Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała Nr 1/Zjazd/2016

Uchwała Nr 1/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2015 Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia  2 grudnia  2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity-z póź.zmn.) uchwala się […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 3/Zjazd/2016

Uchwała Nr 3/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2016 rok Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia  2 grudnia  2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity-z póź.zmn.) uchwala się co następuje: § 1 XXXV  […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 2/Zjazd/2016

Uchwała Nr 2/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity-z póź.zmn.) uchwala się co następuje: § 1 XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 4/Zjazd/2016

Uchwała Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 24 pkt 1 w związku z art. 18 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 5/Zjazd/2016

Uchwała Nr 5/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie podjęcia prac remontowych Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-t.j.-z późn. zmn.) uchwala się co […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 6/Zjazd/2016

Uchwała Nr 6/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie podjęcia współpracy ze słowackim samorządem lekarskim w zakresie kształcenia lekarzy Na podstawie art. 24 pkt 1 w związku z art. 5 pkt 21  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Uchwała Nr 7/Zjazd/2016

Uchwała Nr 7/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zmian Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie Na podstawie art. 24 pkt 5  lit a) ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 4

Apel Nr 4 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 roku, Nr 180 poz. 1325) Na podstawie art. 24 pkt 1 w związku z […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 1

Apel Nr 1 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-t.j.-z późn. zmn.) oraz § 23 ust. 3 załącznika do Uchwały […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 2

Apel Nr 2 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-t.j.-z późn. zmn.) oraz § 23 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 3/Zjazd/2010 […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 5

Apel Nr 5 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 3 oraz § 21 ust. 2 pkt. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 7

Apel Nr 7 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 3 oraz § 21 ust. 2 pkt. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 3

Apel Nr 3 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-t.j.-z późn. zmn.) oraz § 23 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 3/Zjazd/2010 […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 8

Apel Nr 8 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie przejęcia przez samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów części zadań Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego   Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 6

Apel Nr 6 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie dyżurów medycznych w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim   Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 9

Apel Nr 9 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 3 oraz § 21 ust. 2 pkt. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 10

Apel Nr 10 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie statusu przedstawicieli samorządu w Radach Społecznych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwem   Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 11

Apel Nr 11 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zmiany terminologii stosowanej w aktach prawnych Na podstawie art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 12

Apel Nr 12 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie rozszerzenia uprawnień do wystawiania recept świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 lat Na podstawie art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 14

Apel Nr 14 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie opieki koordynowanej Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 3 oraz § […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Apel Nr 13

Apel Nr 13 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie sytemu organizacji i finansowania opieki zdrowotnej w Polsce Na podstawie art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku Na podstawie art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zmian.) w związku z § 23 ust. 2 oraz § 21 ust. 2 pkt. […]

Posted in XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy | Leave a comment

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory