Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Praca dla lekarzy stomatologów

Nowoczesny gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa, działający na rynku od wielu lat, z ogromną bazą pacjentów, zaprasza do współpracy lekarzy-stomatologów.

Poszukujemy osób pracujących w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki oraz endodoncji z wykorzystaniem mikroskopu .

Oferujemy pracę w zespole specjalistów, na cztery ręce z asystentką stomatologiczną, możliwość rozwoju, elastyczną formę zatrudnienia, elastyczne godziny pracy dostosowane do możliwości lekarzy, pracę w innowacyjnej placówce, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu (posiadamy własną panoramę/RTG ).

Oczekujemy dbałości o wysoką jakość świadczonych usług, utrzymania dobrego kontaktu z pacjentem w trakcie i po leczeniu.

Osoby zainteresowane w celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511263095.

Zatrudnię stomatologa

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny w okolicach Krakowa ( 20 min od Ronda Mateczny) zatrudni lekarza stomatologa , którego pasją jest endodoncja.
Oferujemy pracę z mikroskopem ( Leica ), endopilot, RTG .
Bardzo dobre warunki płacowe .Praca w miłym zespole w dobrej atmosferze, dowolne godziny pracy.Tel. Kontaktowy 501008239

Zatrudnię stomatologa – praca w ramach NFZ i prywatnie

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny( mikroskop, radiowizjograf ) poszukuje lekarzy dentystów do współpracy. Duża baza pacjentów. Oferujemy bardzo dobre warunki finansowe, prace w zgranym zespole i możliwość rozwoju swoich umiejętności.
Pacjenci prywatni oraz na NFZ.
Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt pod numer telefonu 501008239

Dam pracę

Zatrudnię do pracy w POZ Kraków-Nowa Huta lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej lub pediatrę,internistę z uprawnieniami do zbierania opcji.
Kontakt:tel.502352898 po godz. 18-tej.

Pilnie zatrudnimy specjalistę/rezydenta patomorfologii

NZOZ Mrukmed w Rzeszowie pilnie zatrudni specjalistę/rezydenta patomorfologii do wykonywania i ewentualnie oceny biopsji cienkoigłowych. Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu i nocleg. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: mrukmed@gmail.com

Specjalista Medycyny Rodzinnej (POZ w Świeciu)

Nowy Szpital w Świeciu poszukuje Specjalisty medycyny rodzinnej (POZ w Świeciu)

Opis stanowiska:
Świadczenie usług w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych
Wymagania:
II stopień specjalizacji lekarskiej lub ukończona specjalizacja w trybie jednostopniowym w zakresie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych i pediatrii.
Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
Prawo wykonywania zawodu.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia,
Elastyczny grafik,
Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku,
Przyjazne środowisko pracy,
Dostęp do diagnostyki obrazowej całodobowo.
Kontakt :
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: HR@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr: 517369690

Lekarz Pulmonolog

Nowy Szpital w Świeciu poszukuje lekarza Pulmonologa.

Opis stanowiska:
Świadczenie usług w zakresie pulmonologii w Poradni Chrób płuc.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.

Wymagania:
Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie pulmonologii.
Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
Prawo wykonywania zawodu.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.

Oferujemy:
Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.
Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającym się środowisku pracy.
Ciekawą i samodzielną pracę w Grupie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Przyjazne środowisko pracy.
Możliwość pełnienia wyłącznie dyżurów medycznych.

Kontakt : Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: HR@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr: 517369690

Lekarz Ginekolog

Nowy Szpital w Świeciu poszukuje Lekarza Ginekologa.
Opis stanowiska:
Świadczenie usług w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
Wymagania:
Lekarz posiadający specjalizacje w dziedzinie ginekologii
Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
Prawo wykonywania zawodu.
Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu.
Oferujemy:
Stabilne warunki zatrudnienia,
Różne formy zatrudnienia
Możliwość pełnienia wyłącznie dyżurów medycznych,
Duże możliwości rozwoju zawodowego,
Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych
Kontakt
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel: 517 369 690

Praca dla lekarzy chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych

Powiatowe Komisje Lekarskie dla Miasta Krakowa nr I i nr II poszukują lekarzy posiadający co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w komisjach lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej.

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza, dyspozycyjność minimum 1-2 razy w tygodniu.

Powiatowe Komisje Lekarskie działają w terminie od 06.02.2020 r. do 23.04.2020 r. w godzinach od 8:00 do 13:00. Więcej informacji: tel. 12 616 9418 lub 12 616 9118

Lekarz POZ – Umowa o pracę

LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ  – umowa o pracę – 1 etat

Uprzejmie informuję, iż w naszej jednostce zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Służbie Więziennej – młodszy asystent/starszy asystent ambulatorium.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczy – przyjęcia do pracy w charakterze pracownika w Służbie Więziennej na stanowisku młodszy/starszy asystent ambulatorium
 1. Planowany wymiar zatrudnienia – 1/1 etat
 1. Wynagrodzenie za pełny etat: 4500-6500 brutto

 2. Pracownikiem może być osoba która:
 3. a) ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 4. b) daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 5. c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 6. d) ma odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie (np. prawo wykonywania zawodu lekarza);
 7. e) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742);
 8. f) posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalającą na zatrudnienie na określonym stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy.
 1. Dokumenty należy składać w terminie do 21 stycznia 2020 roku w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu w godz. 9:00-15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zakład Karny Nowy Wiśnicz

32-720 Nowy Wiśnicz
z dopiskiem „
Nabór na stanowisko lekarza POZ”:

(decyduje data wpływu do jednostki)

 1. Kandydat składa następujące dokumenty:

–           podanie o przyjęcie ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega

–           kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie
(do pobrania w formie edytowalnej)

–           kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje

–           oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
(do pobrania w formie edytowalnej)

–           kserokopie świadectw pracy

 1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

           przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

           sprawdzenie w rejestrach skazanych i ukaranych

           wykonanie badań lekarskich

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w kadrach Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, od poniedziałku do piątku w godz: 9:00-15:00 lub telefonicznie: (14) 612-80-07

 1. Planowany termin zatrudnienia: luty 2020 roku.

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz Osobowy

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zatrudni LEKARZA do kwalifikacji dawców krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zatrudni LEKARZA do kwalifikacji dawców krwi

Wymagania:

Aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza , dobra znajomość obsługi komputera, znajomość standardów publicznej służby krwi

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy ( w tym udział w ekipach wyjazdowych)

Oferujemy:

Umowa o pracę, udział w szkoleniach, świadczenia socjalne

*Zainteresowanych prosimy o przesyłanie aplikacji (CV oraz list motywacyjny) -wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z RODO ( zasady przesyłania CV dostępne w zakładce : „Kariera” na stronie internetowej RCKiK w Krakowie) na adres email: a.kulka@rckik.krakow.pl lub pocztą na adres: 31-540 Kraków, ul Rzeźnicza 11, Tel .do Działu Kadr: (12) 261 88 14

* niedopełnienie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy, wyklucza przyjęcie dokumentów. Dokumenty, które nie będą zawierać zgody o której mowa, będą usuwane.

Poszukujemy lekarzy do współpracy (Porąbka)

Prężnie działające Centrum Medyczne w Porąbce pilnie poszukuje lekarzy do współpracy do komercyjnych poradni:

– endokrynologicznej

– dermatologicznej

– diabetologicznej

– dietetycznej

Praca z wykwalifikowanym personelem medycznym. Kontakt 506 874 841 lub mailowo: poradnia@trivita.pl

NZOZ Pasternik Maluty Sp.J

NZOZ Pasternik Maluty Sp.J
poszukuje LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE REHABILITACJI

-lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 667-709-100

Poszukujemy lekarzy

Grupa medyczna obejmująca swoim działaniem Kraków oraz Powiat Wielicki poszukuje do współpracy lekarzy do przychodni w Krakowie, Wieliczce i Niepołomicach:
– lekarza medycyny pracy,
– endokrynologów,
– otolaryngologów,
– diabetologów,
– ginekologów,
– radiodiagnostów (USG)
– psychoterapeutów z certyfikatem
Do współpracy zapraszamy również lekarzy innych specjalizacji.

Kontakt telefoniczny: 605 433 544 lub @: biuro.halicka@gmail.com

Zatrudnimy lekarzy różnych specjalności (Wolbrom lub Bukowno)

Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o.

 zatrudni lekarzy ze specjalnościami z:

 – medycyny rodzinnej

 – pediatrii

 – otolaryngologii

 – psychiatrii

 – urologii

 Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy.

 Miejsce pracy: Wolbrom lub Bukowno.

 Kontakt: 606 346 975

Praca dla Stomatologów (Zachowawcza, Endodoncja, Protetyka) – Kraków

Poszukujemy lekarzy dentystów w zakresie stomatologii zachowawczej, endodoncji i protetyki. Duża baza pacjentów, wyłącznie pacjenci prywatni, czynna asysta, bardzo dobrze wyposażony gabinet, wysokie standardy pracy, konkurencyjne wynagrodzenie.
Gabinet Stomatologiczny Ogrody Uśmiechu, ul. Siewna 4, Kraków
Email: rekrutacja@ogrodyusmiechu, Tel. 731-789-956

Konkurs ofert – Wadowice

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

ogłasza

KONKURS OFERT – więcej »

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza w Ambolatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarzy w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu na umowę o pracę (Młodszy/Starszy asystent). Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 23.01.2020 r.

lekarz stomatolog -praca

Gabinet Stomatologiczny w Nowym Prokocimiu zatrudni lekarza stomatologa.
tel 885464109

Zatrudnimy lekarza kardiologa

Poradnia Kardiologiczna w Krakowie podejmie współpracę z lekarzem kardiologiem w ramach kontraktu z NFZ. Dobre warunki pracy i płacy. Praca z wykwalifikowanym personelem pomocniczym. Godziny pracy i płacy do ustalenia indywidualnie z osobą zainteresowaną. Kontakt 533533983

SPZOZ w Proszowicach zatrudni

Lekarz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

SP Z OZ zatrudni lekarza:

 • Okulistę
 • Dermatologa
 • Kardiologa
 • Lekarza chorób zakaźnych
 • Ortopedę
 • Nefrologa
 • Lekarza w OPC
 • Lekarza w Izbie Przyjęć

Miejsce pracy: SP ZOZ Proszowice, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice

Wymagania:

 • tytuł lekarza medycyny,
 • pełne prawo wykonywania zawodu,
 • ukończona łub w trakcie specjalizacja w danej dziedzinie (z wyjątkiem OPC oraz Izby Przyjęć).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy cywilno-prawnej,
 • finansowanie szkoleń ze środków Funduszu Szkoleniowego,
 • możliwość szeroko rozumianego rozwoju zawodowego,
 • płace do negocjacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert wraz z podpisaną informacją o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail: kadrv@spzoz.proszowice.pl

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 12 386-52-13.

Oferta pracy dla stomatologa zachowawcy i endodonty

Poszukujemy stomatologa zachowawczego oraz endodonty
Oferujemy:
• pracę w doświadczonym zespole specjalistów z dziedzin: endodoncja, protetyka, chirurgia, implantoprotetyka i implantologia
• dostęp do nowoczesnego sprzętu i materiałów.
• pracę z czynną asystą na 4 ręce.
• chętnie dzielimy się już zdobytą wiedzą.
Oczekujemy:
• wykształcenie kierunkowe
• minimum 2-letnie doświadczenie
• umiejętność pracy w zespole
• znajomości języka angielskiego
Kontakt: biuro@klinikaimplantologii.pl/ 600 316 216

Zatrudnimy Stomatologa

Zatrudnimy stomatologa

Gabinet stomatologiczny w Krakowie zatrudni lekarza stomatologa. Praca na NFZ + prywatnie. Mile widziana specjalizacja.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres info@pro-orto-dent.pl

współpraca lek. dent.

Gabinet stomatologiczny w Krakowie Czyzynach nawiaze wspolprace z lek. dent w zakresie stom. zach z endodoncja mikroskopową lub chirurgią.
Oferujemy:
-nowoczesny sprzęt (RVG, OPG, VDW, mikroskop itd)
-mila atmosfera współpracy
-praca z czynną asystą
-atrakcyjne wynagrodzenie
Wymagane min 2 lata doswiadczenia i profesjonalizm w kontakcie z pacjentem.
Zapraszamy do kontaktu: stomatologia.krakow@onet.pl

Zatrudnię lekarza stomatologa

Gabinet stomatologiczny Altima Dental w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzem dentystą zajmującym się leczeniem zachowawczym i endodontycznym.

Oferujemy:
*pracę w zgranym, młodym zespole
* dużą bazę pacjentów
* nowoczesny sprzęt (nowe unity, radiowizjografia, VDW Gold, ultradźwięki VDW, mikroskop Labomed, system EQ Master)
* miła atmosferę i wsparcie asysty.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu : gabinet@altimadental.pl ; 515 931 783

Lekarz internista – asystent oddziału

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie poszukuje lekarza internisty – asystenta oddziału.
Opis stanowiska:
• Świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych, poradni w ramach kontraktu z NFZ – w tym kierowanie oddziałem
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia. – więcej »

NZOZ z Krakowa zatrudni stomatologa

Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej – więcej »

Lekarze różnych specjalności, Kraków

Centrum Medyczne Prokocim zlokalizowane przy ul. Dygasińskiego 2d w Krakowie (w pobliżu nowego Szpitala Uniwersyteckiego oraz Szpitala Dziecięcego) nawiąże współpracę z lekarzami różnych specjalności oraz lekarzami w trakcie specjalizacji. Na miejscu dostęp m.in. do USG, EKG, spirometrii. Forma umowy: kontrakt lub umowa zlecenie. Procent od każdego pacjenta. Cena wizyty ustalana indywidualnie. Promowanie na Znanym Lekarzu w ramach umowy. Osoby zainteresowane proszę o kontakt: 695556609 lub gabriela.aniserowicz@gmail.com

zatrudnię lekarza spc

SPZOZ w Sułoszowej nawiąże współpracę na zasadach komercji z lekarzem spc. kardiolog, neurolog
tel 12 380 1820

zatrudni lekarza stomatologa

SPZOZ w Sułoszowej zatrudni lekarza stomatologa w ramach kontraktu z NFZ/ komercja
tel 12 380 18 20

Konkurs ofert Szpital Gorlice

Na stronie szpita@szpital.gorlice.pl znajdują się ogłoszone konkursy ofert na świadczenia lekarski kontakt 18 35 53 534

Praca dla STOMATOLOGA Kraków

Praca dla STOMATOLOGA , Kraków, 
gabinet dobrze wyposażony , RVG, mikroskop, 
szeroka baza pacjentów, NFZ/prywatnie
kontakt tel 535120269, email: arturdent@interia.pl

Praca dla Stomatologa w Myślenicach

Gabinet Stomatologiczny – Stomatologia Szlachetka Myślenice (20 min z Krakowa) nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem, ceniącym sobie spokojną pracę w małym zgranym zespole, na nowoczesnym sprzęcie (nowe unity, mikroskop, rvg, system B&L, Raypex 6, endomotory X-Smart, Ultradźwięki Endo Woodpecker, artykulacja Amman Girbach, narzędzia VDW, materiały GC, Ivoclar).

Pacjenci wyłącznie prywatni, pełen grafik od zaraz, bardzo dobre warunki płacowe.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego 793 003 917,
lub do przesyłania CV na adres dent.szlachetka@gmail.com

lekarz rodzinny

Poszukujemy młodego lekarza rodzinnego na wspólnika do poradni POZ w Andrychowie.
Mamy akredytację specjalizacyjną.
Kontakt: puls@idsl.pl, 698349020.

Stomatologia w Niepołomicach nawiąże współpracę z chirurgiem

Gabinet stomatologiczny w centrum Niepołomic nawiąże współpracę z chirurgiem , implantologiem . Zainteresowanych prosimy o przesłanie Cv na maila :
recepcja@rynek-24.pl bądź o kontakt telefoniczny : 695 011 303

Zatrudnię lekarza stomatologa – Kraków-Nowa Huta

Gabinet Stomatologiczny o ugruntowanej pozycji, w związku z ciągłym rozwojem szuka do współpracy lekarza stomatologii zachowawczej i dziecięcej.
Oferujemy:
• nowoczesny sprzęt zabiegowy
• przyjemną, rodzinną atmosferę w pracy
• ogromną bazę pacjentów
• możliwości rozwoju zawodowego
• pracę z wykwalifikowaną asystą
• atrakcyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV na adres skrzat@studioskrzat.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 600 464 425

Szpital Powiatowy w Kętrzynie Pilnie zatrudni

Szpital Powiatowy w Kętrzynie

(województwo Warmińsko-Mazurskie)

PILNIE ZATRUDNI

lekarzy specjalistów  z zakresu

chirurgii ogólnej

interny

Proponujemy  bardzo  dogodne  warunki płacowe i elastyczny czas pracy oraz dodatkowe pakiety.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:

89 751 25 02 (sekretariat)

lub e-mail na adresy

dyrektor@szpital-ketrzyn.pl

sekretariat@szpital-ketrzyn.pl

Zatrudnię ORTODONTĘ w Brzesku, ok 30 min od Krakowa

W Tolasz Stomatologia zatrudnię ortodontę w Brzesku. Idealnie gdyby stomatolog wykonywał leczenia aparatami stałymi.  Praca w kameralnej atmosferze, z warunkami współpracy oraz wielkością etatu do ustalenia indywidualnie. Stanowisko pracy będzie dostosowane do wymogów stomatologa. Praca na 4 ręce. Gabinet mieści się blisko zjazdu z autostrady ( obok dworca kolejowego ), łatwy dojazd z Krakowa lub Tarnowa. W gabinecie współpraca z drugim ortodontą ( leczącym głownie aparatami ruchomymi ), stomatologiem ogólnym, chirurgiem oraz higienistką. Istnieje możliwość podnajęcia gabinetu oraz współpracy z własnymi pacjentami. Posiadam bazę pacjentów na start. Pacjenci tylko prywatni. W pracy w zespole cenię dobrą komunikację oraz jakość wykonywanych usług. Zainteresowane osoby proszę o kontakt. Tel: 720865279 Mail: stomatologia@tolasz.pl

 

Zatrudnimy Stomatologa – Chrzanów

Centrum Uśmiechu Stomatologia Rodzinna w Chrzanowie szuka stomatologa – specjalizacja : leczenie zachowawcze, endodoncja, pedodoncja
 
To co Ci oferujemy:
-GWARANCJA PACJENTÓW – grafik zapełniony pacjentami prywatnymi,
-bardzo dobre wynagrodzenie,
-praca w elastycznym wymiarze godzin,
-praca z wysoko wykwalifikowaną asystą z wieloletnim doświadczeniem
 
Oczekujemy, że będziesz potrafił:
-nawiązać dobre relacje z pacjentem,
-zdiagnozować pacjenta,
-przedstawić mu plan leczenia,
-przeprowadzić proces leczenia
 
Prosimy o wysyłania zgłoszeń na adres g.bulek-juranek@centrum-usmiechu.com i regijanik@wp.pl
 
Więcej informacji pod numerem 663 287 547
 

Zatrudnimy lekarza – Kierownika Pracowni Kwalifikacji Dawców

Terenowa Stacja w Krakowie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ znajdująca się na terenie kompleksu szpitala wojskowego (ul. Wrocławska 1 – 3) zatrudni lekarza – Kierownika Pracowni Kwalifikacji Dawców na umowę o pracę lub umowę kontraktową (do 150 godz./ miesiąc). Normalne godziny pracy – 7.15. – 14.35. Rejestracja dawców – 7.15. – 13.30. Szczegóły pod numerem tel. 261 846 160 (Dział Kadr WCKiK) lub tel. kom. 510 149 406 (Kierownik Stacji).

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu zatrudni

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32 – 065 Krzeszowice

ZATRUDNI LEKARZY SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE :

 • rehabilitacji
 • neurologii
 • reumatologii
 • ortopedii
 • chorób wewnętrznych

Miejsce pracy:

Szpital Rehabilitacyjny – Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ

Proponujemy:

Pełny etat – forma zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia  z Dyrekcją Szpitala.

Kontakt telefoniczny:

795 119 349, 12 258 96 23 Dział Organizacji i Zarządzania Kadrami, 668 311 933, 12 258 96 00  Sekretariat Dyrektora

Oferty proszę składać w Sekretariacie Dyrekcji lub prosimy o przesłanie na adres:

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1,

32 – 065 Krzeszowice

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowiksu kierownika Ambolatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Krakowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza na stanowisku Kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu na umowę o pracę. Wymagane posiadanie specjalizacji oraz minimalny staż pracy w zawodzie wynoszący 5 lat. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 16.01.2020 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni lekarza w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu Śledczego w Krakowie

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę o pracę lekarza (Młodszy/Starszy asystent) w wymiarze 0,5 etatu, w Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpitala Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 23.01.2020 r.

Nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem – KRAKÓW

Oferujemy:
Pracę w dobrze wyposażonych gabinetach stomatologicznych,
Ścisłą współpracę z innymi specjalistami,
Przyjazną atmosferę oraz pracę w dynamicznym, młodym zespole,
Dobre warunki finansowe,
Godziny pracy do ustalenia indywidualnego,
Współpracę w oparciu o kontrakt gospodarczy lub umowę zlecenie,
Miejsce pracy: Kraków, UL. Basztowa 3
Oczekiwania:
• doświadczenie zawodowe
• umiejętność obsługi komputera;
• umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta.
Znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy instytut@vitamedical.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Vita Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Dental Migas Clinic – ENDODONTA, PROTETYK – Kraków

Dental Migas Clinic w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzami dentystami, zajmującymi się leczeniem endodontycznym, protetycznym. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: recepcja@dentalmigas.pl

Lekarze Chirurg naczyniowy, angiolog, urolog, usg

Zapraszam lekarzy różnych specjalności ( również w trakcie specjalizacji) do współpracy z Kardio Grupą – Myślenice, Lubień. Dobry dojazd, dobre warunki pracy, pełna obsługa rejestracji i e-systemy. Osoby zainteresowane proszę o wiadomość: dr Marcin Marcinkowski kontakt@kardio-grupa.pl

PERIODONTOLOG – Kraków

Dental Migas Clinic w Krakowie nawiążę współpracę z lekarzem dentystą, zajmującym się leczeniem periodontologicznym. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: recepcja@dentalmigas.pl

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę zlecenie konsultanta chirurga w Ambulatorium z Izbą Chorych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę-zlecenie konsultanta chirurga w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu w okresie od 27 stycznia do 14 lutego 2020 r. w wymiarze do 15 godzin tygodniowo. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 17.01.2020 r.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę zlecenie konsultanta dermatologa w Ambulatorium z Izbą Chorych.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę-zlecenie konsultanta dermatologa w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie: Dział Kadr: 126301155, Dział Służby Zdrowia: 126301360, Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl Termin składania ofert do 23.01.2020 r.

Podejmiemy współpracę z chirurgami (Zabierzów, k. Krakowa)

Placówka medyczna Alma-Medica (Zabierzów – 10km od Krakowa) posiadająca status Szpitala chirurgii jednego dnia poszukuje lekarzy – CHIRURGÓW różnych specjalizacji (również w trakcie specjalizacji) do współpracy w ramach prywatnej opieki medycznej.

Jesteśmy zainteresowani zarówno współpracą w oparciu O UMOWĘ CYWILNO-PRAWNĄ, jak i WYNAJEM GABINETÓW i BLOKU OPERACYJNEGO.

Do dyspozycji zespołów medycznych udostępniany jest wielopomieszczeniowy kompleks pomieszczeń zabiegowych, w których skład wchodzą m. in. wyposażona SALA OPERACYJNA, sala wybudzeniowa, sala pobytowa z 2 łóżkami, dział farmacji, magazyn. Kompleks pomieszczeń oraz aparatura medyczna dostosowane są do przeprowadzania zabiegów zarówno W ZNIECZULENIU miejscowym, jak i OGÓLNYM. Pacjenci mogą przebywać w obiekcie pełną dobę.

Nasza placówka zaoferować może wsparcie techniczne oraz

– nadzór nad sprawnością sprzętu medycznego Dyrektora ds. technicznych,

– pomoc w obsłudze pacjentów i organizacji zabiegów Koordynatora ds. chirurgii

– działania w zakresie marketingu i promocji nazwiska.

Zainteresowanie jesteśmy podjęciem współpracy z chirurgami, chirurgami plastycznymi, chirurgami naczyniowymi, ortopedami, a także specjalistami innych dziedzin medycyny.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

chirurgia@alma-medica.pl

tel. 660-530-140

Kraków – Lekarze: Dermatolog; Pediatra oraz wykonujący badania USG.

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Krakowie Lekarzy Specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów dermatologii, pediatrii oraz lekarzy wykonujących badania USG.

Osoby zainteresowane proszę o wiadomość: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Katowice – Lekarze: Psychiatra; Urolog oraz wykonujący badania USG

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Katowicach Lekarzy Specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: psychiatrii; urologii oraz wykonujących badania USG.

Osoby zainteresowane proszę o wiadomość: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Gliwice: Dermatolog; Ortopeda

Zapraszam do współpracy z Grupą LUX MED w Gliwicach Lekarzy Specjalistów oraz w trakcie specjalizacji z zakresów: dermatologii oraz ortopedii.

Osoby zainteresowane proszę o wiadomość: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Zatrudnię lekarza stomatologa endodonte – Kraków

FULLDENT- Centrum Stomatologii Kraków-Sidzina – nowoczesna placówka stomatologiczna poszukuje osoby do współpracy w zespole stomatologicznym, na stanowisku: Lekarz Stomatolog.
Charakterystyka pracy:
• Wymagane 2 lata pracy w leczeniu endodontycznym pod mikoskopem
• Dyspozycyjność
• Chęć stałego rozwoju zawodowego
• Serdeczność i profesjonalizm w kontakcie z pacjentem i we współpracy z zespołem
Oferujemy:
• Komfortowe stanowisko pracy, najnowsze narzędzia pracy i materiały
( mikroskop Zeiss, RVG, pantomograf, micro CT)
• Elastyczne godziny pracy
• Prace z wykwalifikowaną asystą (praca na 4 ręce)
• Profesjonalna recepcja
• Możliwość rozwoju zawodowego
• Serdeczną atmosferę

CV + list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail: krakow@fulldent.pl
Proszę o dołączenie do aplikacji klauzuli:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FULLDENT SP. Z O. O., Adres: DZIAŁOWSKIEGO 1, 30-399 KRAKÓW,
NIP: 6762479599, Regon: 123206835 w celach prowadzonego postępowania rekrutacyjnego oraz przyszłych postępowań rekrutacyjnych.
Zostałem(am) poinformowany(a), że podanie przeze mnie danych osobowych, innych niż określone w ART. 221 KODEKSU PRACY jest dobrowolne.
W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych w określonym zakresie, wyrażoną uprzednio zgodę, mogę w dowolnej chwili odwołać.

Lekarz internista w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie poszukuje lekarza internisty.
Opis stanowiska:
• Świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych, poradni w ramach kontraktu z NFZ – w tym kierowanie oddziałem
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
Wymagania:
• Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych.
• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
• Prawo wykonywania zawodu.
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu, w tym doświadczenie lub chęć nabycia doświadczenia w kierowaniu Oddziałem Wewnętrznym.
Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Możliwość pełnienia dyżurów,
• Duże możliwości rozwoju zawodowego,
• Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numer telefonu: 517369690 oraz przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl
Zapraszamy do współpracy.

Ordynator Oddziału Wewnętrznego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z. o.o. poszukuje Ordynatora Oddziału Wewnętrznego.
Opis stanowiska:
• Świadczenie usług w zakresie interny na Oddziale Chorób Wewnętrznych, poradni w ramach kontraktu z NFZ – Pełnienie funkcji ordynatora oddziału.
• Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
• Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych.
Wymagania:
• Specjalizacja w zakresie chorób wewnętrznych.
• Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą.
• Prawo wykonywania zawodu.
• Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych.
• Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu, w tym doświadczenie lub chęć nabycia doświadczenia w kierowaniu Oddziałem Wewnętrznym.
Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia,
• Możliwość pełnienia dyżurów,
• Duże możliwości rozwoju zawodowego,
• Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 517369690 oraz przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl
Zapraszamy do współpracy.

Ortodonta w Dąbrowie Górniczej

Nowoczesna i renomowana placówka stomatologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej podejmie współpracę z lekarzem ortodontą.
Zakres obowiązków :
Leczenie ortodontyczne pacjentów w zakresie świadczeń NFZ
Leczenie ortodontyczne pacjentów komercyjnych
Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej i papierowej
Wymagamy :
– Umiejętność zakładania aparatów stałych oraz ruchomych
– Doświadczenie w ortodoncji
Oferujemy :
– Pracę w godzinach, które będą Ci odpowiadać
– Konkurencyjne wynagrodzenie
– Możliwość podjęcia pracy od zaraz
– Komfortowe i przestrzenne gabinety
– Nowoczesny sprzęt
– Dobrą atmosferę w pracy
– Dużą bazę pacjentów
– Dobre połączenie i dogodny dojazd z Tarnowa, Szczucina czy Żabna
– Profesjonalną asystę aby zapewnić Ci najwyższy komfort pracy
Co nas wyróżnia ?
Pragniemy aby praca u nas była dla Ciebie satysfakcjonująca pod względem emocjonalnym i finansowym bo wierzymy, że dobre warunki zapewnione lekarzowi prowadzą do większej puli zadowolonych pacjentów.

tel : 731 644 255

Zatrudnimy lekarza kardiologa

Poradnia kardiologiczna w Krakowie (Podgórze) podejmie współpracę z lekarzem kardiologiem. Warunki pracy i pracy do indywidualnego uzgodnienia.
Kontakt telefoniczny 533 533 983

Apel Szpitala we Włocławku

Nowoczesny Szpital we Włocławku poszukuje specjalistów lub chcących się specjalizować w neurologii: – więcej »

lekarza pediatrę/rezydenta

NZOZ pod Krakowem poszukuje do pracy w Poradni Pediatrycznej lekarza pediatrę/rezydenta na 2 dni w tygodniu .Warunki do uzgodnienia.
Bardzo proszę o kontakt telefoniczny w godz popołudniowych
tel 604168873
600254709
janzal@interia.pl

chirurg stomatologiczny

Nawiąże współpracę z lekarzem dentystą, wykonującym zabiegi z chirurgii stomatologicznej. Praca w Krakowie. Proszę o przesłanie CV na adres mailowy: rszymanski1222@gmail.com

Poszukujemy chirurga stomatologicznego

Gabinet stomatologiczny w Mogilanach poszukuje do współpracy chirurga stomatologicznego. Praca z czynną asystą w komfortowo wyposażonych gabinetach. Godziny i zakres pracy do ustalenia. Preferowane popołudnia, dwa razy w miesiącu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt k17stomatologia@gmail.com lub telefoniczny 694055546

Zatrudnimy lekarza otolaryngologa

NZOZ Bluemed Healthcare w Brzesku  zatrudni lekarza otolaryngologa  w ramach NFZ I WP  Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia, więcej informacji pod numerem telefonu 791531978

KRAKÓW – LEKARZE DENTYŚCI

MEDICOVER STOMATOLOGIA w związku ze zwiększającą się liczbą pacjentów i ciągłym rozwojem nawiąże współpracę z dentystami specjalizującymi się w :
– ENDODONCJI
– PROTETYCE
– PERIODONTOLOGII
– ORTODONCJI
– STOM. OGÓLNEJ
kontakt: 882912677 lub email: olga.czuprynska@medicover.pl

Zatrudnię lekarzy do pracy

SPZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach zatrudni lekarzy POZ oraz specjalistów:kardiologa, dermatologa, neurologa, laryngologa i okulistę.
Zapewniamy komfortową pracę w pomieszczeniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny i biurowy. Wynagrodzenie do uzgodnienia. spzozslomniki@op.pl

Lekarz Laryngolog, Reumatolog, Neurolog, Pulmunolog – Niepołomice

Prywatna przychodnia VITAL MED w Niepołomicach nawiąże współpracę z Laryngologiem, Reumatologiem, Neurologiem oraz Pulmunologiem. Telefon kontaktowy: 508 398 003

Lekarze specjaliści – Piaseczno

Grupa EMC Szpitale to wiodąca spółka w branży medycznej.

Obecnie do jednej z naszych placówek – Szpitala św. Anny
w Piasecznie poszukujemy:

• Internisty
• Lekarzy na SOR i NPL
• Chirurga
• Kardiologa
• Pediatry
• Geriatry
• Neurologa dziecięcego
• Pulmonologa
• Radiologa
• Lekarza Rezydenta (ginekologia, chirurgia, urologia, choroby wewnętrzne)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Szpitala
– Panią Edytą Kisielińską- Watrak – tel.: 668 638 927 lub mailowy, e-mail: praca@emc-sa.pl
bądź za pomocą linku: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9b1e81aac7a54f42a8ea0979c4744cbe

współpraca

Centrum Medyczne APAMEA w Krakowie, ul. Lea 22/u4, 30-052 Kraków

zaprasza do współpracy lekarzy:
-wykonujących badania USG
-ginekologa-położnika
-gastroenterologa, hepatologa
-alergologa, immunologa
-reumatologa, nefrologa

tel. 503 577 488

dam pracę

Nowy Szpital w Olkuszu poszukuje do pracy lekarzy ze specjalizacją:
– ginekologiczno-położniczą
– chirurgii ogólnej
– chorób wewnętrznych
– pediatrii
– chorób zakaźnych na stanowisko Ordynatora
– medycyny ratunkowej
chętnie podejmiemy także współpracę z lekarzami rezydentami
kontakt:
tel 41 240 12 59
email: jkrzykawska@nowyszpital.pl

Kalendarium

Styczeń 2020
PWŚCPSN
« gru   lut »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory