Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Instrukcja rejestracji praktyk zawodowych

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej od 1 kwietnia 2013 r. lekarz, lekarz dentysta nie może zarejestrować praktyki lekarskiej, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktyki z rejestru składając dokumentację w postaci papierowej.

Wszelkie czynności wykonuje się poprzez stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl )

Zanim lekarz będzie mógł złożyć wniosek w ten sposób musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Jest on potrzebny, żeby wypełniony wniosek mógł być zweryfikowany przez właściwą Izbę Lekarską.

Uwaga! Wniosek bez załączników wraca do lekarza nie rozpatrzony.

Krok pierwszy – uzyskanie bezpiecznego profilu zaufanego ePUAP:

 1. zakładamy konto w systemie ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/register (Prosimy o przeczytanie Szczegółowej instrukcji zakładania konta ePUAP)
  – po założeniu konta składamy wniosek o profil zaufany.
  – następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
  Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP.
 2. lub uzyskujemy podpis elektroniczny – bliższe informacje na stronie Ministerstwa Gospodarki:
  http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Dzialalnosc+gospodarcza+i+e-przedsiebiorczosc/Podpis+elektroniczny

Krok drugi rejestracja w RPWDL:

 • wchodzimy na stronę Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (http://rpwdl.csioz.gov.pl/ )
 • wybieramy opcje ZAREJESTRUJ a następnie aplikację “Rejestr Praktyk Zawodowych”

Następnie

– lekarz który po raz pierwszy rejestruje praktykę – po zalogowaniu do portalu RPWDL wybiera z menu (lewy górny róg) zakładkę „nowy wniosek praktyka lekarska” a następnie „nowy wniosek o rejestrację indywidualnej praktyki”

– lekarz, który ma już zarejestrowaną praktykę (posiada założoną Księgę Rejestrową), żeby móc pracować w systemie musi jednorazowo uzyskać tzw. uprawnienia do ksiąg. Takie uprawnienia nadają Izby Lekarskie. Poniższy wniosek należy wydrukować, wypełnić i złożyć osobiście, listownie, e-mailowo (praktyki@oilkrakow.org.pl), faksem do właściwej Izby Lekarskiej (12 6191730). Izba Lekarska weryfikuje wniosek i nadaje uprawnienia – o czym poinformuje Państwa wysyłając na meila stosowną wiadomość. Po uzyskaniu tej wiadomości należy zalogować się ponownie w portalu RPWDL, wybierać z menu (lewy górny róg) zakładkę „nowy wniosek praktyka lekarska” a następnie „wniosek o zmiany”(prawy dolny róg)

pdf Wniosek o nadanie uprawnienia

Od tego momentu możecie Państwo zarejestrować praktykę lekarską, dokonać zmian we wpisie dotyczącym praktyki już istniejącej czy wykreślić praktykę z rejestru.
Przed składaniem jakiegokolwiek wniosku prosimy zapoznać się ze spisem załączników wymaganych przy rejestracji danej formy praktyki.

Załaczniki

Rejestracja gabinetu (we wniosku kod 98 lub 99):

 1. Wniosek elektroniczny
 2. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
  – 98 zł – wpis do rejestru
  – 49 zł – zmiana wpisu w rejestrze
 3. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Praktyka wyłącznie w miejscu wezwania “wizyty domowe” (we wniosku kod 95 lub 96):

 1. Wniosek elektroniczny
 2. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
  – 98 zł – wpis do rejestru
  – 49 zł – zmiana wpisu w rejestrze
 3. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Praktyka wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (we wniosku kod 93 lub 94):

 1. Wniosek elektroniczny
 2. Skan pierwszej strony umowy z podmiotem leczniczym lub promesa zawarcia takiej umowy
 3. Skan rachunku wpłaty za rejestrację praktyki
  – 98 zł – wpis do rejestru
  – 49 zł – zmiana wpisu w rejestrze
 4. Skan dokumentu PWZ (dla członków innych Izb Lekarskich)

Opłaty za rejestrację praktyki dokonywać można codziennie w kasie izby w godzinach pracy Biura OIL, bądź na numer konta bankowego:

Bank PEKAO S.A.
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

W rejestrze RPWDL istnieje opcja podłączania załączników. Jeśli lekarz nie ma możliwości skanowania może w ślad za wysłanym elektronicznie wnioskiem wysłać je pocztą lub faxem.

Ważne.

Przypominamy, że:

 1. Wniosek o wpis do rejestru wypełnia lekarz, który:
  – dopiero rozpoczyna po raz pierwszy praktykę
  – ma zarejestrowaną praktykę na terenie jednej  izby lekarskiej ale chce rozpocząć prowadzenie praktyki na terenie innej izby
 2. Wniosek o wpis zmian w rejestrze wypełnia  lekarz, który:
  – chce zmienić adres istniejącej praktyki
  – chce dopisać dodatkowy adres prowadzenia praktyki
  – chce dopisać dodatkową formę prowadzenia praktyki np. ma praktykę w miejscu wezwania a chce dorejestrować jeszcze praktykę w zakładzie leczniczym
  – chce np. zmienić zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, telefon do praktyki, przekształcić praktykę z indywidualnej na specjalistyczną, poinformować, że zmieniła się nazwa zakładu leczniczego, chce zmienić adres do korespondencji, chce zawiesić praktykę lub wykreślić tylko jeden z adresów
 3. Wniosek o wykreślenie z rejestru wypełnia lekarz, który całkowicie rezygnuje z prowadzenia praktyki.

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory