Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała Nr 1/Zjazd/2017

Uchwała Nr 1/Zjazd/2017 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2016 Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 1/Zjazd/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 2/Zjazd/2017

Uchwała Nr 2/Zjazd/2017 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 roku Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity-z póź.zmn.) uchwala się co następuje: § 1 XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 2/Zjazd/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 3/Zjazd/2017

Uchwała Nr 3/Zjazd/2017 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2017 rok Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708 […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 3/Zjazd/2017 została wyłączona

Uchwała Nr 4/Zjazd/2017

Uchwała Nr 4/Zjazd/2017 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 roku w sprawie poparcia obywatelskiego projektu Ustawy określającej minimalne wynagrodzenie dla pracowników ochrony zdrowia Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 4/Zjazd/2017 została wyłączona

Apel Nr 1

Apel Nr 1 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w sprawie Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 2 i 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 1 została wyłączona

Apel Nr 2

Apel Nr 2 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. tj. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 2 została wyłączona

Apel Nr 3

Apel Nr 3 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszenia w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia postulatu zmiany finansowania świadczeń z zakresu stomatologii Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 3 została wyłączona

Apel Nr 4

Apel Nr 4 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad finansowania świadczeń w AOS Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 4 została wyłączona

Apel Nr 5

Apel Nr 5 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie uproszczenia przepisów wykonawczych dotyczących wpisu na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 5 została wyłączona

Apel Nr 6

Apel Nr 6 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 6 została wyłączona

Apel Nr 9

Apel Nr 9 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie powołanie Naczelnego Lekarza Dentysty Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ((Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 9 została wyłączona

Apel Nr 7

Apel Nr 7 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie poszanowania odrębności zawodu lekarza dentysty we wspólnym samorządzie zawodowym Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 7 została wyłączona

Apel Nr 8

Apel Nr 8 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie utrzymania finansowania ze środków publicznych w poradniach prywatnych AOS dotyczącego chorób przewlekłych Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 8 została wyłączona

Apel Nr 10

Apel Nr 10 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie obowiązku wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 10 została wyłączona

Apel Nr 11

Apel Nr 11 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie wyłączenia usług stomatologicznych z obowiązku prowadzenia list oczekujących Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 11 została wyłączona

Apel Nr 13

Apel Nr 13 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania praw lekarzom specjalistom chorób wewnętrznych w POZ Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 13 została wyłączona

Apel Nr 12

Apel Nr 12 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie ułatwienia lekarzom seniorom dostępu do opieki medycznej Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 12 została wyłączona

Apel Nr 14

Apel Nr 14 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania koronerów Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 i 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. tj. z późn. zmn ) […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 14 została wyłączona

Apel Nr 15

Apel Nr 15 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Jubileuszowej dla Lekarzy Seniorów OIL w Krakowie Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 15 została wyłączona

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1 XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji „sieci szpitali” Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz […]

Posted in XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Stanowisko Nr 1 została wyłączona

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory