Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Info. Prawne

 

Zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe

Zwracam uwagę na zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe w szczególności dotyczące: 1) inspektorów ochrony radiologicznej 2) testów odbiorczych 3) szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta 4) zgód 5) audytów klinicznych 6) obowiązków dostawców urządzeń radiologicznych Zmiany te zawiera poniższy komunikat: Tekst jednolity Ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001792/O/D20191792.pdf specjalista analityki sanitarnej – dr Edward Araszkiewicz

Posted in Aktualności, Prawo medyczne | Możliwość komentowania Zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe została wyłączona

Ważny komunikat w sprawie recept !!

W imieniu Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie informujemy że z dniem 18 IV 2019 wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia, która wydłuża możliwość wystawiania recept na starych drukach o kolejne 12 miesięcy.

Posted in Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Ważny komunikat w sprawie recept !! została wyłączona

EDM – kompendium

Szanowni Państwo, Naczelna Izba Lekarska udostępnia kompendium dotyczące praktycznych aspektów procesu cyfryzacji opieki zdrowotnej. Jest ono dedykowane w dużej mierze lekarzom prowadzącym praktyki lekarskie bądź podmioty lecznicze, dla których zakup indywidualnie zaprojektowanego systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia dokumentacji medycznej byłby decyzją nieracjonalną. „Kompendium” zawiera także łącza do wcześniejszych opracowań na ten temat. Bezpośredni link: www.nil.org.pl/edm Dokument […]

Posted in Aktualności, Info. Prawne | Możliwość komentowania EDM – kompendium została wyłączona

Procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta”

Koleżanki i Koledzy. Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK dotycząca zapisu art. 9d ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawie realizacji procedury “Niebieskie Karty”.

Posted in Aktualności, Info. Prawne, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta” została wyłączona

Ważne! – wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej lub dentystycznej, zobowiązani do  prowadzenia ewidencji odpadów (jako ich wytwórcy), winni  złożyć w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku wnioski o wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – zwanego dalej “Rejestrem” – […]

Posted in Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych, Praktyki | Możliwość komentowania Ważne! – wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami została wyłączona

Pismo MOW NFZ do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z nowymi przepisami w sprawie recept

Przedstawiamy poniżej treść pisma Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie wskazania prawidłowego sposobu postępowania w zagadnieniach związanych z nowymi przepisami w sprawie recept w związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez środowisko lekarskie i aptekarskie.

Posted in Aktualności, Informacje NFZ | Możliwość komentowania Pismo MOW NFZ do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z nowymi przepisami w sprawie recept została wyłączona

Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Mając na uwadze podnoszone w środowisku lekarskim wątpliwości co do nowych zasad wystawiania recept ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.; po spotkaniu z Dyrekcją Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazać należy iż: Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. […]

Posted in Aktualności, Informacje NFZ, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty została wyłączona

Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

Posted in Aktualności, Informacje NFZ | Możliwość komentowania Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty została wyłączona

Interpretacja MZ w sprawie pracowni RTG

W załączeniu publikujemy pismo Ministerstwa Zdrowi w sprawie postępowania niektórych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych polegającego na wymaganiu zatwierdzenia projektu pracowni RTG przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego, wskazujące iż nie istnieją przepisy prawa atomowego zmuszające do wstępnego zatwierdzania projektu osłon stałych i wszystkie dokumenty (w tym projekt osłon stałych) niezbędne […]

Posted in Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Interpretacja MZ w sprawie pracowni RTG została wyłączona

Ochrona danych osobowych ”po nowemu” – RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać nowe, unijne standardy ochrony danych osobowych wprowadzone do porządku prawnego poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) zwane popularnie […]

Posted in Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych, RODO | Możliwość komentowania Ochrona danych osobowych ”po nowemu” – RODO została wyłączona

RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów

Wejście w życie. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 – nazywane potocznie RODO – wejdzie w życie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Od tego dnia wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, w tym lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki zawodowe i podmioty lecznicze, będą zobowiązane do […]

Posted in Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych, Praktyki, RODO | Możliwość komentowania RODO w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów została wyłączona

Informacja ZUS dla lekarzy o zaświadczeniach lekarskich e-ZLA

WAŻNE: Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej   Korzyści z wystawiania e-ZLA za pomocą platformy PUE: e-ZLA wystawisz szybciej niż wypiszesz papierowe zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA gdy wpiszesz numer PESEL pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione system sam zweryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy i podpowie kod literowy […]

Posted in eZLA, Info. Prawne | Możliwość komentowania Informacja ZUS dla lekarzy o zaświadczeniach lekarskich e-ZLA została wyłączona

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie ponownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która posiadała do 31-12-2016 r. podpisaną umowę upoważniającą i zainteresowana jest zachowaniem uprawnień do […]

Posted in Informacje NFZ | Możliwość komentowania Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ została wyłączona

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU19970280152&type=U&name=D19970152Lj.pdf   Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20042102135&type=U&name=D20042135Lj.pdf   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20111120654&type=U&name=D20110654Lj.pdf   Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20092191708&type=U&name=D20091708Lj.pdf […]

Posted in Prawo medyczne | Możliwość komentowania Wykaz aktów prawnych została wyłączona

Odpady medyczne – nowe zasady!!!

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975) Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

Posted in Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Odpady medyczne – nowe zasady!!! została wyłączona

Komunikat w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakreślając nowe terminy na wdrożenie poszczególnych typów dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. I tak stosownie do brzmienia art. 56 projektowanej zmiany ustawy: Dokumentacja medyczna generalnie może być prowadzona także w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r. Recepty mogą być […]

Posted in Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat w sprawie kas fiskalnych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Co do zasady usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Praktyki | Leave a comment

“Z prawem na ty”: jakie obowiązki i przywileje mają lekarze?

Czy lekarz może nie udzielić pierwszej pomocy, odmówić leczenia np. ze względu na klauzulę sumienia? Jakie obowiązki i przywileje mają lekarze – te i inne zagadnienia wyjaśniają radca prawny Anna Gut i Marzena Florkowska. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na stronie Radia Kraków: http://www.radiokrakow.pl/poradniki/prawo/z-prawem-na-ty-jakie-obowiazki-i-przywileje-maja-lekarze/

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat w sprawie nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonu

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Krakowa – Urzędu Stanu Cywilnego, najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami występującymi przy wypisywaniu kart zgonu przez lekarzy są: Drukowanie kart zgonu na dwóch odrębnych kartkach.Karta zgonu, w części przeznaczonej do rejestracji zgonu jest dokumentem dwustronnym, który winien być opatrzony na drugiej stronie podpisem lekarza wystawiającego kartę zgonu. Równoczesne wypisywanie na karcie […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept!

Zgodnie z treścią zarządzenia Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez lekarzy, którzy nie rozwiązali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przed […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Akty prawne powołane w “Karcie praw lekarza”

  (stan na dzień 05.08.2016 r.) Załączniki Kodeks karny Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeks Etyki Lekarskiej Kodeks cywilny Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa o izbach lekarskich Ustawa o działalności leczniczej Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Kontakt i godziny pracy

ZAWIADOMIENIA o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać: osobiście na Dziennik Podawczy Kancelarii OROZ (godziny otwarcia poniżej) listownie przy pomocy przesyłki poleconej na adres: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Anna Kot Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków UWAGA: Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej nie przyjmuje korespondencji do OROZ. […]

Posted in Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | Leave a comment

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

Posted in Artykuły, Informacje NFZ | Leave a comment

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie. Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept. […]

Posted in Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Ważne zmiany – informacja Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej

Koleżanki i Koledzy. Informuję, że z dniem 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z […]

Posted in Info. Prawne, Rejestr Lekarzy | Leave a comment

Komunikat – orzekanie o niezdolności do pracy

W Dzienniku Ustawa zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada br. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. 2015, poz. 2013). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, zastępując obowiązujące […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

W dniu 8 grudnia br. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz.2069). Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia,  z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania książeczki zdrowia dziecka oraz ordynacji leków […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat w sprawie wezwań NFZ do zapłaty kosztów refundacji leków

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Zwracam się do wszystkich Państwa, którzy otrzymali wezwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty kwoty refundacji leków wypisanych przez lekarza, który nie miał zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o wypisywanie recept na leki refundowane o to aby nie wpłacali kwot wskazanych w otrzymanym wezwaniu. OIL w Krakowie podtrzymuje swoje dotychczasowe […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Komunikaty, Rejestr podmiotów prowadzących działalność lecznic | Leave a comment

Zmiany w prawie – marzec/kwiecień 2015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015, poz.298 ) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/298/1 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania recept oraz zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ

W związku z prowadzoną weryfikacją sprawozdawczości o zrealizowanych receptach refundowanych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pojawiają się przypadki umieszczania na receptach wystawianych w trybie pro auctore, pro familia, nieaktualnych numerów umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, iż w związku z zmianą lokalizacji naszego Wydziału obsługa petentów w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie przy ul. Racławickiej 56a będzie zamknięta. Jednocześnie informujemy, iż wszelką korespondencję składać można bez zmian na dzienniku podawczym MOW NFZ Kraków, mieszczącym się przy ul. […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Zmiany w prawie – styczeń/luty 2015

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie styczeń-luty 2015 r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Kasy fiskalne – ważne informacje

Przekazujemy Państwu ważne informacje Zespołu Radców Prawnych związane z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie

Przewodniczący Okręgowego Sadu Lekarskiego w Krakowie: prof. dr hab. med. Waldemar Hładki Adres: ul. Kordylewskiego 11, Kraków 31-542 Kontakt: emilia@oilkrakow.org.pl (12) 6191708, (12) 6191728 Kancelaria OSL czynna: pon-czw w godz. 8.00-15.00. Wgląd do akt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Posted in Okręgowy Sąd Lekarski | Możliwość komentowania Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie została wyłączona

Komunikat – zmiany informacyjne w praktykach lekarskich

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki lekarskie mają obowiązek: Udzielić na wniosek pacjenta: a)   szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;b)   niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia od […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – listopad/grudzień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie listopad-grudzień 2014 r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Zwrot refundacji: NFZ przegrał z lekarzem

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną lekarza w sprawie, w której Narodowy Fundusz Zdrowia domagał się zwrotu refundacji w kwocie ponad 60 tys. złotych za przepisanie leków, bo wystąpiły błędy w dokumentacji medycznej. Więcej czytaj: http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=10925

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Wybrane zmiany po 1 stycznia 2015 roku – cd.

1. „Pakiety”. Najistotniejsze wdaje się wdrożenie tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego jednakże ze względu na to, iż wymaga to zdecydowanie obszerniejszego omówienia kwestie zmian w tym zakresie zostaną przybliżone w odrębnym komunikacie. 2. Skierowania. Od dnia 1 stycznia 2015 roku udzielenie świadczenia przez dermatologa i okulistę następować będzie wyłącznie na podstawie skierowania. Pacjentom wpisanym przed w/w […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – specjalizacje zmiany

W dniu 5 grudnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Regulacja ta zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Więcej czytaj: http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=10677

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – kasy fiskalne w 2015 roku

W dniu 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544). Nowe rozporządzenie zmieni dotychczasowe zasady ewidencjonowania fiskalnego usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy.   Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Zmiany w prawie – wrzesień/październik 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie wrzesień-październik 2014

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – wybrane zmiany prawa po 1 stycznia 2015 roku

Niezależnie od, szeroko komentowanych, zmian systemowych jakie zachodzą w obszarze prawa medycznego, a dotyczących w szczególności tzw. pakietów „kolejkowego i onkologicznego” warto mieć na uwadze, iż po 1 stycznia 2015 roku zaczną również obowiązywać zmienione pojedynczo przepisy, wprowadzające modyfikacje w zakresie m.in. zasad wykonywania zawodu lekarza czy procedur kontrolnych realizowanych wobec podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – zmiana rozporządzenia.

W dniu 18 września br. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2006 nr 169, poz. 1216 z późn. zmn.).   Zgodnie z w/w przepisami: recepta wystawiona na preparaty zawierające środki […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – zmiany w receptach

W dniu 4 października 2014 roku weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014.319 j.t. – z późn. zmn.) Zgodnie z przyjętą nowelizacją: osoba wystawiająca receptę może – podając na recepcie sposób dawkowania – przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość leku niezbędną […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie lipiec-sierpień 2014r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Kierowcy – badania lekarskie

W dniu 20 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie określające warunki badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne.

  Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne (doc 1,3 MB)

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – czerwiec 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w miesiącu czerwcu 2014 r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Uwaga na oszustów!

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat ostrzegający przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników. Link: Uwaga! MF przestrzega przed oszustami

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – wzory deklaracji

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczony został komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje złożone przed 15 czerwca br. zachowują ważność. Poniżej link do komunikatu. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6175

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej

W dniu 15 czerwca br. wchodzi w życie zmiana do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2014, poz. 619). Wprowadza ona przede wszystkim istotne modyfikacje w zakresie sytemu podstawowej opieki zdrowotnej.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – maj 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w miesiącu maju 2014 r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – marzec/kwiecień 2014

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz. U. 2014, poz. 269) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/269/1   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014, poz. 319) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/319/1 Obwieszczenie Ministra […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – wzór skargi do GIODO

Informujemy, iż na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, po zamieszczonym poniżej linkiem, ukazał się wzór skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na bezprawne przetwarzanie danych osobowych do wykorzystania w związku z działalnością firm prowadzących rankingi lekarzy i lekarzy dentystów i przetwarzających ich dane osobowe bez zgody tych osób. Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/wzor-skargi-do-giodo2

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – czas pracy

Przypominamy, iż po dniu 1 lipca 2014 roku przestaną obowiązywać przepisy ograniczające – do 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym – normy czasu pracy pracowników niektórych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego: radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, które stosują w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – styczeń/luty 2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę (Dz. U. 2014, poz. 4) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/4/1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – odpady

Stan prawny na 17.02.2014 Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach firma która, utylizuje zakaźne odpady medyczne z Państwa gabinetów, na Państwa wniosek jest zobowiązana wydać dokument potwierdzający w/w unieszkodliwienie. Dokument powinien zostać przekazany Państwu nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – faktury VAT

Stan prawny na 17.02.2014 Informujemy, iż w świetle obowiązujących przepisów generalną zasadą jest zwolnienie lekarza z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej wykonaną usługę medyczną zwolnioną z podatku na warunkach określonych ustawą o VAT (por. art. 106b ust. 2). Wyjątek ustanawia art. 106b ust. 3 pkt. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym m.in. lekarz jest zobowiązany […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – Ochrona danych osobowych

Stan prawny na 17.02.2014 roku. Przypominamy, że lekarzy, wykonujących zawód w ramach praktyki lekarskiej, obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. W określonym w/w ustawa zakresie lekarz jest administratorem danych osobowych pacjentów tj. osobą odpowiedzialna za prawidłowe ich przetwarzanie (w tym ich gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie). Zbiory danych osobowych […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – grudzień 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2013, poz. 1413) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1413/1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 2013, poz. 1445) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1445/1 Obwieszczenie Ministra […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami

Stan prawny na dzień 20.01.2014 W związku z wątpliwościami dotyczącym zasad stosowania przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r., poz. 696) informujemy, iż: 1. Co do zasady przepisy […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1  Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Cele i zadania OROZ

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie VII kadencji – lek. dent. Anna Kot Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708) – niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej […]

Posted in Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej | Leave a comment

Zmiany w prawie – listopad 2013

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1290) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1290/1 Zmiany w ustawie dotyczą m.in. wprowadzenia pojęcia poradni przyszpitalnej dającej możliwość udzielania w niej ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i odrębnego zawierania umów na te świadczenia. Dokonano także […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – wrzesień 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (Dz.U.2013, poz.1074) Uwaga:Od dnia 1 stycznia 2014 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.680 zł. Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1074/1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Regulamin organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy – komunikat

W związku ze zbliżającym się zjazdem sprawozdawczo- wyborczym zamieszczamy poniżej  ujednolicony roboczo tekst uchwały „w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie” wraz  załącznikiem.   Uchwała Nr 3/Zjazd/2010XXVII Okręgowego Zjazdu LekarzyOkręgowej Izby Lekarskiej w Krakowiez dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Zmiany w prawie – październik 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1176 ) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1176/1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1181) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1181/1 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2013

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2013, poz. 766) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/766/1   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. 2013, poz. 769) […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Komunikat w sprawie zasad badania

Przypominamy, iż w świetle art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby wyłącznie po jej uprzednim, osobistym  zbadaniu. Wyjątki od powyższej normy muszą być szczegółowo wskazane w odrębnych przepisach. Wyjątki: a) zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – paragony fiskalne

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu danych jakie winny zostać umieszczone na paragonie fiskalnym w załączeniu przedstawiamy linki do: – korespondencji Prezesa NRL z Ministrem Finansów (18.04.2013 r.); http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/84339/Pismo-do-MF_kasy-rejestrujace-18.04.13.pdf – stanowiska Ministerstwa Finansów (18.06.2013 r.) http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0004/90688/Odpowiedz-MZ_paragon-fiskalny_26.06.13.pdf – pisma jakie w przedmiotowej sprawie skierował MF do Dyrektorów Izb Skarbowych (09.08.2013 r.) treść pisma

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – maj/czerwiec 2013

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. 2013, poz.637) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/637/1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – kwiecień 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej  (Dz. U. 2013, poz. 436) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/436/1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. 2013, poz.463) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/463 Obwieszczenie Ministra […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – marzec 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2013, poz. 321) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/321/1   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – informacje podatkowe

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii podatkowych uprzejmie informujemy, iż co do zasady  z zapytaniami dotyczącymi indywidualnych przypadków winniście Państwo zwracać się do właściwych ze względów rozliczeniowych Urzędów Skarbowych.   Jednocześnie informujemy, iż działa ogólnopolska telefoniczna Krajowa Informacja Podatkowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.   Infolinia:Z tel. stac.: […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – luty 2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 roku, poz. 133) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/133/1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – kasy fiskalne c.d.

Przypominamy, iż z 40.000 zł do 20.000 zł obniżony został limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Wyjaśniamy jednocześnie, że lekarze, którzy: prowadzili działalność gospodarczą w ubiegłym roku i nie posiadali kasy rejestrującej, ale przekroczyli kwotę obrotu 20.000 zł mają obowiązek prowadzenia ewidencji z jej użyciem od 1 marca br. […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – grudzień 2012/styczeń 2013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1317) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1317/1 Uwaga: Podwyższenie wynagrodzenia do 100 zł.     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Przez 10 lat trzeba przechowywać oświadczenie pacjenta w przypadku negatywnej weryfikacji przez eWUŚ

Informacja o czasie przechowywania wypisanego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku negatywnej weryfikacji przez system eWUŚ: Link: http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przez-10-lat-trzeba-przechowywac-oswiadczenie-pacjenta-w-przypadku-negatywnej-weryfikacji-przez-system-ewus Źródło serwis ABC

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – kasy fiskalne po 1 stycznia 2013 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku  z 40.000 zł do 20.000 zł obniżony został limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Tym samym z obowiązku posiadania kasy rejestrującej zwolniono podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat – druki ZUS ZLA

Informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zaświadczenia lekarskie (ZUS ZLA) i zaświadczenia lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZLA/K) mogą być wystawiane na formularzach według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich

Szanowni Panstwo. Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat dla lekarzy, dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 r. modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Pełna treść komunikatu: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_lekarze.pdf

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Od 1 stycznia 2013 roku zmiany w zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych

Od nowego roku pacjent, chcący uzyskać świadczenie zdrowotne w ramach ubezpieczenia, zobowiązany będzie potwierdzić własną tożsamość, okazując: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymację szkolną (niepełnoletni). Dane te będą elektronicznie weryfikowane w ramach udostępnionego przez NFZ systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).    Poniżej instrukcja korzystania z eWUŚ udostępniona na stronie NFZ. http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5114   Podkreślamy, […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Komunikat w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – informacja NFZ

Szanowni Państwo. W ślad za poprzednimi komunikatami Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy, przekazujemy poniżej informację otrzymaną z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: Komunikat dla lekarzy dotyczący wystawiania recept bez uprawnień W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali lekarze wystawiający recepty refundowane będąc osobami nieuprawnionymi, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje: Wyjaśnienia w […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Zmiany w prawie – październik 2012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2012, poz. 1082) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1082/1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 1085) Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1085/1 […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Program dostosowawczy dla praktyk lekarskich

W związku z wprowadzającym w błąd informacjami dotyczącymi programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie informuje, że: zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujące taką działalność jeżeli nie spełniają w szczególności wymogów: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych czy instalacyjnych określonych powołaną ustawą zobowiązane zostały do ich dostosowania do nowych regulacji […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami prawnymi z okresu lipca i sierpnia 2012 r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zmiany w prawie – maj/czerwiec 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami prawnymi z okresu maja i czerwca 2012 r.

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Dokumentacja medyczna

Autorzy: Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos, Piotr Pochopień Tytuł:Dokumentacja medyczna Wydawnictwo/data i miejsce wydania:Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2012 Krótki opis:Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej. Autorzy przedstawili rolę i znaczenie dokumentacji nie tylko w aspekcie administracyjno-prawnym, ale także w obszarze stricte medycznym, związanym z procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi […]

Posted in Podstawy prawne, Przydatne publikacje | Leave a comment

Ważne dla lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki lekarskiej!

Termin dostosowania działalności do ustawy o działalności leczniczej mija z dniem 31 grudnia br. Zapoznaj się z komunikatami. Komunikat Komisji Legislacyjnej NRL:http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0017/7604/Komunikat-Komisji-Legislacyjnej-praktyki.pdf Informacja Zespołu Radców Prawnych NRL:http://www.nil.org.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-wpisow-do-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Program dostosowawczy dla praktyk

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku sporządzenia i przedłożenia organowi rejestrowemu programu dostosowawczego praktyk lekarskich wyjaśniamy: Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej – podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu 1 lipca 2011r., niespełniający wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych wynikających z art. 22 ust. 1 cyt. ustawy – dostosuje pomieszczenia i urządzenia […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Komunikat w sprawie zaświadczeń o stanie zdrowia wystawianych przy ustalaniu uprawnień ZUS

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad finansowania zaświadczeń o stanie zdrowia wystawianych osobom ubiegającym się o ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Poniżej przedstawiamy korespondencję prowadzoną w tej sprawie.   Wystąpienie ORL do Ministra Pracy i […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Zaświadczenia lekarskie – odpłatność

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Komunikaty Zespołu Radców Prawnych

1. Zasady informowania o udzielanych świadczeniach zdrowotnych.   Przypominamy, iż uchwałą Nr 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku Naczelna Rada Lekarska ustaliła szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Prosimy o zapoznanie się z nią oraz dostosowanie do jej treści informacji udzielanej pacjentom.   Link […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia, nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został […]

Posted in Informacje NFZ, Podstawy prawne | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie ważności recept

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że recepty wypisane przez lekarza posiadającego umowę na wypisywanie leków refundowanych z adnotacją: "Refundacja leku do decyzji NFZ" w przypadku realizacji w aptece będą uznawane za spełniające warunki objęcia refundacją przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.   Monika Jezierska-Kazberukz-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat w sprawie wystawiania recept refundowanych

W ślad za porozumieniem Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, informujemy, że lekarz – zgodnie z postulatami środowiska – nie będzie obciążany karami za wypisanie recepty na lek refundowany pacjentowi nieubezpieczonemu. Wyłączną odpowiedzialność za wiarygodność informacji o ubezpieczeniu ponosić będzie pacjent na zasadzie przedłożenia stosownego „Oświadczenia”. Także i recepty na leki refundowane, nawet […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Praktyka lekarska – obowiązki informacyjne

Przypominamy, iż zgodnie z art. 107 obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 roku, Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Powyższy obowiązek spoczywa […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

Rejestr lekarzy – obowiązki informacyjne

Przypominamy, iż zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o izbach lekarskich lekarz jest zobowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o: utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty". zmianie danych rejestrowych, w tym: a) zmiany imion i/lub nazwiska; b) zmiany […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne | Leave a comment

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory