Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 21 stycznia 2014 r.
o wynikach wyborów zgromadzenia
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r., ogłasza się, że:

 

 1. na stanowisko I Zastępcy OROZ na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

  – lek. Janusz Kubicz

 

 • na stanowisko II Zastępcy OROZ na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:– lek. Ewa Mikosza-Januszewicz

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 21 grudnia 2013 r.
o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie
Okręgowym Sądzie Lekarskim w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 21 grudnia 2013 r., ogłasza się, że:

 

 1. na stanowisko Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

  – lek. Waldemar Hładki

 

 • na stanowisko Wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:– lek. dent. Witold Jurczyński
  – lek. Małgorzata Popławska

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 4 grudnia 2013 r.
o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2013 r., ogłasza się, że:

Zastępcami Prezesa ORL na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Jerzy Friediger
 2. lek. Mariusz Janikowski
 3. lek. dent. Dariusz Kościelniak
 4. lek. Janusz Legutko
 5. lek. Marek Zasadny

Członkami Prezydium ORL na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Janusz Kulon
 2. lek. dent. Robert Stępień
 3. lek. Jacek Tętnowski
 4. lek. Krzysztof Wróblewski

Sekretarzem ORL na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:

 1. lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Zastępcą Sekretarza ORL na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

 1. lek. Bartłomiej Guzik

Skarbnikiem ORL na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:

 1. lek. dent. Anna Maciąg

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bałajewicz Mariusz
 2. lek. dent. Bernacik Tadeusz
 3. lek. dent. Buczko Maria
 4. lek. Buczynowska Mirosława
 5. lek. Czyżowicz-Antonik Anna
 6. lek. Dzik Władysław
 7. lek. Frey Andrzej
 8. lek. Fugiel Andrzej
 9. lek. Gawrońska Irena
 10. lek. Gąsiorek Małgorzata
 11. lek. Gerard-Lis Hanna
 12. lek. dent. Gronkiewicz Krzysztof
 13. lek. Hładki Waldemar
 14. lek. dent. Irzeński Grzegorz
 15. lek. Jabłońska-Wachta Izabela
 16. lek. Jarosławska Bożena
 17. lek. Jasieński Jerzy
 18. lek. dent. Jurczyński Witold
 19. lek. Kajda Piotr
 20. lek. dent. Knapik Joanna
 21. lek. Kocwa Jolanta
 22. lek. Kozanecka Bożena
 23. lek. Król Marek
 24. lek. Krygowska Krystyna
 25. lek. Krzak Jan
 26. lek. Kumela Barbara
 27. lek. Lankosz-Lauterbach Janina
 28. lek. Nowak-Bieńkowska Małgorzata
 29. lek. Noworolski Remigiusz
 30. lek. Orski Jacek
 31. lek. Popławska Małgorzata
 32. lek. Romanowska-Dixon Bożena
 33. lek. Rosa Rafał
 34. lek. Serednicki Wojciech
 35. lek. dent. Siembab Katarzyna
 36. lek. Smarzyńska-Filipecka Maria
 37. lek. Szeliga Anna
 38. lek. Teleśnicki Stanisław
 39. lek. dent. Urbańczyk Anna
 40. lek. Wietecha Marta
 41. lek. dent. Zieliński Jerzy 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.
o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Janikowski Mariusz
 2. lek. Kucharski Lech
 3. lek. Kulon Janusz
 4. lek. dent. Maciąg Anna
 5. lek. dent. Mazaraki Andrzej
 6. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 7. lek. Tętnowski Jacek
 8. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 9. lek. Wróblewski Krzysztof
 10. lek. Zasadny Marek

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bielec Jerzy
 2. lek. dent. Dutka-Szmigiel Agata
 3. lek. Gawęda Bogusław
 4. lek. Gładysz Marek
 5. lek. Jurkiewicz Barbara
 6. lek. Kopciuch Marian
 7. lek. dent. Mazaraki Andrzej
 8. lek. Pitera Józef
 9. lek. Tokarski Wojciech
 10. lek. Zarotyński Dariusz 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów zastępców OROZ

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Biel Anna
 2. lek. Brzewski Marek
 3. lek. Durał Zdzisław
 4. lek. Figiel-Różycka Marta
 5. lek. dent. Gajda Barbara
 6. lek. dent. Głuszko Anna
 7. lek. dent. Gołębiowski Adam
 8. lek. Gotfryd-Bugajska Katarzyna
 9. lek. Górska-Kot Aneta
 10. lek. Groń Wojciech
 11. lek. Gudowska-Oraczewska Marzena
 12. lek. Jastrzębski Jacek
 13. lek. Jóźko Michał
 14. lek. Kogut Małgorzata
 15. lek. dent. Kojzar Jolanta
 16. lek. Kopytko Ewa
 17. lek. Kózka Mariusz
 18. lek. dent. Krępa Grzegorz
 19. lek. Krzyszkowski Tadeusz
 20. lek. Kubicz Janusz
 21. lek. Kwiatkowski Stanisław
 22. lek. dent. Migas Jan
 23. lek. Mikosza-Januszewicz Ewa
 24. lek. Milczarek-Moczulska Agata
 25. lek. Napora-Krawiec Anna
 26. lek. Oleksy Wojciech
 27. lek. Pawlicka Ilona
 28. lek. Poźniczek Marek
 29. lek. Pyrich Andrzej
 30. lek. dent. Pytko-Polończyk Jolanta
 31. lek. Rzemieniuk Maria
 32. lek. Skiba Adam
 33. lek. Sławiński Jerzy
 34. lek. Solecki Wiktor
 35. lek. Sroka Mirosława
 36. lek. Staszków Emil
 37. lek. Wojtyś Andrzej
 38. lek. Wójciak Igor
 39. lek. Wywiał Ewa
 40. lek. Zapolska-Fitrzyk Iwona
 41. lek. Zawiślak Janina
 42. lek. dent. Zimny Janusz
 43. lek. Ziółkowska-Graca Bożena 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bednarz Stefan
 2. lek. Czosnowski Radosław
 3. lek. Dendura Maciej
 4. lek. Dyduch Grzegorz
 5. lek. dent. Fortuna Tomasz
 6. lek. Frączek Tadeusz
 7. lek. Friediger Jerzy
 8. lek. Guzik Bartłomiej
 9. lek. Hartwich Artur
 10. lek. Janikowski Mariusz
 11. lek. Kłodziński Kazimierz
 12. lek. Kortas Sławomir
 13. lek. dent. Kościelniak Dariusz
 14. lek. Kozanecka Bożena
 15. lek. dent. Kożuch Wojciech
 16. lek. Krupiński Maciej
 17. lek. Kucharski Lech
 18. lek. Kulon Janusz
 19. lek. Legutko Janusz
 20. lek. dent. Maciąg Anna
 21. lek. Marcinek Antoni
 22. lek. Nosal Marcin
 23. lek. Oleksy Wojciech
 24. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 25. lek. Pająk Krystyna
 26. lek. Pony Jerzy
 27. lek. dent. Stępień Robert
 28. lek. dent. Stopa Andrzej
 29. lek. dent. Tatrzański Marcin
 30. lek. Tętnowski Jacek
 31. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 32. lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
 33. lek. Wieczorek Irena
 34. lek. Wiejowska Barbara
 35. lek. Wnuk Krzysztof
 36. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
 37. lek. Wróblewski Krzysztof
 38. lek. Zasadny Marek
 39. lek. Zawiliński Jarosław 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana kol. Anna Kot..
    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Bednarz Stefan
 2. lek. Bryniarski Leszek
 3. lek. Chodorowski Janusz
 4. lek. Czosnowski Radosław
 5. lek. Dendura Maciej
 6. lek. dent. Derebas Tymoteusz
 7. lek. Dyduch Grzegorz
 8. lek. Friediger Jerzy
 9. lek. Guzik Bartłomiej
 10. lek. Hartwich Patryk
 11. lek. Janikowski Mariusz
 12. lek. dent. Jaracz Grzegorz
 13. lek. Kłodziński Kazimierz
 14. lek. dent. Kościelniak Dariusz
 15. lek. Krupiński Maciej
 16. lek. Kucharski Lech
 17. lek. Kulon Janusz
 18. lek. Legutko Janusz
 19. lek. dent. Maciąg Anna
 20. lek. Marcinek Antoni
 21. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 22. lek. Pony Jerzy
 23. lek. Skuciński Jerzy
 24. lek. dent. Stępień Robert
 25. lek. dent. Stopa Andrzej
 26. lek. Tętnowski Jacek
 27. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 28. lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
 29. lek. Wiejowska Barbara
 30. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
 31. lek. Wróblewski Krzysztof
 32. lek. Zając Tadeusz
 33. lek. Zasadny Marek
 34. lek. Zawiliński Jarosław
 35. lek. Żaba Ryszard
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów na Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowisko
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że:

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany kol. Andrzej Matyja.
    

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) w związku z art. 15 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr 151/Z/RL/13 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza, co następuje:

§1.

W związku ze śmiercią lekarza ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017 kol. Artura Filipowicza, członka rejonu wyborczego nr K7.2.27  Praktyki, z dniem 14.11.2013 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

Numer porządkowy jest numerem mandatu.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Adamczyk Halina Marta
Andres Michał Mateusz
Aseńko Anna Katarzyna
Badacz Leszek Jacek
Bak Anna
Balawender Robert Michał
Bałajewicz Mariusz Marcin
Banach Tomasz Arkadiusz
Barańska-Satora Wanda Augustyna
Bawor Maria Agnieszka
Bednarz Stefan Wacław
Bernacik Tadeusz Stefan
Bielak Wojciech
Bielec Jerzy Ryszard
Bitka-Marczyńska Dorota Maria
Blecharczyk Wojciech
Bogacki Piotr Andrzej
Bonczar Mariusz Aureliusz
Bonderek-Borowczak Agata Monika
Breitmajer-Drzewińska Maria Elżbieta
Bryniarski Leszek Tadeusz
Brzeziński Marek
Bucki Jerzy
Buczko Maria Dorota
Buczynowska Mirosława Irena
Bury Janusz
Chmiel Grzegorz Jacek
Chodorowski Janusz Antoni
Chruściel Paweł Rafał
Chrzan Robert Maciej
Czapski Bartosz Marcin
Czosnowski Radosław Maria
Darasz Zbigniew Stefan
Dąbkowska Beata Jadwiga
Dendura Maciej Tadeusz
Derebas Tymoteusz
Dereń Aneta
Dębski Dariusz Piotr
Dimter Agata Anna
Drzewicki Jacek Adam
Durał Zdzisław
Durlak Wojciech Tadeusz
Dutka-Szmigiel Agata
Dyduch Grzegorz
Dynowski Piotr Waldemar
Dynowski Wojciech Tomasz
Figiel-Różycka Marta Anna
Fischer-Porębska Agata Bożena
Fortuna Maciej Czesław
Fortuna Tomasz Piotr
Franczak Iwona Teresa
Frank Krzysztof
Frankowska-Majchrzak Mirosława Józefa
Frączek Tadeusz Józef
Friediger Jerzy
Furtak Aneta Agnieszka
Gabis Beata Maria
Gajda Barbara Teresa
Gajewski Wacław Piotr
Galica Anna Krystyna
Gawęda Bogusław Franciszek
Gawior Marzena Janina
Gawroński Wojciech
Gąsiorek Małgorzata Elżbieta
Gierczak Wojciech Tadeusz
Giza Dariusz Stanisław
Gładysz Marek Stefan
Głuszko Anna Elżbieta
Gnatowska-Kowalczyk Marta
Goliński Łukasz Konrad
Gołębiowski Adam Władysław
Goszcz Halina Maria
Gotfryd-Bugajska Katarzyna Małgorzata
Grela-Pietrzkiewicz Monika Beata
Grodzicki Maciej Franciszek
Gronkiewicz Krzysztof Tadeusz
Gucwa Wiesław Zbigniew
Guzik Bartłomiej Mieczysław
Guzik Paweł Władysław
Habieda Lucjan Franciszek
Halska Agnieszka Anna
Hartwich Artur Jerzy
Hartwich Patryk Maria
Hawajski Tomasz Wojciech
Hernik-Różak Daria Izabela
Hładki Waldemar Andrzej
Huber Marek
Ignacak Adam
Jabłońska-Wachta Izabela
Jabłoński Leszek Dominik
Jachymiak Maciej
Jagiełowicz-Borawska Ewa Katarzyna
Jakób-Doleżal Kazimiera Józefa
Jamka-Kasprzyk Małgorzata Maria
Janikowski Mariusz Adam
Jaracz Grzegorz
Jarosik Jacek
Jarosławska Bożena Elżbieta
Jarosz Paweł Piotr
Jastrzębski Jacek Maciej
Jaworowski Adam Józef
Jucha-Jabłońska Katarzyna Elżbieta
Jurczyński Witold Jan
Jurenko Andrzej Roman
Jurkiewicz Barbara
Juszczyńska-Darasz Beata Anna
Kaczmarczyk Ewa
Kaczor Krzysztof
Kędzierska Barbara Romana
Kierepka Franciszek Marek
Kieres Jolanta Aldona
Kliszcz Małgorzata Maria
Kłodziński Kazimierz Florian
Knapik Joanna
Kojs Zbigniew Jan
Kojzar Jolanta Maria
Kołodziejczyk Ewa Marta
Komorowski Artur
Konduracka Ewa
Konior Ryszard Karol
Kontrymowicz-Ogińska Magdalena Anna
Kopciuch Marian Julian
Kortas Sławomir Piotr
Kościelniak Dariusz Włodzimierz
Kot Anna
Kowalska Alicja
Kozanecka Bożena Ewa
Kożuch Wojciech Stanisław
Kózka Mariusz Czesław
Krępa Grzegorz Robert
Krok Józef
Król Magdalena Wiktoria
Król Marek Mateusz
Krupiński Maciej Piotr
Krygowska Krystyna Maria
Kubicz Janusz Zygmunt
Kucharski Lech Tomasz
Kulon Janusz Bolesław
Kwiatkowski Stanisław Zbigniew
Lankosz-Lauterbach Janina Maria
Legutko Janusz Franciszek
Lesiak-Bednarek Anna Monika
Lubaszewska-Muszyńska Magdalena Zofia
Łazarz Mieczysław Kazimierz
Macheta Dariusz
Maciąg Anna
Macko Jarosław Paweł
Madej-Klecha Izabela Agnieszka
Majda Joanna Beata
Małecka-Tomasik Danuta
Marcinek Antoni Andrzej
Marjańska-Radziszewska Józefa Janina
Martiszek Krzysztof Marcin
Matyja Andrzej
Mazaraki Andrzej Piotr
Michalak Andrzej Franciszek
Mieżyński Robert
Migas Jan Kazimierz
Mikosza-Januszewicz Ewa Halina
Milczarek-Moczulska Agata
Miś Czesław Stefan
Muszyńska Bożena Katarzyna
Nabagło-Bolek Małgorzata Beata
Najbar-Pabian Anna Maria
Nawrotek Grzegorz Józef
Nosal Marcin Wiesław
Nowak Agata Ewa
Nowak Grażyna Anna
Nowak Marta Maria
Nowińska Elżbieta
Oleksy Wojciech Ryszard
Orłowska-Heitzman Jolanta Maria
Osmański Wojciech Piotr
Owsiak Michał Krzysztof
Pająk Ewa Edwarda
Pająk Krystyna Anna
Palka Małgorzata Monika
Pawlak-Lewandowska Danuta Barbara
Peszko Lucyna
Piątek-Kopeć Ewa Jadwiga
Pińkowska-Szaleniec Marta Małgorzata
Pitera Józef Ignacy
Płóciennik Aleksander Dariusz
Podsiedlik Lucyna Maria
Pony Jerzy Andrzej
Popławska Małgorzata Honorata
Pudło Władysław
Pyclik Józef Zygmunt
Pytko-Polończyk Jolanta Maria
Radecki Jacek Jan
Raszczyk Zbigniew
Rembiasz Kazimierz
Romanowicz Paweł Władysław
Rzepecka-Woźniak Ewa Danuta
Rzepka Ewa Maria
Samborska Elżbieta
Seidel Wojciech Jakub
Serednicki Wojciech Teodor
Siembab Katarzyna Joanna
Skuciński Jerzy Maciej
Sławiński Jerzy Piotr
Smarzyńska-Filipecka Maria Teresa
Sołtys Jerzy
Sorysz Tomasz Antoni
Sroka Mirosława Zofia
Starzyk Dariusz Grzegorz
Stąpor Renata Anna
Stępień Robert Gabriel
Stopa Andrzej
Stopa Antoni
Straszak Tomasz Zygmunt
Streb Joanna Katarzyna
Szafraniec-Niedźwiedzka Dominika Katarzyna
Szczepanik-Dziadowicz Anna Maria
Szczerbiński Tomasz Zbigniew
Szczuka Kazimierz Stanisław
Szlezynger-Tekielska Małgorzata Maria
Szpak Bohdan Edmund
Śliwa Tomasz Zbigniew
Targosz Krystyna Zofia
Tatrzański Marcin Andrzej
Teleśnicki Stanisław Maciej
Tętnowski Jacek Stanisław
Tokarski Wojciech Zbigniew
Turek-Fornelska Katarzyna
Umińska Grażyna
Urbanik Andrzej Stanisław
Urbańczyk Anna Stefania
Walencik Grzegorz Krzysztof
Warzecha Piotr
Wasieczko Andrzej Marian
Wawrzeń Grzegorz Stanisław
Węgrzynowska Marta Krystyna
Wiatr Tomasz
Wicha Ewa Maria
Wieczorek Irena Elżbieta
Wiejowska Barbara Renata
Wiernikowski Adam Bohdan
Wietecha Marta Maria
Więcek Aleksander
Wilk Halina Bożena
Winkowski Tomasz Marian
Wiśniewska-Oko Mirosława Jadwiga
Wiśniowska Jolanta Maria
Wnuk Krzysztof Marceli
Wojnarowicz Elżbieta Małgorzata
Woś Barbara Teresa
Wójciak Igor Paweł
Wróblewski Krzysztof Marian
Wywiał Ewa Małgorzata
Zając Tadeusz
Zajączkowska-Śliwa Justyna Dominika
Zarotyński Dariusz Wiesław
Zasadny Marek Jerzy
Zawiliński Jarosław Marcin
Zieliński Jerzy Antoni
Ziemianek Monika
Zimoch Andrzej Stanisław
Zoła Lesław Kazimierz
Żaba Ryszard
Żółcińska Jadwiga
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz dentysta
 lekarz
 lekarz
 lekarz

 

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia listy delegatów

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia listy delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.)

§ 1

Po przeprowadzonych wyborów zasadniczych oraz uzupełniających, na podstawie protokołów z przeprowadzonych głosowań w rejonach wyborczych oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza listę delegatów na Okręgowy Zjazd lekarzy na okres 7 kadencji samorządu lekarskiego 2013-2017:

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

 

– więcej »

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia wyników II tury wyborów

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających na delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających oraz na podstawie protokołu z przeprowadzonego głosowania w rejonie wyborczym K7.3.12 lekarze dentyści stażyści z dnia 23 września 2013 r. ogłasza się, że delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:

1. Aneta Dereń
2. Aneta Agnieszka Furtak

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Komunikat OKW w sprawie wyborów uzupełniających

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że zakończyło się przyjmowanie pisemnych wniosków o przeprowadzenie dodatkowej tury wyborów oraz kandydatur na Delegatów.

Do Okręgowej Komisji Wyborczej wpłynął jeden wniosek, złożony przez członków rejonu wyborczego K7.3.12 Lekarze dentyści stażyści .
Równocześnie wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatur:

 1. Aneta Dereń
 2. Aneta Furtak
 3. Agnieszka Kareł
W związku z powyższym do każdego z Państwa, członka rejonu K7.3.12, zostanie wysłany ponownie komplet materiałów do głosowania korespondencyjnego.
Ponadto zwołane zostaje zebranie głosowania stacjonarnego, które odbędzie się w dniu

23 września 2013 r. w godz. 12.00-13.00
w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a.

Komunikat OKW w sprawie II tury wyborów

Okręgowa Komisja Wyborcza informuje, że w myśl ordynacji wyborczej, w rejonach wyborczych w których nie dokonano wyboru, przeprowadza się ponowne wybory przed okręgowym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym, wyłącznie na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby członków tego rejonu, złożony w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wyborów przed zjazdem, zgodnie z przepisami uchwały, pod warunkiem równoczesnego zgłoszenia co najmniej jednego kandydata.

Wnioski takie przyjmujemy do końca sierpnia 2013 i dla tych rejonów, również do końca sierpnia, otwarta jest lista kandydatów do mandatów delegatów na zjazd – konieczne wypełnienie i dostarczenie do OKW karty zgłoszenia kandydata.

doc Karta zgłoszenia kandydata na Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy 

 

Obwieszczenie OKW w sprawie wygaśnięcia mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Obwieszczenie
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 30 lipca 2013 roku

w sprawie: wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie

Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) w związku z art. 15 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr 110/Z/RL/13 Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 lipca 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie uchwala, co następuje:

§1.

W związku ze śmiercią lekarza ogłasza się wygaśnięcie mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017 kol. Kazimierza Sobocińskiego, członka rejonu wyborczego nr K7.2.14 Centrum, z dniem 30.07.2013 r.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na delegatów

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 10 lipca 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza co następuje:

§ 1

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, zwanych dalej „wyborami” przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana na zgromadzeniu wyborczym XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 9 grudnia 2009 r.

§ 2

Wybory przeprowadzono w okresie od 6 maja do 28 czerwca 2013 r. w 94 rejonach wyborczych (na 99 rejonów powołanych uchwałą nr 113/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych). W pięciu rejonach wybory nie odbyły się z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów na delegatów.

§ 3

Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r. zatwierdziła listę wybranych 261 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji VII na lata 2013-2017.
Liczba wybranych delegatów w I turze wyborów stanowi 76% ogólnej liczby mandatów do obsadzenia.

§ 4

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie VI kadencji zostali wybrani:

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
1. Robert Chrzan
2. Andrzej Urbanik
K7.1.02
SU02
3. Anna Aseńko
4. Janusz Legutko
5. Kazimierz Rembiasz
K7.1.03
SU03
6. Stefan Bednarz
7. Wojciech Dynowski
8. Joanna Streb
9. Jacek Tętnowski
K7.1.04
SU04
10. Grzegorz Dyduch
11. Ewa Rzepecka-Woźniak
12. Jolanta Orłowska-Heitzman
K7.1.05
SU05
13. Agata Dimter
14. Andrzej Wasieczko
K7.1.07
SU07
15. Leszek Bryniarski K7.1.08
SU08
16. Grzegorz Chmiel
17. Dariusz Giza
K7.1.09
SU09
17. Stanisław Kwiatkowski
18. Janina Lankosz-Lauterbach
19. Grzegorz Nawrotek
20. Małgorzata Palka
21. Tomasz Szczerbiński
K7.1.10
SU10
22. Krzysztof Gronkiewicz
23. Witold Jurczyński
24. Mieczysław Łazarz
25. Jolanta Pytko-Polończyk
K7.1.11
SU11

Obwód II – Kraków
Lekarze

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
26. Adam Ignacak
27. Małgorzata Nabagło-Bolek
28. Elżbieta Nowińska
29. Michał Owsiak
30. Tomasz Śliwa
K7.2.01
Szpital Dietla
31. Mirosława Buczynowska
32. Katarzyna Gotfryd-Bugajska
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
33. Marta Gnatowska-Kowalczyk
34. Beata Juszczyńska-Darasz
35. Tomasz Sorysz
36. Tomasz Straszak
37. Katarzyna Turek-Fornelska
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
38. Marek Gładysz
39. Agnieszka Halska
40. Joanna Majda
41. Mirosława Sroka
42. Ewa Wywiał
K7.2.04
Szpital Narutowicza
43. Leszek Badacz
44. Bogusław Gawęda
45. Ewa Konduracka
46. Ryszard Konior
47. Renata Stąpor
48. Marta Węgrzynowska
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
49. Tomasz Banach
50. Piotr Bogacki
51. Małgorzata Gąsiorek
52. Halina Goszcz
53. Bożena Kozanecka
54. Wojciech Tokarski
55. Marta Wietecha
K7.2.06
Szpital Rydygiera
56. Jarosław Macko
57. Dariusz Zarotyński
58. Antoni Marcinek
59. Maria Smarzyńska-Filipecka
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
60. Barbara Kędzierska
61. Ewa Mikosza-Januszewicz
62. Agata Milczarek-Moczulska
K7.2.08
Szpital Babińskiego
63. Zbigniew Darasz
64. Zbigniew Kojs
K7.2.09
Centrum Onkologii
65. Adam Jaworowski
66. Marian Kopciuch
67. Stanisław Teleśnicki
K7.2.10
MSWiA
68. Robert Balawender
69. Jacek Jastrzębski
70. Andrzej Michalak
K7.2.11
Szpital Wojskowy
71. Małgorzata Popławska
72. Jerzy Sławiński
K7.2.12
Pog. Ratunkowe
73. Wojciech Gawroński
74. Janusz Kubicz
75. Anna Najbar-Pabian
76. Lucyna Podsiedlik
77. Kazimierz Sobociński
78. Bohdan Szpak
K7.2.14
Centrum
79. Jacek Jarosik
80. Anna Lesiak-Bednarek
81. Danuta Pawlak-Lewandowska
K7.2.15
Krowodrza
82. Mariusz Bałajewicz
83. Marek Brzeziński
84. Iwona Franczak
85. Barbara Wiejowska
86. Justyna Zajączkowska-Śliwa
K7.2.17
Podgórze
87. Wojciech Gierczak
88. Łukasz Goliński
89. Grzegorz Walencik
K7.2.20
Proszowice
90. Marta Figiel-Różycka
91. Wojciech Seidel
92. Piotr Warzecha
K7.2.23
Szpital Chrzanów
93. Mariusz Bonczar
94. Agata Bonderek-Borowczak
95. Artur Filipowicz
96. Waldemar Hładki
97. Jerzy Skuciński
98. Tomasz Wiatr
99. Adam Wiernikowski
K7.2.27
Praktyki
100. Kazimiera Jakób-Doleżal
101. Józefa Marjańska-Radziszewska
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
102. Jerzy Bucki
103. Radosław Czosnowski
104. Jerzy Friediger
105. Artur Hartwich
106. Kazimierz Kłodziński
107. Mariusz Kózka
108. Lech Kucharski
109. Andrzej Matyja
110. Robert Mieżyński
111. Wojciech Serednicki
112. Jarosław Zawiliński
K7.2.30
SLPP
113. Michał Andres
114. Wojciech Durlak
115. Bartłomiej Guzik
116. Patryk Hartwich
117. Artur Komorowski
118. Maciej Krupiński
119. Marcin Nosal
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
120. Mariusz Janikowski K7.2.32
Klinimet
121. Maciej Dendura
122. Jacek Drzewicki
123. Wojciech Oleksy
124. Wojciech Osmański
125. Ewa Pająk
126. Krystyna Pająk
127. Małgorzata Szlezynger-Tekielska
128. Krystyna Targosz
129. Grażyna Umińska
130. Tomasz Winkowski
K7.2.33
AOS

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
131. Monika Grela-Pietrzkiewicz
132. Jolanta Kojzar
133. Marta Pińkowska-Szaleniec
134. Antoni Stopa
K7.3.01
MCS Śródmieście
135. Magdalena Lubaszewska-Muszyńska
136. Dariusz Macheta
137. Izabela Madej-Klecha
K7.3.02
Śródmieście
138. Wanda Barańska-Satora
139. Dorota Bitka-Marczyńska
140. Agata Fischer-Porębska
141. Bożena Muszyńska
142. Dominika Szafraniec-Niedźwiedzka
K7.3.03
Krowodrza
143. Grzegorz Krępa
144. Grażyna Nowak
145. Marta Nowak
146. Lucyna Peszko
147. Jolanta Wiśniowska
K7.3.04
Podgórze
148. Agata Dutka-Szmigiel
149. Dariusz Kościelniak
150. Wojciech Kożuch
151. Andrzej Mazaraki
152. Jan Migas
153. Aleksander Płóciennik
154. Robert Stępień
155. Anna Urbańczyk
156. Grzegorz Wawrzeń
157. Andrzej Zimoch
K7.3.05
Nowa Huta
158. Wojciech Bielak
159. Marek Woźniacki
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
160. Maria Buczko
161. Magdalena Dzierwa
162. Adam Gołębiowski
163. Anna Maciąg
164. Paweł Romanowicz
165. Monika Ziemianek
K7.3.07
WPS
166. Małgorzata Jamka-Kasprzyk
167. Krzysztof Kaczor
K7.3.08
Wieliczka
168. Joanna Knapik
169. Katarzyna Siembab
K7.3.09
Chrzanów
170. Halina Adamczyk
171. Ewa Piątek-Kopeć
K7.3.10
Olkusz
172. Tadeusz Bernacik
173. Andrzej Stopa
K7.3.11
Myślenice

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
174. Danuta Małecka-Tomasik
175. Kazimierz Szczuka
176. Ewa Kaczmarczyk
K7.4.01
Szpital Gorlice
177. Ewa Rzepka
178. Elżbieta Samborska
K7.4.02
Gorlice
179. Tadeusz Frączek
180. Krzysztof Wróblewski
K7.4.03
Krynica
181. Janusz Chodorowski
182. Jerzy Sołtys
K7.4.04
Szpital Limanowa
183. Marek Huber
184. Mirosława Wiśniewska-Oko
K7.4.05
Limanowa
185. Czesław Miś
186. Maciej Fortuna
187. Bartosz Czapski
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
188. Jadwiga Żółcińska K7.4.07
Nowy Sącz
189. Barbara Jurkiewicz
190. Alicja Kowalska
191. Anna Szczepanik-Dziadowicz
192. Irena Wieczorek
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
193. Józef Krok
194. Aleksander Więcek
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
195. Mirosława Frankowska-Majchrzak
196. Maciej Jachymiak
197. Marek Król
K7.4.10
Nowy Targ
198. Beata Gabis
199. Lucjan Habieda
200. Magdalena Król
K7.4.12
Rabka
201. Paweł Chruściel
202. Bożena Jarosławska
203. Ryszard Żaba
7.4.13
Powiat tatrzański LZ
204. Anna Galica
205. Daria Hernik-Różak
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
206. Wacław Gajewski K7.4.15
Dentyści Gorlice
207. Anna Kot K7.4.16
Dentyści Limanowa
208. Tomasz Fortuna
209. Maciej Grodzicki
210. Leszek Jabłoński
211. Jolanta Kieres
212. Krzysztof Martiszek
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
213. Tymoteusz Derebas
214. Jacek Radecki
215. Jerzy Zieliński
K7.4.18
Dentyści powiat nowotarski
216. Zbigniew Raszczyk K7.4.19
Dentyści powiat tatrzański  

Obwód V – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
217. Paweł Guzik
218. Andrzej Jurenko
219. Agata Nowak
K7.5.01
Szpital Krosno
220. Jerzy Pony
221. Władysław Pudło
K7.5.03
Powiat Krosno
222. Paweł Jarosz
223. Janusz Kulon
K7.5.04
Szpital Jasło
224. Krystyna Krygowska
225. Dariusz Starzyk
226. Lesław Zoła
K7.5.05
Powiat Jasło
227. Józef Pitera
228. Halina Wilk
K7.5.06
Szpital Brzozów
229. Wiesław Gucwa
230. Ewa Wicha
231. Igor Wójciak
K7.5.08
SPZOZ Sanok
232. Józef Pyclik
233. Krzysztof Wnuk
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
234. Zdzisław Durał K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
235. Piotr Dynowski
236. Krzysztof Frank
237. Marcin Tatrzański
K7.5.12
Dentyści Krosno
238. Grzegorz Jaracz
239. Marzena Gawior
K7.5.13
Dentyści Jasło
240. Dariusz Dębski
241. Barbara Gajda
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne 

Obwód VI – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
242. Tomasz Hawajski
243. Izabela Jabłońska-Wachta
244. Ewa Kołodziejczyk
245. Marek Zasadny
K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
246. Anna Bak
247. Wojciech Blecharczyk
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
248. Jerzy Bielec
249. Maria Breitmajer-Drzewińska
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl
250. Franciszek Kierepka
251. Tadeusz Zając
K7.6.06
Jarosław
252. Maria Bawor
253. Małgorzata Kliszcz
254. Sławomir Kortas
K7.6.07
Przeworsk
255. Janusz Bury
256. Ewa Jagiełowicz-Borawska
K7.6.08
Lubaczów
257. Anna Głuszko
258. Elżbieta Wojnarowicz
259. Barbara Woś
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
260. Beata Dąbkowska
261. Katarzyna Jucha-Jabłońska
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk

§ 6

Zgodnie z § 31 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub przewodniczący właściwej komisji wyborczej może wnieść protest przeciwko ważności wyborów z zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) i Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 roku określonej powyżej lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów, do Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za pośrednictwem Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Terminy zebrań wyborczych

Szanowni Państwo.

Publikujemy poniżej terminy głosowań osobistych  dla poszczególnych rejonów wyborczych (w miarę ich ustalania).

Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej kopercie do urny wyborczej i potwierdza oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego podpisem oraz pieczątką imienną. W przypadku braku pieczątki lekarz powinien okazać dokument tożsamości. Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.

Przypominamy jednak, że Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w drodze korespondencyjnej w rejonie wyborczym, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Zasady głosowania w drodze korespondencyjnej każdy z Państwa otrzyma imiennie na swój adres domowy. Członek rejonu wyborczego,  który nie głosował w trybie korespondencyjnym może oddać głos osobiście w dniu wyborów.

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

 Rejon Opis
Przedstawiciel
OKW
K7.1.01
SU01
13 maja 2013 r. w godzinach od 09:00 do 10:00
w bibliotece Kliniki Ginekologii i Onkologii, ul. Kopernika 23, Kraków
 MJ
K7.1.02
SU02
6 maja 2013 r. w godzinach od 12:30 do 13:30
w sali wykładowej I Katedry Chirurgii Ogólnej, ul. Kopernika 40, Kraków
MJ
K7.1.03
SU03
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali wykładowej I Katedry Chirurgii Ogólnej, ul. Kopernika 40, Kraków
 MJ
K7.1.04
SU04
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali seminaryjnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, ul. Śniadeckich 10, Kraków
WS
K7.1.05
SU05
8 maja 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w bibliotece Katedry Patomorfologii (wysoki parter), ul. Grzegórzecka 16, Kraków
 MJ
K7.1.06
SU06 
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali seminaryjnej przy sali wykładowej Kliniki, ul. Skawińska 8, Kraków 
MJ
K7.1.07
SU07
21 maja 2013 r. w godzinach od 11:30 do 12:30
w pokoju 017 (przyziemie) Kliniki Psychiatrii, ul. Kopernika 21a, Kraków
 MJ
K7.1.08
SU08
21 maja 2013 r. w godzinach od 10:00 do 11:00
w sali dydaktycznej I Kliniki Kardiologii (poddasze), ul. Kopernika 17, Kraków
 MJ
K7.1.09
SU09
14 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali wykładowej Kliniki Chorób Metabolicznych, ul. Kopernika 15, Kraków
 JOH
K7.1.10
SU10
25 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w bibliotece Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, ul. Wielicka 265, Kraków
MJ
K7.1.11
SU11
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali portretowej Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej, ul. Montelupich 4, Kraków 
AM

 

Obwód II – Kraków
Lekarze

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.2.01
Szpital Dietla
6 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w budynku Szpitala im. J. Dietla ("Okrąglak", II p.), ul. Skarbowa 1, Kraków
KTF
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w dyżurce lekarskiej (hol, 2 p.) Szpitala Zakonu Bonifratrów, ul. Trynitarska 11, Kraków
JT
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
18 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali konferencyjnej Szpitala im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66, Kraków 
LK
K7.2.04
Szpital Narutowicza
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali Szkoły Rodzenia przy Szpitalu im. G. Narutowicza, ul. Siemaszki 17, Kraków
JT
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
12 czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w sali konferencyjnej Instytutu Kardiochirurgii, ul. Prądnicka 80, Kraków
JT
K7.2.06
Szpital Rydygiera
12 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w Auli Szpitala im. L. Rydygiera (I p.), os. Złotej Jesieni 1, Kraków
KTF
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
14 maja 2013 r. w godzinach od 11:30 do 12:30
w sali konferencyjnej Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika (przyziemie), ul. Strzelecka 2,  Kraków
MJ
K7.2.08
Szpital Babińskiego
10 czerwca 2013 r. w godzinach  od 10:00 do 11:00
w budynku 7B Szpitala im J. Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Kraków
JT
K7.2.09
Centrum Onkologii
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali wykładowej koło biblioteki, ul. Garncarska 11, Kraków  
MJ
K7.2.10
MSWiA
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali (bud.A 1 ½ p.) Szpitala, ul.Galla 25, Kraków 
JT
K7.2.11
Szpital Wojskowy
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w sali konferencyjnej (I p.) budynku Komendantury Szpitala, ul.Wrocławska 1-3, Kraków
JT
K7.2.12
Pogotowie Ratunkowe
3 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:30 do 16:30
w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, ul. św. Łazarza 14, Kraków
KTF
K7.2.13
KCR, Szpital Okulistyczny, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
MJ
K7.2.14
Centrum
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
LK
K7.2.15
Krowodrza
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
LB
K7.2.16
Nowa Huta
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
LB
K7.2.17
Podgórze
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
LK
K7.2.18
Powiat krakowski
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
 JOH
K7.2.19
Wieliczka
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
MJ
K7.2.20
Proszowice
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
 MJ
K7.2.21
Myślenice
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
MJ
K7.2.22
Miechów
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
MJ
K7.2.23
Szpital Chrzanów
17 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
MJ
K7.2.25
Szpital Olkusz
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków  
LB
K7.2.26
Olkusz
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków   
LB
K7.2.27
Praktyki
10 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
JOH
K7.2.28
Lekarze stażyści
10 czerwca 2013 r. w godzinach od 16:00 do 17:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
JOH
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
MJ
K7.2.30
SLPP
27 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie (I piętro), ul. Krupnicza 11a, Kraków
 MJ
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
18 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul.Krupnicza 11a, Kraków
JOH
K7.2.32
Klinimet
14 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali wykładowej Kliniki Chorób Metabolicznych, ul. Kopernika 15, Kraków
JOH
K7.2.33
AOS
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul.Krupnicza 11a, Kraków 
JT

 
    

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.3.01
MCS Śródmieście
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AMac
K7.3.02
Śródmieście
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.03
Krowodrza
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.04
Podgórze
29 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
AMac
K7.3.05
Nowa Huta
18 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w siedzibie MCS Nowa Huta, os. 2 Pułku Lotniczego 22, Kraków
MJ
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
27 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.07
WPS
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:30 do 13:30
w gabinecie Dyrektora WPS, ul. Batorego 3, Kraków  
MJ
K7.3.08
Wieliczka
24 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków
AM
K7.3.09
Chrzanów
27 czerwca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w gabinecie Gimnazjum, ul. Zielona 15, Chrzanów    
AM
K7.3.10
Olkusz
26 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w gabinecie Przychodni nr 1, ul. Kazimierza Wielkiego 60, Olkusz   
AM
K7.3.11
Myślenice
25 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w Centrum Stomatologii Myślenice, ul. Ogrodowa 1a, Myślenice  
AM
 K7.3.12
Lekarze dentyści stażyści
10 czerwca 2013 r. w godzinach od 16:00 do 17:00
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, Kraków 
JOH

 

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.4.01
Szpital Gorlice
21 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, Gorlice
TF
 K7.4.02
Gorlice
21 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, Gorlice
TF
K7.4.03
Krynica
7 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w świetlicy Szpitala im. J. Dietla, ul. Kraszewskiego 142, Krynica-Zdrój
IG
K7.4.04
Szpital Limanowa
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 11:00 do 12:00
w sali narad Szpitala Powiatowego, ul. Piłsudskiego 61, Limanowa
IG
 K7.4.05
Limanowa
3 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali narad Szpitala Powiatowego, ul. Piłsudskiego 61, Limanowa 
JCh
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz  
TF
K7.4.07
Nowy Sącz
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz 
IG
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz  
 IG
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz  
 IG
K7.4.10
Nowy Targ
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznegu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ
TD
K7.4.11
Nowy Targ LO
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznegu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ
TD
K7.4.12
Rabka
13 czerwca 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w świetlicy Szpitala Miejskiego, ul. Słoneczna 3, Rabka-Zdrój 
JCh
K7.4.13
Powiat tatrzański LZ
28 maja 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w gabinecie lekarskim (IIp., pok. 217) Wojew. Szpitala Rehabilitacyjnego, ul. Ciągłówka 9, Zakopane
JT
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
28 maja 2013 r. w godzinach od 9:00 do 10:00
w gabinecie lekarskim (IIp., pok. 217) Wojew. Szpitala Rehabilitacyjnego, ul. Ciągłówka 9, Zakopane
JT
K7.4.15
Dentyści Gorlice
21 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w sali konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza, ul. Węgierska 21, Gorlice
TF
K7.4.16
Dentyści Limanowa
3 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali narad Szpitala Powiatowego, ul. Piłsudskiego 61, Limanowa  
JCh
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 14:00 do 15:00
w siedzibie Delegatury OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18, Nowy Sącz   
IG
K7.4.18
Dentyści
powiat nowotarski
28 maja 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznegu, ul. Szpitalna 14, Nowy Targ 
JT
K7.4.19
Dentyści
powiat tatrzański
28 czerwca 2013 r. w godzinach od 20:00 do 21:00
w Restauracji Javorina w Zakopanem, ul. Strążyska 1, Zakopane
 TD

 

Obwód IV – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
K7.5.01
Szpital Krosno
4 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego, ul. Korczyńska 57,  Krosno
 JK
K7.5.03
Powiat Krosno
29 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w siedzibie Delegatury OIL Krosno, ul. Niepodległości 2,  Krosno
AJ
K7.5.04
Szpital Jasło
15 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w świetlicy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ul. Lwowska 22, Jasło
AJ
K7.5.05
Powiat Jasło
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w sali Przychodni Lekarskiej "ZOŁA-MED", ul. Kraszewskiego 19, Jasło
JK
K7.5.06
Szpital Brzozów
5 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w świetlicy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów
AJ
K7.5.08
SPZOZ Sanok
6 czerwca 2013 r. w godzinach od 12:00 do 13:00
w świetlicy Szpitala, ul. 800-lecia 26, Sanok
JK
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
6 czerwca 2013 r. w godzinach od 10:00 do 11:00
w pokoju socjalnym przy Dyrekcji Szpitala w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 57, Ustrzyki Dolne
JK
K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
21 maja 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w świetlicy Sanatorium "Stare Łazienki", Plac Karola i Józefa 3, Iwonicz Zdrój
 AJ
K7.5.12
Dentyści Krosno
29 maja 2013 r. w godzinach od 15:00 do 16:00
w siedzibie Delegatury OIL Krosno, ul. Niepodległości 2,  Krosno
AJ
K7.5.13
Dentyści Jasło
11 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w sali Przychodni Lekarskiej "ZOŁA-MED", ul. Kraszewskiego 19, Jasło
 JK
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
22 maja 2013 r. w godzinach od 13:30 do 14:30
w świetlicy Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie, ul. ks. Bielawskiego 18, Brzozów
AJ

 

Obwód IV – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
Przedstawiciel OKW
 K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
5 czerwca 2013 r, w godzinach od 13:00 do 14:00
w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Ojca Pio, ul. Monte Cassino 18, Przemyśl
TZ
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w siedzibie Delegatury OIL w Przemyślu, Rynek 5, Przemyśl
MZ
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl 
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w siedzibie Delegatury OIL w Przemyślu, Rynek 5, Przemyśl
MZ
K7.6.05
COM Jarosław
23 maja 2013 r. w godzinach od 18:00 do 19:00
w sali Restauracji "Hetman", ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, Jarosław
MZ
K7.6.06
Jarosław
23 maja 2013 r. w godzinach od 18:00 do 19:00
w sali Restauracji "Hetman", ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, Jarosław
MZ
 K7.6.07
Przeworsk
7 czerwca 2013 r. w godzinach od 13:00 do 14:00
w świetlicy SPZOZ w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, Przeworsk
 MZ
K7.6.08
Lubaczów
13 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w sali konferencyjnej Szpitala w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, Lubaczów
TZ
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
19 czerwca 2013 r. w godzinach od 17:00 do 18:00
w siedzibie Delegatury OIL w Przemyślu, Rynek 5, Przemyśl
MZ
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
23 maja 2013 r. w godzinach od 18:00 do 19:00
w sali Restauracji "Hetman", ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 18, Jarosław
MZ

 

Nabór chętnych do składów Zespołów Kontrolujących zdarzenia edukacyjne

Komisja Kształcenia Medycznego ogłasza nabór chętnych Koleżanek i Kolegów do składów Zespołów Kontrolujących, które kontrolować będą zdarzenia edukacyjne (m.in. kursy, konferencje, sympozja) realizowane na terenie OIL w Krakowie przez podmioty prowadzące kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Preferowane będzie posiadanie wykształcenia specjalizacyjnego. Składy imienne Zespołów zaopiniowane przez Komisję Kształcenia zostaną zatwierdzone przez Okręgową Radę Lekarską.
 
Zgodnie z Uchwałą Nr 71/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie przewiduje się honorarium w kwocie 400 zł. dla członka Zespołu Kontrolującego za jedną kontrolę.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje w imieniu Komisji Kształcenia Medycznego mgr Piotr Pachel
tel: 12 619 17 22
e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org

Osoby chętne proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej do dnia 31.12.2011 r.
 

Komisje i Zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

 

Komisje i Zespoły
Okręgowej Rady Lekarskiej
:
Komisja Etyki Lekarskiej
kol. Jolanta Orłowska – Heitzman

Komisja Finansowo-Budżetowa
kol. Antoni Marcinek

Komisja Kształcenia Medycznego
kol. Lech Kucharski

Komisja Kultury
kol. Grzegorz Dyduch

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
kol. Kazimierz Kłodziński

Komisja ds. Młodych Lekarzy
kol. Maciej Krupiński

Komisja ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia
kol. Jarosław Zawiliński

Zespół ds. POZ
kol. Tadeusz Zając

Zespół ds. AOS
kol. Maciej Dendura

Zespół ds. szpitalnictwa
kol. Ryszard Żaba


Komisja Organizacyjna
kol. Mariusz Janikowski

Komisja ds. Praktyk Lekarskich
kol. Patryk Hartwich

Komisja Prawno-Legislacyjna
kol. Stefan Bednarz

Komisja Socjalno-Bytowa
kol. Barbara Wiejowska

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
kol. Jacek Tętnowski

Komisja Stomatologiczna
kol. Robert Stępień

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców
kol. Jerzy Friediger

Koordynator naukowy programów kształcenia
kol. Leszek Bryniarski

Rzecznik Praw Lekarza
kol. Katarzyna Turek – Fornelska

Zespół ds. Inwestycji i remontów
kol. Jerzy Friediger

Zespół ds. Konkursów
kol. Mariusz Janikowski

Zespół ds. Umów i kontraktów lekarskich
kol. Radosław Czosnowski

Przedstawiciele w Radzie Małopolskiego Oddziału i Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
kol. Andrzej Stopa / kol. Jerzy Friediger
kol. Marek Zasadny/ kol. Grzegorz Jaracz

Zespół ds. Ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów
kol. Grzegorz Wawrzeń

Zespół ds. Uzdrowisk
kol. Jerzy Skuciński

Archiwum kursów

25-26.04.2009 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

16.06.2008 r.

Zawód lekarza. Wybrane zagadnienia prawne.
Wykładowcy:
mec. Ewa Krzyżowska – Radca Prawny OIL Krakowie
mec. Michał Mastej – Adwokat współpracujący z Biurem OROZ w Krakowie
mgr Kamil Grzesik – Sędzia Sądu Rejonowego w Krakowie

 

12.06.2008 r.

Praktyczny kurs profilaktyki nowotworów skóry "Czerniak stop"
Kurs wraz z Katedrą Dermatologii CM UJ

 

19-20.04.2008 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

07-09.04.2008 r.

Prawo Medyczne
Kurs do specjalizacji.

 

08-09.03.2008 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

12-13.01.2008 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

08-09.12.2007 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

04.12.2007 r.

Szczepienia ochronne – aktualnie obowiązujący program i rozwiązania alternatywne
Wykładowca: dr med. Hanna Czajka (Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika)
Kurs organizowany z Centrum Naukowym GlaxoSmithKline.

 

28.11.2007 r.

Przewlekły kaszel
Wykładowca: dr med. Piotr Nalepa
Kurs organizowany z Centrum Naukowym GlaxoSmithKline.

 

17-18.11.2007 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

08.11.2007 r.

Praktyczny kurs profilaktyki nowotworów skóry "Czerniak stop"
Kurs organizowany z Katedrą Dermatologii CM UJ

 

05-07.11.2007 r.

Prawo Medyczne
Kurs do specjalizacji.

 

25-26.10.2007 r.

Zawód Lekarza. Zagadnienia podstawowe
Wykładowcy:
dr n. med. Krzysztof Kordel (AM Zakład Medycyny Sadowej w Poznaniu),
dr n. prawnych Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

 

13-21.10.2007 r.

Zdrowie Publiczne
Kurs do specjalizacji.

 

06-07.10.2007 r.

Promocja Zdrowia
Kurs do specjalizacji.

 

26.05-03.06.2007 r.

Zdrowie Publiczne
Kurs do specjalizacji.

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory