Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

DLA DELEGATÓW

 

Projekt preliminarza na 2019 rok – Założenia do projektu preliminarza na 2019 rok

Posted in DLA DELEGATÓW, XXXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Projekt preliminarza na 2019 rok – Założenia do projektu preliminarza na 2019 rok została wyłączona

Wyniki wyborów przeprowadzonych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 2 marca 2018 r. w Krakowie, podczas obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, na stanowiska oraz do organów Okręgowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022). Obwieszczenie Przewodniczącego OKW XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r. o […]

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza | Możliwość komentowania Wyniki wyborów przeprowadzonych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie została wyłączona

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego”

Stanowisko Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego” Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie pakietu onkologicznego przy obecnym kształcie zasobów finansowo-kadrowych ochrony zdrowia jest skazane na niepowodzenie z powodów: pakiet ten nie obejmuje całości świadczeń dla pacjentów […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 20014 roku w sprawie ustalenia terminów i powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 25-lecia reaktywowania Samorządu Lekarskiego oraz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 5/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 42/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 42/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych ORL

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Apel Nr 1 ORL w sprawie systemu dokumentacji elektronicznej

Apel Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 roku W świetle ostatnio uchwalonych zmian przepisów w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje o wydłużenie do 1 sierpnia 2017 roku okresu przejściowego dla wdrożenia narzędzi informatycznych w postaci elektronicznej rejestracji świadczeniobiorców oraz obowiązku prowadzenia, w formie […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 4 ORL w sprawie klauzuli sumienia

Stanowisko Nr 4 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 roku Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z głębokim niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni i narastającą falę krytyki wokół klauzuli sumienia. Stoimy na stanowisku, że każdy lekarz ma do niej niezbywalne prawo. Uważamy jednak, że cierpienie chorego nie może być jego ceną, zwłaszcza, […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 61/Prez./VII/2014

Uchwała Nr 61/Prez./VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 r.w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Prezydium ORL 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 3 ORL w sprawie sfinansowania nadwykonań w zakresie intensywnej terapii

Stanowisko Nr 3 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 roku w sprawie sfinansowania przez MOW NFZ nadwykonań w zakresie intensywnej terapii Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie po zapoznaniu się z informacjami z posiedzenia Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 czerwca 2014 roku wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami o […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS

Stanowisko Nr 1 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Dokument liczy 62 strony. Istotne zmiany dotyczą: Dopuszczenie do udzielania świadczeń specjalistycznych lekarzy z I st. specjalizacji w danej dziedzinie, lub lekarzy z II st. specjalizacji […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 2 ORL w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Stanowisko Nr 2 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 rokuw sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Zrównano prawa lekarzy specjalistów z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji, zaliczając minimum 5 lat doświadczenia i pracy w danym kierunku medycznej specjalizacji. Zrównano prawa specjalistów dziecięcych z innymi […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 62/Prez./VII/2014

Uchwała Nr 62/Prez./VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 r.w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Prezydium ORL 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 39/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 39/ORL/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Uchwała Nr 40/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 40/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Okręgowa Rada Lekarska 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 2 Prezydium ORL w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów wojewódzkich

Stanowisko Nr 2Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 13 sierpnia 2014 roku   w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia.   W ankiecie posłużono się szeregiem pojęć mających znaczenie prawne (przykładowo „działalność lecznicza”, „produkt leczniczy”, „działalność ubezpieczeniowa”, „import równoległy produktu leczniczego”, „podmiot tworzący”). W […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Prezydium ORL 7 kadencji | Leave a comment

Stanowisko Nr 3 Prezydium ORL w sprawie Stowarzyszenia pn. ”Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna”

Stanowisko Nr 3Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowiez dnia 13 sierpnia 2014 roku Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej Stowarzyszenia pod nazwą „Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna” i wobec toczącego się postępowania sądowego w przedmiocie rozwiązania ww. Stowarzyszenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie nie widzi możliwości udostępnienia pomieszczenia w budynku Delegatury Krośnieńskiej OIL na potrzeby ww. Stowarzyszenia.   […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska, Prezydium ORL 7 kadencji | Leave a comment

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r.o wynikach wyborów zgromadzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, […]

Posted in Komisje, Okręgowa Komisja Wyborcza | Leave a comment

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 21 grudnia 2013 r.o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie Okręgowym Sądzie Lekarskim w Krakowie Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów […]

Posted in Komisje, Okręgowa Komisja Wyborcza | Leave a comment

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 r.o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów […]

Posted in Komisje, Okręgowa Komisja Wyborcza | Leave a comment

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 listopada 2013 r.o wynikach wyborów Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów […]

Posted in Komisje, Okręgowa Komisja Wyborcza | Leave a comment

Komunikat Prezydium ORL w sprawie składek członkowskich

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie informuje, iż w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności uchwały Nr 8/08/V  Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 4 kwietnia 2008 roku,  brak jest możliwości umorzenia zaległości jakie powstały wskutek nieopłacenia w terminie składek członkowskich. Zwracamy uwagę, iż od w/w zaległości mogą zostać naliczone odsetki ustawowe, zaś uporczywość braku realizacji tego […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska | Leave a comment

Komisje i Zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

  Komisje i Zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej: Komisja Etyki Lekarskiej kol. Jolanta Orłowska – Heitzman Komisja Finansowo-Budżetowa kol. Antoni Marcinek Komisja Kształcenia Medycznego kol. Lech Kucharski Komisja Kultury kol. Grzegorz Dyduch Komisja ds. Lekarzy Seniorów kol. Kazimierz Kłodziński Komisja ds. Młodych Lekarzy kol. Maciej Krupiński Komisja ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia kol. Jarosław Zawiliński Zespół […]

Posted in Komisje, Okręgowa Rada Lekarska | Leave a comment

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej: Prezes ORL prof. dr hab. med Andrzej Matyja Wiceprezesi ORL dr med. Friediger Jerzy lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Dariusz Kościelniak dr med. Janusz Legutko lek. Marek Zasadny Sekretarz ORL lek. Katarzyna Turek-Fornelska Skarbnik ORL lek. dent. Anna Maciąg Zastępca Sekretarza ORL lek. Bartłomiej Guzik Członkowie Prezydium ORL lek. Janusz […]

Posted in Okręgowa Rada Lekarska | Leave a comment

Uchwała Nr 21/ORL/2009 w sprawie pomocy finansowej dla lekarzy szpitala w Krośnie

Uchwała Nr 21/ORL/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 07 listopada 2009r. w sprawie przyznania pomocy finansowej dla lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie.

Posted in Okręgowa Rada Lekarska kadencji 2005-2009 | Leave a comment

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 29.03.2008 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów uzupełniających, jakie odbyły się podczas obrad XXIV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 29.03.2008 r.

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza kadencji 2005-2009 | Leave a comment

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18.02.2008 r.

W wyniku złożenia pisemnych rezygnacji z zajmowanych stanowisk, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 18.02.2008 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza kadencji 2005-2009 | Leave a comment

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27.06.2007 r.

W wyniku wygaśnięcia mandatów Andrzeja Janusza Fortuny oraz Jerzego Jamskiego, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 27.06.2007 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza kadencji 2005-2009 | Możliwość komentowania Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27.06.2007 r. została wyłączona

Wyniki wyborów 2005 r. na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie publikuje wyniki wyborów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy V Kadencji przeprowadzonych w poszczególnych rejonach wyborczych w roku 2005.

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza kadencji 2005-2009 | Możliwość komentowania Wyniki wyborów 2005 r. na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy została wyłączona

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 21.10.2005 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów przeprowadzonych podczas XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza kadencji 2005-2009 | Możliwość komentowania Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 21.10.2005 r. została wyłączona

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 07.12.2005 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Posted in Okręgowa Komisja Wyborcza kadencji 2005-2009 | Możliwość komentowania Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 07.12.2005 r. została wyłączona

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory