodzenie z powodów: pakiet ten nie obejmuje całości świadczeń dla pacjentów […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie szkoleń dla lekarzy POZ z zakresu onkologii

Stanowisko Nr 1/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku  dotyczy szkoleń onkologicznych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Po zapoznaniu się z treścią zaproszeń na szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii w terminach wyznaczonych przez Centrum dla poszczególnych […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 47/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 47/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.

Posted in Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 20014 roku w sprawie ustalenia terminów i powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 25-lecia reaktywowania Samorządu Lekarskiego oraz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 5/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

 

 

Kalendarium

Marzec 2019
PWŚCPSN
« lut   kwi »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ogłoszenia

Galerie

 • I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  2019-03-15 10:45:52
 • Galeria remontowa luty 2019
  Galeria remontowa luty 2019
  2019-03-15 12:18:16
 • I Ogólnopolski Bal Lekarza / XXII Bal Lekarza Kraków - 2019
  I Ogólnopolski Bal Lekarza / XXII Bal Lekarza Kraków - 2019
  2019-01-16 15:26:19
 • Galeria remontowa październik 2018 r.
  Galeria remontowa październik 2018 r.
  2018-11-13 11:07:44

Polecamy

Wybory