Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXIV Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie

Uchwała Nr 1/Zjazd/2015

Uchwała Nr 1/Zjazd/2015 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. w sprawie działań pomocowych Na podstawie art. 5 pkt 20 ustawy z dnia  2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708 z późn. zmian.) w związku z § 21 ust. 6 Załącznika do […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Foto © OIL w Krakowie

Posted in Galerie, XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 3/Zjazd/2015

Uchwała Nr 3/Zjazd/2015 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 roku Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, poz. 1708 z późn. zmian.) uchwala się co następuje: § 1 XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 2/Zjazd/2015

Uchwała Nr 2/Zjazd/2015 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 4/Zjazd/2015

Uchwała Nr 4/Zjazd/2015 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 roku  w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2015 rok Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708 […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przyjmuje za własne stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2015 roku się w sprawie wdrożenia i realizacji pakietu onkologicznego wraz  z załącznikami.   […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 1

Apel Nr 1 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie kompleksowych działań public relations uświadamiających społeczeństwu pozorność działań polityków i zobowiązanych władz publicznych, w zakresie prawidłowego kształtowania funkcjonującego systemu ochrony zdrowia. […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 2

Apel Nr 2 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do: jednoznacznego wyjaśnienia statusu osób ubezpieczonych, a wykazywanych przez system eWUŚ jako osoby […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Stanowisko Nr 2

Stanowisko Nr 2 XXXIV Okręgowej Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zachowania lekarza Bartosza Arłukowicza, pełniącego funkcję Ministra Zdrowia, podczas sporu z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej na przełomie roku 2014 i 2015, którym naruszył normy […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 3

Apel Nr 3 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o przeprowadzenia aktualnej analizy stanu zatrudnienia lekarzy dentystów jak również wdrożenie właściwej polityki w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy dentystów w celu optymalnego […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 4

Apel Nr 4 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r.  XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje  do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do opracowania prawnych i organizacyjno-finansowych rozwiązań zapobiegających zawodowemu e-wykluczeniu lekarzy seniorów w związku z procesem wdrażaniem […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Rezolucja Nr 1

Rezolucja Nr 1 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa Naczelną Radę Lekarską do opracowania zasad i rozwiązań, na podstawie których stworzona zostanie możliwość zrekompensowania członkom wszystkich organów samorządu lekarskiego, nie pełniącym funkcji w ramach umów o […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Rezolucja Nr 2

Rezolucja Nr 2 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 marca 2015 r. XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o podjęcie działań zmierzających do utworzenia przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie Grupy Anonimowych Alkoholików dla Lekarzy i Lekarzy Dentystów […]

Posted in XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory