Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Coroczne zestawienie o ilości odpadów medycznych

Szanowni Państwo.

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przypominamy właścicielom prywatnych gabinetów o obowiązku corocznego sporządzania i składania zbiorczych zestawień o ilości wytwarzanych odpadów, w tym medycznych.

Poniżej pełna treść nadesłanego pisma:

 
Kraków, dnia 8 kwietnia 2008 r.
Nasz znak: SW.1.7658-17/08

 

Szanowny Pan
Jerzy Friediger
Przewodniczący
Okręgowej Izby Lekarskiej

 

    W dniu 27 marca 2008 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęła z Najwyższej Izby Kontroli "Informacja o wynikach kontroli postępowania z odpadami medycznymi" (pismo znak: KSR-41016/06 z dnia 21 lutego 2008 roku) w której zwrócono się z wnioskiem o wzmożenie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa i decyzji administracyjnych dotyczących postępowania z odpadami medycznymi przez zakłady opieki zdrowotnej. Materiał dostępny na stronie www.bip.nik.gov.pl zakładka: wyniki kontroli.
 
    Zgodnie z art. 37 ust 3 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007, nr 39 poz.251 z późn. zm.) każdy posiadacz prowadzący ewidencje odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Zbiorcze zestawienia danych wytwórca ma obowiązek przekazać marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

    W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie za pomocą swojego serwisu internetowego właścicieli prywatnych gabinetów o obowiązku składania corocznie zbiorczych zestawień o ilości wytworzonych odpadów. Ma to istotne znaczenie dla uzupełnienia wojewódzkiej bazy odpadowej która stanowi źródło informacji o ilościach wytwarzanych odpadów w tym medycznych.

    Jednocześnie informuję, iż aktualne wzory formularzy zbiorczych zestawień danych znajdują się na stronie www.malopolskie.pl/odpady
 
 

Zastępca Dyrektora
Departamentu Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Karolina Laszczak

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory