Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bałajewicz Mariusz
 2. lek. dent. Bernacik Tadeusz
 3. lek. dent. Buczko Maria
 4. lek. Buczynowska Mirosława
 5. lek. Czyżowicz-Antonik Anna
 6. lek. Dzik Władysław
 7. lek. Frey Andrzej
 8. lek. Fugiel Andrzej
 9. lek. Gawrońska Irena
 10. lek. Gąsiorek Małgorzata
 11. lek. Gerard-Lis Hanna
 12. lek. dent. Gronkiewicz Krzysztof
 13. lek. Hładki Waldemar
 14. lek. dent. Irzeński Grzegorz
 15. lek. Jabłońska-Wachta Izabela
 16. lek. Jarosławska Bożena
 17. lek. Jasieński Jerzy
 18. lek. dent. Jurczyński Witold
 19. lek. Kajda Piotr
 20. lek. dent. Knapik Joanna
 21. lek. Kocwa Jolanta
 22. lek. Kozanecka Bożena
 23. lek. Król Marek
 24. lek. Krygowska Krystyna
 25. lek. Krzak Jan
 26. lek. Kumela Barbara
 27. lek. Lankosz-Lauterbach Janina
 28. lek. Nowak-Bieńkowska Małgorzata
 29. lek. Noworolski Remigiusz
 30. lek. Orski Jacek
 31. lek. Popławska Małgorzata
 32. lek. Romanowska-Dixon Bożena
 33. lek. Rosa Rafał
 34. lek. Serednicki Wojciech
 35. lek. dent. Siembab Katarzyna
 36. lek. Smarzyńska-Filipecka Maria
 37. lek. Szeliga Anna
 38. lek. Teleśnicki Stanisław
 39. lek. dent. Urbańczyk Anna
 40. lek. Wietecha Marta
 41. lek. dent. Zieliński Jerzy 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bielec Jerzy
 2. lek. dent. Dutka-Szmigiel Agata
 3. lek. Gawęda Bogusław
 4. lek. Gładysz Marek
 5. lek. Jurkiewicz Barbara
 6. lek. Kopciuch Marian
 7. lek. dent. Mazaraki Andrzej
 8. lek. Pitera Józef
 9. lek. Tokarski Wojciech
 10. lek. Zarotyński Dariusz 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów zastępców OROZ

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Biel Anna
 2. lek. Brzewski Marek
 3. lek. Durał Zdzisław
 4. lek. Figiel-Różycka Marta
 5. lek. dent. Gajda Barbara
 6. lek. dent. Głuszko Anna
 7. lek. dent. Gołębiowski Adam
 8. lek. Gotfryd-Bugajska Katarzyna
 9. lek. Górska-Kot Aneta
 10. lek. Groń Wojciech
 11. lek. Gudowska-Oraczewska Marzena
 12. lek. Jastrzębski Jacek
 13. lek. Jóźko Michał
 14. lek. Kogut Małgorzata
 15. lek. dent. Kojzar Jolanta
 16. lek. Kopytko Ewa
 17. lek. Kózka Mariusz
 18. lek. dent. Krępa Grzegorz
 19. lek. Krzyszkowski Tadeusz
 20. lek. Kubicz Janusz
 21. lek. Kwiatkowski Stanisław
 22. lek. dent. Migas Jan
 23. lek. Mikosza-Januszewicz Ewa
 24. lek. Milczarek-Moczulska Agata
 25. lek. Napora-Krawiec Anna
 26. lek. Oleksy Wojciech
 27. lek. Pawlicka Ilona
 28. lek. Poźniczek Marek
 29. lek. Pyrich Andrzej
 30. lek. dent. Pytko-Polończyk Jolanta
 31. lek. Rzemieniuk Maria
 32. lek. Skiba Adam
 33. lek. Sławiński Jerzy
 34. lek. Solecki Wiktor
 35. lek. Sroka Mirosława
 36. lek. Staszków Emil
 37. lek. Wojtyś Andrzej
 38. lek. Wójciak Igor
 39. lek. Wywiał Ewa
 40. lek. Zapolska-Fitrzyk Iwona
 41. lek. Zawiślak Janina
 42. lek. dent. Zimny Janusz
 43. lek. Ziółkowska-Graca Bożena 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bednarz Stefan
 2. lek. Czosnowski Radosław
 3. lek. Dendura Maciej
 4. lek. Dyduch Grzegorz
 5. lek. dent. Fortuna Tomasz
 6. lek. Frączek Tadeusz
 7. lek. Friediger Jerzy
 8. lek. Guzik Bartłomiej
 9. lek. Hartwich Artur
 10. lek. Janikowski Mariusz
 11. lek. Kłodziński Kazimierz
 12. lek. Kortas Sławomir
 13. lek. dent. Kościelniak Dariusz
 14. lek. Kozanecka Bożena
 15. lek. dent. Kożuch Wojciech
 16. lek. Krupiński Maciej
 17. lek. Kucharski Lech
 18. lek. Kulon Janusz
 19. lek. Legutko Janusz
 20. lek. dent. Maciąg Anna
 21. lek. Marcinek Antoni
 22. lek. Nosal Marcin
 23. lek. Oleksy Wojciech
 24. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 25. lek. Pająk Krystyna
 26. lek. Pony Jerzy
 27. lek. dent. Stępień Robert
 28. lek. dent. Stopa Andrzej
 29. lek. dent. Tatrzański Marcin
 30. lek. Tętnowski Jacek
 31. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 32. lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
 33. lek. Wieczorek Irena
 34. lek. Wiejowska Barbara
 35. lek. Wnuk Krzysztof
 36. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
 37. lek. Wróblewski Krzysztof
 38. lek. Zasadny Marek
 39. lek. Zawiliński Jarosław 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana kol. Anna Kot..
    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bednarz Stefan
 2. lek. Bryniarski Leszek
 3. lek. Chodorowski Janusz
 4. lek. Czosnowski Radosław
 5. lek. Dendura Maciej
 6. lek. dent. Derebas Tymoteusz
 7. lek. Dyduch Grzegorz
 8. lek. Friediger Jerzy
 9. lek. Guzik Bartłomiej
 10. lek. Hartwich Patryk
 11. lek. Janikowski Mariusz
 12. lek. dent. Jaracz Grzegorz
 13. lek. Kłodziński Kazimierz
 14. lek. dent. Kościelniak Dariusz
 15. lek. Krupiński Maciej
 16. lek. Kucharski Lech
 17. lek. Kulon Janusz
 18. lek. Legutko Janusz
 19. lek. dent. Maciąg Anna
 20. lek. Marcinek Antoni
 21. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 22. lek. Pony Jerzy
 23. lek. Skuciński Jerzy
 24. lek. dent. Stępień Robert
 25. lek. dent. Stopa Andrzej
 26. lek. Tętnowski Jacek
 27. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 28. lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
 29. lek. Wiejowska Barbara
 30. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
 31. lek. Wróblewski Krzysztof
 32. lek. Zając Tadeusz
 33. lek. Zasadny Marek
 34. lek. Zawiliński Jarosław
 35. lek. Żaba Ryszard
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany kol. Andrzej Matyja.
    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) w związku z art. 15 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr 151/Z/RL/13 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza, co następuje:

§1.

W związku ze śmiercią lekarza ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017 kol. Artura Filipowicza, członka rejonu wyborczego nr K7.2.27  Praktyki, z dniem 14.11.2013 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

Numer porządkowy jest numerem mandatu.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Adamczyk Halina Marta
Andres Michał Mateusz
Aseńko Anna Katarzyna
Badacz Leszek Jacek
Bak Anna
Balawender Robert Michał
Bałajewicz Mariusz Marcin
Banach Tomasz Arkadiusz
Barańska-Satora Wanda Augustyna
Bawor Maria Agnieszka
Bednarz Stefan Wacław
Bernacik Tadeusz Stefan
Bielak Wojciech
Bielec Jerzy Ryszard
Bitka-Marczyńska Dorota Maria
Blecharczyk Wojciech
Bogacki Piotr Andrzej
Bonczar Mariusz Aureliusz
Bonderek-Borowczak Agata Monika
Breitmajer-Drzewińska Maria Elżbieta
Bryniarski Leszek Tadeusz
Brzeziński Marek
Bucki Jerzy
Buczko Maria Dorota
Buczynowska Mirosława Irena
Bury Janusz
Chmiel Grzegorz Jacek
Chodorowski Janusz Antoni
Chruściel Paweł Rafał
Chrzan Robert Maciej
Czapski Bartosz Marcin
Czosnowski Radosław Maria
Darasz Zbigniew Stefan
Dąbkowska Beata Jadwiga
Dendura Maciej Tadeusz
Derebas Tymoteusz
Dereń Aneta
Dębski Dariusz Piotr
Dimter Agata Anna
Drzewicki Jacek Adam
Durał Zdzisław
Durlak Wojciech Tadeusz
Dutka-Szmigiel Agata
Dyduch Grzegorz
Dynowski Piotr Waldemar
Dynowski Wojciech Tomasz
Figiel-Różycka Marta Anna
Fischer-Porębska Agata Bożena
Fortuna Maciej Czesław
Fortuna Tomasz Piotr
Franczak Iwona Teresa
Frank Krzysztof
Frankowska-Majchrzak Mirosława Józefa
Frączek Tadeusz Józef
Friediger Jerzy
Furtak Aneta Agnieszka
Gabis Beata Maria
Gajda Barbara Teresa
Gajewski Wacław Piotr
Galica Anna Krystyna
Gawęda Bogusław Franciszek
Gawior Marzena Janina
Gawroński Wojciech
Gąsiorek Małgorzata Elżbieta
Gierczak Wojciech Tadeusz
Giza Dariusz Stanisław
Gładysz Marek Stefan
Głuszko Anna Elżbieta
Gnatowska-Kowalczyk Marta
Goliński Łukasz Konrad
Gołębiowski Adam Władysław
Goszcz Halina Maria
Gotfryd-Bugajska Katarzyna Małgorzata
Grela-Pietrzkiewicz Monika Beata
Grodzicki Maciej Franciszek
Gronkiewicz Krzysztof Tadeusz
Gucwa Wiesław Zbigniew
Guzik Bartłomiej Mieczysław
Guzik Paweł Władysław
Habieda Lucjan Franciszek
Halska Agnieszka Anna
Hartwich Artur Jerzy
Hartwich Patryk Maria
Hawajski Tomasz Wojciech
Hernik-Różak Daria Izabela
Hładki Waldemar Andrzej
Huber Marek
Ignacak Adam
Jabłońska-Wachta Izabela
Jabłoński Leszek Dominik
Jachymiak Maciej
Jagiełowicz-Borawska Ewa Katarzyna
Jakób-Doleżal Kazimiera Józefa
Jamka-Kasprzyk Małgorzata Maria
Janikowski Mariusz Adam
Jaracz Grzegorz
Jarosik Jacek
Jarosławska Bożena Elżbieta
Jarosz Paweł Piotr
Jastrzębski Jacek Maciej
Jaworowski Adam Józef
Jucha-Jabłońska Katarzyna Elżbieta
Jurczyński Witold Jan
Jurenko Andrzej Roman
Jurkiewicz Barbara
Juszczyńska-Darasz Beata Anna
Kaczmarczyk Ewa
Kaczor Krzysztof
Kędzierska Barbara Romana
Kierepka Franciszek Marek
Kieres Jolanta Aldona
Kliszcz Małgorzata Maria
Kłodziński Kazimierz Florian
Knapik Joanna
Kojs Zbigniew Jan
Kojzar Jolanta Maria
Kołodziejczyk Ewa Marta
Komorowski Artur
Konduracka Ewa
Konior Ryszard Karol
Kontrymowicz-Ogińska Magdalena Anna
Kopciuch Marian Julian
Kortas Sławomir Piotr
Kościelniak Dariusz Włodzimierz
Kot Anna
Kowalska Alicja
Kozanecka Bożena Ewa
Kożuch Wojciech Stanisław
Kózka Mariusz Czesław
Krępa Grzegorz Robert
Krok Józef
Król Magdalena Wiktoria
Król Marek Mateusz
Krupiński Maciej Piotr
Krygowska Krystyna Maria
Kubicz Janusz Zygmunt
Kucharski Lech Tomasz
Kulon Janusz Bolesław
Kwiatkowski Stanisław Zbigniew
Lankosz-Lauterbach Janina Maria
Legutko Janusz Franciszek
Lesiak-Bednarek Anna Monika
Lubaszewska-Muszyńska Magdalena Zofia
Łazarz Mieczysław Kazimierz
Macheta Dariusz
Maciąg Anna
Macko Jarosław Paweł
Madej-Klecha Izabela Agnieszka
Majda Joanna Beata
Małecka-Tomasik Danuta
Marcinek Antoni Andrzej
Marjańska-Radziszewska Józefa Janina
Martiszek Krzysztof Marcin
Matyja Andrzej
Mazaraki Andrzej Piotr
Michalak Andrzej Franciszek
Mieżyński Robert
Migas Jan Kazimierz
Mikosza-Januszewicz Ewa Halina
Milczarek-Moczulska Agata
Miś Czesław Stefan
Muszyńska Bożena Katarzyna
Nabagło-Bolek Małgorzata Beata
Najbar-Pabian Anna Maria
Nawrotek Grzegorz Józef
Nosal Marcin Wiesław
Nowak Agata Ewa
Nowak Grażyna Anna
Nowak Marta Maria
Nowińska Elżbieta
Oleksy Wojciech Ryszard
Orłowska-Heitzman Jolanta Maria
Osmański Wojciech Piotr
Owsiak Michał Krzysztof
Pająk Ewa Edwarda
Pająk Krystyna Anna
Palka Małgorzata Monika
Pawlak-Lewandowska Danuta Barbara
Peszko Lucyna
Piątek-Kopeć Ewa Jadwiga
Pińkowska-Szaleniec Marta Małgorzata
Pitera Józef Ignacy
Płóciennik Aleksander Dariusz
Podsiedlik Lucyna Maria
Pony Jerzy Andrzej
Popławska Małgorzata Honorata
Pudło Władysław
Pyclik Józef Zygmunt
Pytko-Polończyk Jolanta Maria
Radecki Jacek Jan
Raszczyk Zbigniew
Rembiasz Kazimierz
Romanowicz Paweł Władysław
Rzepecka-Woźniak Ewa Danuta
Rzepka Ewa Maria
Samborska Elżbieta
Seidel Wojciech Jakub
Serednicki Wojciech Teodor
Siembab Katarzyna Joanna
Skuciński Jerzy Maciej
Sławiński Jerzy Piotr
Smarzyńska-Filipecka Maria Teresa
Sołtys Jerzy
Sorysz Tomasz Antoni
Sroka Mirosława Zofia
Starzyk Dariusz Grzegorz
Stąpor Renata Anna
Stępień Robert Gabriel
Stopa Andrzej
Stopa Antoni
Straszak Tomasz Zygmunt
Streb Joanna Katarzyna
Szafraniec-Niedźwiedzka Dominika Katarzyna
Szczepanik-Dziadowicz Anna Maria
Szczerbiński Tomasz Zbigniew
Szczuka Kazimierz Stanisław
Szlezynger-Tekielska Małgorzata Maria
Szpak Bohdan Edmund
Śliwa Tomasz Zbigniew
Targosz Krystyna Zofia
Tatrzański Marcin Andrzej
Teleśnicki Stanisław Maciej
Tętnowski Jacek Stanisław
Tokarski Wojciech Zbigniew
Turek-Fornelska Katarzyna
Umińska Grażyna
Urbanik Andrzej Stanisław
Urbańczyk Anna Stefania
Walencik Grzegorz Krzysztof
Warzecha Piotr
Wasieczko Andrzej Marian
Wawrzeń Grzegorz Stanisław
Węgrzynowska Marta Krystyna
Wiatr Tomasz
Wicha Ewa Maria
Wieczorek Irena Elżbieta
Wiejowska Barbara Renata
Wiernikowski Adam Bohdan
Wietecha Marta Maria
Więcek Aleksander
Wilk Halina Bożena
Winkowski Tomasz Marian
Wiśniewska-Oko Mirosława Jadwiga
Wiśniowska Jolanta Maria
Wnuk Krzysztof Marceli
Wojnarowicz Elżbieta Małgorzata
Woś Barbara Teresa
Wójciak Igor Paweł
Wróblewski Krzysztof Marian
Wywiał Ewa Małgorzata
Zając Tadeusz
Zajączkowska-Śliwa Justyna Dominika
Zarotyński Dariusz Wiesław
Zasadny Marek Jerzy
Zawiliński Jarosław Marcin
Zieliński Jerzy Antoni
Ziemianek Monika
Zimoch Andrzej Stanisław
Zoła Lesław Kazimierz
Żaba Ryszard
Żółcińska Jadwiga
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz

 

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia listy delegatów

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia listy delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.)

§ 1

Po przeprowadzonych wyborów zasadniczych oraz uzupełniających, na podstawie protokołów z przeprowadzonych głosowań w rejonach wyborczych oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza listę delegatów na Okręgowy Zjazd lekarzy na okres 7 kadencji samorządu lekarskiego 2013-2017:

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

 

– więcej »

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia wyników II tury wyborów

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających na delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających oraz na podstawie protokołu z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym K7.3.12 lekarze dentyści stażyści z dnia 23 września 2013 r. ogłasza się, że delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Aneta Dereń
2. Aneta Agnieszka Furtak

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Komunikat OKW w sprawie wyborów uzupełniających

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że zakończyło się przyjmowanie pisemnych wniosków o przeprowadzenie dodatkowej tury wyborów oraz kandydatur na Delegatów.

Do Okręgowej Komisji Wyborczej wpłynął jeden wniosek, złożony przez członków rejonu wyborczego K7.3.12 Lekarze dentyści stażyści .
Równocześnie wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatur:

 1. Aneta Dereń
 2. Aneta Furtak
 3. Agnieszka Kareł
W związku z powyższym do każdego z Państwa, członka rejonu K7.3.12, zostanie wysłany ponownie komplet materiałów do głosowania korespondencyjnego.
Ponadto zwołane zostaje zebranie głosowania stacjonarnego, które odbędzie się w dniu

23 września 2013 r. w godz. 12.00-13.00
w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a.

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie: wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) w związku z art. 15 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr 110/Z/RL/13 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 lipca 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie uchwala, co następuje:

§1.

W związku ze śmiercią lekarza ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017 kol. Kazimierza Sobocińskiego, członka rejonu wyborczego nr K7.2.14 Centrum, z dniem 30.07.2013 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Komunikat OKW w sprawie II tury wyborów

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że w myśl ordynacji wyborczej, w rejonach wyborczych w których nie dokonano wyboru, przeprowadza się ponowne wybory przed okręgowym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, wyłącznie na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby członków tego rejonu, złożony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wyborów przed zjazdem, zgodnie z przepisami uchwały, pod warunkiem równoczesnego zgłoszenia co najmniej jednego kandydata.

Wnioski takie przyjmujemy do końca sierpnia 2013 i dla tych rejonów, również do końca sierpnia, otwarta jest lista kandydatów do mandatów delegatów na zjazd – konieczne wypełnienie i dostarczenie do OKW karty zgłoszenia kandydata.

doc Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 

 

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na delegatów

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 10 lipca 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza co następuje:

§ 1

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, zwanych dalej „wyborami” przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana na zgromadzeniu wyborczym XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 9 grudnia 2009 r.

§ 2

Wybory przeprowadzono w okresie od 6 maja do 28 czerwca 2013 r. w 94 rejonach wyborczych (na 99 rejonów powołanych uchwałą nr 113/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych). W pięciu rejonach wybory nie odbyły się z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów na delegatów.

§ 3

Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r. zatwierdziła listę wybranych 261 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji VII na lata 2013-2017.
Liczba wybranych delegatów w I turze wyborów stanowi 76% ogólnej liczby mandatów do obsadzenia.

§ 4

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie VI kadencji zostali wybrani:

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
1. Robert Chrzan
2. Andrzej Urbanik
K7.1.02
SU02
3. Anna Aseńko
4. Janusz Legutko
5. Kazimierz Rembiasz
K7.1.03
SU03
6. Stefan Bednarz
7. Wojciech Dynowski
8. Joanna Streb
9. Jacek Tętnowski
K7.1.04
SU04
10. Grzegorz Dyduch
11. Ewa Rzepecka-Woźniak
12. Jolanta Orłowska-Heitzman
K7.1.05
SU05
13. Agata Dimter
14. Andrzej Wasieczko
K7.1.07
SU07
15. Leszek Bryniarski K7.1.08
SU08
16. Grzegorz Chmiel
17. Dariusz Giza
K7.1.09
SU09
17. Stanisław Kwiatkowski
18. Janina Lankosz-Lauterbach
19. Grzegorz Nawrotek
20. Małgorzata Palka
21. Tomasz Szczerbiński
K7.1.10
SU10
22. Krzysztof Gronkiewicz
23. Witold Jurczyński
24. Mieczysław Łazarz
25. Jolanta Pytko-Polończyk
K7.1.11
SU11

Obwód II – Kraków
Lekarze

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
26. Adam Ignacak
27. Małgorzata Nabagło-Bolek
28. Elżbieta Nowińska
29. Michał Owsiak
30. Tomasz Śliwa
K7.2.01
Szpital Dietla
31. Mirosława Buczynowska
32. Katarzyna Gotfryd-Bugajska
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
33. Marta Gnatowska-Kowalczyk
34. Beata Juszczyńska-Darasz
35. Tomasz Sorysz
36. Tomasz Straszak
37. Katarzyna Turek-Fornelska
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
38. Marek Gładysz
39. Agnieszka Halska
40. Joanna Majda
41. Mirosława Sroka
42. Ewa Wywiał
K7.2.04
Szpital Narutowicza
43. Leszek Badacz
44. Bogusław Gawęda
45. Ewa Konduracka
46. Ryszard Konior
47. Renata Stąpor
48. Marta Węgrzynowska
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
49. Tomasz Banach
50. Piotr Bogacki
51. Małgorzata Gąsiorek
52. Halina Goszcz
53. Bożena Kozanecka
54. Wojciech Tokarski
55. Marta Wietecha
K7.2.06
Szpital Rydygiera
56. Jarosław Macko
57. Dariusz Zarotyński
58. Antoni Marcinek
59. Maria Smarzyńska-Filipecka
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
60. Barbara Kędzierska
61. Ewa Mikosza-Januszewicz
62. Agata Milczarek-Moczulska
K7.2.08
Szpital Babińskiego
63. Zbigniew Darasz
64. Zbigniew Kojs
K7.2.09
Centrum Onkologii
65. Adam Jaworowski
66. Marian Kopciuch
67. Stanisław Teleśnicki
K7.2.10
MSWiA
68. Robert Balawender
69. Jacek Jastrzębski
70. Andrzej Michalak
K7.2.11
Szpital Wojskowy
71. Małgorzata Popławska
72. Jerzy Sławiński
K7.2.12
Pog. Ratunkowe
73. Wojciech Gawroński
74. Janusz Kubicz
75. Anna Najbar-Pabian
76. Lucyna Podsiedlik
77. Kazimierz Sobociński
78. Bohdan Szpak
K7.2.14
Centrum
79. Jacek Jarosik
80. Anna Lesiak-Bednarek
81. Danuta Pawlak-Lewandowska
K7.2.15
Krowodrza
82. Mariusz Bałajewicz
83. Marek Brzeziński
84. Iwona Franczak
85. Barbara Wiejowska
86. Justyna Zajączkowska-Śliwa
K7.2.17
Podgórze
87. Wojciech Gierczak
88. Łukasz Goliński
89. Grzegorz Walencik
K7.2.20
Proszowice
90. Marta Figiel-Różycka
91. Wojciech Seidel
92. Piotr Warzecha
K7.2.23
Szpital Chrzanów
93. Mariusz Bonczar
94. Agata Bonderek-Borowczak
95. Artur Filipowicz
96. Waldemar Hładki
97. Jerzy Skuciński
98. Tomasz Wiatr
99. Adam Wiernikowski
K7.2.27
Praktyki
100. Kazimiera Jakób-Doleżal
101. Józefa Marjańska-Radziszewska
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
102. Jerzy Bucki
103. Radosław Czosnowski
104. Jerzy Friediger
105. Artur Hartwich
106. Kazimierz Kłodziński
107. Mariusz Kózka
108. Lech Kucharski
109. Andrzej Matyja
110. Robert Mieżyński
111. Wojciech Serednicki
112. Jarosław Zawiliński
K7.2.30
SLPP
113. Michał Andres
114. Wojciech Durlak
115. Bartłomiej Guzik
116. Patryk Hartwich
117. Artur Komorowski
118. Maciej Krupiński
119. Marcin Nosal
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
120. Mariusz Janikowski K7.2.32
Klinimet
121. Maciej Dendura
122. Jacek Drzewicki
123. Wojciech Oleksy
124. Wojciech Osmański
125. Ewa Pająk
126. Krystyna Pająk
127. Małgorzata Szlezynger-Tekielska
128. Krystyna Targosz
129. Grażyna Umińska
130. Tomasz Winkowski
K7.2.33
AOS

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
131. Monika Grela-Pietrzkiewicz
132. Jolanta Kojzar
133. Marta Pińkowska-Szaleniec
134. Antoni Stopa
K7.3.01
MCS Śródmieście
135. Magdalena Lubaszewska-Muszyńska
136. Dariusz Macheta
137. Izabela Madej-Klecha
K7.3.02
Śródmieście
138. Wanda Barańska-Satora
139. Dorota Bitka-Marczyńska
140. Agata Fischer-Porębska
141. Bożena Muszyńska
142. Dominika Szafraniec-Niedźwiedzka
K7.3.03
Krowodrza
143. Grzegorz Krępa
144. Grażyna Nowak
145. Marta Nowak
146. Lucyna Peszko
147. Jolanta Wiśniowska
K7.3.04
Podgórze
148. Agata Dutka-Szmigiel
149. Dariusz Kościelniak
150. Wojciech Kożuch
151. Andrzej Mazaraki
152. Jan Migas
153. Aleksander Płóciennik
154. Robert Stępień
155. Anna Urbańczyk
156. Grzegorz Wawrzeń
157. Andrzej Zimoch
K7.3.05
Nowa Huta
158. Wojciech Bielak
159. Marek Woźniacki
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
160. Maria Buczko
161. Magdalena Dzierwa
162. Adam Gołębiowski
163. Anna Maciąg
164. Paweł Romanowicz
165. Monika Ziemianek
K7.3.07
WPS
166. Małgorzata Jamka-Kasprzyk
167. Krzysztof Kaczor
K7.3.08
Wieliczka
168. Joanna Knapik
169. Katarzyna Siembab
K7.3.09
Chrzanów
170. Halina Adamczyk
171. Ewa Piątek-Kopeć
K7.3.10
Olkusz
172. Tadeusz Bernacik
173. Andrzej Stopa
K7.3.11
Myślenice

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
174. Danuta Małecka-Tomasik
175. Kazimierz Szczuka
176. Ewa Kaczmarczyk
K7.4.01
Szpital Gorlice
177. Ewa Rzepka
178. Elżbieta Samborska
K7.4.02
Gorlice
179. Tadeusz Frączek
180. Krzysztof Wróblewski
K7.4.03
Krynica
181. Janusz Chodorowski
182. Jerzy Sołtys
K7.4.04
Szpital Limanowa
183. Marek Huber
184. Mirosława Wiśniewska-Oko
K7.4.05
Limanowa
185. Czesław Miś
186. Maciej Fortuna
187. Bartosz Czapski
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
188. Jadwiga Żółcińska K7.4.07
Nowy Sącz
189. Barbara Jurkiewicz
190. Alicja Kowalska
191. Anna Szczepanik-Dziadowicz
192. Irena Wieczorek
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
193. Józef Krok
194. Aleksander Więcek
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
195. Mirosława Frankowska-Majchrzak
196. Maciej Jachymiak
197. Marek Król
K7.4.10
Nowy Targ
198. Beata Gabis
199. Lucjan Habieda
200. Magdalena Król
K7.4.12
Rabka
201. Paweł Chruściel
202. Bożena Jarosławska
203. Ryszard Żaba
7.4.13
Powiat tatrzański LZ
204. Anna Galica
205. Daria Hernik-Różak
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
206. Wacław Gajewski K7.4.15
Dentyści Gorlice
207. Anna Kot K7.4.16
Dentyści Limanowa
208. Tomasz Fortuna
209. Maciej Grodzicki
210. Leszek Jabłoński
211. Jolanta Kieres
212. Krzysztof Martiszek
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
213. Tymoteusz Derebas
214. Jacek Radecki
215. Jerzy Zieliński
K7.4.18
Dentyści powiat nowotarski
216. Zbigniew Raszczyk K7.4.19
Dentyści powiat tatrzański  

Obwód V – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
217. Paweł Guzik
218. Andrzej Jurenko
219. Agata Nowak
K7.5.01
Szpital Krosno
220. Jerzy Pony
221. Władysław Pudło
K7.5.03
Powiat Krosno
222. Paweł Jarosz
223. Janusz Kulon
K7.5.04
Szpital Jasło
224. Krystyna Krygowska
225. Dariusz Starzyk
226. Lesław Zoła
K7.5.05
Powiat Jasło
227. Józef Pitera
228. Halina Wilk
K7.5.06
Szpital Brzozów
229. Wiesław Gucwa
230. Ewa Wicha
231. Igor Wójciak
K7.5.08
SPZOZ Sanok
232. Józef Pyclik
233. Krzysztof Wnuk
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
234. Zdzisław Durał K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
235. Piotr Dynowski
236. Krzysztof Frank
237. Marcin Tatrzański
K7.5.12
Dentyści Krosno
238. Grzegorz Jaracz
239. Marzena Gawior
K7.5.13
Dentyści Jasło
240. Dariusz Dębski
241. Barbara Gajda
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne 

Obwód VI – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
242. Tomasz Hawajski
243. Izabela Jabłońska-Wachta
244. Ewa Kołodziejczyk
245. Marek Zasadny
K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
246. Anna Bak
247. Wojciech Blecharczyk
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
248. Jerzy Bielec
249. Maria Breitmajer-Drzewińska
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl
250. Franciszek Kierepka
251. Tadeusz Zając
K7.6.06
Jarosław
252. Maria Bawor
253. Małgorzata Kliszcz
254. Sławomir Kortas
K7.6.07
Przeworsk
255. Janusz Bury
256. Ewa Jagiełowicz-Borawska
K7.6.08
Lubaczów
257. Anna Głuszko
258. Elżbieta Wojnarowicz
259. Barbara Woś
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
260. Beata Dąbkowska
261. Katarzyna Jucha-Jabłońska
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk

§ 6

Zgodnie z § 31 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub przewodniczący właściwej komisji wyborczej może wnieść protest przeciwko ważności wyborów z zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) i Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 roku określonej powyżej lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów, do Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za pośrednictwem Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Terminy zebrań wyborczych

Szanowni Państwo.

Publikujemy poniżej terminy głosowań osobistych  dla poszczególnych rejonów wyborczych (w miarę ich ustalania).

Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego podpisem oraz pieczątką imienną. W przypadku braku pieczątki lekarz powinien okazać dokument tożsamości. Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.

Przypominamy jednak, że Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej w rejonie wyborczym, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Zasady głosowania w drodze korespondencyjnej każdy z Państwa otrzyma imiennie na swój adres domowy. Członek rejonu wyborczego,  który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów.

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

 Rejon Opis
Przedstawiciel
OKW
K7.1.01
SU01
13 maja 2013 r. w godzinach od 09:00 do 10:00
w bibliotece Kliniki Ginekologii i Onkologii, ul. Kopernika 23, Kraków
 MJ
K7.1.02
SU02
6 maja 2013 r. w godzinach od 12:30 do 13:30
w sali wykładowej I Katedry Chirurgii Ogólnej, ul. Kopernika 40, Kraków
MJ
K7.1.03
SU03
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali wykładowej I Katedry Chirurgii Ogólnej, ul. Kopernika 40, Kraków
 MJ
K7.1.04
SU04
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali seminaryjnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, ul. Śniadeckich 10, Kraków
WS
K7.1.05
SU05
8 maja 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w bibliotece Katedry Patomorfologii (wysoki parter), ul. Grzegórzecka 16, Kraków
 MJ
K7.1.06
SU06 
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali seminaryjnej przy sali wykładowej Kliniki, ul. Skawińska 8, Kraków 
MJ
K7.1.07
SU07
21 maja 2013 r. w godzinach od 11:30 do 12:30
w pokoju 017 (przyziemie) Kliniki Psychiatrii, ul. Kopernika 21a, Kraków
 MJ
K7.1.08
SU08
21 maja 2013 r. w godzinach od 10:00 do 11:00
w sali dydaktycznej I Kliniki Kardiologii (poddasze), ul. Kopernika 17, Kraków
 MJ
K7.1.09
SU09
14 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali wykładowej Kliniki Chorób Metabolicznych, ul. Kopernika 15, Kraków
 JOH
K7.1.10
SU10
25 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w bibliotece Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, ul. Wielicka 265, Kraków
MJ
K7.1.11
SU11
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali portretowej Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, ul. Montelupich 4, Kraków 
AM

 

Obwód II – Kraków
Lekarze

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.2.01
Szpital Dietla
6 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w budynku Szpitala im. J. Dietla ("Okrąglak", II p.), ul. Skarbowa 1, Kraków
KTF
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w dyżurce lekarskiej (hol, 2 p.) Szpitala Zakonu Bonifratrów, ul. Trynitarska 11, Kraków
JT
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
18 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali konferencyjnej Szpitala im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, Kraków 
LK
K7.2.04
Szpital Narutowicza
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali Szkoły Rodzenia przy Szpitalu im. G. Narutowicza, ul. Siemaszki 17, Kraków
JT
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
12 czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w sali konferencyjnej Instytutu Kardiochirurgii, ul. Prądnicka 80, Kraków
JT
K7.2.06
Szpital Rydygiera
12 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w Auli Szpitala im. L. Rydygiera (I p.), os. Złotej Jesieni 1, Kraków
KTF
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
14 maja 2013 r. w godzinach od 11:30 do 12:30
w sali konferencyjnej Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika (przyziemie), ul. Strzelecka 2,  Kraków
MJ
K7.2.08
Szpital Babińskiego
10 czerwca 2013 r. w godzinach  od 10:00 do 11:00
w budynku 7B Szpitala im J. Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Kraków
JT
K7.2.09
Centrum Onkologii
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali wykładowej koło biblioteki, ul. Garncarska 11, Kraków  
MJ
K7.2.10
MSWiA
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali (bud.A 1 ½ p.) Szpitala, ul.Galla 25, Kraków 
JT
K7.2.11
Szpital Wojskowy
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w sali konferencyjnej (I p.) budynku Komendantury Szpitala, ul.Wrocławska 1-3, Kraków
JT
K7.2.12
Pogotowie Ratunkowe
3 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:30 do 16:30
w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. św. Łazarza 14, Kraków
KTF
K7.2.13
KCR, Szpital Okulistyczny, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
MJ
K7.2.14
Centrum
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
LK
K7.2.15
Krowodrza
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
LB
K7.2.16
Nowa Huta
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
LB
K7.2.17
Podgórze
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
LK
K7.2.18
Powiat krakowski
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
 JOH
K7.2.19
Wieliczka
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
MJ
K7.2.20
Proszowice
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
 MJ
K7.2.21
Myślenice
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
MJ
K7.2.22
Miechów
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
MJ
K7.2.23
Szpital Chrzanów
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
MJ
K7.2.25
Szpital Olkusz
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków  
LB
K7.2.26
Olkusz
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków   
LB
K7.2.27
Praktyki
10 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
JOH
K7.2.28
Lekarze stażyści
10 czerwca 2013 r. w godzinach od 16:00 do 17:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
JOH
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
MJ
K7.2.30
SLPP
27 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie (I piętro), ul. Krupnicza 11a, Kraków
 MJ
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
18 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul.Krupnicza 11a, Kraków
JOH
K7.2.32
Klinimet
14 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali wykładowej Kliniki Chorób Metabolicznych, ul. Kopernika 15, Kraków
JOH
K7.2.33
AOS
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul.Krupnicza 11a, Kraków 
JT

 
    

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.3.01
MCS Śródmieście
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AMac
K7.3.02
Śródmieście
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.03
Krowodrza
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.04
Podgórze
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
AMac
K7.3.05
Nowa Huta
18 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w siedzibie MCS Nowa Huta, os. 2 Pułku Lotniczego 22, Kraków
MJ
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
27 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.07
WPS
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:30 do 13:30
w gabinecie Dyrektora WPS, ul. Batorego 3, Kraków  
MJ
K7.3.08
Wieliczka
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.09
Chrzanów
27 czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w gabinecie Gimnazjum, ul. Zielona 15, Chrzanów    
AM
K7.3.10
Olkusz
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w gabinecie Przychodni nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 60, Olkusz   
AM
K7.3.11
Myślenice
25 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w Centrum Stomatologii Myślenice, ul. Ogrodowa 1a, Myślenice  
AM
 K7.3.12
Lekarze dentyści stażyści
10 czerwca 2013 r. w godzinach od 16:00 do 17:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
JOH

 

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.4.01
Szpital Gorlice
21 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, Gorlice
TF
 K7.4.02
Gorlice
21 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, Gorlice
TF
K7.4.03
Krynica
7 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w świetlicy Szpitala im. J. Dietla, ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój
IG
K7.4.04
Szpital Limanowa
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali narad Szpitala Powiatowego, ul. Piłsudskiego 61, Limanowa
IG
 K7.4.05
Limanowa
3 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali narad Szpitala Powiatowego, ul. Piłsudskiego 61, Limanowa 
JCh
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz  
TF
K7.4.07
Nowy Sącz
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz 
IG
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz  
 IG
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz  
 IG
K7.4.10
Nowy Targ
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznegu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ
TD
K7.4.11
Nowy Targ LO
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznegu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ
TD
K7.4.12
Rabka
13 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w świetlicy Szpitala Miejskiego, ul. Słoneczna 3, Rabka-Zdrój 
JCh
K7.4.13
Powiat tatrzański LZ
28 maja 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w gabinecie lekarskim (IIp., pok. 217) Wojew. Szpitala Rehabilitacyjnego, ul. Ciągłówka 9, Zakopane
JT
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
28 maja 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w gabinecie lekarskim (IIp., pok. 217) Wojew. Szpitala Rehabilitacyjnego, ul. Ciągłówka 9, Zakopane
JT
K7.4.15
Dentyści Gorlice
21 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, Gorlice
TF
K7.4.16
Dentyści Limanowa
3 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali narad Szpitala Powiatowego, ul. Piłsudskiego 61, Limanowa  
JCh
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz   
IG
K7.4.18
Dentyści
powiat nowotarski
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznegu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ 
JT
K7.4.19
Dentyści
powiat tatrzański
28 czerwca 2013 r. w godzinach od 20:00 do 21:00
w Restauracji Javorina w Zakopanem, ul. Strążyska 1, Zakopane
 TD

 

Obwód IV – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.5.01
Szpital Krosno
4 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, ul. Korczyńska 57,  Krosno
 JK
K7.5.03
Powiat Krosno
29 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w siedzibie Delegatury OIL Krosno, ul. Niepodległości 2,  Krosno
AJ
K7.5.04
Szpital Jasło
15 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w świetlicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, Jasło
AJ
K7.5.05
Powiat Jasło
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali Przychodni Lekarskiej "ZOŁA-MED", ul. Kraszewskiego 19, Jasło
JK
K7.5.06
Szpital Brzozów
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w świetlicy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów
AJ
K7.5.08
SPZOZ Sanok
6 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Szpitala, ul. 800-lecia 26, Sanok
JK
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
6 czerwca 2013 r. w godzinach od 10:00 do 11:00
w pokoju socjalnym przy Dyrekcji Szpitala w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne
JK
K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
21 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w świetlicy Sanatorium "Stare Łazienki", Plac Karola i Józefa 3, Iwonicz Zdrój
 AJ
K7.5.12
Dentyści Krosno
29 maja 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w siedzibie Delegatury OIL Krosno, ul. Niepodległości 2,  Krosno
AJ
K7.5.13
Dentyści Jasło
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w sali Przychodni Lekarskiej "ZOŁA-MED", ul. Kraszewskiego 19, Jasło
 JK
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
22 maja 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w świetlicy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów
AJ

 

Obwód IV – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
 K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
5 czerwca 2013 r, w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio, ul. Monte Cassino 18, Przemyśl
TZ
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w siedzibie Delegatury OIL w Przemyślu, Rynek 5, Przemyśl
MZ
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl 
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w siedzibie Delegatury OIL w Przemyślu, Rynek 5, Przemyśl
MZ
K7.6.05
COM Jarosław
23 maja 2013 r. w godzinach od 18:00 do 19:00
w sali Restauracji "Hetman", ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, Jarosław
MZ
K7.6.06
Jarosław
23 maja 2013 r. w godzinach od 18:00 do 19:00
w sali Restauracji "Hetman", ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, Jarosław
MZ
 K7.6.07
Przeworsk
7 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w świetlicy SPZOZ w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, Przeworsk
 MZ
K7.6.08
Lubaczów
13 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w sali konferencyjnej Szpitala w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, Lubaczów
TZ
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w siedzibie Delegatury OIL w Przemyślu, Rynek 5, Przemyśl
MZ
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
23 maja 2013 r. w godzinach od 18:00 do 19:00
w sali Restauracji "Hetman", ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, Jarosław
MZ

 

Lista kandydatów na delegatów VII kadencji

Na wyjazdowym posiedzeniu w dniu 6.04.2013 r, Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdziła ostateczną listę prawidłowo zgłoszonych kandydatur na Delegatów na Okregowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie VII kadencji.

 

Kandydaci na delegatów
na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
VII Kadencja 2013-2017

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

 Rejon Liczba mandatów
do obsadzenia
Zgłoszone kandydatury
K7.1.01
SU01
2
1. Łukasz Curyło
2. Piotr Jaszczyński
3. Joanna Lisowska
4. Krzysztof Rytlewski
5. Andrzej Zmaczyński
K7.1.02
SU02
2
1. Robert Chrzan
2. Andrzej Urbanik
K7.1.03
SU03
3
1. Anna Aseńsko
2. Andrzej Gryglewski
3. Janusz Legutko
4. Maciej Matłok
5. Kazimierz Rembiasz
K7.1.04
SU04
4
1. Stefan Bednarz
2. Wojciech Dynowski
3. Joanna Streb
4. Jacek Tętnowski
K7.1.05
SU05
3
1. Grzegorz Dyduch
2. Jolanta Orłowska-Heitzman
3. Ewa Rzepecka-Woźniak
K7.1.06
SU06 
2
1. Jerzy Dropiński
2. Bożena Ziółkowska-Graca
K7.1.07
SU07
2
1. Agata Dimter
2. Andrzej Wasieczko
K7.1.08
SU08
2

1. Leszek Bryniarski
2. —–

K7.1.09
SU09
2
1. Grzegorz Chmiel
2. Dariusz Giza
K7.1.10
SU10
7
1. Stanisław Kwiatkowski
2. Janina Lankosz-Lauterbach
3. Grzegorz Nawrotek
4. Małgorzata Palka
5. Tomasz Szczerbiński
6. —–
7. —–
K7.1.11
SU11
4

1. Wioletta Bereziewicz
2. Marta Cześnikiewicz-Guzik
3. Krzysztof Gronkiewicz
4. Witold Jurczyński
5. Mieczysław Łazarz
6. Jolanta Pytko-Polończyk

 
Obwód II – Kraków
Lekarze

 Rejon Liczba mandatów
do obsadzenia
Zgłoszone kandydatury
K7.2.01
Szpital Dietla
5
1. Adam Ignacak
2. Małgorzata Nabagło-Bolek
3. Elżbieta Nowińska
4. Michał Owsiak
5. Natalia Ryszawa-Mrózek
6. Tomasz Śliwa
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
2
1. Mirosława Buczynowska
2. Katarzyna Gotfryd-Bugajska
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
5
1. Marta Gnatowska-Kowalczyk
2. Beata Juszczyńska-Darasz
3. Rafał Mariankowski
4. Tomasz Sorysz
5. Tomasz Straszak
6. Katarzyna Turek-Fornelska
K7.2.04
Szpital Narutowicza
5
1. Marek Gładysz
2. Agnieszka Halska
3. Joanna Majda
4. Mirosława Sroka
5. Emil Staszków
6. Wojciech Szczygieł
7. Ewa Wywiał
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
6
1. Leszek Badacz
2. Bogusław Gawęda
3. Anna Gorczyca
4. Marta Hlawaty
5. Ewa Konduracka
6. Ryszard Konior
7. Olga Kruszelnicka-Kwaitkowska
8. Anna Prokop-Staszecka
9. Zbigniew Samitowski
10. Renata Stąpor
11. Marta Węgrzynowska
K7.2.06
Szpital Rydygiera
7
1. Tomasz Banach
2. Piotr Bogacki
3. Małgorzata Gąsiorek
4. Halina Goszcz
5. Bożena Kozanecka
6. Monika Sułek
7. Wojciech Tokarski
8. Marta Wietecha
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
4

1. Ewa Kopytko
2. Jarosław Macko
3. Antoni Marcinek
4. Katarzyna Przybyszewska
5. Maria Smarzyńska-Filipecka
6. Piotr Staszak
7. Stanisław Stępniewski
8. Dariusz Zarotyński
9. Zbigniew Żuber

K7.2.08
Szpital Babińskiego
3 1. Barbara Kędzierska
2. Katarzyna Martuszewska
3. Ewa Mikosza-Januszewicz
4. Agata Milczarek-Moczulska
K7.2.09
Centrum Onkologii
2 1. Zbigniew Darasz
2. Zbigniew Kojs
K7.2.10
MSWiA
3 1. Adam Jaworowski
2. Marian Kopciuch
3. Stanisław Teleśnicki
K7.2.11
Szpital Wojskowy
3 1. Robert Balawender
2. Jacek Jastrzębski
3. Andrzej Michalak
K7.2.12
Pogotowie Ratunkowe
2 1. Małgorzata Popławska
2. Jerzy Sławiński
K7.2.13
KCR, Szpital Okulistyczny, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice
2 1. Edyta Derlatka
2. —–
K7.2.14
Centrum
11 1. Wojciech Gawroński
2. Janusz Kubicz
3. Anna Najbar-Pabian
4. Lucyna Podsiedlik
5. Kazimierz Sobociński
6. Bohdan Szpak
7. —–
8. —–
9. —–
10. —–
11. —–
K7.2.15
Krowodrza
6
1. Jacek Jarosik
2. Anna Lesiak-Bednarek
3. Danuta Pawlak-Lewandowska
4. —–
5. —–
6. —–
K7.2.16
Nowa Huta
10

1. Teresa Wojewoda-Machnik
2. —–
3. —–
4. —–
5. —–
6. —–
7. —–
8. —–
9. —–
10. —–

K7.2.17
Podgórze
7
1. Mariusz Bałajewicz
2. Marek Brzeziński
3. Iwona Franczak
4. Barbara Wiejowska
5. Justyna Zajączkowska-Śliwa
6. —–
7. —–
K7.2.18
Powiat krakowski
4 1. Józef Kurdziel
2. —–
3. —–
4. —–
K7.2.19
Wieliczka
3 1. Grażyna Kozak
2. Maciej Kozak
3. —–
K7.2.20
Proszowice
3 1. Wojciech Gierczak
2. Łukasz Goliński
3. Grzegorz Walencik
K7.2.21
Myślenice
5 1. Wojciech Dudek
2. Waldemar Dutkiewicz
3. Barbara Dziewońska
4. Krystyna Kiszka
5. Jerzy Krzywoń
6. Marcin Marcinkowski
K7.2.22
Miechów
3 1. Łukasz Jaglarz
2. Krzysztof Włodarczyk
3. —–
K7.2.23
Szpital Chrzanów
3 1. Dominik Drapała
2. Marta Figiel-Różycka
3. Ewelina Kubańska
4. Wojciech Seidel
5. Piotr Warzecha
K7.2.24
Chrzanów 
4 1. —–
2. —–
3. —–
4. —–
K7.2.25
Szpital Olkusz
2
1. Elżbieta Łaskawiec
2. Tomasz Micorek
K7.2.26
Olkusz
3 1. Aleksandra Kajda
2. —–
3. —–
K7.2.27
Praktyki
12

1. Mariusz Bonczar
2. Agata Bonderek-Borowczak
3. Bogdan Dudkowski
4. Artur Filipowicz
5. Waldemar Hładki
6. Marzena Ksel
7. Piotr Olejniczak
8. Jerzy Skuciński
9. Tomasz Wiatr
10. Adam Wiernikowski
11. —–
12. —–

K7.2.28
Lekarze stażyści
6
1. Magdalena Borówka
2. Paulina Kulak
3. Anna Pełka
4. Karolina Pełka
5. Paweł Siastała
6. —–
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
2 1. Kazimiera Jakób-Doleżal
2. Józefa Marjańska-Radziszewska
3. Janusz Zimny
K7.2.30
SLPP
11 1. Jerzy Bucki
2. Radosław Czosnowski
3. Jerzy Friediger
4. Artur Hartwich
5. Kazimierz Kłodziński
6. Mariusz Kózka
7. Lech Kucharski
8. Andrzej Matyja
9. Robert Mieżyński
10. Wojciech Serednicki
11. Jarosław Zawiliński
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
8 1. Michał Andres
2. Wojciech Durlak
3. Bartłomiej Guzik
4. Patryk Hartwich
5. Artur Komorowski
6. Maciej Krupiński
7. Marcin Nosal
8. Zbigniew Wylagała
K7.2.32
Klinimet
1
1. Mariusz Janikowski
K7.2.33
AOS
10 1. Maciej Dendura
2. Jacek Drzewicki
3. Marcin Graca
4. Krzysztof Kosowski
5. Elżbieta Lejszkies
6. Wojciech Oleksy
7. Wojciech Osmański
8. Zdzisław Pachacz
9. Ewa Pająk
10. Krystyna Pająk
11. Piotr Pełka
12. Bogdan Podsiedlik
13. Andrzej Prątnicki
14. Małgorzata Szlezynger-Tekielska
15. Krystyna Targosz
16. Grażyna Umińska
17. Tomasz Winkowski
18. Bożena Wites

 

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

 Rejon Liczba mandatów
do obsadzenia
Zgłoszone kandydatury
K7.3.01
MCS Śródmieście
4
1. Monika Grela-Pietrzkiewicz
2. Jolanta Kojzar
3. Barbara Nurek-Zajda
4. Marta Pińkowska-Szaleniec
5. Antoni Stopa
6. Joanna Wawrzynkiewicz-Serafin
K7.3.02
Śródmieście
3
1. Magdalena Lubaszewska-Muszyńska
2. Dariusz Macheta
3. Izabela Madej-Klecha
K7.3.03
Krowodrza
5
1. Wanda Barańska-Satora
2. Dorota Bitka-Marczyńska
3. Agata Fischer-Porębska
4. Bożena Muszyńska
5. Dominika Szafraniec-Niedźwiedzka
K7.3.04
Podgórze
5
1. Grzegorz Krępa
2. Grażyna Nowak
3. Marta Nowak
4. Lucyna Peszko
5. Jolanta Wiśniowska
K7.3.05
Nowa Huta
10
1. Agata Dutka-Szmigiel
2. Dariusz Kościelniak
3. Wojciech Kożuch
4. Andrzej Mazaraki
5. Jan Migas
6. Aleksander Płóciennik
7. Robert Stępień
8. Anna Urbańczyk
9. Grzegorz Wawrzeń
10. Andrzej Zimoch
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
1 1. Wojciech Bielak
2. Marek Woźniacki
K7.3.07
WPS
6 1. Maria Buczko
2. Magdalena Dzierwa
3. Adam Gołębiowski
4. Maria Janusz
5. Anna Maciąg
6. Paweł Romanowicz
7. Monika Ziemianek
K7.3.08
Wieliczka
2 1. Małgorzata Jamka-Kasprzyk
2. Krzysztof Kaczor
3. Maria Panuszka
K7.3.09
Chrzanów
2 1. Joanna Knapik
2. Katarzyna Siembab
K7.3.10
Olkusz
2 1. Halina Adamczyk
2. Ewa Piątek-Kopeć
K7.3.11
Myślenice
2 1. Tadeusz Bernacik
2. Andrzej Stopa
 K7.3.12
Lekarze dentyści stażyści
2 1. Aneta Dereń
2. Aneta Furtak
3. Agnieszka Kareł
4. Patrycja Klimek
5. Ewa Michalak

 
Obwód IV – Nowy Sącz

Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Liczba mandatów
do obsadzenia
Zgłoszone kandydatury
K7.4.01
Szpital Gorlice
3
1. Ewa Kaczmarczyk
2. Danuta Małecka-Tomasik
3. Kazimierz Szczuka
4. Grzegorz Tomasik
5. Aleksander Wójcik
 K7.4.02
Gorlice
2 1. Ewa Rzepka
2. Elżbieta Samborska
K7.4.03
Krynica
2 1. Tadeusz Frączek
2. Jerzy Pasadyn
3. Krzysztof Wróblewski
K7.4.04
Szpital Limanowa
2 1. Janusz Chodorowski
2. Aleksy Drożdż
3. Andrzej Gwiazdowski
4. Jerzy Sołtys
 K7.4.05
Limanowa
2 1. Marek Huber
2. Regina Korzeniecka-Łyżnicka
3. Mirosława Wiśniewska-Oko
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
3 1. Ewa Bieniasz
2. Bartosz Czapski
3. Maciej Fortuna
4. Andrzej Fugiel
5. Irena Gawrońska
6. Zofia Kubisz-Pajor
7. Czesław Miś
8. Artur Puszko
K7.4.07
Nowy Sącz
1 1. Krystyna Kaczorowska-Polakiewicz
2. Alicja Wajrak-Fałowska
3. Jadwiga Żółcińska
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
4 1. Barbara Jurkiewicz
2. Alicja Kowalska
3. Anna Szczepanik-Dziadowicz
4. Irena Wieczorek
5. Mirosław Wiśniewski
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
2 1. Jolanta Bulzak
2. Władysław Dzik
3. Józef Krok
4. Aleksander Więcek
K7.4.10
Nowy Targ
3 1. Mirosława Frankowska-Majchrzak
2. Maciej Jachymiak
3. Marek Król
K7.4.11
Nowy Targ LO
3 1. Stanisław Jarmoliński
2. Bogumiła Moskal-Jarmolińska
3. —–
K7.4.12
Rabka
3 1. Beata Gabis
2. Lucjan Habieda
3. Magdalena Król
4. Iwona Sak
K7.4.13
Powiat tatrzański LZ
3 1. Paweł Chruściel
2. Bożena Jarosławska
3. Paweł Kwiatkowski
4. Ryszard Żaba
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
2 1. Anna Galica
2. Daria Hernik-Różak
K7.4.15
Dentyści Gorlice
1 1. Wacław Gajewski
K7.4.16
Dentyści Limanowa
1 1. Anna Kot
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
5 1. Tomasz Fortuna
2. Maciej Grodzicki
3. Leszek Jabłoński
4. Jolanta Kieres
5. Krzysztof Martiszek
6. Justyna Pakuszyńska-Błaszczyk
7. Elżbieta Wieczorek-Mikrut
K7.4.18
Dentyści
powiat nowotarski
3 1. Tymoteusz Derebas
2. Jacek Radecki
3. Jerzy Zieliński
K7.4.19
Dentyści
powiat tatrzański
1 1. Wojciech Jasiewicz
2. Zbigniew Raszczyk

 
Obwód IV – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Liczba mandatów
do obsadzenia
Zgłoszone kandydatury
K7.5.01
Szpital Krosno
4
1. Paweł Guzik
2. Andrzej Jurenko
3. Agata Nowak
4. —–
K7.5.02
Krosno POZ
2 1. —–
2. —–
K7.5.03
Powiat Krosno
2 1. Jerzy Pony
2. Władysław Pudło
K7.5.04
Szpital Jasło
2 1. Elżbieta Belczyk-Snoch
2. Paweł Jarosz
3. Janusz Kulon
4. Małgorzata Nowak-Bieńkowska
5. Wacław Pienta
6. Łukasz Pietrus
7. Piotr Pluta
8. Andrzej Zawiliński
K7.5.05
Powiat Jasło
3
1. Krystyna Krygowska
2. Dariusz Starzyk
3. Janusz Zima
4. Lesław Zoła
K7.5.06
Szpital Brzozów
2 1. Józef Pitera
2. Halina Wilk
K7.5.07
Powiat Brzozów
1 1. —–
K7.5.08
SPZOZ Sanok
3 1. Wiesław Gucwa
2. Wojciech Pałys
3. Ewa Wicha
4. Igor Wójciak
K7.5.09
Powiat Sanok
2 1. —–
2. —–
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
2 1. Józef Pyclik
2. Krzysztof Wnuk
K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
1 1. Zdzisław Durał
K7.5.12
Dentyści Krosno
3
1. Piotr Dynowski
2. Krzysztof Frank
3. Wojciech Kolanko
4. Aleksander Kubit
5. Marcin Tatrzański
6. Andrzej Wilga
7. Wojciech Zacharjasz
K7.5.13
Dentyści Jasło
2
1. Jarosław Borda-Sieczkowski
2. Marzena Gawior
3. Grzegorz Jaracz
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
2
1. Dariusz Dębski
2. Grzegorz Firmanty
3. Barbara Gajda
4. Apolonia Koncewicz-Robel
5. Marek Wilk

 
Obwód IV – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Liczba mandatów
do obsadzenia
Zgłoszone kandydatury
 K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
4 1. Tomasz Hawajski
2. Izabela Jabłońska-Wachta
3. Ewa Kołodziejczyk
4. Marek Zasadny
 K7.6.02
Szp. Wojskowy Przemyśl
2 1. —–
2. —–
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
2
1. Bernadeta Amarowicz
2. Anna Bak
3. Wojciech Blecharczyk
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl 
2 1. Jerzy Bielec
2. Maria Breitmajer-Drzewińska
3. Bogusław Dawnis
4. Halina Kaczmarz
K7.6.05
COM Jarosław
3 1. Piotr Kliszcz
2. —–
3. —–
K7.6.06
Jarosław
2
1. Franciszek Kierepka
2. Tadeusz Zając
 K7.6.07
Przeworsk
3 1. Maria Bawor
2. Małgorzata Kliszcz
3. Sławomir Kortas
K7.6.08
Lubaczów
2 1. Janusz Bury
2. Ewa Jagiełowicz-Borawska
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
3 1. Anna Głuszko
2. Norbert Świrk
3. Remigiusz Świrk
4. Elżbieta Wojnarowicz
5. Barbara Woś
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
2 1. Beata Dąbkowska
2. Katarzyna Jucha-Jabłońska

 

Ostateczne listy osobowe rejonów wyborczych 2013

Szanowni Państwo.

W dniu 18 lutego 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie wniosków o przepisanie do dowolnie wybranego rejonu wyborczego. Publikujemy poniżej ostateczne składy osobowe poszczególnych rejonów wyborczych, które są obowiązujące na okres nadchodzącej VII kadencji Samorządu Lekarskiego.

 

Rejony wyborcze
na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
VII Kadencja 2013-2017

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

 Rejon Opis
K7.1.01
SU01
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii i Onkologii, Neonatologii, Położnictwa i Perinatologii, Urologii
   Lista osobowa rejonu
K7.1.02
SU02
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Lista osobowa rejonu
K7.1.03
SU03
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej, Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2
   Lista osobowa rejonu
K7.1.04
SU04
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych, Chorób Wewnętrznych, Onkologii, Otolaryngologii, Oddział Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Przychodnia Interdyscyplinarna, Lekarze Zakładowi, Zakład Chemioterapii, Zakład Alergologii, Katedra Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.1.05
SU05
Instytut Mikrobiologii CMUJ, Katedra Patomorfologii, Farmakologii, Fizjologii, Patofizjologii, Zakład Medycyny Sądowej CMUJ, Zakład Mikrobiologii, Pracownia Medycyny Rodzinnej
   Lista osobowa rejonu
K7.1.06
SU06 
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Alergii i Immunologii, Dermatologii, Pulmonologii
   Lista osobowa rejonu
K7.1.07
SU07
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Zakład Psychoterapii
   Lista osobowa rejonu
K7.1.08
SU08
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, II Kliniki Kardiologii, Endokrynologii, Hematologii, Samodzielna Pracownia Hemodynamiki
   Lista osobowa rejonu
K7.1.09
SU09
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chorób Metabolicznych, Nefrologii, Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii, Zakład Anatomii, Katedry ul. Kopernika 7
   Lista osobowa rejonu
K7.1.10
SU10
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
   Lista osobowa rejonu
K7.1.11
SU11
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Lekarze dentyści zatrudnieni w Szpitalu Uniwersyteckim i CMUJ
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód II – Kraków
Lekarze

 Rejon Opis
 Szpitale
K7.2.01
Szpital Dietla
Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Grandego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.04
Szpital Narutowicza
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, III Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.06
Szpital Rydygiera
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
   Lista osobowa rejonu
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.08
Szpital Babińskiego
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.09
Centrum Onkologii
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Krakowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.10
MSWiA
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Lekarze zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia przy Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich
   Lista osobowa rejonu
K7.2.11
Szpital Wojskowy
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.12
Pogotowie Ratunkowe
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
   Lista osobowa rejonu
K7.2.13
KCR, Szpital Okulistyczny, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice
SPZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"
   Lista osobowa rejonu
 NZOZ-y i Lekarze geograficznie
K7.2.14
Centrum
Centrum
   Lista osobowa rejonu
K7.2.15
Krowodrza
Krowodrza
   Lista osobowa rejonu
K7.2.16
Nowa Huta
Nowa Huta
   Lista osobowa rejonu
K7.2.17
Podgórze
Podgórze
   Lista osobowa rejonu
K7.2.18
Powiat krakowski
Powiat ziemski krakowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.19
Wieliczka
SPZLO Wieliczka, powiat wielicki
   Lista osobowa rejonu
K7.2.20
Proszowice
SPZOZ w Proszowicach, powiat proszowicki
   Lista osobowa rejonu
K7.2.21
Myślenice
SPZOZ w Myślenicach, powiat myślenicki
   Lista osobowa rejonu
K7.2.22
Miechów
Szpital Św. Anny w Miechowie, powiat miechowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.23
Szpital Chrzanów
Szpital powiatowy w Chrzanowie
   Lista osobowa rejonu
K7.2.24
Chrzanów 
Powiat chrzanowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.25
Szpital Olkusz
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
   Lista osobowa rejonu
K7.2.26
Olkusz
Powiat olkuski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.27
Praktyki
Praktyki Prywatne 
   Lista osobowa rejonu
K7.2.28
Lekarze stażyści
Lekarze stażyści
   Lista osobowa rejonu
 Rejony na wnioski grup lekarzy
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
Lekarze Seniorzy zrzeszeni w krakowskim "Klubie Lekarza Seniora"
   Lista osobowa rejonu
K7.2.30
SLPP
Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących
   Lista osobowa rejonu
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
Fundacja Kształcenia Medycznego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.32
Klinimet
Klinimet
   Lista osobowa rejonu
K7.2.33
AOS
Lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Małopolska
   Lista osobowa rejonu

 
    

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

 Rejon Opis
K7.3.01
MCS Śródmieście
Śródmieście (MCS, NZOZ-y)
   Lista osobowa rejonu
K7.3.02
Śródmieście
Lekarze dentyści praktykujący w Śródmieściu
   Lista osobowa rejonu
K7.3.03
Krowodrza
Lekarze dentyści praktykujący na terenie Krowodrzy (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
   Lista osobowa rejonu
K7.3.04
Podgórze
Lekarze dentyści praktykujący na terenie Podgórza (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
   Lista osobowa rejonu
K7.3.05
Nowa Huta
Lekarze dentyści praktykujący na terenie Nowej-Huty (MCS, NZOZ-y, Praktyki) oraz powiatów: proszowickiego i miechowskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojsko
   Lista osobowa rejonu
K7.3.07
WPS
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr Zbigniewa Żaka w Krakowie
   Lista osobowa rejonu
K7.3.08
Wieliczka
Lekarze dentyści: powiat wielicki
   Lista osobowa rejonu
K7.3.09
Chrzanów
Lekarze dentyści: powiat chrzanowski
   Lista osobowa rejonu
K7.3.10
Olkusz
Lekarze dentyści: powiat olkuski
   Lista osobowa rejonu
K7.3.11
Myślenice
Lekarze dentyści: powiat myślenicki
   Lista osobowa rejonu
 K7.3.12
Lekarze dentyści stażyści
Lekarze dentyści stażyści
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
K7.4.01
Szpital Gorlice
Szpital + specjalistyka
   Lista osobowa rejonu
 K7.4.02
Gorlice
Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.03
Krynica
Szpital, Uzdrowisko, Lecznictwo otwarte
   Lista osobowa rejonu
K7.4.04
Szpital Limanowa
Szpital + specjalistyka
   Lista osobowa rejonu
 K7.4.05
Limanowa
Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Oddziały
   Lista osobowa rejonu
K7.4.07
Nowy Sącz
Specjalistyka, OLK, MSW
   Lista osobowa rejonu
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
Lecznictwo otwarte m. Nowy Sącz, POZ, NZOZ, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
Lecznictwo otwarte, POZ, NZOZ, IPL – bez obszaru Krynicy
   Lista osobowa rejonu
K7.4.10
Nowy Targ
Szpital + specjalistyka – bez rejony Rabki
   Lista osobowa rejonu
K7.4.11
Nowy Targ LO
Lecznictwo otwarte POZ. NZOZ, IPL – bez obszaru Rabki
   Lista osobowa rejonu
K7.4.12
Rabka
Lecznictwo zamknięte, otwarte, uzdrowisko
   Lista osobowa rejonu
K7.4.13
Powiat tatrzański LZ
Lecznictwo zamknięte – Szpital im. T. Chałubińskiego, SPSzSChP, WSzRehab., USzOrt.-Rehab.
   Lista osobowa rejonu
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.15
Dentyści Gorlice
Gorlice – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.16
Dentyści Limanowa
Limanowa – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
Nowy Sącz – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.18
Dentyści
powiat nowotarski
Powiat nowotarski – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.19
Dentyści
powiat tatrzański
Powiat tatrzański – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód IV – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
K7.5.01
Szpital Krosno
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
   Lista osobowa rejonu
K7.5.02
Krosno POZ
Krosno POZ
   Lista osobowa rejonu
K7.5.03
Powiat Krosno
Powiat krośnieński
K7.5.04
Szpital Jasło
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
   Lista osobowa rejonu
K7.5.05
Powiat Jasło
Powiat jasielski
   Lista osobowa rejonu
K7.5.06
Szpital Brzozów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
   Lista osobowa rejonu
K7.5.07
Powiat Brzozów
Powiat brzozowski
   Lista osobowa rejonu
K7.5.08
SPZOZ Sanok
SPZOZ Sanok
   Lista osobowa rejonu
K7.5.09
Powiat Sanok
Powiat sanocki
   Lista osobowa rejonu
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
SPZOZ Lesko + Powiat Lesko + SPZOZ Ustrzyki Dolne + powiat bieszczadzki
   Lista osobowa rejonu
K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
Uzdrowisko Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój
   Lista osobowa rejonu
K7.5.12
Dentyści Krosno
Lekarze Dentyści: powiat krośnieński
   Lista osobowa rejonu
K7.5.13
Dentyści Jasło
Lekarze Dentyści: powiat jasielski
   Lista osobowa rejonu
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
Lekarze Dentyści: powiat sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód IV – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
 K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
Szpital Wojewódzki w Przemyślu
   Lista osobowa rejonu
 K7.6.02
Szp. Wojskowy Przemyśl
114 Wojskowy Szpital Przemyśl, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
NZOZ-y  Przemyśl
   Lista osobowa rejonu
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl 
NZOZ-y Specjalistyczne + NZOZ Palium + Medspec + OLK
   Lista osobowa rejonu
K7.6.05
COM Jarosław
COM Jarosław + SP ZOZ Psychiatryczny w Jarosławiu 
   Lista osobowa rejonu
K7.6.06
Jarosław
NZOZ-y Jarosław + Prywatnie praktykujący + lekarze Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
 K7.6.07
Przeworsk
SP ZOZ Przeworsk + NZOZ-y  Przeworsk + prywatnie praktykujący + lekarze Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.08
Lubaczów
SP ZOZ Lubaczów + NZOZ-y Lubaczów + Horyniec-Sanatorium + lekarze Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
Lekarze dentyści: Przemyśl + lekarze dentyści Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
Lekarze dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk + lekarze dentyści Seniorzy
   Lista osobowa rejonu

 

Informacje wyborcze

Wiemy już, jakie rejony wyborcze obowiązują w tegorocznych wyborach. Komisja wyborcza przyporządkowała już każdego członka naszej izby do odpowiedniego rejonu, co publikujemy poniżej. Proszę wszystkich o sprawdzenie swojego nazwiska i podjęcie ewentualnej decyzji o przeniesieniu się do innego rejonu wyborczego.
Czynności te będą możliwe do 18 lutego br.
Każdy lekarz ma możliwość wybrania dowolnego rejonu wyborczego i jeśli taka jest jego wola, winien wypełnić deklarację przeniesienia się do stosownego rejonu wyborczego.
 
Nie obowiązuje już podział na rejony lekarskie i dentystyczne, co oznacza, że lekarz może wybrać również rejon lekarzy dentystów i oczywiście dozwolona jest procedura odwrotna. Wzór deklaracji przenosin znajdziecie Państwo na stronie internetowej Izby. Po wypełnieniu deklaracji, jej podpisaniu i opatrzeniu pieczątką lekarską, należy dostarczyć ją do Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie listownie, mailowo, faxem lub osobiście.

Do końca lutego zaktualizowane listy osobowe rejonów wyborczych będą publikowane na naszych stronach internetowych. Taki skład osobowy członków rejonu wyborczego będzie obowiązywał przez kolejne 4 lata przyszłej kadencji.

Marzec to miesiąc, w którym będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Tryb zgłaszania i stosowny formularz zgłoszenia kandydata jest opublikowany na stronach Izby. Korzystając z tego formularza każdy lekarz może zgłosić dowolną kandydaturę spośród członków jego rejonu wyborczego. Dla uproszczenia procedury, na tym etapie możliwe jest zgłoszenie również swojej osoby. Kandydaci winni przedstawić pewne informacje na swój temat. Będą one opublikowane na stronach Izby dotyczących wyborów i będą jednym z elementów kampanii wyborczej.

Przypominam, że stworzona w ten sposób karta do głosowania będzie zawierała tylko te nazwiska, które zostały zgłoszone w tym trybie. Nie będzie możliwe dopisanie kogokolwiek w dniu głosowania, przy urnie.

Do 15 kwietnia, po zamknięciu list kandydatów na delegatów, zostaną opublikowane stosowne listy dla poszczególnych rejonów wyborczych. Od 16 kwietnia do końca czerwca będą odbywały się zebrania wyborcze w rejonach.

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem otrzymacie Państwo na adresy do korespondencji dostępne w rejestrze izbowym zaproszenie do głosowania z podaniem miejsca i okresem głosowania. Możecie skorzystać z możliwości oddania głosu w trybie korespondencyjnym, co ułatwią dwie dołączone dodatkowe koperty. Wystarczy wybrać na karcie do głosowania stosowną osobę i postępując zgodnie z procedurą z załączonej informacji, przesłać swój głos do Izby. W tym przypadku nie trzeba już przychodzić na głosowanie w dniu wskazanym w zaproszeniu. Mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z tego udogodnienia i podniesiecie w znacznym stopniu wiarygodność wyborczą.

Pełen optymizmu, że 1 lipca poznamy nazwiska wszystkich delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, serdecznie wszystkich pozdrawiam i liczę na współpracę.

 
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
wyboryMariusz Janikowski

Kalendarz wyborczy

2012
XII do 31 grudnia

ORL podejmuje uchwałę o utworzeniu rejonów wyborczych, ustala liczbę członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalną i maksymalną liczbę członków rejonu wyborczego

2013 I od 19 stycznia

ogłoszenie listy członków rejonu wyborczego

do 18 lutego

przyjmowanie wniosków lekarzy o umieszczenie ich na liście innego rejonu wyborczego

II
do 28 lutego

OKW ustala i publikuje ostateczne listy członków rejonu wyborczego

III do 1 kwietnia

zgłaszanie kandydatur

IV
do 15 kwietnia

publikacja podjętej przez OKW uchwały o zamknięciu listy kandydatów w danym rejonie wyborczym

od 16 kwietnia do wyborów
"kampania wyborcza"
V
do 30 czerwca

przeprowadzanie wyborów w rejonach

VI
VII
do 15 lipca

uchwałą OKW o wynikach wyborów i ewentualnie ogłoszenie kolejnej tury wyborów

na 6 tygodni przed terminem okręgowego zjazdu lekarzy

winny zakończyć się głosowania w "kolejnych turach"

VIII
IX
X
od 19 października do 7 grudnia

okręgowe zjazdy lekarzy

XI
XII

Dokumenty i komunikaty wyborcze

Informujemy o możliwości zmiany rejonu wyborczego na dowolny, wybrany przez Państwa, bez względu na grupę zawodową.
W związku z tym prosimy o wypełnienie "Wniosku o zmianę rejonu wyborczego" oraz przekazanie go do biura Okręgowej Izby Lekarskiej

 • osobiście
 • drogą pocztową na adres:
  Okręgowa Komisja Wyborcza
  ul. Krupnicza 11a
  31-123 Kraków
 • faksem: 12 619 17 03
 • e-mailem (skan): wybory@oilkrakow.org.pl

Uwaga!
Wnioski przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego. Decyduje data wpływu dokumentu do OKW.

 doc Wniosek o zmianę rejonu wyborczego  

* * *

Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej informuje również o możliwości zgłaszania kandydatów/ kandydatur na Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VII kadencji.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie "Karty zgłoszenia" i przesłanie jej do dnia 01 kwietnia 2013 r. na adres OKW: ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków.

doc Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

 * * *

Zamieszczamy poniżej tekst jednolity aktualnie obowiązującej ordynacji wyborczej.

doc Jednolity tekst regulaminu wyborów

 

Wybory 2013

Nieuchronnie zmierzamy do VII po 1990 roku kadencji odrodzonego samorządu lekarskiego. Kadencyjność wyznacza czas kolejnych wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarskie. W przyszłości spośród nich wybierać będziemy tych, którym powierzymy kierowanie naszym samorządem przez kolejne 4 lata.
 
Po raz pierwszy doświadczymy wyborów korespondencyjnych.
 
Nieustanne narzekania na specyfikę zawodu lekarza, brak czasu na uczestnictwo w zebraniach wyborczych, dyżury, praca w prywatnej praktyce, dodatkowe zatrudnienia itp. poskutkowały zmianą formy obligu uczestnictwa w zebraniu wyborczym na formę wcześniejszego przesłania swojego głosu, bez osobistego stawiennictwa przy urnie wyborczej.
 
Oznacza to, że:
 • zgłoszenie kandydata na delegata odbywa się dużo wcześniej przed terminem wyborów,
 • kartę do głosowania otrzymacie Państwo do domów,
 • swój głos możecie przesłać do izby,
 • możecie przyjść głosować osobiście, jeśli nie dokonaliście tego wcześniej w trybie korespondencyjnym.
 
To tyle w wielkim skrócie – zachęcam do szczegółowego przeczytania listu „instrukcji głosowania", który dołączony będzie do korespondencji wyborczej.
 
Do domów otrzymacie Państwo informację o miejscu i okresie trwania zebrania rejonu wyborczego, w którym możecie uczestniczyć osobiście lub przesłać do Izby swój głos używając do tego celu otrzymane koperty i karty do głosowania. Głosując korespondencyjnie proszę przestrzegać opisanej w instrukcji procedury, aby oddany głos był ważny i nie budził wątpliwości wyborczych.
 
Zachęcam również do czytania informacji, jakie zamieszczamy w „Gazecie Lekarskiej" (jako Krajowa Komisja Wyborcza). Mam głęboką nadzieję, że ta rewolucja wyborcza przyczyni się do zwiększenia frekwencji wyborczej i powszechności wyborów.

Ważne:

 • Rejony wyborcze obejmują przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jednostki zasadniczego podziału terytorialnego kraju lub grupy lekarzy.
  Rejon taki można również utworzyć na wniosek grupy lekarzy lub lekarzy dentystów. W tym celu wystarczy przedstawić Okręgowej Komisji Wyborczej taki wniosek z podpisami minimalnej liczby lekarzy. Tą liczbę Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ustaliła na 45 lekarzy.

 • Po dokonaniu podziału Izby na okręgi wyborcze i wpisaniu do nich przynależności poszczególnych lekarzy i lekarzy dentystów, będzie możliwość przepisania się do dogodnego okręgu. Na te czynności będziemy mieli miesiąc – luty. Po tym czasie listy wyborcze nie będą podlegały żadnym zmianom.

 • Spośród członków rejonu wyborczego można będzie pisemnie zgłaszać swoich kandydatów na delegatów. Na tym etapie wyborów jest możliwość zgłoszenia samego siebie. Odpowiednią kartę zgłoszenia kandydata na delegata należy złożyć lub przesłać do Okręgowej Komisji Wyborczej na adres Izby.

Mariusz Janikowski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie OKWw sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 21.03.2012 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013
Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, w związku ze złożoną rezygnacją kol. Małgorzaty Smolec-Zamora z mandaty Delegata, obwieszcza się co następuje:

§1

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013 kol. Małgorzaty Smolec-Zamora z dniem 21.03.2012 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 21.03.2012 r.
w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, obwieszcza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kol. Małgorzaty Smolec-Zamora, na podstawie protokołu z Zebrania Wyborczego rejonu wyborczego Uniwersytecki Szpital Dziecięcy nr 1.11 z dnia 14.05.2009 r. ogłasza się, że stanowisko Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie kadencji 2009-2013 obejmuje kol. Izabela Pietrzak.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 22.02.2012 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013
Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, w związku ze śmiercią kol. Magdaleny Strebeckiej, obwieszcza się co następuje:

§1

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013 kol. Magdaleny Strebeckiej z dniem 22.02.2012 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 22.02.2012 r.
w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, obwieszcza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kol. Magdaleny Strebeckiej, na podstawie protokołu z Zebrania Wyborczego rejonu wyborczego Szpital Żeromskiego nr 2.03 z dnia 27.05.2009 r. ogłasza się, że stanowisko Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie kadencji 2009-2013 obejmuje kol. Tomasz Senderek.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie objęcia mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 16.03.2011 r.
w sprawie objęcia mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z § 45 ust. 3 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, obwieszcza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku wygaśnięcia mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kol. Jana Kowalczyka, na podstawie na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z dnia 05.12.2009 r. ogłasza się, że stanowisko Delegata na Krajowy Zjazd kadencji 2009-2013 obejmuje kol. Maciej Krupiński.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 16.03.2011 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z § 45 ust. 3 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, w związku ze śmiercią kol. Jana Kowalczyka, obwieszcza się co:

 

§ 1

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 kol. Jana Kowalczyka z dniem 16.03.2011 r.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 16.03.2011 r.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku § 45 ust. 3 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, w związku ze śmiercią kol. Jana Kowalczyka, obwieszcza się co następuje:

§1

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013 kol. Jana Kowalczyka z dniem 16.03.2011 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 13.12.2010 r.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku § 45 ust. 3 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, w związku ze śmiercią kol. Wiesława Argasińskiego, obwieszcza się co następuje:

§1

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013 kol. Wiesława Argasińskiego z dniem 13.12.2010 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 13.12.2010 r.
w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z § 45 ust. 3 uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie  Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, obwieszcza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kol. Wiesława Argasińskiego, na podstawie protokołu Zebrania Wyborczego rejonu wyborczego nr 5.03 Powiat Krosno z dnia 14.05.2009 r. ogłasza się, że stanowisko Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie kadencji 2009-2013 obejmuje kol. Władysław Pudło.
 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

 

Obwieszczenie OKW w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 03.05.2010 r.
w sprawie objęcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, obwieszcza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku rezygnacji z mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy przez kol. Marka Pospieszila, na podstawie na podstawie protokołu z Zebrania Wyborczego rejonu wyborczego 114 Wojskowy Szpital w Przemyślu nr 6.02 z dnia 22.05.2009 r. ogłasza się, że stanowisko Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie kadencji 2009-2013 obejmuje kol. Elżbieta Wojnarowicz.
 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

 

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 03.05.2010 r.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do w/w uchwały, w związku ze złożeniem oświadczenia o rezygnacji z mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy przez kol. Marka Pospieszila, obwieszcza się co następuje:
§1

Ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013 kol. Marka Pospieszila z dniem 03.05.2010 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowiska w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 06 lutego 2010 r.

o wynikach wyborów na stanowiska
Przewodniczącego oraz Zastępców Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów w ramach posiedzenia Okręgowego Sądu Lekarskiego, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie odbytego w dniu 06 lutego 2010 r. ogłasza się, że:

 1. na stanowisko Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 został wybrany kol.:
  – Piotr Kowalski.

 2. na stanowiska Zastępców Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani kol. kol.:
  – Grzegorz Irzeński,
  – Zbigniew Samitowski.

   

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW z sprawie objęcia stanowisk Członków ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie objęcia stanowisk
Członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
 kadencji 2009-2013

 
 
Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku rezygnacji z mandatów Członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kol. kol.:

 • Jolanty Orłowskiej-Heitzman,
 • Jarosława Zawilińskiego,
na podstawie na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z dnia 5 grudnia 2009 r. ogłasza się, że stanowisko Członka Okręgowej Rady lekarskiej w Krakowie obejmują:

 • Kazimierz Florian Kłodziński
 • Dorota Drożdż.   

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w związku z rezygnacją ze stanowisk Członków ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 10 lutego 2010 r.

w sprawie rezygnacji ze stanowiska
Członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
 kadencji 2009-2013

 
 

Na podstawie art. 19 ust. 7 Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o Izbach Lekarskich, w związku z uchwałą Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku objęcia stanowisk funkcyjnych w Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz złożenia oświadczeń o rezygnacji z mandatu Członka ORL w Krakowie przez kol. kol.:

 1. Jolantę Orłowską-Heitzman,
 2. Jarosława Zawilińskiego,

od dnia 10.02.2010 r. przestają oni pełnić stanowisko Członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.   

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Szczegółowe wyniki wyborów do organów izby

Poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie wyborów do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przeprowadzonych podczas XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy.

pdf Wyniki wyborów – lista zwycięzców

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowisko Skarbnika ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie odbytego  w dniu 12 grudnia 2009 r. ogłasza się, że:

na stanowisko Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 została wybrana kol. Anna Maciąg.
    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowiska w ramach Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska
Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów w ramach posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie odbytego w Krakowie, w dniu 29 grudnia 2009 r. ogłasza się, że:

 1. na stanowisko Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 został wybrany kol.:
  – Jerzy Pasadyn.

 2. na stanowiska Zastępców Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani kol. kol.:
  – Andrzej Mazaraki,
  – Wojciech Tokarski.
 3. na stanowisko Sekretarza Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 został wybrany kol.:
  – Dariusz Zarotyński.

   

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowisko Członka Prezydium ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie odbytego w dniu 12 grudnia 2009 r. ogłasza się, że:

na stanowisko Członka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani kol. kol.:
– Irena Gawrońska
– Antoni Jakubowicz
– Dariusz Kościelniak.

   

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie odbytego w dniu 12 grudnia 2009 r. ogłasza się, że:

na stanowisko Zastępcy Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 została wybrana kol. Katarzyna Turek-Fornelska.
    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowisko Wiceprzewodniczącego ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie odbytego w dniu 12 grudnia 2009 r. ogłasza się, że:

na stanowisko Wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani kol. kol.:

– Jerzy Friediger
– Janusz Legutko
– Robert Stępień
– Marek Zasadny.

    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Stanowiska funkcyjne w ramach ORL obsadzone

Szanowni Państwo
 
Na inauguracyjnym posiedzniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dokonano wyboru na poszczególne stanowiska funkcyjne.
Kompletną obsadę osobową publikuje w swoich Obwieszczeniach Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie:

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na stanowisko Sekretarza ORL w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
z dnia 12 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.  Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 pkt 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie odbytego w dniu 12 grudnia 2009 r. ogłasza się, że:

na stanowisko Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 został wybrany kol. Jacek Tętnowski.
    


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów delegatów na
Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Uchwały Nr 3/Zjazd/2009 z dnia 5 grudnia 2009 OZL w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 zostali wybrani:.
    

Lekarze:

 1. Aseńko Anna Katarzyna
 2. Badacz Leszek Jacek
 3. Bednarz Stefan Wacław
 4. Darasz Zbigniew Stefan
 5. Dendura Maciej Tadeusz
 6. Friediger Jerzy
 7. Gawrońska Irena Teresa
 8. Gołąb Jan
 9. Guzik Bartłomiej Mieczysław
 10. Hartwich Artur Jerzy
 11. Jachymiak Maciej
 12. Janikowski Mariusz Adam
 13. Kędzierska Barbara Romana
 14. Kowalczyk Jan Maciej
 15. Kucharski Lech Tomasz
 16. Kulon Janusz Bolesław
 17. Lankosz-Lauterbach Janina Maria
 18. Legutko Janusz Franciszek
 19. Matyja Andrzej
 20. Orłowska-Heitzman Jolanta Maria
 21. Pasadyn Jerzy Tadeusz
 22. Pers Grzegorz Stanisław
 23. Puszko Artur Janusz
 24. Sowa Wiesław
 25. Śliwiński Tomasz Janusz
 26. Tętnowski Jacek Stanisław
 27. Turek-Fornelska Katarzyna
 28. Wiejowska Barbara Renata
 29. Zasadny Marek Jerzy
 30. Zawiliński Jarosław Marcin

  Lekarze dentyści:

 31. Derebas Tymoteusz
 32. Fedorowicz Marian Lesław
 33. Kościelniak Dariusz Włodzimierz
 34. Maciąg Anna
 35. Siembab Katarzyna Joanna
 36. Stępień Robert Gabriel
 37. Stopa Andrzej
 38. Telega Michał Tomasz
 39. Urbańczyk Anna Stefania

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Uchwały Nr 3/Zjazd/2009 z dnia 5 grudnia 2009 OZL w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

    

Lekarze:

 1. Barylak Andrzej
 2. Czyżowicz-Antonik Anna Agata
 3. Dzik Władysław Jan
 4. Dziurowicz Krzysztof Antoni
 5. Frey Andrzej Stanisław
 6. Fugiel Andrzej Mieczysław
 7. Gerard-Lis Hanna Maria
 8. Gołąb Jan
 9. Goszcz Halina Maria
 10. Jabłońska-Wachta Izabela
 11. Jarosławska Bożena Elżbieta
 12. Jasieński Jerzy Feliks
 13. Jaworski Władysław
 14. Jędrzejowski Adam Włodzimierz
 15. Kajda Piotr Andrzej
 16. Knapik Agata Zuzanna
 17. Kocwa Jolanta Zofia
 18. Kowalczyk Jan Maciej
 19. Kowalski Piotr Zygmunt
 20. Król Magdalena Wiktoria
 21. Krzak Jan
 22. Kuberski Wojciech Tomasz
 23. Kumela Barbara Zdzisława
 24. Lankosz-Lauterbach Janina Maria
 25. Moskała Elżbieta Kazimiera
 26. Nabagło-Bolek Małgorzata Beata
 27. Nowak-Bieńkowska Małgorzata Aleksandra
 28. Noworolski Remigiusz Jan
 29. Orski Jacek Dariusz
 30. Pelc Marek Jan
 31. Pietrus Łukasz Michał
 32. Popławska Małgorzata Honorata
 33. Romanowska-Dixon Bożena Anna
 34. Rosa Rafał Gabriel
 35. Rościszewska-Krawczyk Janina Marcelina
 36. Samitowski Zbigniew Andrzej
 37. Smarzyńska-Filipecka Maria Teresa
 38. Szeliga Anna Maria
 39. Szpakowski Jerzy Zbigniew

  Lekarze dentyści:

 40. Buczko Maria Dorota
 41. Gronkiewicz Krzysztof Tadeusz
 42. Irzeński Grzegorz Antoni
 43. Jaracz Grzegorz
 44. Jurczyński Witold Jan
 45. Peszko Lucyna
 46. Płóciennik Aleksander Dariusz
 47. Truszkiewicz Joanna
 48. Wawrzeń Grzegorz Stanisław
 49. Zieliński Jerzy Antoni

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Uchwały Nr 3/Zjazd/2009 z dnia 5 grudnia 2009 OZL w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

    

 1. Bielec Jerzy Ryszard
 2. Dudkowski Bogdan Jacek
 3. Gładysz Marek Stefan
 4. Herman Krzysztof Jan
 5. Kopciuch Marian Julian
 6. Mazaraki Andrzej Piotr
 7. Pasadyn Jerzy Tadeusz
 8. Pers Grzegorz Stanisław
 9. Tokarski Wojciech Zbigniew
 10. Zarotyński Dariusz Wiesław


Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 został wybrany Andrzej Matyja.
    

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska
Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Uchwały Nr 3/Zjazd/2009 z dnia 5 grudnia 2009 OZL w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

    

Lekarze:

 1. Adamczyk Janusz
 2. Biel Anna Bernadeta
 3. Brzewski Marek Konrad
 4. Czarnacka-Dudzik Halina
 5. Dłużniewska Maria Katarzyna
 6. Durał Zdzisław
 7. Figiel-Różycka Marta Anna
 8. Franaszek Jan Antoni
 9. Gniewek Jerzy Edmund
 10. Godlewska-Stopa Zofia Oktawia
 11. Górska-Kot Aneta Anna
 12. Groń Wojciech
 13. Hejnar Jan Adam
 14. Jakubowicz Jerzy Jacek
 15. Kamińska Wiktoria Barbara
 16. Kogut Małgorzata Stanisława
 17. Kopytko Ewa
 18. Kowalska Alicja
 19. Kózka Mariusz Czesław
 20. Kubicz Janusz Zygmunt
 21. Kwiatkowski Stanisław Zbigniew
 22. Martuszewska Katarzyna Alicja
 23. Meus-Zimmer Jadwiga Maria
 24. Milczarek-Moczulska Agata
 25. Nyzio Jerzy Stanisław
 26. Oleksy Wojciech Ryszard
 27. Olsińska-Korobczenko Aleksandra
 28. Pawlicka Ilona Maria
 29. Pienta Wacław
 30. Poźniczek Marek Aureliusz
 31. Pyrich Andrzej
 32. Różycki Adam Mieczysław
 33. Rzemieniuk Maria Anna
 34. Skiba Adam Andrzej
 35. Sławiński Jerzy Piotr
 36. Sobociński Kazimierz Stanisław
 37. Solecki Wiktor
 38. Sorysz Tomasz Antoni
 39. Sroka Mirosława Zofia
 40. Staszków Emil
 41. Stobiecki Marcin Roman
 42. Straszak Tomasz Zygmunt
 43. Syrek Maria Józefa
 44. Szpakowicz Urszula Bogusława
 45. Szurek Stanisław Edward
 46. Wojtyś Andrzej Zdzisław
 47. Wróblewski Krzysztof Marian
 48. Zapolska-Fitrzyk Iwona Ludmiła
 49. Zawiślak Janina Stanisława
 50. Ziółkowska-Graca Bożena Jolanta

  Lekarze dentyści:

 51. Gajda Barbara Teresa
 52. Gładysz Krystyna Zofia
 53. Gołębiowski Adam Władysław
 54. Jabłoński Leszek Dominik
 55. Kaznowska Teresa Maria
 56. Kojzar Jolanta Maria
 57. Kot Anna
 58. Krępa Grzegorz Robert
 59. Migas Jan Kazimierz
 60. Niedermaier Ludwika Małgorzata
 61. Panuszka Maria Apolonia
 62. Pytko-Polończyk Jolanta Maria
 63. Suwała Zofia Maria
 64. Zimny Janusz Stefan
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 została wybrana Ewa Mikosza-Januszewicz.

    

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Uchwały Nr 3/Zjazd/2009 z dnia 5 grudnia 2009 OZL w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

 1. Gawrońska Irena Teresa
 2. Jakubowicz Antoni Władysław
 3. Janikowski Mariusz Adam
 4. Maciąg Anna
 5. Mazaraki Andrzej Piotr
 6. Orłowska-Heitzman Jolanta Maria
 7. Sowa Wiesław
 8. Tętnowski Jacek Stanisław
 9. Turek-Fornelska Katarzyna
 10. Zasadny Marek Jerzy
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXVI  Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 grudnia  2009 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 23 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238), § 12 ust. 3 i § 49 Uchwały Nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, Uchwały Nr 3/Zjazd/2009 z dnia 5 grudnia 2009 OZL w sprawie ustalenia liczby członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji, obwieszcza się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

    

Lekarze:

 1. Aseńko Anna Katarzyna
 2. Badacz Leszek Jacek
 3. Bednarz Stefan Wacław
 4. Chodorowski Janusz Antoni
 5. Darasz Zbigniew Stefan
 6. Dendura Maciej Tadeusz
 7. Friediger Jerzy
 8. Gawrońska Irena Teresa
 9. Hartwich Patryk Maria
 10. Jachymiak Maciej
 11. Jakubowicz Antoni Władysław
 12. Janikowski Mariusz Adam
 13. Kłosiński Piotr Władysław
 14. Kozanecka-Muzyk Bożena Ewa
 15. Kucharski Lech Tomasz
 16. Kulon Janusz Bolesław
 17. Legutko Janusz Franciszek
 18. Oleksy Piotr Paweł
 19. Orłowska-Heitzman Jolanta Maria
 20. Sowa Wiesław
 21. Tętnowski Jacek Stanisław
 22. Turek-Fornelska Katarzyna
 23. Wiejowska Barbara Renata
 24. Wrońska Joanna
 25. Zając Tadeusz
 26. Zasadny Marek Jerzy
 27. Zawiliński Jarosław Marcin

  Lekarze dentyści:

 28. Derebas Tymoteusz
 29. Fedorowicz Marian Lesław
 30. Kościelniak Dariusz Włodzimierz
 31. Maciąg Anna
 32. Stępień Robert Gabriel
 33. Stopa Andrzej
 34. Urbańczyk Anna Stefania
 35. Wojnarowicz Elżbieta Małgorzata


Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Nowe władze Izby

Szanowni Państwo
 
Dobiegły końca wybory do Samorządu Lekarskiego VI kadencji. Uprzejmie informujemy, że decyzją XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, wybrane zostały nowe władze naszej Izby.
Przewodniczącym Okręgowej Rady Lekarskiej został decyzją Zjazdu dr hab. med. Andrzej Matyja, zaś stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej po raz drugi pełnić będzie Ewa Mikosza-Januszewicz.

Pełne dane odnośnie nowego składu organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie znajdą Państwo w oficjalnych Obwieszczeniach Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie:

Lista Delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy VI kadencji

Poniżej publikujemy pełną listę Delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na lata 2009-2013, wyłonionych podczas I i II tury zakończonych własnie wyborów.

Wszystkim Delegatom serdecznie gratulujemy zaufania okazanego Państwu przez Koleżanki i Kolegów oraz życzymy owocnej pracy podczas nadchodzącej VI kadencji naszego samorządu.

Jednoczesnie przypominamy, że istnieje możliwośc przeprowadzenie III tury wyborów w rejonach, w których nie doszły one do skutku. OKW może przeprowadzić takie wybory na pisemny wniosek 1/5 członków rejonu, niemniej tylko raz podczas nadchodzącej kadencji.

 

Lista Delegatów VI Kadencji
(2009-2013)

Nazwisko i imię

Rejon wyborczy

Obwód I – Kraków (Szpital Uniwersytecki i UJ CM)

1. Kołodziejski Lech
2. Piskorz Tomasz
3. Stangel-Wójcikiewicz Klaudia
4. Szczudrawa Andrzej

1.01 SU01

5. Kordas Wojciech
6. Michalski Michał
7. Pietraszko Wojciech

1.02 SU02

8. Aseńko Anna
9. Kózka Mariusz
10. Legutko Janusz
11. Osuch Czesław
12. Rembiasz Kazimierz
13. Różycki Adam

1.03 SU03

14. Bednarz Stefan
15. Dynowski Wojciech
16. Orski Jacek
17. Stobiecki Marcin
18. Tętnowski Jacek
19. Zwolińska-Wcisło Małgorzata

1.04 SU04

20. Biernat Jarosław
21. Kowalski Piotr
22. Orłowska-Heitzman Jolanta

1.05 SU05

23. Marcinek Paulina
24. Zarychta Jacek
25. Ziółkowska-Graca Bożena

1.06 SU06

26. Dziasek Joanna
27. Furgał Mariusz
28. Wasieczko Andrzej

1.07 SU07

29. Chmiel Grzegorz
30. Giza Dariusz
31. Janikowski Mariusz
32. Zawiliński Jarosław

1.09 SU09

33. Battek Jowita
34. Oleszczyk Marek
35. Palka Małgorzata

1.10 SU10

36. Bałaga Andrzej
37. Drożdż Dorota
38. Jedynak-Wąsowicz Urszula
39. Kowalska-Duplaga Kinga
40. Kwiatkowski Stanisław
41. Lankosz-Lauterbach Janina
42. Rajska Ewa
43. Słowiaczek Michał
44. Smolec-Zamora Małgorzata
45. Solecki Krzysztof
46. Weryński Piotr

1.11 SU11

47. Gronkiewicz Krzysztof
48. Jurczyński Witold
49. Łazarz Mieczysław
50. Płóciennik Aleksander
51. Pytko-Polończyk Jolanta

1.12 SU12

Obwód II – Kraków (Lekarze)

52. Bucka Jolanta
53. Jakubas Bogdan
54. Nabagło-Bolek Małgorzata
55. Niewiadomska Barbara
56. Owsiak Michał
57. Szpyt Elżbieta

2.01 Szpital Dietla

58. Kondel Andrzej
59. Rudel Bogusław
60. Topa Jacek

2.02 Szpital Bonifratrów

61. Gnatowska-Kowalczyk Marta
62. Juszczyńska-Darasz Beata
63. Meryk Piotr
64. Sorysz Tomasz
65. Strebecka Magdalena
66. Stolarski Jarosław
67. Straszak Tomasz
68. Turek-Fornelska Katarzyna

2.03 Szpital Żeromskiego

69. Banach Marcin
70. Gładysz Marek
71. Graca Marcin
72. Kotlarczyk Piotr
73. Majda Joanna
74. Mirocka Joanna
75. Sroka Mirosława
76. Staszków Emil
77. Słowiaczek Marian

2.04 Szpital Narutowicza

78. Czubek Urszula
79. Konior Ryszard
80. Pieculewicz Monika
81. Samitowski Zbigniew
82. Stąpor Renata
83. Węgrzynowska Marta
84. Witkowicz Izabela

2.05 Szpital Jana Pawła II

85. Leszek Badacz
86. Gąsiorek Małgorzata
87. Goszcz Halina
88. Kłosiński Piotr
89. Kozanecka Bożena
90. Marszał Piotr
91. Oleksy Ewa
92. Tokarski Wojciech

2.06 Szpital Rydygiera

93. Szpakowicz Urszula

2.07 Szpital Okulistyczny

94. Przybyszewska Katarzyna
95. Staszak Piotr

2.08 Szpital Św. Ludwika

96. Kędzierska Barbara
97. Martuszewska Katarzyna
98. Mikosza-Januszewicz Ewa
99. Milczarek-Moczulska Agata

2.09 Szpital Babińskiego

100. Darasz Zbigniew
101. Jakubowicz Jerzy
102. Kowalczyk Jan

2.10 Centrum Onkologii

103. Krzysztof Czarnobilski
104. Jastrzębski Jacek
105. Jóźko Michał
106. Kopciuch Marian
107. Ksel Marzena
108. Kumela Barbara
109. Malik Paweł
110. Michalak Andrzej
111. Nakonieczna-Nitka Zofia
112. Rosa Rafał
113. Szpakowicz Jerzy

2.11 MSWiA, 5WSK

114. Popławska Małgorzata
115. Sławiński Jerzy

2.12 Pogotowie Ratunkowe

116. Kamiński Paweł
117. Kasparek Maciej

2.13 KCR, Radziszów,Krzeszowice

118. Wiejowska Barbara
119. Zapolska-Fitrzyk Iwona

2.17 Centrum III

120. Borzyńska-Waga Bożena
121. Lech-Skopek Małgorzata
122. Oleksy Wojciech
123. Umińska Grażyna

2.19 Kraków Zachód

124. Mruk Krzysztof
125. Stankiewicz Andrzej

2.22 Krowodrza III

126. Brzezińska-Kwaśniewska Anna
127. Pawluś Anetta

2.23 Nowa Huta I

128. Helon Henryk

2.25 Nowa Huta III

129. Kapko-Łozińska Justyna
130. Sasin Wiesław
131. Sędziwy Ewa
132. Szyszko Jadwiga

2.26 Nowa Huta IV

133. Kowal Krystyna

2.28 Podgórze II

134. Rojek-Margas Bożena
135. Skiba Adam

2.33 Szpital Proszowice

136. Dziewońska Barbara
137. Kusiak Adam

2.35 SPZOZ Myślenice

138. Andrzej Dymek
139. Irena Gajda-Pawlik

2.37 Szpital Miechów

140. Dróżdż Mirosław
141. Mierzwiński Stefan

2.38 Powiat Miechów

142. Figiel-Różycka Marta
143. Kowalik Tomasz
144. Wojciech Seidel

2.39 Szpital Chrzanów

145. Dziurowicz Krzysztof
146. Kajda Aleksandra
147. Wcisło Marian

2.41 Szpital Olkusz

148. Kajda Piotr
149. Kulig Wincenty
150. Ledniowska-Banyś Barbara
151. Nowacka Dorota

2.42 Olkusz

152. Barylak Andrzej
153. Jakób-Doleżal Kazimiera
154. Lechowski Stanisław
155. Michalewski Jerzy
156. Ożarowska-Styczeń Barbara
157. Zimny Janusz

2.45 Lekarze Seniorzy

158. Czosnowski Radosław
159. Dendura Maciej
160. Friediger Jerzy
161. Hartwich Artur
162. Herman Krzysztof
163. Kłodziński Kazimierz
164. Kucharski Lech
165. Matyja Andrzej
166. Mieżyński Robert
167. Sowa Wiesław
168. Young Cory

2.46 Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących

169. Marcinek Antoni
170. Smarzyńska-Filipecka Maria
171. Zarotyński Dariusz

2.47 Pro Humana Vita

172. Guzik Bartłomiej
173. Hartwich Patryk
174. Kosiniak-Kamysz Władysław
175. Krupiński Maciej
176. Oleksy Piotr
177. Serwin Mariusz

2.48 Klub Młodego Lekarza

178. Job Mateusz

2.49 Hipokrates

179. Dudkowski Bogdan
180. Kubicz Janusz
181. Wójcicka Katarzyna

2.50 SCANMED

Obwód III – Kraków (Lekarze dentyści)

182. Budziński Piotr
183. Dymek Dorota
184. Dzierwa Magdalena
185. Grochmal Joanna
186. Krępa Grzegorz
187. Nowak Grażyna
188. Nowak Marta
189. Peszko Lucyna
190. Wiśniowska Jolanta

3.04 Podgórze

191. Dutka-Szmigiel Agata
192. Dymek Iwona
193. Kościelniak Dariusz
194. Mazaraki Andrzej
195. Migas Jan
196. Stępień Robert
197. Suwała Zofia
198. Urbańczyk Anna
199. Wawrzeń Grzegorz
200. Wodnicka Agnieszka
201. Zimoch Andrzej

3.05 Nowa Huta

202. Czechowska Justyna
203. Woźniacki Marek

3.06 MSWiA, 5WSK

204. Bałaga Michał
205. Buczko Maria
206. Buda Alina
207. Chudyba-Muszyńska Klaudia
208. Gołębiowski Adam
209. Kulig Paweł
210. Łoboda Magdalena
211. Maciąg Anna
212. Romanowicz Paweł
213. Tusiewicz Katarzyna

3.07 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

214. Panuszka Maria
215. Truszkiewicz Joanna

3.09 Wieliczka

216. Puka Izabela
217. Siembab Katarzyna
218. Ziomek Małgorzata

3.11 Chrzanów

219. Adamczyk Halina
220. Piątek-Kopeć Ewa

3.12 Olkusz

221. Stopa Andrzej
222. Stopa Joanna
223. Szyndlar-Dudek Małgorzata

3.14 Myślenice

Obwód IV – Nowy Sącz (Lekarze i lekarze dentyści)

224. Rzepka Ewa
225. Szczuka Kazimierz
226. Tomasik Grzegorz
227. Wójcik Aleksander

4.01 Szpital Gorlice

228. Zofia Leśniewska-Kasprzyk Zofia
229. Lewiński Grzegorz
230. Magiera Tadeusz

4.02 Gorlice POZ

231. Ślipek Jacek
232. Wróblewski Krzysztof

4.03 Szpital Krynica

233. Pasadyn Jerzy

4.04 Krynica uzdrowiska

234. Chodorowski Janusz
235. Joniec Anna
236. Wojdak Artur

4.05 Szpital Limanowa

237. Gawrońska Irena
238. Fugiel Andrzej
239. Puszko Artur
240. Pyrich Andrzej

4.07 Szpital Nowy Sącz

241. Dzik Władysław

4.08 Nowy Sącz specjalistyka

242. Bulzak Jolanta
243. Grądalska Jadwiga
244. Krok Józef
245. Pałka Katarzyna

4.10 Nowy Sącz powiat ziemski

246. Wajrak-Fałowska Alicja

4.11 Nowy Sącz: OLK i MSW

247. Gawlak Jan
248. Jachymiak Izabela
249. Kopytko Ewa
250. Krzak Jan
251. Plewa Wiesław

4.12 Nowy Targ: szpital i specjalistyka

252. Habieda Lucjan
253. Jachymiak Maciej
254. Jurek Grażyna
255. Ligęza Małgorzata

4.13 Nowy Targ LO

256. Cherian Zenobiusz
257. Erb Leszek
258. Lipień-Niżnik Anna

4.14 Rabka

259. Jarosławska Bożena
260. Kwiatkowski Paweł

4.16 Powiat tatrzański Sz

261. Żaba Ryszard

4.17 Powiat tatrzański LZ

262. Gajewski Wacław
263. Kuska-Kamińska Marianna

4.19 Dentyści Gorlice

264. Kot Anna
265. Paryś Andrzej

4.20 Dentyści Limanowa

266. Borkowska Joanna
267. Fortuna Tomasz
268. Grodzicki Maciej
269. Jabłoński Leszek
270. Kieres Jolanta
271. Młynek-Balachowska Teresa
272. Niwicka-Włodek Sonia

4.21 Dentyści Nowy Sącz

273. Derebas Tymoteusz
274. Kalata-Gurgul Barbara
275. Radecki Jacek
276. Zieliński Jerzy

4.22 Dentyści Nowy Targ

277. Jasiewicz Wojciech
278. Raszczyk Zbigniew

4.23 Dentyści powiat tatrzański

Obwód V – Krosno (Lekarze i lekarze dentyści)

279. Gołąb Jan
280. Hejnar Jan
281. Jakubowicz Antoni
282. Sebastianka Mariusz
283. Wójcik Piotr
284. Wrońska Joanna

5.01 Szpital Krosno

285. Argasiński Wiesław
286. Pony Jerzy

5.03 Powiat Krosno

287. Kulon Janusz
288. Nowak-Bieńkowska Małgorzata
289. Pietrus Łukasz
290. Zawiliński Andrzej

5.04 Szpital Jasło

291. Hałucha Paweł
292. Pers Grzegorz
293. Zoła Lesław

5.05 Powiat Jasło

294. Pitera Józef
295. Wilk Halina

5.06 Szpital Brzozów

296. Kopeć Marta

5.07 Powiat Brzozów

297. Pyclik Józef

5.11 Ustrzyki Dolne

298. Durał Zdzisław
299. Kucmin Jan

5.12 Iwonicz Zdrój

300. Dynowski Piotr
301. Fedorowicz Marian
302. Kustroń Anna
303. Tatrzański Marcin
304. Wilga Andrzej

5.14 Dentyści Krosno

305. Jaracz Grzegorz
306. Niedermaier Ludwika

5.15 Dentyści Jasło

307. Gajda Barbara
308. Kaczor Józef
309. Wilk Marek

5.16 Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Obwód VI – Przemyśl (Lekarze i lekarze dentyści)

310. Hawajski Tomasz
311. Kołodziejczyk Ewa
312. Marciniak Piotr
313. Sapuła Roman
314. Sidorów Daniel
315. Zasadny Marek

6.01 Szpital Wojewódzki Przemyśl

316. Klepadło Edyta
317. Pospieszil Marek

6.02 Szpital Wojskowy Przemyśl

318. Bak Anna
319. Bak Maria
320. Śliwiński Tomasz

6.03 NZOZ-y Przemyśl

321. Bielec Jerzy
322. Jabłońska-Wachta Izabela

6.04 NZOZ Specjalistyka Przemyśl

323. Jaworski Władysław
324. Zając Tadeusz

6.07 Jarosław

325. Adrian Alicja
326. Kania Marek
327. Kostka Marcin

6.08 Przeworsk

328. Kortas Sławomir

6.09 NZOZ-y Przeworsk

329. Jagiełowicz-Borawska Ewa

6.10 Lubaczów

330. Bednarz Edward
331. Gmyrek Zygmunt

6.11 NZOZ Lubaczów

332. Adamczyk Janusz

6.12 Jarosław

333. Głuszko Anna
334. Wojnarowicz  Elżbieta
335. Woś Barbara

6.13 Dentyści Przemyśl

336. Jucha-Jabłońska Katarzyna
337. Kuchno Sławomir
338. Telega Michał

6.14 Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk

 

 

Obwieszczenie OKW z dnia 05.10.2009 r. – wyniki II tury wyborów

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 5 października 2009

o wynikach II tury wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), § 12 ust.2 pkt.10 i § 49 ust.1 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych delegatów, uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych odbytych w okresie 05.07-01.10.2009 r. oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie informuje, że delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie VI kadencji zostali wybrani:
 

Nazwisko i imię

Rejon wyborczy

Obwód I – Kraków (Szpital Uniwersytecki i UJ CM)

01. Battek Jowita
02. Oleszczyk Marek
03. Palka Małgorzata

1.11 SU10

Obwód II – Kraków (Lekarze)

04. Czubek Urszula
05. Konior Ryszard
06. Pieculewicz Monika
07. Samitowski Zbigniew
08. Stąpor Renata
09. Węgrzynowska Marta
10. Witkowicz Izabela

2.05 Szpital Jana Pawła II

11. Kajda Piotr
12. Kulig Wincenty
13. Ledniowska-Banyś Barbara
14. Nowacka Dorota

2.42 Olkusz

15. Dudkowski Bogdan
16. Kubicz Janusz
17. Wójcicka Katarzyna

2.50 SCANMED

Obwód IV – Nowy Sącz (Lekarze i lekarze dentyści)

18. Leśniewska-Kasprzyk Zofia
19. Lewiński Grzegorz
20. Magiera Tadeusz

4.02 Gorlice POZ

21. Dzik Władysław

4.08 Nowy Sącz specjalistyka

22. Bulzak Joanna
23. Grądalska Jadwiga
24. Krok Józef
25. Pałka Katarzyna

4.10 Nowy Sącz powiat ziemski

26. Habieda Lucjan
27. Jachymiak Maciej
28. Jurek Grażyna
29. Ligęza Małgorzata

4.13 Nowy Targ LO

Obwód V – Krosno (Lekarze i lekarze dentyści)

30. Pyclik Józef

5.11 Ustrzyki Dolne

31. Jaracz Grzegorz
32. Niedermaier Ludwika

5.15 Dentyści Jasło

Obwód VI – Przemyśl (Lekarze i lekarze dentyści)

33. Bednarz Edward
34. Gmyrek Zygmunt

6.11 NZOZ Lubaczów

35. Jucha-Jabłońska Katarzyna
36. Kuchno Sławomir
37. Telega Michał

6.13 Dentyści Lubaczów, Jarosław, Przeworsk

 
§ 2

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przysługuje prawo wniesienia na piśmie do Biura Izby ewentualnych protestów dotyczących odbytych zebrań i wyników przeprowadzonych w nich wyborów w ciągu 42 dni od dnia 05.10.2009 r., tj. chwili ogłoszenia na stronie internetowej OIL w Krakowie.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat OKW z dnia 15.07.2009 r. – wybory na półmetku

Z początkiem lipca zakończyliśmy I etap wyborów delegatów na okręgowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy VI kadencji naszego samorządu.

Podczas zorganizowanych 123 zebrań w 82 rejonach wyborczych wybranych zostało 301 delegatów, co stanowi 66,6% ogólnej liczby 452 mandatów. Wśród delegatów są lekarze – 223 i lekarze dentyści – 78. Należy dodać, iż w porównaniu z innymi izbami tej samej wielkości wypadamy w chwili obecnej najlepiej.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, do dnia 26 września br, zostaną zwołane zebrania wyborcze w II terminie w tych rejonach, w których z różnych przyczyn nie odbyły się wybory w I terminie. Poniżej podaję wykaz 42 rejonów, w których konieczne będzie ponowne przeprowadzenie wyborów. Pozostało do obsadzenia jeszcze 151 mandatów.

Apeluję do wszystkich Koleżanek i Kolegów o aktywny udział w wyborach. Mając swoich przedstawicieli, mamy wszyscy wpływ na to jak działa nasz samorząd, jak jest postrzegany przez środowisko, przez społeczeństwo, co należy zmienić, jak należy postępować by nasze działania były bardziej efektywne.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazywanie do Okręgowej Komisji Wyborczej wszelkich sugestii dotyczących dogodnego dla Państwa terminu, bądź miejsca zwołania zgromadzenia, pod nr tel. 012 6191701 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wybory@oilkrakow.org.pl

Przypominam – II tura wyborów trwa do 26 września 2009 r.

– więcej »

Obwieszczenie OKW z dnia 15.07.2009 r. – wyniki I tury wyborów

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 15 lipca 2009

o wynikach I tury wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
kadencji 2009-2013

Na podstawie art. 21 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), § 12 ust.2 pkt.10 i § 49 ust.1 uchwały nr 16-08-V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych delegatów, uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych odbytych w okresie kwiecień – 4 lipca 2009 r. oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie informuje, że delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie VI kadencji zostali wybrani:
 

Nazwisko i imię

Rejon wyborczy

Obwód I – Kraków (Szpital Uniwersytecki i UJ CM)

1. Kołodziejski Lech
2. Piskorz Tomasz
3. Stangel-Wójcikiewicz Klaudia
4. Szczudrawa Andrzej

1.01 SU01

5. Kordas Wojciech
6. Michalski Michał
7. Pietraszko Wojciech

1.02 SU02

8. Aseńko Anna
9. Kózka Mariusz
10. Legutko Janusz
11. Osuch Czesław
12. Rembiasz Kazimierz
13. Różycki Adam

1.03 SU03

14. Bednarz Stefan
15. Dynowski Wojciech
16. Orski Jacek
17. Stobiecki Marcin
18. Tętnowski Jacek
19. Zwolińska-Wcisło Małgorzata

1.04 SU04

20. Biernat Jarosław
21. Kowalski Piotr
22. Orłowska-Heitzman Jolanta

1.05 SU05

23. Marcinek Paulina
24. Zarychta Jacek
25. Ziółkowska-Graca Bożena

1.06 SU06

26. Dziasek Joanna
27. Furgał Mariusz
28. Wasieczko Andrzej

1.07 SU07

29. Chmiel Grzegorz
30. Giza Dariusz
31. Janikowski Mariusz
32. Zawiliński Jarosław

1.09 SU09

33. Bałaga Andrzej
34. Drożdż Dorota
35. Jedynak-Wąsowicz Urszula
36. Kowalska-Duplaga Kinga
37. Kwiatkowski Stanisław
38. Lankosz-Lauterbach Janina
39. Rajska Ewa
40. Słowiaczek Michał
41. Smolec-Zamora Małgorzata
42. Solecki Krzysztof
43. Weryński Piotr

1.11 SU11

44. Gronkiewicz Krzysztof
45. Jurczyński Witold
46. Łazarz Mieczysław
47. Płóciennik Aleksander
48. Pytko-Polończyk Jolanta

1.12 SU12

Obwód II – Kraków (Lekarze)

49. Bucka Jolanta
50. Jakubas Bogdan
51. Nabagło-Bolek Małgorzata
52. Niewiadomska Barbara
53. Owsiak Michał
54. Szpyt Elżbieta

2.01 Szpital Dietla

55. Kondel Andrzej
56. Rudel Bogusław
57. Topa Jacek

2.02 Szpital Bonifratrów

58. Gnatowska-Kowalczyk Marta
59. Juszczyńska-Darasz Beata
60. Meryk Piotr
61. Sorysz Tomasz
62. Strebecka Magdalena
63. Stolarski Jarosław
64. Straszak Tomasz
65. Turek-Fornelska Katarzyna

2.03 Szpital Żeromskiego

66. Banach Marcin
67. Gładysz Marek
68. Graca Marcin
69. Kotlarczyk Piotr
70. Majda Joanna
71. Mirocka Joanna
72. Sroka Mirosława
73. Staszków Emil
74. Słowiaczek Marian

2.04 Szpital Narutowicza

75. Badacz Leszek
76. Gąsiorek Małgorzata
77. Goszcz Halina
78. Kłosiński Piotr
79. Kozanecka-Muzyk Bożena
80. Marszał Piotr
81. Oleksy Ewa
82. Tokarski Wojciech

2.06 Szpital Rydygiera

83. Szpakowicz Urszula

2.07 Szpital Okulistyczny

84. Przybyszewska Katarzyna
85. Staszak Piotr

2.08 Szpital Św. Ludwika

86. Kędzierska Barbara
87. Martuszewska Katarzyna
88. Mikosza-Januszewicz Ewa
89. Milczarek-Moczulska Agata

2.09 Szpital Babińskiego

90. Darasz Zbigniew
91. Jakubowicz Jerzy
92. Kowalczyk Jan

2.10 Centrum Onkologii

93. Czarnobilski Krzysztof
94. Jastrzębski Jacek
95. Jóźko Michał
96. Kopciuch Marian
97. Ksel Marzena
98. Kumela Barbara
99. Malik Paweł
100. Michalak Andrzej
101. Nakonieczna-Nitka Zofia
102. Rosa Rafał
103. Szpakowicz Jerzy

2.11 MSWiA, 5WSK

104. Popławska Małgorzata
105. Sławiński Jerzy

2.12 Pogotowie Ratunkowe

106. Kamiński Paweł
107. Kasparek Maciej

2.13 KCR, Radziszów,Krzeszowice

108. Wiejowska Barbara
109. Zapolska-Fitrzyk Iwona

2.17 Centrum III

110. Borzyńska-Waga Bożena
111. Lech-Skopek Małgorzata
112. Oleksy Wojciech
113. Umińska Grażyna

2.19 Kraków Zachód

114. Mruk Krzysztof
115. Stankiewicz Andrzej

2.22 Krowodrza III

116. Brzezińska-Kwaśniewska Anna
117. Pawluś Anetta

2.23 Nowa Huta I

118. Helon Henryk

2.25 Nowa Huta III

119. Kapko-Łozińska Justyna
120. Sasin Wiesław
121. Sędziwy Ewa
122. Szyszko Jadwiga

2.26 Nowa Huta IV

123. Kowal Krystyna

2.28 Podgórze II

124. Rojek-Margas Bożena
125. Skiba Adam

2.33 Szpital Proszowice

126. Dziewońska Barbara
127. Kusiak Adam

2.35 SPZOZ Myślenice

128. Dymek Andrzej
129. Gajda-Pawlik Irena

2.37 Szpital Miechów

130. Drożdż Mirosław
131. Mierzwiński Stefan

2.38 Powiat Miechów

132. Figiel-Różycka Marta
133. Kowalik Tomasz
134. Wojciech Seidel

2.39 Szpital Chrzanów

135. Dziurowicz Krzysztof
136. Kajda Aleksandra
137. Wcisło Marian

2.41 Szpital Olkusz

138. Barylak Andrzej
139. Doleżal Kazimiera
140. Lechowski Stanisław
141. Michalewski Jerzy
142. Ożarowska-Styczeń Barbara
143. Zimny Janusz

2.45 Lekarze Seniorzy

144. Czosnowski Radosław
145. Dendura Maciej
146. Friediger Jerzy
147. Hartwich Artur
148. Herman Krzysztof
149. Kłodziński Kazimierz
150. Kucharski Lech
151. Matyja Andrzej
152. Mieżyński Robert
153. Sowa Wiesław
154. Young Cory

2.46 Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących

155. Marcinek Antoni
156. Smarzyńska-Filipecka Maria
157. Zarotyński Dariusz

2.47 Pro Humana Vita

158. Guzik Bartłomiej
159. Hartwich Patryk
160. Kosiniak-Kamysz Władysław
161. Krupiński Maciej
162. Oleksy Piotr
163. Serwin Mariusz

2.48 Klub Młodego Lekarza

164. Job Mateusz

2.49 Hipokrates

Obwód III – Kraków (Lekarze dentyści)

165. Brudziński Piotr
166. Dymek Dorota
167. Dzierwa Magdalena
168. Grochmal Joanna
169. Krępa Grzegorz
170. Nowak Grażyna
171. Nowak Marta
172. Peszko Lucyna
173. Wiśniowska Jolanta

3.04 Podgórze

174. Dutka-Szmigiel Agata
175. Dymek Iwona
176. Kościelniak Dariusz
177. Mazaraki Andrzej
178. Migas Jan
179. Stępień Robert
180. Suwała Zofia
181. Urbańczyk Anna
182. Wawrzeń Grzegorz
183. Wodniecka Agnieszka
184. Zimoch Andrzej

3.05 Nowa Huta

185. Czechowska Justyna
186. Woźniacki Marek

3.06 MSWiA, 5WSK

187. Bałaga Michał
188. Buczko Maria
189. Buda Alina
190. Chudyba-Muszyńska Klaudia
191. Gołębiowski Adam
192. Kulig Paweł
193. Łoboda Magdalena
194. Maciąg Anna
195. Romanowicz Paweł
196. Tusiewicz Katarzyna

3.07 Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna

197. Panuszka Maria
198. Truszkiewicz Joanna

3.09 Wieliczka

199. Puka Izabela
200. Siembab Katarzyna
201. Ziomek Małgorzata

3.11 Chrzanów

202. Adamczyk Halina
203. Piątek-Kopeć Ewa

3.12 Olkusz

204. Stopa Andrzej
205. Stopa Joanna
206. Szyndlar-Dudek Małgorzata

3.14 Myślenice

Obwód IV – Nowy Sącz (Lekarze i lekarze dentyści)

207. Rzepka Ewa
208. Szczuka Kazimierz
209. Tomasik Grzegorz
210. Wójcik Aleksander

4.01 Szpital Gorlice

211. Ślipek Jacek
212. Wróblewski Krzysztof

4.03 Szpital Krynica

213. Pasadyn Jerzy

4.04 Krynica uzdrowiska

214. Chodorowski Janusz
215. Joniec Anna
216. Wojdak Artur

4.05 Szpital Limanowa

217. Gawrońska Irena
218. Fugiel Andrzej
219. Puszko Artur
220. Pyrich Andrzej

4.07 Szpital Nowy Sącz

221. Wajrak-Fałowska Alicja

4.11 Nowy Sącz: OLK i MSW

222. Gawlak Jan
223. Jachymiak Izabela
224. Kopytko Ewa
225. Krzak Jan
226. Plewa Wiesław

4.12 Nowy Targ: szpital i specjalistyka

227. Cherian Zenobiusz
228. Erb Leszek
229. Lipień-Niżnik Anna

4.14 Rabka

230. Jarosławska Bożena
231. Kwiatkowski Paweł

4.16 Powiat tatrzański Sz

232. Żaba Ryszard

4.17 Powiat tatrzański LZ

233. Gajewski Wacław
234. Kuska-Kamińska Marianna

4.19 Dentyści Gorlice

235. Kot Anna
236. Paryś Andrzej

4.20 Dentyści Limanowa

237. Borkowska Joanna
238. Fortuna Tomasz
239. Grodzicki Maciej
240. Jabłoński Leszek
241. Kieres Jolanta
242. Młynek-Balachowska Teresa
243. Niwicka-Włodek Sonia

4.21 Dentyści Nowy Sącz

244. Derebas Tymoteusz
245. Kalata-Gurgul Barbara
246. Radecki Jacek
247. Zieliński Jerzy

4.22 Dentyści Nowy Targ

248. Jasiewicz Wojciech
249. Raszczyk Zbigniew

4.23 Dentyści powiat tatrzański

Obwód V – Krosno (Lekarze i lekarze dentyści)

250. Gołąb Jan
251. Hejnar Jan
252. Jakubowicz Antoni
253. Sebastianka Mariusz
254. Wójcik Piotr
255. Wrońska Joanna

5.01 Szpital Krosno

256. Argasiński Wiesław
257. Pony Jerzy

5.03 Powiat Krosno

258. Kulon Janusz
259. Nowak-Bieńkowska Małgorzata
260. Pietrus Łukasz
261. Zawiliński Andrzej

5.04 Szpital Jasło

262. Hałucha Paweł
263. Pers Grzegorz
264. Zoła Lesław

5.05 Powiat Jasło

265. Pitera Józef
266. Wilk Halina

5.06 Szpital Brzozów

267. Kopeć Marta

5.07 Powiat Brzozów

268. Durał Zdzisław
269. Kucmin Jan

5.12 Iwonicz Zdrój

270. Dynowski Piotr
271. Fedorowicz Marian
272. Kustroń Anna
273. Tatrzański Marcin
274. Wilga Andrzej

5.14 Dentyści Krosno

275. Gajda Barbara
276. Kaczor Józef
277. Wilk Marek

5.16 Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Obwód VI – Przemyśl (Lekarze i lekarze dentyści)

278. Hawajski Tomasz
279. Kołodziejczyk Ewa
280. Marciniak Piotr
281. Sapuła Roman
282. Sidorów Daniel
283. Zasadny Marek

6.01 Szpital Wojewódzki Przemyśl

284. Klepadło Edyta
285. Pospieszil Marek

6.02 Szpital Wojskowy Przemyśl

286. Bak Anna
287. Bak Maria
288. Śliwiński Tomasz

6.03 NZOZ-y Przemyśl

289. Bielec Jerzy
290. Jabłońska-Wachta Izabela

6.04 NZOZ Specjalistyka Przemyśl

291. Jaworski Władysław
292. Zając Tadeusz

6.07 Jarosław

293. Adrian Alicja
294. Kania Marek
295. Kostka Marcin

6.08 Przeworsk

296. Kortas Sławomir

6.09 NZOZ-y Przeworsk

297. Jagiełowicz-Borawska Ewa

6.10 Lubaczów

298. Adamczyk Janusz

6.12 Jarosław

299. Głuszko Anna
300. Wojnarowicz  Elżbieta
301. Woś Barbara

6.13 Dentyści Przemyśl

 
§ 2

Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przysługuje prawo wniesienia na piśmie do Biura Izby ewentualnych protestów dotyczących odbytych zebrań i wyników przeprowadzonych w nich wyborów w ciągu 42 dni od dnia 15.07.2009 r., tj. chwili ogłoszenia na stronie internetowej OIL w Krakowie.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

Zabrania wyborcze – II tura

Zgodnie z ordynacją wyborczą, do dnia 26 września br, zostaną zwołane zebrania wyborcze w II terminie w tych rejonach, w których z różnych przyczyn nie odbyły się wybory w I terminie. Poniżej publikujemy terminy w miarę ich ustalania. Niezależnie od informacji na stronie, do każdego z członków rejonu wyborczego ponownie zostanie wysłane listownie zawiadomienie o terminie i miejscu zgromadzenia.
Z uwagi na rangę spotkań, apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów o aktywny udział w wyborach. Mając swoich przedstawicieli, mamy wszyscy wpływ na to jak działa nasz samorząd, jak jest postrzegany przez środowisko, przez społeczeństwo, co należy zmienić, jak należy postępować by nasze działania były bardziej efektywne.

– więcej »

Zebrania wyborcze

Poniżej publikujemy terminy zebrań wyborczych w miarę ich ustalania. Niezależnie od informacji na stronie, do każdego z członków rejonu wyborczego zostanie wysłane listownie zawiadomienie o terminie i miejscu zgromadzenia.
Z uwagi na rangę spotkań, liczymy na Państwa niezawodne przybycie i czynny udział.

– więcej »

Ostateczna lista rejonów wyborczych

Na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, w związku z nieuzyskaniem wymaganej, minimalnej liczby członków na żadnym z etapów tworzenia rejonów wyborczych, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie w dniu 11.03.2009 r., dokonała likwidacji następujących rejonów wyborczych:

1) 2.14 Szpital Siemiradzkiego
2) 2.20 Krowodrza I
3) 2.31 SPZLO Wieliczka
4) 5.13 Rymanów-Zdrój

Dokonano również przeniesienia członków odpowiednio do następujących rejonów:

1)    Z dotychczasowego rejonu 2.14 do rejonu 2.47 Pro Humana Vita
2)    Z dotychczasowego rejonu 2.20 do rejonu 2.22 Krowodrza III
3)    Z dotychczasowego rejonu 2.31 do rejonu 2.32 Wieliczka
4)    Z dotychczasowego rejonu 5.13 do rejonu 5.12 Iwonicz-Zdrój

Była to ostatnia modyfikacja listy rejonów.
Poniżej zamieszczony wykaz jest ostateczny i obowiązuje przez cały okres VI Kadencji Samorządu Lekarskiego (2009-2013).

– więcej »

Aktualizacja listy rejonów wyborczych

Na wyjazdowym posiedzniu, w dniu 29.01.2009 r., Okręgowa Rada lekarska przyjęła zaktualizowaną listę rejonów wyborczych.

Zmiany polegają na:

 1. dostosowaniu opisów rejonów Obwodu I –  Kraków do aktualnie obowiązujących nazw jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 2. przeniesieniu lekarzy zatrudnionych w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie z rejonu nr 2.07 (Wojewódzki Szpital Okulistyczny) do rejonu nr 2.13 (Krakowskie Centrum Rehabilitacji)
 3. uzupełnieniu opisu rejonu nr 2.11 o "Lekarze zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia przy Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich"
 4. na wniosek Komisji Stomatologicznej ORL:
  – likwidacji rejonu nr 3.08 (Powiat krakowski) i włączenie jego członków do dentystycznych rejonów krakowskich
  – likwidacji rejonów: 3.10 (Proszowice) oraz 3.13 (Miechów) i włączenie ich członków do rejonu 3.05 (Nowa Huta)

Aktualnie obowiązującą listę rejonów wyborczych prezentujemy poniżej.

– więcej »

Jak odnaleźć swój rejon wyborczy?

Szanowni Państwo.

Zaczynamy pierwszy etap wyborów do samorządu lekarskiego VI kadencji, czyli wybory delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że zostały już opublikowane listy imienne poszczególnych rejonów wyborczych na VI kadencję samorządu lekarskiego.

Jak znaleźć rejon wyborczy do którego zostaliśmy przypisani?
– więcej »

Komunikat OKW z dnia 18.12.2008 r. – wykaz rejonów

Szanowni Państwo,

Okregowa Komisja Wyborcza w Krakowie zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2008 r., Okregowa Rada Lekarska w Krakowie ustaliła zasady wyborów delegatów na Okregowy Zjazd Lekarzy w VI Kadencji. Wybory w rejonach wyborczych odbędą się według klucza 30/1 co oznacza, że spośród każdych 30 członków zebrania wyborczego wybrany zostanie 1 Delegat na Zjazd.

Na zebraniu w dniu 17 grudnia 2008 r. Okręgowa Rada Lekarska zatwierdziła również listę rejonów wyborczych, którą zamieszczamy poniżej.

– więcej »

Komunikat OKW z dnia 18.12.2008 r. – kalendarz wyborczy

Szanowni Państwo,

Okregowa Komisja Wyborcza w Krakowie publikuje poniżej kalendarz wyborczy w wyborach do samorządu lekarskiego VI kadencji

– więcej »

Komunikat OKW z dnia 25.11.2008 r. – tworzenie rejonów

Szanowni Państwo,

19 września b.r. NRL przyjęła nową ordynację wyborczą – czyli zasady jakie będą obowiązywały podczas wyborów w samorządzie lekarskim VI kadencji.

Pierwszym etapem akcji wyborczej będzie wybór delegatów na okręgowe zjazdy lekarskie.

– więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory