Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Wyniki wyborów przeprowadzonych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 2 marca 2018 r. w Krakowie, podczas obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, na stanowiska oraz do organów Okręgowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022).

 1. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 2. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 3. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 4. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 5. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 6. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 7. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 8. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 21 stycznia 2014 r.
o wynikach wyborów zgromadzenia
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r., ogłasza się, że:

 

 1. na stanowisko I Zastępcy OROZ na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

  – lek. Janusz Kubicz

 

 • na stanowisko II Zastępcy OROZ na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:– lek. Ewa Mikosza-Januszewicz

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 21 grudnia 2013 r.
o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie
Okręgowym Sądzie Lekarskim w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 21 grudnia 2013 r., ogłasza się, że:

 

 1. na stanowisko Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

  – lek. Waldemar Hładki

 

 • na stanowisko Wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:– lek. dent. Witold Jurczyński
  – lek. Małgorzata Popławska

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 4 grudnia 2013 r.
o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2013 r., ogłasza się, że:

Zastępcami Prezesa ORL na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Jerzy Friediger
 2. lek. Mariusz Janikowski
 3. lek. dent. Dariusz Kościelniak
 4. lek. Janusz Legutko
 5. lek. Marek Zasadny

Członkami Prezydium ORL na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Janusz Kulon
 2. lek. dent. Robert Stępień
 3. lek. Jacek Tętnowski
 4. lek. Krzysztof Wróblewski

Sekretarzem ORL na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:

 1. lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Zastępcą Sekretarza ORL na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

 1. lek. Bartłomiej Guzik

Skarbnikiem ORL na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:

 1. lek. dent. Anna Maciąg

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.
o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Janikowski Mariusz
 2. lek. Kucharski Lech
 3. lek. Kulon Janusz
 4. lek. dent. Maciąg Anna
 5. lek. dent. Mazaraki Andrzej
 6. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 7. lek. Tętnowski Jacek
 8. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 9. lek. Wróblewski Krzysztof
 10. lek. Zasadny Marek

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 29.03.2008 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów uzupełniających, jakie odbyły się podczas obrad XXIV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 29.03.2008 r.

– więcej »

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18.02.2008 r.

W wyniku złożenia pisemnych rezygnacji z zajmowanych stanowisk, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 18.02.2008 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

– więcej »

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27.06.2007 r.

W wyniku wygaśnięcia mandatów Andrzeja Janusza Fortuny oraz Jerzego Jamskiego, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 27.06.2007 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. – więcej »

Wyniki wyborów 2005 r. na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie publikuje wyniki wyborów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy V Kadencji przeprowadzonych w poszczególnych rejonach wyborczych w roku 2005. – więcej »

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 21.10.2005 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów przeprowadzonych podczas XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 07.12.2005 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

– więcej »

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory