Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała Nr 1/Zjazd/2018

Uchwała Nr 1/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2017 Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z 2018r, poz. 168 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 1/Zjazd/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 2/Zjazd/2018

Uchwała Nr 2/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 02 marca 2018 roku Na podstawie art.24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, 168 – t.j.) uchwala się co następuje: § 1 XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 2/Zjazd/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 3/Zjazd/2018

Uchwała Nr 3/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków i parytetów organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VIII kadencji. Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 3/Zjazd/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 4/Zjazd/2018

Uchwała Nr 4/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Długoterminowej Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej. Na podstawie art. 24 pkt. 1 oraz art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz.168. […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 4/Zjazd/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 6/Zjazd/2018

Uchwała Nr 6/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie określenia wykazu funkcji których pełnienie jest wynagradzane Działając na podstawie art. 24 pkt. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2018 poz. 168 t.j. z dnia 19.01.2018r.) uchwala się co […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 6/Zjazd/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 5/Zjazd/2018

Uchwała Nr 5/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie szkoleń w formie e-learningu Na podstawie art. 24 pkt. 1 oraz art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 168 tj. z dnia 19.01.2018r.) […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 5/Zjazd/2018 została wyłączona

Uchwała Nr 7/Zjazd/2018

Uchwała Nr 7/Zjazd/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2018 rok Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z 2018r, poz. 168 ) uchwala się co następuje […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Uchwała Nr 7/Zjazd/2018 została wyłączona

Apel Nr 1

Apel Nr 1 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku   Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 1 została wyłączona

Apel Nr 2

Apel Nr 2 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 2 została wyłączona

Apel Nr 3

Apel Nr 3 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 3 została wyłączona

Apel Nr 4

Apel Nr 4 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 4 została wyłączona

Apel Nr 5

Apel Nr 5 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 5 została wyłączona

Apel Nr 6

Apel Nr 6 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 6 została wyłączona

Apel Nr 8

Apel Nr 8 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 8 została wyłączona

Apel Nr 9

Apel Nr 9 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 9 została wyłączona

Apel Nr 7

Apel Nr 7 XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 7 została wyłączona

Apel Nr 10

Apel Nr 10 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 10 została wyłączona

Apel Nr 12

Apel Nr 12 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 12 została wyłączona

Apel Nr 11

Apel Nr 11 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 11 została wyłączona

Apel Nr 13

Apel Nr 13 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 13 została wyłączona

Apel Nr 14

Apel Nr 14 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 14 została wyłączona

Apel Nr 15

Apel Nr 15 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 15 została wyłączona

Apel Nr 16

Apel Nr 16 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Apel Nr 16 została wyłączona

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 1 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Stanowisko nr 1 została wyłączona

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 2 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 roku Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt […]

Posted in XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy | Możliwość komentowania Stanowisko nr 2 została wyłączona

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory