Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

DLA PANCJENTA

 

Skarga na lekarza

Każdy pacjent ma prawo do tego, aby złożyć skargę na lekarza lub jego prywatny gabinet lekarski. W sytuacjach, w których pojawiły się błędy lekarskie bądź nieetyczne zachowanie, skargę taką można złożyć w Biurze

 

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie.

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie 
 1. obsługuje i wykonuje zadania związane z prowadzeniem postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, oraz zadania zlecone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie,
 2. prowadzi rejestr spraw wpływających do OROZ, rejestr wydawanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, rejestr postanowień o umorzeniu postępowania  i  rejestr wniosków o ukaranie lekarzy,
 3. prowadzi Dziennik Podawczy w godzinach zakreślonych /poniżej/
 4. przyjmuje interesantów i załatwia sprawy wynikające z kontaktu z w/w.
Kancelaria OROZ nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
Kancelaria OROZ nie prowadzi porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy.
Kancelaria OROZ nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada danych poufnych/.
Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie
STRUKTURA:
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
dr Anna KOT
Kierownik Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Sławomir Smoleń
Radca Prawny Kancelarii
adw. Michał Mastej
Pracownicy:
mgr Tomasz Grzęda
mrg Gabriela Dominak
ZAWIADOMIENIA o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma procesowe można składać:
 1. osobiście – na  Sekretariat OROZ – w godzinach otwarcia Dziennika Podawczego
 2. listownie przy pomocy przesyłki poleconej.adres:
  Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Anna Kot
  Okręgowa Izba Lekarska,
  ul. Krupnicza 11 a;  piętro 2
  31-123 KRAKÓW
UWAGA: Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej nie przyjmuje korespondencji do OROZ
telefony:  12 619 17 25, 12 619 17 17, 12 619 17 29, fax 12 619 17 29
godziny otwarcia Kancelarii OROZ:
Poniedziałek i środa: 9-17
Wtorek i czwartek: 9-16

Piątek Kancelaria nieczynna

godziny otwarcia Dziennika Podawczego Kancelarii OROZ:
Poniedziałek, wtorek i czwartek: 9-13
Środa: 9-16

Piątek Dziennik Podawczy nieczynny

 

Wpis z: Skarga na lekarza |

Sprawdź lekarza

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, istnieje możliwość sprawdzenia podstawowych informacji o lekarzu i lekarzu dentyście, zapraszamy do odwiedzenia strony:  http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

Wpis z: Sprawdź lekarza |

Rejestr leków

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wykazem produktów leczniczych.

http://www.urpl.gov.pl/urzedowy-wykaz-produktow-leczniczych-2014

 

Wpis z: Rejestr leków |

Dbanie o jakość opieki

Stoimy na straży, aby Lekarze wykonywali swoje obowiązki w sposób profesjonalny i zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro Pacjenta. Wszelkie złe praktyki są przez nas piętnowane i eliminowane.  Jednym z naszych zadań i obowiązków jest w szczególnych przypadkach zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu lekarza,  prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu.

 

Posiadamy organy, które w szczególny sposób sprawują pieczę nas wysoką jakością opieki nad Pacjentem:

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708) –  jest to niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

 

Organ Sądu Lekarskiego rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy; tj. zgodnie z  art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej “przewinieniem zawodowym”.

 

 

Samorząd lekarski w szczególny sposób dba i zabiega, aby prowadzić szeroko rozwiniętą współpracę z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo – rozwojowymi w kraju i zagranicą. Te działania wykonywane są w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowej lekarza.

 

Jeśli jakiekolwiek projekty ustaw, czy ustawy wywołują zaniepokojenie środowiska lekarskiego o dobro Pacjenta, przesyłamy projekty poprawek rządowych, propozycji wykazujących błędy czy nierealne założenia ustaw.

Wpis z: Dbanie o jakość opieki |

Co robimy

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest posiadającą osobowość prawną, jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszającą ponad 16 tysięcy członków z terenu województw małopolskiego i podkarpackiego.

 

Naszym głównym celem jest dbanie o dobro Pacjenta. Pragniemy, aby  otrzymał on najwyższej jakości opiekę. Sprawujemy pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza. Wyznaczamy obowiązujące wszystkich lekarzy zasady etyki i dbamy o ich przestrzeganie.

 

Jesteśmy zaangażowani w to, aby na każdym etapie kariery zawodowej lekarza – od chwili rozpoczęcia przez niego studiów, aż do momentu przejścia na emeryturę – podnosić jego kwalifikacje, pogłębiać wiedzę oraz umiejętności. Współpracujemy z uczelniami medycznymi w celu zapewnienia ich studentom jak najlepszego wykształcenia. Dokładamy wszelkich starań, aby lekarze uczestniczyli we wszelkiego rodzaju szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje, a  dzięki zapewniali swoim Pacjentom najwyższej jakości opiekę.

 

Naszą szczególną misją jest to, aby relacja na linii Pacjent – lekarz oparta była na podejściu partnerskim. Aby przebieg leczenia chorego polegał na wspólnym podejmowaniu najtrafniejszych decyzji, na wzajemnym zaufaniu i empatii.

 

Organizacje współpracujące z Pacjentem:

 

http://www.pkopo.pl/wspolpraca

 

http://www.prawapacjenta.eu/?pId=2195

Wpis z: Co robimy |

Komunikat w sprawie ubezpieczeń

W związku z docierającymi do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie informacjami, iż w placówkach służby zdrowia pojawiąją się osoby proponujące ubezpieczenia dla lekarzy, które podają się za pracowników Izby Lekarskiej informujemy, że rekomendowane przez OIL w Krakowie oferty ubezpieczenia dostępne są wyłacznie w biurze OIL oraz w Delegaturach. Pracownicy Izby upoważnieni do zawierania umów ubezpieczenia wykonują te czynności jedynie na miejscu, tj. w siedzibach biura OIL i nie oferują ubezpieczeń poza ich terenem.

Oferta ubezpieczeń jest dostępna w zakładce “Załatwianie spraw w Izbie”. Prosimy o rozpowszechnienietej informacji wśród Koleżanek i Kolegów.

Wpis z: DLA PACJENTA |

Komisje i Zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

 

Komisje i Zespoły
Okręgowej Rady Lekarskiej
:
Komisja Etyki Lekarskiej
kol. Jolanta Orłowska – Heitzman

Komisja Finansowo-Budżetowa
kol. Antoni Marcinek

Komisja Kształcenia Medycznego
kol. Lech Kucharski

Komisja Kultury
kol. Grzegorz Dyduch

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
kol. Kazimierz Kłodziński

Komisja ds. Młodych Lekarzy
kol. Maciej Krupiński

Komisja ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia
kol. Jarosław Zawiliński

Zespół ds. POZ
kol. Tadeusz Zając

Zespół ds. AOS
kol. Maciej Dendura

Zespół ds. szpitalnictwa
kol. Ryszard Żaba


Komisja Organizacyjna
kol. Mariusz Janikowski

Komisja ds. Praktyk Lekarskich
kol. Patryk Hartwich

Komisja Prawno-Legislacyjna
kol. Stefan Bednarz

Komisja Socjalno-Bytowa
kol. Barbara Wiejowska

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
kol. Jacek Tętnowski

Komisja Stomatologiczna
kol. Robert Stępień

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców
kol. Jerzy Friediger

Koordynator naukowy programów kształcenia
kol. Leszek Bryniarski

Rzecznik Praw Lekarza
kol. Katarzyna Turek – Fornelska

Zespół ds. Inwestycji i remontów
kol. Jerzy Friediger

Zespół ds. Konkursów
kol. Mariusz Janikowski

Zespół ds. Umów i kontraktów lekarskich
kol. Radosław Czosnowski

Przedstawiciele w Radzie Małopolskiego Oddziału i Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
kol. Andrzej Stopa / kol. Jerzy Friediger
kol. Marek Zasadny/ kol. Grzegorz Jaracz

Zespół ds. Ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów
kol. Grzegorz Wawrzeń

Zespół ds. Uzdrowisk
kol. Jerzy Skuciński

Wpis z: Informacje o Izbie, Komisje, Okręgowa Rada Lekarska |

Dokumenty

 Proszę kliknąć wybraną pozycję, aby wyświetlić dokumenty:

Dokumenty organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017

Dokumenty organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2009-2013

 

 
Starsze dokumenty organów Okręgowej Izby Lekarskiej

Wpis z: DLA PACJENTA |

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

Prezes ORL
prof. dr hab. med Andrzej Matyja

Wiceprezesi ORL
dr med. Friediger Jerzy
lek. Mariusz Janikowski
lek. dent. Dariusz Kościelniak
dr med. Janusz Legutko
lek. Marek Zasadny

Sekretarz ORL
lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Skarbnik ORL
lek. dent. Anna Maciąg

Zastępca Sekretarza ORL
lek. Bartłomiej Guzik

Członkowie Prezydium ORL
lek. Janusz Kulon
lek. dent. Robert Stępień
dr med. Jacek Tętnowski
lek. Krzysztof Wróblewski

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Bednarz Stefan
lek. Bryniarski Leszek
lek. Chodorowski Janusz
lek. Czosnowski Radosław
lek. Dendura Maciej
lek. dent. Derebas Tymoteusz
lek. Dyduch Grzegorz
lek. Hartwich Patryk
lek. dent. Jaracz Grzegorz
lek. Kłodziński Kazimierz
lek. Krupiński Maciej
lek. Kucharski Lech
lek. Marcinek Antoni
lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
lek. Pony Jerzy
lek. Skuciński Jerzy
lek. dent. Stopa Andrzej
lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
lek. Wiejowska Barbara
lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
lek. Zając Tadeusz
lek. Zawiliński Jarosław
lek. Żaba Ryszard

Wpis z: Informacje o Izbie, Okręgowa Rada Lekarska |

Ulgi i zwolnienia ze składek


Szanowni Państwo!
Przypominamy, że zgodnie z §2 Uchwały NRL z dn. 4 kwietnia 2008 r. miesięczna wysokość składki może być ustalona na 10 zł o ile:

 • lekarz jest rencistą lub emerytem w rozumieniu przepisów Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bądź ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, ukończył w przypadku kobiet – 60 lat, a w przypadku mężczyzn – 65 lat i zarazem nie osiąga dodatkowego rocznego przychodu przekraczającego roczny przychód lekarza stażysty w rozumieniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 marca 2004 roku tj. 2007 zł/ brutto miesięcznie.
Wymaga to jednak złożenia w Biurze Izby odpowiedniego wniosku, kopii decyzji ZUS o przyznaniu renty lub emerytury oraz kopii zeznania podatkowego za miniony rok.Natomiast emeryt, którego roczny dodatkowy dochód przekroczy dochód lekarza stażysty tzn. będzie wyższy niż 2007 zł/ brutto miesięcznie, zobowiązany jest do opłacania składki w wysokości 40 zł.

Zwolnieni z opłacania składki mogą zostać lekarze posiadający status osoby bezrobotnej lub zatrudnieni w ramach umów cywilno-prawnych jako wolontariusze. Zwolnienie następuje pod warunkiem pisemnego udokumentowania tego faktu tzn. po dostarczeniu do Izby stosownych zaświadczeń z Urzędu Pracy lub umowy o wolontariat.

Zwolnienie z opłacania składek obejmuje również lekarzy emerytów i rencistów, którzy zaprzestali wykonywania zawodu (a tym samym nie osiągają dodatkowego dochodu) i złożyli w Rejestrze Lekarzy stosowne oświadczenia, których druki są do pobrania w Izbie. Lekarze ci ponadto powinni pamiętać o wcześniejszym przedstawieniu świadectw pracy (poświadczających przejście na emeryturę) i zlikwidowaniu prowadzonych prywatnych praktyk.

Wszystkim lekarzom uprawnionym do ubiegania się o obniżenie składki członkowskiej lub o całkowite z niej zwolnienie, przypominamy, że może to nastąpić dopiero po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów. Nie ma możliwości ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek lub o obniżenie wysokości składki z datą wsteczną – tak stanowi prawo!

Od zaległych składek członkowskich Izba ma obowiązek naliczać odsetki ustawowe.

Szanowni Państwo!

Wszystkie zwolnienia z obowiązku płacenia składek lub też obniżenie wysokości opłacanej składki wchodzą w życie dopiero w miesiącu następującym po przedłożeniu wymaganych dokumentów. Przejście na rentę czy emeryturę nie oznacza zatem automatycznego zwolnienia z płacenia składek – TRZEBA TO W IZBIE UDOKUMENTOWAĆ decyzjami ZUS!

Jak Państwo doskonale wiecie, prawo nie działa wstecz. Stąd ponownie podkreślamy, że Izba nie ma możliwości formalno-prawnych umorzenia zaległych składek.

Dlatego prosimy: nie stawiajcie nas Państwo w roli poborców podatkowych nękających lekarzy. Po prostu czyńcie to, co nakazuje prawo.
Warto też wiedzieć, że Izba co miesiąc odprowadza do Naczelnej Izby Lekarskiej określony procent składki za każdego lekarza wpisanego do krakowskiego rejestru, na którym ciąży obowiązek jej płacenia i ponosi inne koszty rejestracyjne. Jeśli spełniacie Państwo warunki by uzyskać zwolnienie ze składek, ale nie złożyliście żadnych dokumentów poświadczających ten fakt, to odprowadzamy za Państwa do NIL składkę w pełnej wysokości, a zatem jako Okręgowa Izba ponosimy określone straty.

Dlaczego Izba ma niepotrzebnie płacić za tych, którzy powinni być zwolnieni ze składek, a nie są, bo nie dopełnili formalności? Przecież zdecydowanie lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze na zapomogi, szkolenia, itp.

Apelujemy zatem o bieżące informowanie Izby o zmianach swojego statusu zawodowego, co przyczyni się do uniknięcia niepotrzebnych napięć i konfliktów z pożytkiem dla nas i dla Państwa Koleżanek i Kolegów!

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 

Wpis z: DLA PACJENTA |

Jak do nas trafić w Krakowie?

 

Siedziba Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie mieści sie przy ul. Krupniczej 11a.

Wsółrzędne geograficzne GPS:
N: 50° 3′ 48″  E: 19° 55′ 47″

Izba w Google Street View: http://g.co/maps/9xzgt

mapa
Wpis z: Informacje o Izbie, Kontakt |

Zadania i podstawy prawne działalności

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest posiadającą osobowość prawną, jednostką organizacyjną samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów zrzeszającą ponad 16 tysięcy członków z terenu województw małopolskiego i podkarpackiego. Obszar działania Izby ilustruje poniżej zamieszczona mapka:

Obszar działania woj. małopolskie
Aktualnie ustrój i zadania samorządu określa ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz.1708 z późn.zmn.)
Samorząd zawodowy reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W wykonywaniu swoich zadań jest niezależny i podlega tylko przepisom prawa. Dla osób wykonujących zawód lekarza przynależność do samorządu ma charakter obligatoryjny.
Członkowie izby lekarskiej:

 1. są obowiązani: przestrzegać zasad etyki lekarskiej; przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza; stosować się do uchwał organów izb lekarskich,
 2. mają prawo: wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich; być informowanymi o działalności izb lekarskich; korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego, korzystać z ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza, korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, korzystać ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.

Art. 5 ustawy o izbach lekarskich stanowi, że do zadań samorządu należy w szczególności:

 • ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 • prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 • przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
 • opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
 • integrowanie środowiska lekarskiego;
 • działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
 • zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
 • prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
 • udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
 • prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
 • współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
 • współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.);
 • współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Organami okręgowej izby lekarskiej są:
– okręgowy zjazd lekarzy;
– okręgowa rada lekarska;
– okręgowa komisja rewizyjna;
– okręgowy sąd lekarski;
– okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Organy izb lekarskich pochodzą z wyboru. Wybory członków organów izb lekarskich i na stanowiska w organach są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady lekarskiej, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu lekarskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

Wpis z: Informacje o Izbie |

Nieporozumienia wokół składek


Nieporozumienia wokół składek!

 


Szanowni Państwo!

W ostatnim czasie napłynęło do nas kilka skarg w sprawie składek, a dokładnie rzecz ujmując, nieodnotowania w Rejestrze Lekarzy (prowadzonym przez Izbę) faktu opłacenia składek na rzecz samorządu przez jego poszczególnych członków. Autorami skarg byli lekarze pracujący w dużych SP ZOZ-ach, w których składki odprowadza na konto OIL w Krakowie w ich imieniu szpitalna księgowość.

I na tym tle powstają nieporozumienia, a Koleżanki i Koledzy zarzucają Izbie delikatnie ujmując bałagan. Tymczasem Izba nie ma wpływu na ten stan rzeczy.

Przypomnijmy na początku, że zgodnie z treścią ustawy do opłacania składki zobligowany jest każdy lekarz i n d y w i d u a l n i e.

Natomiast zakład pracy może odprowadzać składkę za lekarza w nim zatrudnionego wtedy gdy lekarz złoży na piśmie stosowne oświadczenie.

Ale to jeszcze mało.
Sam fakt złożenia takiego oświadczenia nie stanowi gwarancji odprowadzania składek na indywidualne konto lekarza, ważne jest bowiem przy składce przekazywanej grupowo przez pracodawcę, oprócz przelewu pieniędzy na konto OIL w Krakowie, do księgowości Izby trafił równocześnie wykaz nazwisk lekarzy, których składka dotyczy. Bez tego wykazu księgowość Izby nie ma możliwości rozksięgowania grupowego przelewu na indywidualne konta lekarzy, a Rejestr Izby odnotowania tego faktu w ich kartotekach.

W sytuacji, gdy składka przekazywana jest grupowo, wykazy takie mogą być przygotowane w Dziale Księgowości danego zakładu pracy (szpitala). Należy jednak podkreślić, że sporządzenie imiennego wykazu lekarzy, za których odprowadzana jest składka jest wyłącznie kwestią dobrej woli i chęci pracowników księgowości szpitala, a na pewno nie jest ich obowiązkiem. Ale z drugiej strony, jeżeli już zakład pracy się tego podejmuje, to powinien tej czynności dopilnować.

Nie zawsze się tak dzieje, i na tym właśnie tle rodzą się nieporozumienia.

Izba nie posiadając imiennego wykazu opłaconych składek zmuszona jest w indywidualnych rozmowach z lekarzami danego szpitala lub ich księgowością wyjaśnić, za kogo składki przelano. W przypadku braku kontaktu z lekarzem (brak aktualnych danych adresowych, nr telefonu) można domniemywać, że składka od danego lekarza do Izby nie spłynęła.

Obecnie szereg zakładów pracy działających na terenie krakowskiej Izby, a odprowadzających składkę w formie zbiorczej, przygotowuje imienne miesięczne zestawienia zatrudnionych lekarzy za których odprowadza składki, ze wskazaniem jej wysokości. I bardzo im za to dziękujemy.

Ale niestety nie wszystkie. I wtedy trzeba się uciec do rozwiązania nakazanego ustawowo.

Polega ono na opłacaniu składek indywidualnie, z osobistego konta lekarza, co łatwo przeprowadzić, pozostawiając bankom odpowiednie stałe zlecenie. Wtedy wszystkie problemy i nieporozumienia znikają.

Mam nadzieję, że przedstawiony obieg finansowy składek wyjaśni Koleżankom i Kolegom nieporozumienia związane z odprowadzaniem i imiennym księgowaniem składek, a przynajmniej w części usprawiedliwi pewne nieścisłości. Ze swej strony przepraszamy, że zmuszeni jesteśmy Szanownych Państwa w ostatnim czasie niepokoić tego typu problemami, ale sprawy związane z opłacaniem składek były przedmiotem zaleceń pokontrolnych Naczelnej Izby Kontroli, jak również niezależnych audytorów, którzy kontrolują gospodarkę finansową Izby.

Przy okazji zwracamy się z prośbą – choć jest taki wymóg ustawowy – aby każdy z Państwa Koleżanek i Kolegów pisemnie informował Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie o zmianie miejsca pracy i adresu zamieszkania, a także o przejściu na emeryturę lub rentę, gdyż ma to wpływ na zmniejszenie wysokości składki lub zaniechanie jej poboru. Przekazanie do nas informacji i ich odnotowanie pozwoli nam i Państwu teraz i w przyszłości uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, które mogą się zdarzyć.

Wiceprzewodniczący ORL
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: DLA PACJENTA |

Wybory

Kalendarium

Marzec 2018
PWŚCPSN
« lut   kwi »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 • No Events

Galerie

 • XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy - zdjęcia
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy - zdjęcia
  2018-03-08 10:55:50
 • Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  2017-09-12 11:59:06
 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17

Polecamy