Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXIII Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie

Uchwała Nr 1/Zjazd/2014

Uchwała Nr 1/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2013 Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 2/Zjazd/2014

Uchwała Nr 2/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zmian.) uchwala się co następuje: §1 XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 3/Zjazd/2014

Uchwała Nr 3/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2014 rok Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708 […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 4/Zjazd/2014

Uchwała Nr 4/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 7/Zjazd/2011 Na podstawie art. 24 pkt. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zmian.) […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 5/Zjazd/2014

Uchwała Nr 5/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie zmian Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Na podstawie art. 24 pkt 5 lit a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 6/Zjazd/2014

Uchwała Nr 6/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie zasad komunikacji Na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zmian.) uchwala się co następuje: §1 XXXIII […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 7/Zjazd/2014

Uchwała Nr 7/Zjazd/2014 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zmian.) uchwala się co następuje: §1. […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie protestuje przeciwko działaniom Narodowego Funduszu Zdrowia, który składa do urzędów kontroli skarbowej, doniesienia na lekarzy, wystawiających w ocenie Funduszu nadmierną ilość recept na leki refundowane. Przewodniczący XXXIII Okręgowego […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 1

Apel Nr 1 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, apeluje do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podwyższenie stawki kapitacyjnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wartości punktu w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i świadczeniach stomatologicznych, a […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 2

Apel Nr 2 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku   XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, mając na uwadze bieżącą sytuację na Ukrainie, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa obywateli Polski, apeluje do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego o umożliwienie osobom, które w chwili podjęcia uchwały studiują […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 3

Apel Nr 3 XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku   XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, apeluje do Ministra Zdrowia o zabezpieczenie środków finansowych na zakup i użytkowanie licencji programów niezbędnych do wystawiania, przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, e-recept o raz prowadzenie przez […]

Posted in XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory