Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Okręgowa Komisja Wyborcza

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów przeprowadzonych podczas XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 

Zgodnie z zapisami Ustawy o izbach lekarskich oraz par. 30 ust. 5 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawia wyniki wyborów przeprowadzonych podczas XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 października 2005 r.

 

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej

Jerzy FRIEDIGER

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Ewa MIKOSZA-JANUSZEWICZ

 

Okręgowa Rada Lekarska:

lekarze

Leszek Badacz
Stefan Bednarz
Janusz Chodorowski
Maciej Dendura
Tadeusz Frączek
Irena Gawrońska
Krzysztof Herman
Maciej Jachymiak
Antoni Jakubowicz
Jerzy Jamski
Mariusz Janikowski
Piotr Kłosiński
Lech Kucharski
Janusz Kulon
Janusz Legutko
Antoni Marcinek
Andrzej Matyja
Jolanta Orłowska-Heitzman
Barbara Wiejowska
Jacek Tętnowski
Katarzyna Turek-Fornelska
Tadeusz Zając
Marek Zasadny
Jarosław Zawiliński

oraz następujący lekarze dentyści

Andrzej Fortuna
Anna Maciąg
Katarzyna Siembab
Robert Stępień
Andrzej Stopa
Marek Wilk
Barbara Woś

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

lekarze

Anna Biel
Marek Borowiak
Marek Brzewski
Halina Czarnacka-Dudzik
Stanisław Długopolski
Maria Dłużniewska
Marta Figiel-Różycka
Jan Franaszek
Krzysztof Fudalej
Jerzy Gniewek
Zofia Godlewska-Stopa
Aneta Górska-Kot
Wojciech Groń
Jan Hejnar
Hanna Kalita
Wiktoria Kamińska
Zbigniew Kempf
Małgorzata Kogut
Ewa Kopytko
Piotr Koralewski
Alicja Kowalska
Mariusz Kózka
Marek Król
Stefan Kryczko
Elżbieta Kryj-Radziszewska
Janusz Kubicz
Katarzyna Martuszewska
Jadwiga Meus-Zimmer
Teresa Mynek-Balachowska
Ludwika Niedermaier
Jerzy Nyzio
Wojciech Oleksy
Aleksandra Olsińska-Korobczenko
Ilona Pawlicka
Wacław Pienta
Marzenna Pietraszkiewicz-Bogusz
Wiesław Plewa
Marek Poźniczek
Andrzej Pyrich
Józef Rajchel
Adam Różycki
Maria Rzemieniuk
Roman Sapuła
Adam Skiba
Jerzy Sławiński
Kazimierz Sobociński
Wiktor Solecki
Tomasz Sorysz
Mirosława Sroka
Emil Staszków
Marcin Stobiecki
Tomasz Straszak
Maria Syrek
Jarosław Szczurek
Stanisław Szurek
Andrzej Wojtyś
Krzysztof Wróblewski
Elżbieta Zając
Janina Zawiślak
Bożena Ziółkowska-Graca
Hubert Żak

oraz następujący lekarze dentyści

Barbara Gajda
Krystyna Gładysz
Anna Głuszko
Leszek Jabłoński
Teresa Kaznowska
Jolanta Kojzar
Anna Kot
Grzegorz Krępa
Teresa Mynek-Balachowska
Ludwika Niedermaier
Jolanta Pytko-Polończyk
Zofia Suwała
Mariola Witkowicz-Wójtowicz
Janusz Zimny

 

Okręgowy Sąd Lekarski:

lekarze

Agata Bałdys-Waligórska
Jacek Bryniarski
Anna Czyżowicz-Antonik
Mirosława Frankowska-Majchrzak
Andrzej Frey
Andrzej Fugiel
Hanna Gerard-Lis
Janusz Glazar
Halina Goszcz
Jerzy Jasieński
Władysław Jaworski
Adam Jędrzejowski
Agata Knapik
Jolanta Kocwa
Zofia Kosch
Jan Kowalczyk
Piotr Kowalski
Magdalena Król
Wojciech Kuberski
Barbara Kumela
Janina Lankosz-Lauterbach
Marek Łoś
Elżbieta Moskała
Małgorzata Nowak-Bieńkowska
Remigiusz Noworolski
Marek Pelc
Małgorzata Popławska
Bożena Romanowska-Dixon
Janina Rościszewska-Krawczyk
Zbigniew Samitowski
Maria Smarzyńska-Filipecka
Bronisław Sowa
Anna Szeliga
Jerzy Szpakowski
Dariusz Wąsowski
Jacek Zarychta

oraz następujący lekarze dentyści

Maria Buczko
Franciszek Dynowski
Grzegorz Irzeński
Grzegorz Jaracz
Witold Jurczyński
Jolanta Wiśniowska
Elżbieta Wojnarowicz
Jerzy Zieliński

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Jerzy Bielec
Bogdan Dudkowski
Marek Gładysz
Marta Gnatowska-Kowalczyk
Rafał Harat
Andrzej Mazaraki
Jerzy Pasadyn
Wojciech Tokarski
Dariusz Zarotyński

 

Okręgowa Komisja Wyborcza:

Irena Gawrońska
Artur Hartwich
Antoni Jakubowicz
Mariusz Janikowski
Andrzej Matyja
Andrzej Mazaraki
Jolanta Orłowska-Heitzman
Antoni Stopa
Jacek Tętnowski
Marek Zasadny

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy:

Leszek Badacz
Stefan Bednarz
Zbigniew Darasz
Maciej Dendura
Marian Fedorowicz
Andrzej Fortuna
Tadeusz Frączek
Jerzy Friediger
Irena Gawrońska
Andrzej Gryglewski
Artur Hartwich
Krzysztof Herman
Antoni Jakubowicz
Jerzy Jamski
Mariusz Janikowski
Anna Kot
Jan Kowalczyk
Anna Książek
Lech Kucharski
Janusz Kulon
Janusz Legutko
Antoni Marcinek
Andrzej Matyja
Andrzej Mazaraki
Jolanta Orłowska-Heitzman
Jerzy Pasadyn
Andrzej Pyrich
Ryszard Sendur
Robert Stępień
Andrzej Stopa
Antoni Stopa
Tomasz Śliwiński
Michał Telega
Jacek Tętnowski
Katarzyna Turek-Fornelska
Barbara Wiejowska
Marek Zasadny
Jarosław Zawiliński

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej IV Kadencji
w Krakowie

Mariusz Janikowski

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Zgodnie z zapisami Ustawy o izbach lekarskich oraz par. 30 ust. 5 uchwały Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów Okręgowa Komisja Wyborcza przedstawia wyniki wyborów przeprowadzonych w organach Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie:

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

V-ce przewodniczący lek. Irena Gawrońska
V-ce przewodniczący lek. Andrzej Matyja
V-ce przewodniczący lek. dent. Robert Stępień
Sekretarz lek. Jolanta Orłowska-Heitzman
Zastępca Sekretarza lek. Jacek Tętnowski
Skarbnik lek. Janusz Legutko
Członek Prezydium lek. dent. Andrzej Fortuna
Członek Prezydium lek. Antoni Jakubowicz
Członek Prezydium lek. dent. Anna Maciąg
Członek Prezydium lek. Marek Zasadny

 

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

I zastępca lek. Marek Poźniczek
II zastępca lek. dent. Anna Kot

 

Okręgowy Sąd Lekarski:

Przewodniczący lek. Jan Kowalczyk
Zastępca przewodniczącego lek. Janina Lankosz-Lauterbach
Zastępca przewodniczącego lek. Małgorzata Popławska
Zastępca przewodniczącego lek. dent. Elżbieta Wojnarowicz

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący lek. Jerzy Pasadyn
Zastępca przewodniczącego lek. dent. Andrzej Mazaraki
Sekretarz lek. Marta Gnatowska

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

Jolanta Orłowska – Heitzman

 

Dokument powiązany:

 

Uchwała
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie wyborów uzupełniających na stanowiska funkcyjne w Prezydium ORL.

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – O izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 roku, Nr 30, poz. 158 z pozn. zmn.) uchwala się co następuje:

§ 1

Po dokonaniu wyborów uzupełniających w dniu 08 marca 2006 r. ustala się nastepujące zmiany w składzie Prezydium ORL w Krakowie:

 

 1. w miejsce Sekretarza dr Jolanty Orłowskiej-Heitzman Sekretarzem wybrany został dr med. Jacek Tętnowski
 2. w miejsce Zastępcy Sekretarza dr med. Jacka Tętnowskiego Zastępcą Sekretarza wybrana została dr Katarzyna Turek-Fornelska
 3. w miejsce Członka Prezydium dr Andrzeja Fortuny Członkiem Prezydium wybrany został dr Andrzej Stopa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

dr med. Jerzy Friediger

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie publikuje wyniki wyborów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy V Kadencji przeprowadzonych w poszczególnych rejonach wyborczych w roku 2005.

 

 

DOIL Kraków

Rejon wyborczy Delegaci
1.01
SU01
Kołodziejski Lech
Stangel-Wójcikiewicz Klaudia
Wojtyś Andrzej
1.02
SU02
Morga Rafał
Pietraszko Wojciech
1.03
SU03
Legutko Janusz
Kózka Mariusz
Osuch Czesław
Rembiasz Kazimierz
Romanowska-Dixon Bożena
1.04
SU04
Bednarz Stefan
Stobiecki Marcin
Tętnowski Jacek
1.05
SU05
Kowalski Piotr
Orłowska-Heitzman Jolanta
Sendur Ryszard
1.06
SU06
Zarychta Jacek
Ziółkowska-Graca Bożena
1.07
SU07
Jabłoński Marcin
Rachel Wojciech
Wróbel Andrzej
1.08
SU08
brak quorum – utracono 2 mandaty
1.09
SU09
brak quorum – utracono 2 mandaty
1.10
SU10
Giza Dariusz
Janikowski Mariusz
Zawiliński Jarosław
1.11
SU11
brak quorum – utracono 1 mandat
1.12
SU12
Bałaga Andrzej
Górecki Wojciech
Grandys Krzysztof
Kwiatkowski Stanisław
Mazurek Małgorzata
Nawrotek Grzegorz
Palka Ryszard
Pietrzak Izabela
1.13
SU13
Gronkiewicz Krzysztof
Jurczyński Witold
Pytko-Polończyk Jolanta
2.01
NZOZ-y Północ
brak quorum – utracono 3 mandaty
2.02
CM Nowa Huta
Kapko-Łozińska Justyna
Szyszko Jadwiga
2.03
NZOZ-y Nowa Huta
brak quorum – utracono 6 mandatów
2.04
NZOZ-y Południe
brak quorum – utracono 5 mandatów
2.05 (powtórka)
NZOZ-y Centrum I
Lech-Skopek Małgorzata
Łączkowska Teresa
Oleksy Wojciech
Umińska Grażyna
Zapolska-Fitrzyk Iwona
2.06
NZOZ-y Centrum II
brak quorum – utracono 4 mandaty
2.06
ZOZ dla Szkół Wyższych
brak quorum – utracono 2 mandaty
2.09
Szpital Kolejowy,
Przychodnia Olszańska
Dudkowski Bogdan
Wiejowska Barbara
2.10
KCR,KSRiR,”Krzeszowice”
Podsiadło Bożena
2.11
Szpital Dietla
Batko Bogdan
Huczyński Jacek
Jakubas Bogdan
Nabagło-Bolek Małgorzata
Sowa Wiesław
2.12
Szpital Bonifratrów
Bogusław Rudel
Krzysztof Wąż
2.13
Szpital Żeromskiego
Gnatowska-Kowalczyk Marta
Staszków Emil
Straszak Tomasz
Strebecka Magdalena
Sorysz Tomasz
Turek-Fornelska Katarzyna
2.14
Szpital Narutowicza
Jamski Jerzy
Jędrzejowski Adam
Gładysz Marek
Mirocka Joanna
Sroka Mirosława
Szpakowski Jerzy
2.15
Szpital Jana Pawła II
Badacz Leszek
Czunko Piotr
Grudzień Grzegorz
Konior Ryszard
Nikliński Tomasz
Prokop-Staszecka Anna
Samitowski Zbigniew
2.16
Szpital Rydygiera
Gąsiorek Małgorzata
Goszcz Halina
Krupińska Ewa
Marecik Jerzy
Markiewicz Adam
Nowak Ryszard
Tokarski Wojciech
Tomaszewska-Rzepecka Anna
2.17
Szpital Okulistyczny,
CR Radziszów
Pawlicka Ilona
2.18
Szpital św.Ludwika
Sobczyk Małgorzata
Staudt-Spychałowicz Grażyna
2.19
Szpital Babińskiego
Martuszewska Katarzyna
Mikosza-Januszewicz Ewa
Milczarek-Moczulska Agata
2.20
Centrum Onkologii
Hetnał Marcin
Kowalczyk Jan
2.21
MSWiA, 5WSK
Balawender Robert
Borowczak Jacek
Jasieński Jerzy
Jastrzębski Jacek
Kumela Barbara
Zimmer Zbigniew
2.22
Pogotowie Ratunkowe
brak quorum – utracono 2 mandaty
2.23
Stowarzyszenie Lekarzy
Prywatnie Praktykujących
Darasz Zbigniew
Dendura Maciej
Friediger Jerzy
Gryglewski Andrzej
Hartwich Artur
Herman Krzysztof
Kalita Hanna
Kłodziński Kazimierz
Kucharski Lech
Kwiatkowski Janusz
Matyja Andrzej
2.24
Pro Humana Vita
Kłosiński Piotr
Kowal Andrzej
Marcinek Antoni
Smarzyńska-Filipecka Maria
Szczawińska Maria
Szpyt Elżbieta
Zarotyński Dariusz
2.25
Powiat Kraków
brak quorum – utracono 4 mandaty
2.26
Wieliczka
brak quorum – utracono 2 mandaty
2.27
Proszowice
Noworolski Remigiusz
Skiba Adam
2.28
Chrzanów
brak quorum – utracono 5 mandatów
2.29
Szpital Chrzanów
Figiel-Różycka Marta
Harat Rafał
Szymkowiak Jacek
2.30
Olkusz
Knapik Agata
Kolet Sławomir
Osuch Jacek
Rzemieniuk Maria
Stanek Adam
Szczurek Jarosław
2.31
Miechów
Bieńko Sławomir
Mierzwiński Stefan
Gajda-Pawlik Irena
2.32
Myślenice
Dutkiewicz Waldemar
Dziewońska Barbara
Marcinkowski Marcin
Matuszyk Marcin
Wojton Adam
2.33L
Seniorzy lekarze
brak quorum – utracono 6 mandatów
2.33D
Seniorzy dentyści
Gładysz Krystyna
Łukiewicz-Wenczyńska Bogna
Zimny Janusz
2.34
KML lekarze
brak quorum – utracono 7 mandatów
2.35
Praktyki Prywatne
brak quorum – utracono 12 mandatów
2.36
ZUS
Guzik-Grymek Marzena
3.01
Dentyści: Śródmieście
brak quorum – utracono 4 mandaty
3.02
MCS + NZOZ-y Śródmieście
Kojzar Jolanta
Machnicki Maciej
Stopa Antoni
3.03
Dentyści: Krowodrza
brak quorum – utracono 3 mandaty
3.04
MCS + NZOZ-y Krowodrza
Dynowski Franciszek
3.05
Dentyści: Podgórze
brak quorum – utracono 3 mandaty
3.06
MCS + NZOZ-y Podgórze
Krępa Grzegorz
Wiśniowska Jolanta
3.07
Dentyści: Nowa Huta
brak quorum – utracono 3 mandaty
3.08
MCS+NZOZ-y Nowa Huta
Mazaraki Andrzej
Stępień Robert
Suwała Zofia
3.09
Dentyści: MSW, 5WSK, SzkW
Irzeński Grzegorz
Misztal Monika
3.10
Wojewódzka
Przychodnia Stomatologiczna
Buczko Maria
Ciochoń Joanna
Cześnikiewicz-Guzik Marta
Herbut Grzegorz
Maciąg Anna
Witkowicz-Wójtowicz Mariola
++Żak Zbigniew
3.11
Dentyści: Powiat Kraków
brak quorum – utracono 3 mandaty
3.12
Dentyści: KML
Chudyba Klaudia
Hille Anna
Nowak Tomasz
3.13
Dentyści: Wieliczka
brak quorum – utracono 1 mandat
3.15
Dentyści: Chrzanów
Puka Izabela
Siembab Katarzyna
3.16
Dentyści: Olkusz
Adamczyk Halina
Jasiński Krzysztof
3.18
Dentyści: Myślenice
Stopa Andrzej
Święch Krzysztof

 

DOIL Nowy Sącz

Rejon wyborczy Delegaci
4.01
Szpital Gorlice
Rusek Piotr
Szczuka Kazimierz
Wójcik Aleksander
4.02
Gorlice
Magiera Tadeusz
Muciek Eugeniusz
Szurek Stanisław
4.03
Krynica
Frączek Tadeusz
Wróblewski Krzysztof
4.04
Krynica uzdrowiska
Pasadyn Jerzy
4.05
Szpital Limanowa
Chodorowski Janusz
Sowa Bronisław
4.06
Limanowa POZ
Chodorowska Teresa
Ryngier Jerzy
4.07
Szpital Nowy Sącz
Fortuna Maciej
Fugiel Andrzej
Gawrońska Irena
Pyrich Andrzej
4.08
Nowy Sącz – powiat grodzki
Cabak-Fiut Danuta
Gałda-Zielińska Małgorzata
Kaczmarek Henryk
Kowalska Alicja Szczepanik-Dziadowicz Anna
4.09
Nowy Sącz – powiat ziemski
brak quorum – utracono 2 mandaty
4.10
Nowy Sącz: OLK, MSW
Biel Anna
Żółcińska Jadwiga
4.11
Szpital Nowy Targ
Fryźlewicz Edward
Jachymiak Maciej
Plewa Wiesław
4.12
Powiat nowotarski
Bryja Beata
Jurek Grażyna
Mąka Cecylia
4.13
Rabka
Cherian Zenobiusz
Habieda Lucjan
Leszczyński Marian
4.14
Rabka uzdrowisko
Kopytko Ewa
Król Magdalena
4.15
Powiat tatrzański szpitale
brak quorum – utracono 2 mandaty
4.16
Powiat tatrzański – POZ
brak quorum – utracono 3 mandaty
4.17
Dentyści: Gorlice
Gajewski Wacław
4.18
Dentyści: Limanowa
Kot Anna
4.19
Dentyści: Nowy Sącz – powiat ziemski
Grodzicki Maciej
Jabłoński Leszek
4.20
Dentyści: Nowy Sącz – powiat grodzki
Fortuna Andrzej
Fortuna Tomasz
Niwicka-Włodek Sonia
Tabasz-Mikulska Katarzyna
4.21
Dentyści: Powiat nowotarski
Derebas Tymoteusz
Radecki Jacek
Zieliński Jerzy
4.22
Dentyści: Powiat tatrzański
Jasiewicz Wojciech
Raszczyk Zbigniew

DOIL Krosno

Rejon wyborczy Delegaci
5.01
Krosno
Glazar Janusz
Jakubowicz Antoni
Jurenko Andrzej
Nowak Agata
Pelc Marek
5.02
Powiat Krosno
brak quorum – utracono 6 mandatów
5.03
Szpital Jasło
Fudalej Krzysztof
Kulon Janusz
Nowak-Bieńkowska Małgorzata
Styka-Barańska Lucyna
5.04
Powiat Jasło
brak quorum – utracono 2 mandaty
5.05
Powiat Brzozów
Mac Marian
Pitera Józef
Wilk Halina
5.06
Powiat Sanok
Bierczyńska Elżbieta
Jakiel Andrzej
Książek Anna
Pałys Wojciech
Wójciak Igor
5.07
Powiat Lesko
Kapałka Krzysztof
Tomasik Zbigniew
5.08
Ustrzyki Dolne
Pyclik Józef
5.09
Uzdrowiska
Kucmin Jan
5.10
Dentyści: Powiat Krosno
Dynowski Piotr
Fedorowicz Marian
Kolanko Wojciech
Kustroń Anna
5.11
Dentyści: Powiat Jasło
Jaracz Grzegorz
Niedermaier Ludwika
5.12
Dentyści: Powiat Lesko
Gajda Barbara
Kaczor Józef
Wilk Marek

DOIL Przemyśl

Rejon wyborczy Delegaci
6.01
Przemyśl Szpital
Hawajski Tomasz
Jabłońska-Wachta Izabela
Makuch Wojciech
Sapuła Roman
Zasadny Marek
6.02
Przemyśl
brak quorum – utracono 3 mandaty
6.03
Przemyśl NZOZ-y
Bak Maria
Bielec Jerzy
Śliwiński Tomasz
6.04
Jarosław
Łoś Marek
Żak Hubert
Żak Jacek
6.05
Jarosław
Jaworski Władysław
Zając Tadeusz
6.06
Specjalistyczny Psych. ZOZ Jarosław
Ferenc Antoni
6.07
Lubaczów
Jagiełowicz-Borawska Ewa
Kryczko Stefan
Pietraszkiewicz-Bogusz Marzenna
6.08
Przeworsk
Adrian Alicja
Górska-Kot Aneta
Kortas Sławomir
6.09
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
Długosz Urszula
Kuchno Sławomir
Telega Michał
6.10
Dentyści: Przemyśl
Głuszko Anna
Wojnarowicz Elżbieta
Woś Barbara

W wyniku wygaśnięcia mandatów

W wyniku wygaśnięcia mandatów Andrzeja Janusza Fortuny oraz Jerzego Jamskiego, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 27.06.2007 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.


Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 27.06.2007 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

        W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie lekarza dentysty Andrzeja Janusza Fortuny, na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej rejonu wyborczego 4.20 z dnia 19.05.2005 r., mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 uzyskuje lekarz dentysta Jolanta Aldona Kieres.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 27.06.2007 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

        W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy lekarza dentysty Andrzeja Janusza Fortuny, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 21.10.2005 r., mandat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 uzyskuje lekarz dentysta Tymoteusz Derebas.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 27.06.2007 r.

w sprawie wyboru członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

        W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie lekarza dentysty Andrzeja Janusza Fortuny, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 21.10.2005 r., w wyniku braku kolejnego kandydata z zachowaniem parytetów wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie ogłasza wybory na Członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2005-2009.

§ 2

Wybory odbędą się podczas najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 27.06.2007 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

        W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie lekarza Jerzego Jamskiego, na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej rejonu wyborczego 2.14 z dnia 11.05.2005 r., mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 uzyskuje lekarz Marek Styczkiewicz.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 27.06.2007 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

        W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy lekarza Jerzego Jamskiego, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 21.10.2005 r., mandat delegata na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 uzyskuje lekarz Emil Staszków.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 27.06.2007 r.

w sprawie wyboru członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

        W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie lekarza Jerzego Jamskiego, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 21.10.2005 r., członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2005-2009 zostaje lekarz Zbigniew Darasz.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów uzupełniających, jakie odbyły się podczas obrad XXIV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 29.03.2008 r.

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 29.03.2008 r.

w sprawie wyboru zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Krakowie kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

 

W związku z rezygnacją ze stanowiska Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie złożoną przez lekarzy Wiesława Plewę i Józefa Rajchela, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego na XXIV Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 29.03.2008 r., stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie w kadencji 2005-2009 otrzymują lekarze:
 1. Stanisław Zbigniew Kwiatkowski
 2. Agata Milczarek-Moczulska

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 29.03.2008 r.

w sprawie wyboru członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
kadencji 2005-2009

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

 

W wyniku wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie lekarza dentysty Andrzeja Janusza Fortuny, na podstawie Protokołu Zgromadzenia Wyborczego na XXIV Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 29.03.2008 r., członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej w kadencji 2005-2009 został wybrany lekarz dentysta Tymoteusz Derebas

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

W wyniku złożenia pisemnych rezygnacji z zajmowanych stanowisk, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 18.02.2008 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 18.02.2008 r.

w sprawie uzyskania mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

W wyniku pisemnej rezygnacji z mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie lekarza Marka Styczkiewicza, na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej rejonu wyborczego 2.14 z dnia 11.05.2005 r., w związku z jednakową ilością uzyskanych głosów, Okręgowa Komisja Wyborcza ustaliła, jako kandydatów do ubiegania się o mandat delegata, następujących lekarzy:

 1. Marcina Gracę
 2. Pawła Orlickiego

 

§ 2

Po wpłynięciu do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w dniu 12.02.2008 r. pisemnej rezygnacji z ubiegania się o mandat delegata Pawła Orlickiego, mandat delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2005-2009 uzyskuje lekarz Marcin Graca.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

 

 

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
z dnia 18.02.2008 r.

w sprawie wyboru zastępców
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Krakowie kadencji 2005-2009

 

Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 1990 r. nr 30, poz. 158, z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:

 

§ 1

W wyniku złożenia pisemnej rezygnacji ze stanowiska Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie przez lekarzy:

 1. Wiesława Plewę
 2. Józefa Rajchela

Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory na Stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie w kadencji 2005-2009.

§ 2

Wybory odbędą się podczas najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie

dr Jolanta Orłowska-Heitzman

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory