Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Okręgowy Zjazd Lekarzy

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
VIII kadencja 2018-2022

Lp.       Numer mandatu
1   Abram Cecylia lekarz 1.
2   Bachul Piotr lekarz 2.
3   Bak Anna lekarz 3.
4   Balicki Krzysztof lekarz dentysta 4.
5   Bałajewicz Mariusz lekarz 5.
6   Banaś Monika lekarz dentysta 6.
7   Barańska-Satora Wanda lekarz dentysta 7.
8   Barczyk-Danecka Jolanta lekarz 8.
9   Basa Arkadiusz lekarz 9.
10   Bawor Maria lekarz 10.
11   Bednarz Stefan lekarz 11.
12   Bernacik Tadeusz lekarz dentysta 12.
13   Bielak Wojciech lekarz dentysta 13.
14   Bielec Jerzy lekarz 14.
15   Blecharczyk Wojciech lekarz 15.
16   Błaszczyk Kacper lekarz dentysta 16.
17   Błoński Łukasz lekarz 17.
18   Bruździńska Danuta lekarz 18.
19   Bryk Agata lekarz 19.
20   Bryniarski Leszek lekarz 21.
21   Bucki Jerzy lekarz 22.
22   Buczko Maria lekarz dentysta 23.
23   Bujny Paweł lekarz 24.
24   Bury Janusz lekarz 25.
25   Bylica Ewa lekarz 26.
26   Chełmowski Mateusz lekarz 27.
27   Chmiel Grzegorz lekarz 28.
28   Chodorowski Janusz lekarz 29.
29   Chyży Tomasz lekarz 30.
30   Czapski Bartosz lekarz 32.
31   Czarnek Marcin lekarz dentysta 33.
32   Czerwińska Agata lekarz 34.
33   Czosnowski Radosław lekarz 35.
34   Darasz Zbigniew lekarz 36.
35   Dąbkowska Beata lekarz dentysta 37.
36   Dendura Maciej lekarz 38.
37   Derebas Tymoteusz lekarz dentysta 39.
38   Dębski Dariusz lekarz dentysta 40.
39   Domka Małgorzata lekarz dentysta 41.
40   Drąg Krzysztof lekarz 42.
41   Dróżdż Mirosław lekarz 43.
42   Drzewicki Jacek lekarz 44.
43   Drzymała-Pinkard Anna lekarz 45.
44   Durał Zdzisław lekarz 46.
45   Dutka Aleksandra lekarz 31.
46   Dutka-Szmigiel Agata lekarz dentysta 47.
47   Dyduch Grzegorz lekarz 48.
48   Dynkiewicz Agata lekarz 49.
49   Figiel-Różycka Marta lekarz 50.
50   Fischer-Porębska Agata lekarz dentysta 51.
51   Fortuna Julita lekarz dentysta 278. 
52   Fortuna Maciej lekarz 52.
53   Fortuna Tomasz lekarz dentysta 53.
54   Friediger Jerzy lekarz 54.
55   Fugiel Andrzej lekarz 55.
56   Gajda Barbara lekarz dentysta 56.
57   Gajewski Wacław lekarz dentysta 57.
58   Gala Barbara lekarz 58.
59   Garbarz Radosław lekarz 59.
60   Garlicki Jarosław lekarz 60.
61   Gawrońska Irena lekarz 61.
62   Gawroński Wojciech lekarz 62.
63   Gdańska Joanna lekarz 63.
64   Giza Dariusz lekarz 65.
65   Głuszko Anna lekarz dentysta 66.
66   Gnatowska-Kowalczyk Marta lekarz 67.
67   Goliński Łukasz lekarz 68.
68   Gołębiowski Adam lekarz dentysta 69.
69   Górnicka Joanna lekarz dentysta 70.
70   Górnicki Michał lekarz dentysta 71.
71   Graca Marcin lekarz 72.
72   Grażyńska Iwona lekarz dentysta 277.
73   Grela-Pietrzkiewicz Monika lekarz dentysta 73.
74   Gronkiewicz Krzysztof lekarz dentysta 75.
75   Gucwa Wiesław lekarz 76.
76   Guzik Bartłomiej lekarz 77.
77   Habieda Lucjan lekarz 78.
78   Haładus Katarzyna lekarz 79.
79   Harańczyk Michał lekarz 80.
80   Hartwich Artur lekarz 81.
81   Hartwich Patryk lekarz 82.
82   Hawajski Tomasz lekarz 83.
83   Hawlena-Cymer lekarz dentysta 279. 
84   Hładki Waldemar lekarz 84.
85   Honkisz Ireneusz lekarz 85.
86   Jakubowicz Jerzy lekarz 88.
87   Jamka-Kasprzyk Małgorzata lekarz dentysta 89.
88   Janik Konrad lekarz 90.
89   Janikowski Mariusz lekarz 91.
90   Jaracz Grzegorz lekarz dentysta 92.
91   Jarosławska Bożena lekarz 93.
92   Jasiewicz Wojciech lekarz dentysta 94.
93   Jonak-Olczyk Natalia lekarz 95.
94   Jucha-Jabłońska Katarzyna lekarz dentysta 96.
95   Jurczak Piotr lekarz 97.
96   Jurek Grażyna lekarz 98.
97   Jurka Jacek lekarz 99.
98   Jurkiewicz Barbara lekarz 100.
99   Juszczyńska-Darasz Beata lekarz 101.
100   Kaczmarzyk Tomasz lekarz dentysta 102.
101   Kaczor Krzysztof lekarz dentysta 103.
102   Kamtoh Tebug Georges lekarz 104.
103   Kapała Aleksandra lekarz 105.
104   Kapkowska-Manczyk Agnieszka lekarz dentysta 106.
105   Kędzierska Barbara lekarz 107.
106   Kędziora Tomasz lekarz 108.
107   Kieres Jolanta lekarz dentysta 109.
108   Kłodziński Kazimierz lekarz 110.
109   Kmiecik Anna lekarz 111.
110   Knapik Joanna lekarz dentysta 112.
111   Kojs Zbigniew lekarz 113.
112   Kolanko Wojciech lekarz dentysta 114.
113   Kołodziejczyk Ewa lekarz 115.
114   Kopciuch Marian lekarz 116.
115   Kordecka Magdalena lekarz 153.
116   Kortas Sławomir lekarz 117.
117   Kosiba Waldemar lekarz 118.
118   Kościelniak Dariusz lekarz dentysta 119.
119   Kot Anna lekarz dentysta 120.
120   Kotnowski Michał lekarz dentysta 121.
121   Kowalska Bogumiła lekarz 122.
122   Kowalski Damian lekarz 123.
123   Kożuch Wojciech lekarz dentysta 124.
124   Kózka Mariusz lekarz 125.
125   Krępa Grzegorz lekarz dentysta 126.
126   Krok Józef lekarz 127.
127   Król Magdalena lekarz 128.
128   Król Marek lekarz 129.
129   Królikowski Tadeusz lekarz 130.
130   Krupińska Grażyna lekarz 131.
131   Krupiński Maciej lekarz 132.
132   Krygowska Krystyna lekarz 133.
133   Kubicz Dariusz lekarz 134.
134   Kubicz Janusz lekarz 135.
135   Kucharski Lech lekarz 136.
136     lekarz 64.
137   Kulon Janusz lekarz 137.
138   Kuniewicz Marcin lekarz 138.
139   Kuraś Bogna lekarz 139.
140   Kurdzielewicz Wojciech lekarz 140.
141   Kuska-Kamińska Marianna lekarz dentysta 141.
142   Legutko Janusz lekarz 142.
143   Lenik Michał lekarz dentysta 143.
144   Lubaszewska-Muszyńska Magdalena lekarz dentysta 144.
145   Ludew Dominik lekarz 145.
146   Łazarz Mieczysław lekarz dentysta 146.
147   Macheta Dariusz lekarz dentysta 147.
148   Maciąg-Brattemo Anna lekarz dentysta 148.
149   Madej-Klecha Izabela lekarz dentysta 149.
150   Maga Paweł lekarz 150.
151   Majda Joanna lekarz 151.
152   Marcinek Antoni lekarz 152.
153   Marjańska-Radziszewska Józefa lekarz 154.
154   Marszałek Marcin lekarz 155.
155   Mastalerczyk Marcin lekarz 156.
156   Matyja Andrzej lekarz 157.
157   Mazanek Jerzy lekarz 158.
158   Mężyk Elżbieta lekarz 161.
159   Michalak Andrzej lekarz 162.
160   Michniewska Izabela lekarz 163.
161   Migas Jan lekarz dentysta 164.
162   Milanowski Wojciech lekarz 165.
163   Milczarek Małgorzata lekarz 166.
164   Milczarek-Moczulska Agata lekarz 167.
165   Muszyńska Bożena lekarz dentysta 168.
166   Myciński Paweł lekarz dentysta 169.
167   Najbar-Pabian Anna lekarz 170.
168   Niewiara Łukasz lekarz 171.
169   Novak Paweł lekarz dentysta 172.
170   Nowak Agata lekarz 173.
171   Nowak Grażyna lekarz dentysta 174.
172   Nowak Marta lekarz dentysta 175.
173   Okruch Paulina lekarz 176.
174   Oleksy Wojciech lekarz 177.
175   Orłowska-Heitzman Jolanta lekarz 178.
176   Osuch Czesław lekarz 179.
177   Pach Radosław lekarz 180.
178   Pająk Krystyna lekarz 181.
179   Pająk-Łysek Ewa lekarz dentysta 182.
180   Paluch Katarzyna lekarz 183.
181   Panuś Katarzyna lekarz dentysta 184.
182   Pasternak Artur lekarz 185.
183   Peszko Lucyna lekarz dentysta 186.
184   Pietrzak Izabela lekarz 187.
185   Pińkowska-Szaleniec Marta lekarz dentysta 188.
186   Pitera Józef lekarz 190.
187   Plaszczak Marcin lekarz 191.
188   Płatkowska Bernadetta lekarz 192.
189   Płóciennik Aleksander lekarz dentysta 193.
190   Popławska Małgorzata lekarz 194.
191   Prątnicki Andrzej lekarz 195.
192   Puczka Anna lekarz 196.
193   Pudło Władysław lekarz 197.
194   Pyrich Andrzej lekarz 198.
195   Pytko-Polończyk Jolanta lekarz dentysta 199.
196   Radecki Jacek lekarz dentysta 200.
197   Radziszowski Jerzy lekarz 201.
198   Raszczyk Zbigniew lekarz dentysta 202.
199     lekarz 160.
200   Rybicka Monika lekarz 203.
201   Rydzewski Krzysztof lekarz 204.
202   Rzepecka-Woźniak Ewa lekarz 205.
203   Sałakowski Andrzej lekarz 206.
204   Serkis Ewa lekarz 207.
205   Sieja Renata lekarz 208.
206   Sitarczyk-Zając Elżbieta lekarz 209.
207   Siudak Zbigniew lekarz 210.
208   Skowronek Paweł lekarz 211.
209   Skubis Jolanta lekarz dentysta 212.
210   Skuciński Jerzy lekarz 213.
211   Sławiński Jerzy lekarz 214.
212   Snoch Robert lekarz 215.
213   Sowa Bronisław lekarz 216.
214   Sroka Mirosława lekarz 217.
215   Staszkiewicz Rafał lekarz 218.
216   Stępień Robert lekarz dentysta 219.
217   Stopa Andrzej lekarz dentysta 220.
218   Strzałko Bogusław lekarz 222.
219   Sucharska Izabela lekarz 223.
220   Sułowicz Joanna lekarz 224.
221   Szadek Cezary lekarz 225.
222   Szafraniec-Niedźwiedzka Dominika lekarz dentysta 226.
223   Szczurek Jarosław lekarz 228.
224   Szeląg-Bryk Adrianna lekarz 229.
225   Szlezynger-Tekielska Małgorzata lekarz 230.
226   Szolc Piotr lekarz 231.
227   Szostak Monika lekarz 232.
228   Szpak Bohdan lekarz 233.
229   Szpakowicz Jerzy lekarz 234.
230   Szudy Paweł lekarz 235.
231   Świerkosz Agata lekarz 236.
232   Świstek Rafał lekarz 237.
233   Targosz Krystyna lekarz 238.
234   Tenerowicz Anna lekarz 239.
235   Tętnowski Jacek lekarz 240.
236   Turcza Tomasz lekarz 241.
237   Turek-Fornelska Katarzyna lekarz 242.
238   Umińska Grażyna lekarz 243.
239   Urbanek-Wajda Aleksandra lekarz dentysta 244.
240   Urbańczyk Anna lekarz dentysta 245.
241   Wantuch-Trzcionka Magdalena lekarz dentysta 246.
242   Warmuz Marek lekarz dentysta 247.
243   Wasieczko Andrzej lekarz 248.
244   Wawrzynkiewicz-Serafin Joanna lekarz dentysta 250.
245   Węgrzyn Jacek lekarz dentysta 251.
246   Wieczorek-Mikrut Elżbieta lekarz dentysta 252.
247   Wiejowska Barbara lekarz 253.
248   Więcek Aleksander lekarz 254.
249   Wilk -Szałkowska Halina lekarz 255.
250   Wilk Marek lekarz dentysta 256.
251   Wiśniowska Jolanta lekarz dentysta 257.
252   Wnuk Krzysztof lekarz 258.
253   Wojnarowicz Elżbieta lekarz dentysta 259.
254   Woś Barbara lekarz dentysta 260.
255   Wójciak Igor lekarz 261.
256   Wójcik Adrian lekarz 262.
257   Wróblewski Krzysztof lekarz 263.
258   Wydra Michał lekarz dentysta 264.
259   Wywiał Ewa lekarz 265.
260   Zalasińska Elżbieta lekarz 266.
261   Zasadny Marek lekarz 267.
262   Zawierucha Joanna lekarz 268.
263   Zawiliński Jarosław lekarz 269.
264   Zeman Wacław lekarz dentysta 270.
265   Zieliński Jerzy lekarz dentysta 271.
266   Zimmer-Kałamacka Anna lekarz 272.
267   Zimoch Andrzej lekarz dentysta 273.
268   Żaba Ryszard lekarz 274.
269   Żółcińska Jadwiga lekarz 275.
270   Żuber Zbigniew lekarz 276.

 

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory