Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Health Technology Assessment – studia podyplomowe WSEI Kraków

Program studiów obejmuje problematykę z zakresu sporządzania i weryfikacji raportów oceny technologii medycznych w oparciu o zasady evidence-based medicine. Zachodzące w sektorze usług zdrowotnych dynamiczne zmiany, w tym przede wszystkim wdrażanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej stanowi o znacznym skróceniu czasu oczekiwania pacjenta na specjalistyczne usługi, zoptymalizowaniu dostępności usług medycznych, a nade wszystko o najwyższej jakości świadczonych usług. Bezdyskusyjny staje się zatem nieustanny rozwój szeroko pojętych usług medycznych oraz zastosowanie najnowszych modeli technologicznych.

Globalizacja gospodarki wymusza konieczność standaryzacji działań prowadzonych przez jednostki gospodarcze w kraju i na świecie. W warunkach ekspansywnego otoczenia gospodarczego organizacji szczególnego znaczenia nabiera umiejętne zarządzanie rozwojem technologicznym firmy. Ocena technologii medycznych – Health Technology Assessment pozwala na dokonywanie analizy efektywności klinicznej, analiz ekonomicznych oraz analizy wpływu refundacji danej technologii na budżet płatnika państwowego oraz prywatnego. HTA ma rosnące znaczenie dla podejmowania decyzji o refundacji technologii medycznych, stanowiąc racjonalną weryfikację celów i podstawę podejmowanych decyzji. Oceny technologii medycznych stanowią podstawę finansowania leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii jest strategicznym i decyzyjnym systemem.

Studia prowadzone są pod patronatem
Stowarzyszenia CEESTAHC, HTA Consulting oraz HTA Audit

Atuty studiów

 • Uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla wyzwań, które stoją przed ich organizacjami.
 • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, gry symulacyjne, case study).
 • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
 • Możliwość korzystania z paneli eksperckich w ramach Klubu Absolwenta.
 • W ramach seminarium dyplomowego słuchacze tworzą projekt w grupach kilkuosobowych – stanowiący pełną analizę HTA.
 • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
 • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu tematyki zarządzania w opiece zdrowotnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Akademia HTA zdobędzie wiedzę z zakresu sporządzania i weryfikacji raportów oceny technologii medycznych w oparciu o zasady evidence- based medicine. Poza wiedzą teoretyczną zdobędzie wiedzę praktyczną obejmującą tematykę EBM i HTA, uzupełnioną o zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Słuchacze poznają proces tworzenia i oceny pełnego raportu HTA, w tym analizy klinicznej, analizy ekonomicznej oraz analizy wpływu na budżet płatnika. Po ukończeniu studiów podyplomowych HTA absolwent będzie swobodnie poruszał się w zagadnieniach związanych z finansowaniem świadczeń i opracowywaniem instrumentów podziału ryzyka oraz będzie potrafił trafnie wskazać odpowiednią ścieżkę refundacyjną dla technologii lekowych oraz nielekowych w Polsce. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają absolwentowi rozwijanie kariery w instytucjach związanych z ochroną zdrowia tj. Narodowy Funduszu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak również w szpitalach i w firmach farmaceutycznych na stanowiskach związanych z ekonomiką zdrowia i market access.

Szczegółowe informacje na stronie: http://hta.wsei.edu.pl/

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory