Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 23/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 23/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie dofinansowania Polskiej Misji Medycznej

– więcej »

Uchwała Nr 22/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 22/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

– więcej »

Uchwała Nr 20/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 20/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie rozłożeniu na raty kwoty zadłużenia Pośrednictwa Ubezpieczeniowego „ELTA”

– więcej »

Uchwała Nr 18/Prez./VI//2018

Uchwała Nr 18/Prez./VI//2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2018 r.

– więcej »

Uchwała Nr 21/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 21/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie pobierania opłaty za publikację reklam w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 19/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 19/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie zakupu komputera dla sekretariatu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 16/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 16/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Yuri Takhtaev

– więcej »

Uchwała Nr 17/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 17/Prez./VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Alexeya Repetunova

– więcej »

Uchwała Nr 15/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 15/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 lutego 2018 r.

w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa
w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2018 poz.168)

– więcej »

Uchwała Nr 14/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 14/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania wydawnictwa „LEKARZE Z KROSNA. Zygmunt Lewicki Rogala (1877-1946), Władysław Glazar (1907-1985)”

– więcej »

Uchwała Nr 13/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 13/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku”

– więcej »

Uchwała Nr 12/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 12/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018

– więcej »

Uchwała Nr 10/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 10/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie zakupu upominków dla członków Okręgowej Rady Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 11/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 11/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia oferty na obsługę techniczną XXXVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

– więcej »

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiej Konferencji „Kraktooth 3”

– więcej »

Uchwała Nr 9/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 9/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych

– więcej »

Uchwała Nr 7/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 7/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie dofinansowania studiów niestacjonarnych
dla mec. Tomasza Hubera

– więcej »

Uchwała Nr 5/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 5/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie kasacji środków trwałych

– więcej »

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie dofinansowania uroczystości 150-lecia
Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego

– więcej »

Uchwała Nr 4/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 4/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 roku

w sprawie zakupu komputera dla redakcji Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 2/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 2/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki Centrum Medycyny Rodzinnej do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza

– więcej »

Uchwała Nr 3/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 3/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki SPECJAL DENT Markowicz-Deja Spółka Jawna do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

– więcej »

Apel do NRL w sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny

Apel Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarzom,
którzy osiągnęli wiek emerytalny

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę zasad regulujących obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarzy z tytułu przynależności do samorządu zawodowego i proponuje obniżenie wysokości składki do 10 zł lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Prezydium Okręgowej Rady w Krakowie proponuje, aby każdy z lekarzy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego był zobowiązany do opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł miesięcznie.

Aktualnie rozwiązanie, zgodnie z którym, jedynie osiągnięcie wieku 75 lat zwalnia lekarza z obowiązku płacenia składek, chyba, że lekarz wcześniej zaprzestanie wykonywania zawodu, w ocenie Prezydium jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i krzywdzące dla Koleżanek i Kolegów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego są wprawdzie czynni zawodowo, ale już nie tak aktywni, co przekłada się na wysokość osiąganych przez nich dochodów.

Proponowane zmiany obniżenia wysokości składki członkowskiej takim Koleżankom i Kolegom do 10 zł miesięcznie są konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 1/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 1/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówek SPECJALMED Sp. z o.o. do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

– więcej »

Apel do Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie obniżenia składki członkowskiej lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny

Apel Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 grudnia 2017 r.

do Okręgowych Rad Lekarskich

w sprawie poparcia działań Prezydium zmierzających do obniżenia składki członkowskiej lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Okręgowych Rad Lekarskich o poparcie działań zmierzających do zmiany przez Naczelną Radę Lekarską zasad regulujących obowiązek opłacania składki członkowskiej przez lekarzy z tytułu przynależności do samorządu zawodowego i obniżenie wysokości składki do 10 zł lekarzom, którzy osiągnęli wiek emerytalny.

Aktualnie rozwiązanie zgodnie z którym jedynie osiągnięcie wieku 75 lat zwalnia lekarza z obowiązku płacenia składki, chyba, że lekarz wcześniej zaprzestanie wykonywania zawodu, jest rażąco sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i krzywdzące dla Koleżanek i Kolegów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego są wprawdzie czynni zawodowo, ale już nie tak aktywni, co przekłada się na wysokość osiąganych przez nich dochodów.

Proponowane zmiany obniżenia wysokości składki członkowskiej takim Koleżankom i Kolegom do 10 zł miesięcznie są konieczne i w pełni uzasadnione.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 77/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 77/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zakupu Firewalla sprzętowego

– więcej »

Uchwała Nr 78/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 78/Prez./VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia miejsca XXXVII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 76/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 76/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zakupu kalendarzy na rok 2018

– więcej »

Uchwała Nr 75/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 75/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie dofinansowania uroczystego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w związku z końcem VII kadencji

– więcej »

Uchwała Nr 74/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 74/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie dofinansowania V Krakowskiego XV Ogólnopolskiego Forum Adwokatów i Radców Prawnych Izb Lekarskich

– więcej »

Uchwała Nr 73/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 73/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia styczniowo-lutowych terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2018

– więcej »

Apel Prezydium ORL w Krakowie w sprawie sytuacji w SP ZOZ w Proszowicach

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

do Starosty Powiatu Proszowickiego

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie po zapoznaniu się z sytuacją SP ZOZ w Proszowicach wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w Szpitalu.

Aktualna sytuacja kadrowa w Szpitalu zagraża zdrowiu i życiu pacjentów a także bezpieczeństwu wykonywania zawodu lekarza.

Zwracamy się do Pana Starosty z prośbą o spowodowanie pilnych zmian w funkcjonowaniu Szpitala lub podjęcie decyzji o jego likwidacji.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko Prezydium ORL w Krakowie

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 października 2017 r.

 

Prezydium ORL w Krakowie w pełni popiera protest rezydentów domagających się wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną w naszym kraju do 6,8 % PKB.

Nikt nie ma prawa moralnego, aby poświęcać życie i zdrowie tysięcy ludzi, umierających z powodu niewydolności i niedofinansowania opieki zdrowotnej.

Siłą tego protestu jest jego zgodność z zasadami etyki lekarskiej i przysięgą Hipokratesa – nikt nie odszedł od łóżka pacjenta, nikt pacjentowi nie odmówił pomocy. Protestujący lekarze narażają jedynie własne zdrowie.

Sprzeciwiamy się nadawaniu kontekstu politycznego protestowi.

Z niedowierzaniem przyjęliśmy informację o planowanym strajku lekarzy w Małopolsce, z którym się nie zgadzamy i uważamy, że decyzja ta jest pochopna i podjęta pod wpływem chwilowych emocji. Naszym obowiązkiem jest, niezależnie od sytuacji, niesienie pomocy pacjentom i bycie zawsze z potrzebującymi. W związku z tym apelujemy  do wszystkich lekarzy o poparciu akcji protestacyjnej w formie nie kolidującej  z obowiązkami lekarza wobec pacjenta.

Zwracamy się ponownie do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, aby włączył się w spór trwający między Rządem a protestującymi rezydentami /21 dzień protestu głodowego/. O opiece zdrowotnej powinniśmy mówić bez względu na przynależność partyjną i różnice polityczne. Zdrowie jest ponadpartyjne i niezależnie jak będzie zorganizowana opieka zdrowotna w naszym kraju, to nakłady finansowe powinny równoważyć zakres świadczeń medycznych. Ta kwestia powinna być fundamentem systemu, gdyż jest dla wszystkich bezsporna i nie wolno politykom żadnego ugrupowania odsuwać odpowiedzialności za niewydolny system opieki zdrowotnej w Polsce. Zwłaszcza, że żadne, jak dotąd, ugrupowanie polityczne będące u władzy nie traktowało spraw zdrowia jako priorytetowych.

 

Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr med. Bartłomiej Guzik prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko w sprawie rozporządzenia MZ o miesięcznym wynagrodzeniu lek i lek dent

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 3 października 2017 roku

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie popiera lekarzy rezydentów, członków samorządu lekarskiego, którzy uczestniczą w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Cel protestu którym jest poprawa stanu ochrony zdrowia w Polsce był od zawsze przedmiotem postulatów m.in. Izby w Krakowie. Zbyt małe nakłady na ochronę zdrowia, urągające standardom europejskim powodują wadliwe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, czego konsekwencją jest brak lekarzy specjalistów.

W opinii Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie należy podjąć konkretne i realne działania poprzez niezwłoczne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

Przekazane do zaopiniowania projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów, odbywających specjalizację w ramach rezydentury, nie rozwiązuje problemu, a jedynie stwarza pozory uregulowania kwestii podniesienia uposażeń lekarzy rezydentów.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła o natychmiastowe podjęcie rozmów z protestującymi młodymi lekarzami, a następnie przygotowanie, we współpracy z samorządem lekarskim, programu poprawy obecnej, dramatycznej sytuacji opieki medycznej w Polsce.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Lek. Katarzyna Turek-Fornelska Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

 

 

Uchwała Nr 9/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 9/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ofiarowania nagród organizatorom XXI Światowych Mistrzostw Lekarzy Polonijnych w Narciarstwie Alpejskim

– więcej »

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 8/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ofiarowania nagród organizatorom
XVI Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym

– więcej »

Uchwała Nr 7/Prez./VI//2017

Uchwała Nr 7/Prez./VI//2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego od dnia 1 marca 2017 r.

– więcej »

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 6/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2016 poz.522 i 2020)

– więcej »

Uchwała Nr 5/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 5/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie dofinansowania uroczystych obchodów 50-lecia Unii Polskich Pisarzy Lekarzy

– więcej »

Stanowisko Nr 1 w sprawie projektu ustawy o podstawowej opieki zdrowotnej

Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie projektu ustawy o podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 30.12.2016 r.

Na podstawie art. 5 pkt 15 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 18 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. i § 1 ust. 1 uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Nr 2/ORL/VII/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydium do działania w imieniu ORL w Krakowie oraz § 1 Uchwały nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przyjmuje następujące stanowisko

Przedstawiony projekt ustawy z dnia 30.12.2016 r. w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej bez rozporządzeń wykonawczych jest bardzo ogólny i uniemożliwia ocenę skutków wprowadzenia ustawy. Uzasadnienie projektu nie wyjaśnia w jaki sposób Ministerstwo dokonało oceny skutków wprowadzenia ustawy i jakie według Ministra Zdrowia te skutki będą. Widoczne jest to w przypadku problemu lekarzy bez specjalizacji pracujących w ramach POZ, którzy mieli do tej pory możliwość przyjmowania pacjentów na podstawie tzw. „praw nabytych”. Zwolnienie dużej liczby lekarzy bez specjalizacji będzie rodziło potrzebą zastąpienie ich lekarzami posiadającymi specjalizację. Biorąc pod uwagę tylko minimalną ich liczbę potrzebną do zabezpieczenia ciągłości wykonywanych świadczeń w POZ będzie to po prostu niemożliwe.

Ustawa nie wyjaśnia na czym ma polegać koordynacja opieki nad pacjentem w ramach systemu ochrony zdrowia, którą ma zapewnić lekarz POZ we współpracy z pielęgniarką i położną POZ. Art. 4, art. 15 projektu ustawy nie zwierają konkretnych zapisów. Wymienienie instytucji z którymi ma współpracować zespół POZ (lekarz, pielęgniarka, położna) bez równoczesnego przedstawienia rozporządzeń regulujących zasady tej koordynacji nie pozwala na ocenę założeń tej współpracy z powodu zbyt dużego stopnia uogólnienia.

Przedstawiony projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 30.12.2016 r jest kolejnym aktem prawnym wykluczającym pediatrę od świadczenia usług medycznych w ramach tejże opieki. Utrzymuje jeszcze przez kilka lat (do 2025 roku) możliwość działalności pediatrów, którzy funkcjonowali w systemie przez okres nie krótszy niż 3 lata, nie dając jednocześnie możliwości zastąpienia odchodzących z rynku przez ich następców. O ile świadczenia dla małych populacji wykonywane przez jednego specjalistę medycyny rodzinnej wydają się uzasadnione, to w dużych ośrodkach miejskich, liczących ponad kilkudziesięciu mieszkańców populacja dziecięca jest na tyle duża, że racjonalne jest utrzymanie możliwości przyjmowania w ramach POZ (i to nie tylko w ramach podwykonawcy) przez pediatrę. Znajomość problemów zdrowotnych tej grupy pacjentów przez lekarza, który przez 5 lat specjalizował się właśnie w tej dziedzinie medycyny a swoją wiedzę potwierdził zdaniem egzaminu specjalistycznego jest z pewnością większa niż lekarza rodzinnego, dla którego pediatria jest tylko jednym z wycinków programu specjalizacyjnego. Należy także zauważyć, że w systemie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej nie ma również miejsca dla pediatry. O ile zamożniejsi rodzice będą mogli poszukać specjalistów dla swoich dzieci w różnych prywatnych sieciach czy gabinetach, co przyczyni się jednocześnie do rozwoju rynku prywatnych usług pediatrycznych, o tyle ci ubożsi będą pozbawieni możliwości powierzenia zdrowia swoich dzieci specjalistom z zakresu pediatrii. Zatem uważamy, że w celu poprawy sytuacji małych pacjentów konieczne jest poszerzenie definicji lekarza POZ dla tej populacji o lekarza pediatrę.

Projekt ustawy wprowadza instytucje opieki zintegrowanej (art. 16 projektu). Jednakże aby można było zająć stanowisko odnośnie tej instytucji, konieczna jest analiza rozporządzeń wykonawczych dotyczących wykazu chorób przewlekłych, organizacji opieki zintegrowanej przez lekarza POZ w chorobach przewlekłych, sposobu finansowania tej opieki w POZ. W sytuacji gdy brak jest w/w projektów rozporządzeń, zajmowanie stanowiska w sprawie wprowadzenia proponowanych zapisów o opiece zintegrowanej w POZ do ustawy jest niemożliwe.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 4/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 4/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie zakupu licencji do korzystania z systemu informacji prawnej „Legalis”

– więcej »

Stanowisko Nr 2 w sprawie projektu ustawy o sieci szpitali

Stanowisko Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów

Na podstawie art. 5 pkt 15 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 522 – tekst jednolity – z późn.zmn.) oraz § 18 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. i § 1 ust. 1 uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej Nr 2/ORL/VII/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Prezydium do działania w imieniu ORL w Krakowie oraz § 1 Uchwały nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku, przyjmuje następujące stanowisko:

W związku z pracami trwającymi nad ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przyjmuje następujące stanowisko.

System ochrony zdrowia jest jednym z fundamentalnych filarów ogólnie pojmowanego systemu zabezpieczania społecznego. Z racji dóbr poddanych jego działaniu, stopnia ingerencji społecznej, potrzeby pogodzenia różnorodnych, często antagonistycznych, interesów rozmaitych grup zaangażowanych w jego realizację oraz skali środków finansowych wdrożonych w jego funkcjonowanie wymaga on bezspornie szczególnej uwagi i odpowiedzialności ze strony władzy publicznej jako podmiotu kreującego jego kształt.

Jak pokazuje szereg badań nie istnieje w praktyce system ochrony zdrowia pozbawiony mankamentów, w tym także w państwach, w których stopień zaangażowania środków finansowych jest daleko większy niż w Polsce. Tym samym zasadnym wydaje się wskazanie, iż adekwatną reakcją na wady systemowe powinna być w szczególności ich dogłębna analiza, określenie spójnej koncepcji zmian i celu ich realizacji, przeprowadzenie możliwie szerokich konsultacji z wszystkim zaangażowanymi pomiotami i partnerami społecznymi oraz przeprowadzenie symulacji oraz pilotażu proponowanych rozwiązań. Niewątpliwie prawidłowość funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia, w tym kształtowane w jego ramach współzależności, może być narażona na szczególne niebezpieczeństwo w sytuacji zmian kompleksowych, zwłaszcza gdy realizowane są one w jednym czasie.

Liczne przykłady z dotychczasowych prób modyfikacji systemu ochrony zdrowia dobitnie pokazują, że brak koordynacji pomiędzy planowanymi zmianami i nie zapewnienie dostatecznej ilości środków finansowych na ich wdrożenie mogą prowadzić do skutków daleko odmiennych od pierwotnie zakładanych.

Aktualnie funkcjonujący model polskiego systemu ochrony zdrowia jest daleki od ideału co podkreślają wszyscy zaangażowani w jego działanie uczestnicy. Tym niemniej zmiany zaproponowane w analizowanych projektach skłaniają raczej do obaw, że sytuacja w tym zakresie nie ulegnie poprawie.

Niepokój budzi przede wszystkim brak wskazania rzeczywistych celów planowanej reformy co z kolei przekłada się na trudność w ocenie jej perspektywy i skutków jakie może przynieść dla pacjentów, grup zawodów medycznych czy samorządów terytorialnych.

Nie sposób nie dostrzec także enigmatycznej, w wymiarze tak poziomu jak i czasu wdrożenia, obietnicy zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia. Należy podkreślić, że konieczność zwiększenie finansowania jest podnoszona przez wszystkich odpowiedzialnych uczestników rozmów o systemie ochrony zdrowia. Także w wymiarze analiz międzynarodowych, Polska wskazywana jest jako Państwo o jednym z najniższych wskaźniku tego zaangażowania wśród Państw Unii Europejskiej. Obserwowalny wzrost kosztów funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, przy jednoczesnym braku realnych gwarancji zwiększenia dofinansowania przełoży się na dalsze pogłębianie się ich złej kondycji finansowej oraz wystąpienie kolejnych niekorzystnych skutków społecznych i pracowniczych, w tym dla pacjentów oraz pracowników.

Zaskoczeniem jest proponowana marginalizacja podmiotów prywatnych w dostępie do możliwości udzielania przez nie świadczeń finansowanych ze środków publicznych szczególnie w sytuacji gdy dotychczas zarówno publiczne jak i niepubliczne podmioty potrafiły znaleźć swoje miejsce w tym systemie i to nierzadko w wymiarze uzupełniającym się. Możliwy do przyjęcia argument o szczególnym charakterze usług medycznych warunkujący rezygnację z w pełni konkurencyjnego systemu ich kontraktowania nie zmienia uprawnionej oceny że także podmioty prywatne powinny także mieć zagwarantowane adekwatne miejsce w systemie udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych ponieważ w innym przypadku istnieje realne niebezpieczeństwo ograniczenia dostępu pacjentów do należnych im świadczeń zdrowotnych.

Nie negując samego założenia tworzenia w wymiarze lecznictwa szpitalnego modelowego sytemu o charterze publicznym trzeba wyraźnie zaznaczyć konieczność przyjęcia jednoznacznych kryteriów włączania do niego placówek t.j. np efektywność i jakość, co z kolei pozwoli na unikniecie arbitralności czy wręcz uznaniowości w kwalifikacji do „sieci”, a tym samym wystąpienia w tym obszarze potencjalnych nieprawidłowości.

Także, co już zostało podniesione, skala i tempo proponowanych zmian mogą budzić obawy co do ich potencjalnych wielowymiarowych niekorzystnych skutków społecznych. W celu ich uniknięcia pożądanym rozwiązaniem w tym zakresie byłyby kompleksowe, nie tylko formalne legislacyjnie, ale w pełni merytoryczne konsultacje z wszystkimi zaangażowanymi partnerami społecznymi oraz przeprowadzenie programów pilotażowych pozwalających na analizę i ocenę funkcjonowania proponowanych rozwiązań

Deklarując gotowość włączenia się do dyskusji o zmianach Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie ponownie podkreśla, że w obrębie systemu ochrony zdrowia, mechanizmu o szczególnym wielowymiarowym, społecznym znaczeniu, wymagają one wyjątkowo dogłębnej analizy oraz merytorycznych konsultacji, a w perspektywie ich wprowadzenia zagwarantowanie dostatecznie długiego okresu czasu na ich wdrożenie.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 3/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 3/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2016 poz.522)

– więcej »

Uchwała Nr 1/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 1/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 stycznia 2017 roku

w sprawie podpisania umowy licencyjnej upoważniającej Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do korzystania z systemu (programu) informatycznego przygotowanego i wdrożonego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów R.P.

– więcej »

Uchwała Nr 2/Prez./VII/2017

Uchwała Nr 2/Prez./VII/2017
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie dofinansowania Rajdu Eskulapów

– więcej »

Uchwała Nr 68/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 68/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017

– więcej »

Uchwała Nr 67/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 67/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie akceptacji zasad finansowania i częściowego zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na zakup okularów korygujących wzrok

– więcej »

Uchwała Nr 66/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 66/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie zaakceptowania wydatku na projekt programu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

– więcej »

Uchwała Nr 65/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 65/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie dofinansowania wycięcia drzew i krzewów w obrębie działki, na której znajduje się siedziba Delegatury OIL w Krośnie

– więcej »

Uchwała Nr 64/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 64/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017

– więcej »

Stanowisko ze spotkania Prezydiów ORL w dniu 19.11.2016 r.

STANOWISKO

Prezydiów ORL w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu na wspólnym spotkaniu w dniu 19 listopada 2016 r.

Po odbyciu dyskusji na temat proponowanych założeń zmian w systemie opieki zdrowotnej stoimy na stanowisku, że propozycje te nie rozwiązują podstawowych problemów opieki zdrowotnej w Polsce.

Naszym zdaniem podstawowym problemem opieki zdrowotnej jest jej wieloletnie niedofinansowanie. Obecny poziom finansowania opieki zdrowotnej w Polsce zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu obywatela.

Przedstawione propozycje zmian skutkować będą ograniczeniem dostępu do opieki zdrowotnej a zwłaszcza do opieki specjalistycznej dla pacjentów.

Nie rozwiązują ponadto palącego problemu nadmiaru czynności administracyjnych spadających na lekarzy i innych pracowników medycznych, zabierającym im czas przeznaczony dla pacjentów.

Omijają najważniejsze problemy opieki stomatologicznej nie tylko nad dorosłymi pacjentami, ale i nad dziećmi.

Coraz częściej słychać populistyczne hasła, że pacjentom należy się wszystko, natychmiast i wg najwyższych standardów, co przy aktualnych nakładach na ochronę zdrowia jest absolutnie niemożliwe.

Domagamy się od Ministra Zdrowia stworzenia programu funkcjonowania ochrony zdrowia możliwego do realizacji, a zarazem przyjaznego chorym, opartemu na poziomie finansowania zdecydowanej większości krajów europejskich, rekomendowanemu przez WHO.

Oczekujemy także realnego programu kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów uwzględniającego aktualny potencjał kadry lekarskiej i przekazania jego organizacji samorządowi lekarskiemu.

Jacek Kozakiewicz
Andrzej Matyja
Grzegorz Mazur
Wojciech Domka
Paweł Wróblewski

Uchwała Nr 63/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 63/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 listopada 2016 roku

w sprawie podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2016 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

– więcej »

Uchwała Nr 62/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 62/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie umieszczenia ostrzeżenia w systemie IMI o którym mowa w art. 113a ustawy o izbach lekarskich (Dz.U.2016 poz.522)

– więcej »

Komunikat ze spotkania Prezydiów ORL w dniu 19.11.2016 r.

KOMUNIKAT

Prezydiów ORL w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie i Wrocławiu na wspólnym spotkaniu w dniu 19 listopada 2016 r.

 

Odbyto dyskusję o propozycji zmian prawnych istotnych dla harmonijnej współpracy obu zawodów w jednym samorządzie z poszanowaniem praw obu stron.

Jacek Kozakiewicz
Andrzej Matyja
Grzegorz Mazur
Wojciech Domka
Paweł Wróblewski

Stanowisko w sprawie szkoleń diagnostów laboratoryjnych

Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. ciągłych szkoleń diagnostów laboratoryjnych

Przedmiotowy projekt rozporządzenia przygotowany zgodnie z delegacją określoną w art. 30zf ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej stanowi modyfikację i rozbudowę uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 13.01.2006. w sprawie określenia sposobu doskonalenia zawodowego diagnostów laboratoryjnych, określając ramowy program ciągłego szkolenia, jego zakres i formy oraz sposób odbywania, a także nadzór i tryb dokumentowania jego przebiegu oraz wysokość opłat. W przedmiotowym projekcie zwracają uwagę wymienione poniżej braki, nieścisłości i kontrowersyjne zapisy.

– więcej »

Stanowisko w sprawie Ratownictwa Medycznego

Stanowisko Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uważa, iż w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, konieczne są poniższe zmiany:

Str. 2 art. 3 pkt.14a – dyspozytornia medyczna nie powinna być komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego – winna być nadal komórką organizacyjną dysponenta wskazanego w planie wojewódzkim przez wojewodę i przez niego nadzorowana jak dotychczas. Wojewoda musiałby powołać podmiot działalności leczniczej , gdyż dyspozytorzy medyczni wykonują zawód medyczny (zgodnie z ustawą o PRM dyspozytorem może być lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka). Oderwanie dyspozytorni od dysponentów i ich nadzoru zapewne spowoduje wzrost liczby wyjazdów, wydłużą się czasy realizacji i oczekiwania na wolny zespół. Nie odniesiono się do kosztów zwolnień dyspozytorów u dysponentów, a w wielu województwach mogą to być zwolnienia grupowe. Ponadto należy zwrócić uwagę, że u jednego dysponenta tj. LPR dyspozytornia pozostaje w jego strukturze.

– więcej »

Uchwała Nr 60/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 60/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie zakupu programu LEX

– więcej »

Uchwała Nr 61/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 61/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie dofinansowania wycięcia drzew i krzewów w obrębie działki, na której znajduje się siedziba Delegatury OIL w Krośnie

– więcej »

Uchwała Nr 58/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 58/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kosztorysu wykonania ogrodzenia na podmurówce oraz prac porządkowych na działce budowlanej stanowiącej własność Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie położonej w Przemyślu przy ul. Bolesława Chrobrego

– więcej »

Uchwała Nr 59/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 59/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 57/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 57/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kosztów uczestnictwa członków Prezydium ORL w Krakowie w połączonym posiedzeniu z Prezydiami Śląskiej, Dolnośląskiej oraz Łódzkiej Rady Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 56/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 56/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie delegowania kandydatów na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do Rad Społecznych

– więcej »

Uchwała Nr 54/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 54/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie przyznania dodatkowych nagród pieniężnych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2016 r.

– więcej »

Uchwała Nr 53/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 53/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie upoważnienia dr n. med. Janusza Legutko – Wiceprezesa ORL w Krakowie do podjęcia rozmów z Softeris Systemy Informatyczne z siedzibą w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 55/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 55/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie dofinansowania Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 52/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 52/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zakupu drukarki laserowej i zasilacza UPS
dla Delegatury OIL w Nowym Sącz
u

– więcej »

Uchwała Nr 51/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 51/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zakupu komputera typu laptop dla Delegatury OIL w Przemyślu

– więcej »

Uchwała Nr 50/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 50/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zakupu komputera dla Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

– więcej »

Uchwała Nr 49/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 49/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie zakupu monitora dla redakcji Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 47/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 47/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie dofinansowania kosztów organizacyjnych
XX. Jubileuszowego Balu Lekarza

– więcej »

Uchwała Nr 48/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 48/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 roku

w sprawie kasacji sprzętu komputerowego

– więcej »

Stanowisko w sprawie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko Nr 3
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie projektu przepisów o podstawowym szpitalnym zabezpieczeniu świadczeń opieki zdrowotnej (sieci szpitali)

Na podstawie art. 5 pkt. 14 i 15 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522 – tekst jednolity – z późn.zmn.) § 1 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w zw. z Uchwałą Nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 r oraz § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 z dnia 6 marca 2010 r. XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

 1. uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego stanowiska,
 2. uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego stanowiska.

§ 2

Stanowisko niniejsze Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Krakowie przekaże do Ministra Zdrowia.

§ 3

Stanowisko niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Uchwała Nr 46/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 46/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie dofinansowania Uroczystej Gali Jubileuszowej obchodów 60-lecia istnienia i działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

– więcej »

Stanowisko w sprawie umowy na program komputerowy do rejestru lekarzy

Stanowisko Nr 4
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie wyboru rodzaju umowy pomiędzy Okręgową Radą Lekarską w Krakowie a Naczelną Izbą Lekarską na korzystanie z programu komputerowego

Odnosząc się do kwestii zawarcia umowy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, a Naczelną Izbą Lekarską regulującej zasady korzystania z programu komputerowego za wynagrodzeniem określonym w uchwale nr 14/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 września 2015 r. i wyboru rodzaju umowy spośród dwóch możliwych rozwiązań, tj. umowy na korzystanie z programu (umowy licencyjnej) lub umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe, mając na uwadze bardzo wstępny etap zaawansowania projektowania programu, w ocenie Prezydium, nie jest możliwym podjęcie w dniu dzisiejszym świadomej decyzji, co do wyboru jednego z dwóch zaprezentowanych rozwiązań.

Decyzja będzie mogła zostać podjęta w momencie otrzymania wersji umożliwiającej praktyczne przetestowanie oprogramowania do obsługi rejestru lekarzy.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 45/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 45/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie delegowania na koncert Polskiej Orkiestry Lekarzy

– więcej »

Stanowisko w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Stanowisko Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 5 pkt. 14 i 15 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522 – tekst jednolity – z późn.zmn.) § 1 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w zw. z Uchwałą Nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 r oraz § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 z dnia 6 marca 2010 r. XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się ocenę projektu rozporządzenia dotyczącego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, stanowiącą załącznik do niniejszego stanowiska.

§ 2

Stanowisko niniejsze Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Krakowie przekaże do Ministra Zdrowia.

§ 3

Stanowisko niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Uchwała Nr 44/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 44/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie dofinansowania Konferencji naukowo-szkoleniowej
„Stop zakażeniom szpitalnym”

– więcej »

Stanowisko w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o POZ

Stanowisko Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Na podstawie art. 5 pkt. 14 i 15 w zw. z art. 26 ust. 3 oraz art. 25 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016, poz. 522 – tekst jednolity – z późn.zmn.) § 1 ust. 1 i ust. 3 Uchwały Nr 2/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, w zw. z Uchwałą Nr 20/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 r oraz § 18 pkt 2 regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/Zjazd/2010 z dnia 6 marca 2010 r. XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się uwagi do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stanowiące załącznik do niniejszego stanowiska.

§ 2

Stanowisko niniejsze Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Krakowie przekaże do Ministra Zdrowia.

§ 3

Stanowisko niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Uchwała Nr 43/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 43/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie pokrycia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji do wyłonienia wykonawcy realizacji projektu dotyczącego wykonania prac remontowo-inwestycyjnych w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a

– więcej »

Uchwała Nr 42/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 42/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie
dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego

– więcej »

Uchwała Nr 41/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 41/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 40/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 40/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 października 2016 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

– więcej »

Uchwała Nr 39/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 39/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie zwiększenia dofinansowania przejazdu lekarzy do Warszawy na manifestację „białego personelu” oraz dofinansowania materiałów związanych z uczestnictwem akcji protestacyjnej

– więcej »

Uchwała Nr 38/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 38/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie dofinansowania Konferencji Studentów Stomatologii

– więcej »

Uchwała Nr 36/Prez./VII/2015

Uchwała Nr 36/Prez./VII/2015
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 r.

w sprawie delegowania do Pragi na uroczystości z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Czeskiej Izby Stomatologicznej (CSK)

– więcej »

Uchwała Nr 37/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 37/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie delegowania do Bratysławy na Słowackie Dni Dentystyczne

– więcej »

Uchwała Nr 35/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 35/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie
dla Czeskiej Izby Stomatologicznej (CSK)

– więcej »

Uchwała Nr 34/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 34/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2016

– więcej »

Uchwała Nr 32/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 32/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie dofinansowania przejazdu lekarzy do Warszawy na manifestację „białego personelu”

– więcej »

Uchwała Nr 33/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 33/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie dofinansowania XV Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie”

– więcej »

Uchwała Nr 31/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 31/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie dofinansowania X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” oraz VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”

– więcej »

Uchwała Nr 30/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 30/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego
im. św. Ludwika w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 29/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 29/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 sierpnia 2016 roku

w sprawie nadzwyczajnego wydania Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

– więcej »

Uchwała Nr 27/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 27/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie dofinansowania udziału w Światowym Kongresie Stomatologicznym FDI Poznań 2016

– więcej »

Uchwała Nr 26/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 26/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych
przez OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 28/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 28/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 13 lipca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do konkursu Ministerstwa Zdrowia o przyznanie środków finansowych na kształcenie lekarzy POZ

– więcej »

Apel w sprawie konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie kroków, w celu rozwiązania konfliktu w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Ministerstwo Zdrowia, jako organ założycielski, miało z pewnością wiedzę o toczącym się wielomiesięcznym sporze zbiorowym między pracującymi tam pielęgniarkami a dyrekcją placówki. Eskalacja konfliktu jest m.in. efektem zaniedbań ze strony organu założycielskiego. Rola Ministra Zdrowia w tym sporze nie może się ograniczać do oceny moralnej strajku. Wzywamy zatem Ministra do podjęcia kroków, które zapewnią małym pacjentom odpowiednią opiekę pielęgniarską oraz możliwość leczenia.

Jednocześnie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie popiera dążenia środowiska pielęgniarskiego do systemowego uregulowania odpowiednich warunków pracy i płacy.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 25/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 25/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie kontynuacji i intensyfikacji działań zmierzających do wykonania prac remontowo-inwestycyjnych w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a

– więcej »

Uchwała Nr 24/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 24/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie dofinansowania Jubileuszu 150-lecia założenia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

– więcej »

Uchwała Nr 23/Prez./VII/2016

Uchwała Nr 23/Prez./VII/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie kasacji sprzętu komputerowego

– więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory