Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Artykuły i informacje

Korespondencję Izby z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie pracy lekarzy podczas Święta Narodowego 12 listopada

Szanowni Państwo W imieniu Prezesa ORL Roberta Stępnia przekazuję do wiadomości korespondencję pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, dotyczącą ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, zgodnie z postanowieniami której dzień 12 listopada br. był dniem wolnym od pracy, ale […]

Posted in Aktualności, Artykuły | Możliwość komentowania Korespondencję Izby z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie pracy lekarzy podczas Święta Narodowego 12 listopada została wyłączona

Zmiany dotyczące wystawiania recept

W związku wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pojawiły się problemy z realizacją recept. Zmiany dotyczące wystawiania recept: obowiązkowy […]

Posted in Aktualności, Komunikaty | Możliwość komentowania Zmiany dotyczące wystawiania recept została wyłączona

Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał nowe władze

2 marca 2018 roku obradował XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Delegaci, wybrani w ostatnio przeprowadzonych wyborach, zdecydowali o władzach Izby na nadchodzącą VIII kadencję Samorządu Lekarskiego oraz składach jej organów. Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie został wybrany kol. lek. dent. Robert Stępień, natomiast Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana ponownie kol. […]

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał nowe władze została wyłączona

Odpady medyczne – nowe zasady!!!

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975) Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

Posted in Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Odpady medyczne – nowe zasady!!! została wyłączona

Stanowisko Konwentu Prezesów ORL z dnia 14 października 2017 r.

Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich, zebrani w Warszawie w dniu 14 października 2017 roku wyrażają wszystkim głodującym lekarzom podziękowania za podjęcie dramatycznej decyzji o rozpoczęciu akcji ptotestacyjnej. Deklarujemy pełne wsparcie dla tego protestu, zapewniając pomoc prawną, logistyczną i finansową. Życzymy protestującym wytrwałości w walce o wprowadzenie normalności do polskiej ochrony zdrowia, a polskim pacjentom jak najszybszej […]

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania Stanowisko Konwentu Prezesów ORL z dnia 14 października 2017 r. została wyłączona

Komunikat Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie aktywnie angażuje się w poparcie protestu rezydentów. Koordynatorem całej akcji jest Dr Maciej Krupiński. Nasze działania, oprócz wsparcia finansowego (koszulki, transport i in.) sprowadziły się także do wystąpienia do Pana Prezydenta, Pani Premier, Marszałków Sejmu i Senatu o pilne spotkanie i negocjacje z protestującymi rezydentami. Otrzymaliśmy […]

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania Komunikat Prezesa została wyłączona

Dajmy szansę Michalince

Zwracamy się do Państwa o pomoc w  zbiórce pieniędzy na leczenie córki lekarzy stażystów, Joanny Jurkiewicz-Kułakowskiej i Radosława Kułakowskiego, pracujących w SPZOZ w Przeworsku. Do 4 tygodnia życia dziecka rozwój przebiegał prawidłowo, po tym czasie stwierdzono brak odruchów głębokich. Po wykonaniu badań genetycznych rozpoznano rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice nawiązali kontakt z prof. Laurentem z Belgii.  Istnieje […]

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania Dajmy szansę Michalince została wyłączona

Odpowiedź na listy Prezesa ORL do władz

Szanowni Państwo, poniżej odpowiedzi na nasze listy wystosowane do władz RP   Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP Od Pana Prezydenta i Marszałka Senatu do chwili obecnej żadna odpowiedź nie dotarła.

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania Odpowiedź na listy Prezesa ORL do władz została wyłączona

List Prezesa ORL do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Koleżanki i Koledzy. Podjęty przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie Apel w sprawie strajku młodych lekarzy dołączyłem do listu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z prośbą  o zainicjowanie działań, dzięki którym młodzi lekarze będą mogli podjąć decyzję o powstrzymaniu się od planowanego strajku głodowego. Kraków, dnia 26 września 2017 roku Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej […]

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania List Prezesa ORL do Prezydenta RP Andrzeja Dudy została wyłączona

Utrudnienia w Systemie Kształcenia Medycznego

W związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami, informującymi o tym, że lekarze ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego doznają poważnych utrudnień w złożeniu wniosku, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o pilne objęcie nadzorem Systemu Kształcenia Medycznego (SMK) i podjęcie działań mających na celu usunięcie istotnych wad działania […]

Posted in Artykuły | Możliwość komentowania Utrudnienia w Systemie Kształcenia Medycznego została wyłączona

Informacja na temat zgłaszania się lekarzy do PES

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury m. in. w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu, zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje na ten […]

Posted in Aktualności, Komisja Kształcenia, Komunikaty | Leave a comment

Porozumienie Zawodów Medycznych złoży do Sejmu Projekt Obywatelski w sprawie wynagrodzeń

Dziewięć organizacji związkowych, należących do Porozumienia Zawodów Medycznych, a reprezentujących lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów medycznych, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, laborantów diagnostycznych, fizjoterapeutów – w sumie ok. 600 tys. pracowników ochrony zdrowia – postanowiło wystąpić do Sejmu z Projektem Obywatelskim w sprawie warunków zatrudnienia. Projekt ustawy, regulujący minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, został złożony w […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Lekarze nie uciekają od odpowiedzialności, ale chcą być rzetelnie i sprawiedliwie oceniani

Ponad 200 osób z 21 Okręgowych Izb Lekarskich z całego kraju przyjechało do Szczyrku, by wziąć udział w warsztatach Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowych Sądów Lekarskich z udziałem przedstawicieli środowiska prawniczego. Przez trzy dni będą dyskutować o odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Przy prokuraturach regionalnych powstały w tym roku specjalne działy ds. błędów medycznych. Lekarze zgromadzeni […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Zaproszenie do składania propozycji ofert

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza do składania propozycji ofert na wykonanie robót budowlano-remontowych siedziby przy ul. Krupniczej 11a  w Krakowie obejmujących: przebudowę i nadbudowę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na cele administracyjno-biurowe, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO z wymiennikownią MPEC, gazową, […]

Posted in Komunikaty | Leave a comment

II Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zapraszają na II Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki Data – 18 czerwca 2016 rok (sobota) Miejsce – Park Strzelecki w Krakowie (ul. Lubicz 16) Zapraszamy od godz. 10.00-20.00 10.00 – 16.00 – część rodzinno-dziecięca 16.00 – 20.00 – część dla  Lekarzy i Adwokatów młodych duchem Godz. […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm-sygnatariuszy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Kodeks to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje właśnie INFARMA. Zapisy Kodeksu wdrażają równocześnie 33 […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Publikujemy poniżej pismo Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Posted in Artykuły | Leave a comment

Małopolski System Informacji Medycznej czyli e-usługi dla lekarzy i pacjentów!

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która ma za zadanie ułatwić pracę szpitali i podmiotów leczniczych. Województwo Małopolskie prowadzi kompleksowe działania mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług medycznych w regionie. Za realizację projektu MSIM odpowiedzialny jest Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego. Aktualnie trwają prace nad rozbudową Małopolskiego […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie

Koleżanki i Koledzy Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 roku uległ zmianie załącznik nr 2 do uchwały ORL z dnia 09.05.2012 r nr 100/VI/ORL/2012 dot. Regulaminu przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach średnich i wyższych, załącznik nr 3 do uchwały ORL z dnia 09.05.2012 dot. Regulaminu wypłacania zapomogi losowej z tytułu […]

Posted in Artykuły, Komunikaty | Leave a comment

Relacja z Gali wręczenia Nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny

Przedstawiamy relację z Gali wręczenia Nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny – najbardziej prestiżowej nagrody w środowisku farmaceutycznym i medycznym, do której swoich laureatów zgłaszają pacjenci. Wśród nominowanych i laureatów z pewnością znajdą Państwo swoich Kolegów.

Posted in Artykuły | Leave a comment

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

Posted in Artykuły, Informacje NFZ | Leave a comment

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie. Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept. […]

Posted in Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Leave a comment

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP. Właściciel […]

Posted in Aktualności, Komunikaty, Praktyki | Leave a comment

IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty!

4 grudnia w zabytkowych wnętrzach Muzeum Farmacji UJ przy ulicy Floriańskiej odbył się zorganizowany wspólnie przez Okręgowe Izby: Aptekarską i Lekarską – Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Degustowano z zapałem, ale i umiarem przedstawione trunki, nie bacząc na historyczną scenerię w postaci starych naczyń aptecznych stojących na regałach w stylu empire, mieszczące m.in. sproszkowane karaluchy czy […]

Posted in Artykuły, Galerie, Rekreacja | Leave a comment

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA

Szanowni Państwo. Informuję, że otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją, że od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie również przy użyciu bezpłatnej aplikacji udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl/ezla/. Na wskazanej witrynie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące sposobu, trybu i zasad wystawiania elektronicznych zwolnień. […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

dr Zbigniew Żak – wspomnienia

“Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta” Carlos Ruiz Zafón Jesienią mija 10 lat od śmierci dr Zbigniewa Żaka, człowieka pod każdym względem nadzwyczajnego. Był  jedną z ikon Samorządu Lekarskiego, tytanem pracy, nieszczędzącym życia ani zdrowia, oddany swojemu zawodowi i pacjentom bezgranicznie. Z tej okazji publikujemy garść wspomnień przyjaciół i współpracowników Doktora.

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin

Komunikat Nr 10/2015 Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nedzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Mifocardin. zawierającmi w swoim składzie m. in fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego inspektora Farmaceutycznego. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca […]

Posted in Komunikaty | Leave a comment

Zmiana godzin pracy Delegatur OIL

Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 listopada 2015 r. uległy ujednoliceniu godziny pracy Biura OIL w Krakowie oraz Delegatur w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Obecnie wszystkie sprawy załatwią Państwo w następujących godzinach: poniedziałek: 8.00 – 17.00 wtorek: 8.00 – 16.00 środa: 8.00 – 17.00 czwartek: 8.00 – 16.00 piątek: 9.00 – 15.00

Posted in Komunikaty | Leave a comment

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty […]

Posted in Aktualności, Komunikaty | Leave a comment

Plebiscyt Lekarz Małopolski 2015

Zakończył się Lekarz Małopolski 2015. Statuetki powędrowały do sześciu laureatów. Oprócz pięciu podstawowych kategorii, kapituła stworzyła także nagrodę dla Osobowości 2015. Dobry lekarz to taki, który jest nie tylko profesjonalny, ale także przyjaźnie nastawiony do pacjenta. Taki, który zawsze chętnie pomoże i nigdy nie odmówi porady. Z kolei najlepszy ośrodek zdrowia musi być terminowy, a […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce […]

Posted in Informacje Zespołu Radców Prawnych, Komunikaty, Rejestr podmiotów prowadzących działalność lecznic | Leave a comment

Jubileusz 25-lecia odrodzenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Foto © OIL w Krakowie

Posted in Artykuły, Galerie | Leave a comment

Apel o pomoc

Szanowne Koleżanki i Koledzy! Jeden z najpiękniejszych krajów świata ale także i najuboższych dotknęła niewyobrażalna tragedia. Trzęsienie ziemi w Nepalu pochłonęło wiele tysięcy ofiar. Przesyłam Państwu apel Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce, na którego czele stoi nasz kolega, chirurg. Ze swej strony również apeluję o pomoc. Skierowanie pomocy na to konto gwarantuje, że dotrze ona do […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie tzw. “Ogólnopolskiego Plebiscytu Laur Pacjenta”

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu raz jeszcze informujemy i wyjaśniamy: Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwracają się lekarze z pytaniami dotyczącymi kierowanej do nich korespondencji, zawierającej certyfikat w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”. Co ważne lekarze, do których kierowane jest zawiadomienie, nie zgłaszali chęci udziału w takim plebiscycie i nie wyrażali swojej zgody na […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Prof. Andrzej Matyja otrzymał medal Gloria Medicinae

W dniu 8 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia medalu Gloria Medicinae za 2013 rok 10 osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie medycyny. Wśród odznaczonych tym prestiżowym odznaczeniem znalazł się prof. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, chirurg z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Zaduszki 2014

Wszystkich Świętych i Zaduszki, to dni poświęcone przeszłości. Ale nie tylko tej z podręczników historii, ale przede wszystkim z naszej minionej codzienności. Tak każe tradycja. Tego wymaga zakodowana w każdym pamięć o przeszłości. O ludziach nam bliskich, a już Nieobecnych.Kto w tych dniach nie odwiedzi cmentarza? Nie złoży wiązanki chryzantem na grobie bliskich? Nie zaduma […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie obowiązku udokumentowania ubezpieczenia praktyki lekarskiej

Koleżanki i Koledzy, W związku z otrzymanym z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia wezwaniem do uzupełnienia danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą  w zakresie informacji dotyczącej posiadania polis ubezpieczeniowych przypominam, że każdy lekarz prywatnie praktykujący ma obowiązek corocznego przedstawiania organowi rejestrowemu (właściwej Izbie Lekarskiej) dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie zagrożenia wirusem Ebola

PrezesNACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Maciej Hamankiewicz NRL/BP/KS/1486/14 Warszawa 20 sierpnia 2014 r.   Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści. Obecnie cały świat z niepokojem przygląda się informacjom płynącym z Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii dotyczącym epidemii wywołanej wirusem Ebola i zagrożeniem jej rozprzestrzeniania się. Wśród ponad tysiąca ofiar śmiertelnych są lekarze, którzy pomagali chorym […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Informacja w sprawie “Podkarpackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej”

Stowarzyszenie "Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna" nie jest organem samorządu zawodowego lekarzy. Nazwa stowarzyszenia oraz wytoczone przez stowarzyszenie cele są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z tym Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie podjęła stosowne kroki prawne. Informacje prawne:

Posted in Artykuły | Leave a comment

Pismo RPO w sprawie zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche

Szanowni Państwo. Zamieszczamy poniżej pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 czerwca 2014 r. dotyczące zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche. Problem poruszony w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest powszechnie znany w środowisku lekarskim, w związku z czym prosimy o szczególne zapoznanie się z zamieszczoną informacją.

Posted in Artykuły | Leave a comment

Zmiany w pracy kasy Izby

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2014 r. kasa Izby będzie nieczynna w piątki.

Posted in Komunikaty | Leave a comment

Konkurs „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH) informuje o konkursie na realizatorów Projektu: „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, który jest koordynowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH. Jednostki, które wejdą we współpracę w ramach konkursu otrzymają gratyfikację za rekrutację pacjentek i wykonanie pobrania krwi. Co dwa tygodnie NIZP-PZH […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Ważna informacja dotycząca produktów leczniczych zawierających ketokonazol

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne zagadnienie dotyczące wypisywania i wydawania doustnych produktów leczniczych zawierających ketokonazol.   Dnia 26 lipca 2013 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków przedstawił zalecenie zawieszenia w całej Unii Europejskiej pozwoleń na dopuszczanie do obrotu doustnych leków zawierających ketokonazol, w związku z ustaleniem, że […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Pismo MZ w sprawie obowiązku zagłaszania przypadków przemocy w rodzinie

MINISTER ZDROWIAMZ-MD-S-079-4920-26/JK/14 Warszawa, 07.04.2014 W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego (kk) dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks kamy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, uchylony został art. 205 k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania przestępstw Przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Powyższa zmiana prawna spowodowała, iż stosowanie przemocy seksualnej oraz gwałt […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

List do Pacjentów

Kraków, dn. 29.03.2014 r. Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci, wydłużające się kolejki, zatłoczone przychodnie, brak szybkiego dostępu do lekarzy i badań specjalistycznych są Państwu powszechnie znane. Z czego to wynika? Z opieszałości lekarzy? Niekoniecznie. Z ich bezradności wobec systemu, którego są ogniwem? Zdecydowanie tak. Służba zdrowia to tylko małe ogniwo w systemie państwowym, który nie funkcjonuje […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Zasady postępowania w przypadkowej hipotermii

  Szanowni Państwo. Zwracamy się do Państwa z propozycja współpracy w dziedzinie leczenia tzw. przypadkowej hipotermii. Śmiertelność z powodu wychłodzenia w Polsce wynosi, według oficjalnych danych, 328 do 606 osób rocznie (dane GUS 2008-2010 r.). Szacuje się jednak, że liczba ta może być nawet kilkakrotnie większa. Małopolska, z racji ukształtowania powierzchni i warunków klimatycznych może […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Zwycięski bój z Ministerstwem Zdrowia!

Od chwili reaktywowania, czyli od blisko 25 lat, samorząd lekarski w całej Polsce wykonuje zadania przejęte od administracji państwowej, takie jak: wydawanie praw wykonywania zawodu, rejestr lekarzy, działalność OROZ i OSL, itp.   Za tę pracę Skarb Państwa, a ściślej Ministerstwo Zdrowia winno pokrywać wszelkie koszty. Tak stanowiła ustawa o izbach lekarskich z maja 1989 […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

20 lat współpracy z Białorusią – podpisanie umowy Grodno-Kraków

Od blisko 20 lat trwa współpraca na niwie medycznej lekarzy Obwodu Grodzieńskiego i Małopolski. Lekarze białoruscy przyjeżdżają na parotygodniowe staże do krakowskich szpitali, lekarze z Małopolski wyjeżdżają do Grodna z odczytami i prezentacjami, a pośredniczy w tym Izba Lekarska. Szczególne zasługi w tym względzie położył dr Adam Wiernikowski, reprezentujący nasz samorząd od III kadencji. Po […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Nowe władze Izby

Szanowni Państwo Dobiegły końca wybory do Samorządu Lekarskiego VII kadencji. Uprzejmie informujemy, że decyzją XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, odbytego w dniu 22 listopada 2013 r., wybrane zostały nowe władze naszej Izby. Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej został, po raz drugi, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, zaś stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Uwaga na oszustów!

Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych ostrzega na swojej stronie internetowej przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi polegającymi na wyłudzaniu opłat od przedsiębiorców. „GIODO informuje, że nie wysyła do administratorów danych żadnych pism grożących nałożeniem kar finansowych za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji ani nie oferuje kupna gotowego wniosku rejestracyjnego. Nadawcą tego typu korespondencji, mimo iż jest […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Ważne. Komunikat w sprawie reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przedstawiło do konsultacji zbiór reguł dotyczących tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.   Zgodnie z komunikatem w celu uzyskania materiału wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: p1_info@csioz.gov.pl , podając w tytule maila treść: "Udostępnienie Reguł Tworzenia EDM". Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl   […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Fajna dziewczyna, z katastrofy

2050 zł na rehabilitację, albo na adwokata, a może na śpioszki dla trzyletniej córeczki zebrali – dla Magdy Sipowicz ze Skawiny (lat 29), tłumaczki języka migowego, jednej z 57 ofiar katastrofy kolejowej w Szczekocinach – uczestnicy posiedzenia Komisji Stomatologicznej ORL, którzy 23 marca 2013 roku obradowali w Osieczanach.   Sporo jak na 30 uczestników zebrania. […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Prośba o aktualizację danych teleadresowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W związku ze zbliżającymi się wyborami na Delegatów VII Kadencji, które odbywać się będą zgodnie z nowym regulaminem czyli drogą korespondencyjną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji Waszych adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji, co umożliwi prawidłowe i skuteczne dostarczenie materiałów wyborczych! Aktualizacji można dokonać osobiście w Biurze OIL […]

Posted in Komunikaty | Leave a comment

Informacje dotyczące zakresów numerowych recept

Uprzejmie przypominamy, że od 1 kwietnia 2013 obowiązują druki recept dla których numery rozpoczynają się od cyfr: 02 – dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu.Na drukach tych obowiązują kody kreskowe dla numeru  REGON oraz numeru prawa wykonywania    zawodu lekarza! 07- dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez Wojewódzkiego Inspektora […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Informacja MZ w sprawie wykazu leków refundowanych

Publikujemy poniżej informację Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy w związku z publíkacją Obwieszczenia Ministra Zdrowìa w sprawìe wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenìa żywìeniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 roku. Zawiera ona m.in. sporo wskazań dla stosowań leków poza CHPL, zwłaszcza jeśli chodzi o heparyny drobnocząsteczkowe. Informacja MZ

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie druków recept

Informujemy, że do Izby napływają informacje o pomyłkach w wydrukach recept. Dotyczy to głównie numeru REGON i prawa wykonywania zawodu. Apelujemy o zwracanie uwagi na prawidłowość wydruków przy ich odbiorze z drukarni. W przypadku stwierdzenia pomyłki proponujemy umieszczenie na rewersie recepty pieczątki zawierającej numery REGON i prawa wykonywania zawodu.

Posted in Artykuły | Leave a comment

Informacja dotycząca zasad realizacji recept lekarskich

Informacja dla farmaceutów i lekarzy dotycząca zasad realizacji recept lekarskich w związku ze sposobem przepisywania ilości leku oraz wielkości opakowań. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad realizacji recept lekarskich w kontekście sposobu przedstawienia na recepcie ilości leku oraz wielkości opakowania.   W załączeniu przedstawimy treść korespondencji prowadzonej pomiędzy […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Informacja z NFZ o receptach bez REGON-u

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji możliwości wypisywania leków refundowanych przez lekarzy niemających zarejestrowanej praktyki lekarskiej informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz w zarządzeniu z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane wśród lekarzy mogących zawrzeć taką umowę wymieniła również lekarzy nie mających takiej praktyki, […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Uwaga! Czas na sprawozdania statystyczne za 2012 rok

Informacja dla praktyk lekarskich z województwa małopolskiego Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że realizując zadania na rzecz  Wojewody Małopolskiego będzie zbierał i analizował sprawozdania o symbolu MZ.   Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Małopolska wybrała najlepszych lekarzy i przychodnie roku 2012!

Pacjenci małopolskich placówek i szpitali nagrodzili pracę lekarzy oraz przychodni z województwa małopolskiego po raz dziewiąty. Laureatów poznaliśmy 19 stycznia podczas uroczystej Gali w hotelu SWING w Krakowie, gdzie zostali uhonorowani dyplomami i statuetkami. W Plebiscycie, w którym oddano 15 000 głosów, najlepszymi lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej minionego roku zostali: Janusz Bolt ze Specjalistycznego Centrum […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie systemu informatycznego eWUŚ

Koleżanki i Koledzy Poniżej informacje w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) przesłane z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Posted in Artykuły | Leave a comment

Odeszła Pani Basia!

mgr Barbara Klecur. 21 lipca 1950 roku zm. 13 stycznia 2013 roku Odeszła Pani Basia! Od reaktywowania samorządu związana z Biurem Izby, od dwunastu bez mała lat szefowa jej finansów. Miała zaledwie 63 lata. Przy dzisiejszym postępie medycyny można zaryzykować pogląd, że zmarła „bardzo młodo", zwłaszcza w kontraście z jej miłym, pogodnym usposobieniem, z jej […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – odpowiedź NFZ

Koleżanki i Koledzy. W wyniku naszych rozmów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim  NFZ dotyczących pism w sprawie refundacji recept, otrzymaliśmy komunikat, który zamieszczamy poniżej: Komunikat dla lekarzy, którzy otrzymali korespondencję związaną z wystawianiem recept bez uprawnień W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej wystawiania recept bez uprawnień, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje: Lekarze wytypowani zostali […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Uwaga – praktyki lekarskie!

Uwaga Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie Przypominam, że okres dostosowawczy do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dla praktyk lekarskich i dentystycznych mija 31 grudnia 2012 roku. Uaktualnienie wpisu do rejestru praktyk prywatnych – KROK PO KROKU W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Uwaga od 1 stycznia zmiany na receptach

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. umieszczane na recepcie wystawianej na leki refundowane: numer prawa wykonywania zawodu, numer recepty nadawany przez oddział NFZ oraz dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON muszą być odzwierciedlone w formie kodu kreskowego. Recepty z kodem kreskowym można drukować poprzez Portal Personelu na stronie NFZ https://personel.nfz-krakow.pl/ lub przy wykorzystaniu […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

“Premierze pomóż” – film na temat refundacji

Film na temat refundacji p.t. "Premierze pomóż" opublikowało Wydawnictwo Medycyna Praktyczna na swoim portalu: http://www.mp.pl/premierzepomoz/   Film pojawił się obok apelu skierowanego do Premiera RP Donalda Tuska, którego treść poparła Naczelna Izba Lekarska.   {youtube}OQjyENgCgCY{/youtube}

Posted in Artykuły | Leave a comment

II etap Plebiscytu Lekarz i Przychodnia Roku 2012 w Małopolsce trwa

Zakończył się pierwszy etap Plebiscytu Lekarz i Przychodnia Roku 2012 w Małopolsce. Od 23 listopada można głosować na zakwalifikowanych kandydatów na kuponach drukowanych codziennie przez Gazetę Krakowską lub przez wysłanie SMS – kupując e-wydanie Gazety.   Głosować można od 23 listopada do 28 grudnia (kupony) oraz od 23 listopada do 3 stycznia 2013 r. (SMS).Lista […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – ważne

Koleżanki i Koledzy.   W nawiązaniu do poniższych komunikatów, po porozumieniu z Prezesami Okręgowych Rad Lekarskich z Polski informuję, że cała akcja skierowana przeciwko lekarzom odbyła się na polecenie Centrali NFZ a Oddziały jedynie wykonywały zarządzenie Prezesa NFZ.   Uważam, że rozpętanie przez kolejnego Prezesa NFZ sporu związanego z refundacją leków jest szkodliwe społecznie i […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – uzupełnienie

Koleżanki i Koledzy W ślad za wczorajszym komunikatem, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, tekst poniżej: "W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali PT lekarze wystawiający recepty refundowane w przypadku braku zawartej umowy upoważniającej, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje. Przesłana korespondencja dotyczy wyłącznie lekarzy, którzy w momencie wystawiania recepty […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Ważny komunikat w sprawie recept!

Koleżanki i Koledzy. W związku z informacjami o otrzymywaniu przez Was pism z NFZ w sprawie bezprawnego wypisywania recept refundowanych, jestem tak samo zaskoczony, w związku z czym spotykam się w najbliższy poniedziałek (tj. 26.11.br.) z Dyrekcją MOW NFZ w tej sprawie.   Prosimy o powstrzymanie się od jakichkolwiek kroków (niepodejmowania pochopnych działań) do czasu […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy

Koleżanki i Koledzy   W związku z otrzymywanymi z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pismami zleconymi przez Centralę NFZ a dotyczącymi wypisywania recept refundowanych bez stosownej umowy upoważniającej, uprzejmie informuję:   Na polecenie Centrali NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki skierował do części Koleżanek i Kolegów pismo z prośbą o wyjaśnienia co do wypisywania recept refundowanych.   Cały […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Światowy Dzień Osteoporozy 2012 – wideorelacja

Zapraszamy do obejrzenia filmu z obchodów Światowego Dnia Osteoporozy 2012 organizowanych przez krakowski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA. Patronat nad wydarzeniem sprawował m. in. Prezes OIL prof. dr hab. med. Andrzej Matyja. Gratulujemy udanej imprezy. {jgflv file:=[media/ifmsa_osteoporoza2012.flv] width:=[425] height:=[320] autostart:=[false]}

Posted in Artykuły | Leave a comment

Plebiscyt Lekarz Roku 2012

Małopolska wybiera swoich ulubionych lekarzy i przychodnię Czy lekarze w Polsce są doceniani? Czy ich praca w opinii publicznej jest uważana za wartościową? Często spotyka się głosy, że służba zdrowia w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia, ale ile osób, tyle opinii. Gdyby zapytać przechodniów o zdanie, codziennie znalazłaby się inna osoba, która potwierdziłaby, że […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich

W Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej nr 5/2012 na str. 59 ukazało się ogłoszenie Centrum Doradczego Prawa Medycznego zachęcające do skorzystania z jego oferty przygotowania programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich. Informujemy, iż w/w ogłoszenie ma charakter komercyjny i pochodzi od podmiotu zewnętrznego nie związanego w żaden sposób z Okręgową Izba Lekarską w Krakowie. W ogłoszeniu zawarto sformułowania, […]

Posted in Komunikaty | Leave a comment

Familijny Piknik Charytatywny

Serdecznie zapraszamy w najbliższę sobotę (20 października) na teren klubu WKS Wawel, przy ul. Podchorążych 3, na Familijny Piknik Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei. Będzie okazja do kibicowania drużynom: Żołnierzy, Dziennikarzy i Lekarzy, którzy walczyć będą o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka. Dzięki Wojskom Specjalnym będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt bojowy: Quady, […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

UWAGA! OSTRZEŻENIE przed kolejną próbą wyłudzenia nienależnych opłat

Koleżanki i Koledzy, Niespełna miesiąc temu informowaliśmy o kierowanych do naszych lekarzy żądaniach opłat za umieszczenie rzekomego wpisu w tzw. Krajowym Rejestrze Informacji o Przedsiębiorcach. Jak widać postępowania karne wszczynane przez organy ściganie nie do końca odstraszają kolejnych amatorów „łatwych pieniędzy”. Pojawiają się kolejne firmy, które z tego rodzaju działalności próbują uczynić sobie stałe źródło […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Relacja z uroczystego wręczenia ograniczonych praw wykonywania zawodu

Paszport do Leśnej Góry   12 września, o 14.00, w wypełnionej do ostatniego miejsca auli PWST, rozpoczęło się tradycyjne już spotkanie władz samorządu lekarskiego w Krakowie z tegorocznymi absolwentami studiów medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni medycznych, którzy przybyli odebrać swoje pierwsze, jeszcze tymczasowe Prawo Wykonywania Zawodu lekarza bądź lekarza dentysty. „To taki […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie druków recept

Koleżanki i Koledzy.   Przypominam, że lekarze, którzy nie podpisali po dniu 30.05.2012 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych nadal mogą korzystać z posiadanych, wcześniejszych druków recept, jednak wypisanie takiej recepty będzie skutkowało 100% odpłatnością za lek, co należy zaznaczyć w treści recepty, przy każdym wypisywanym leku lub skreślić jej […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Koncepcja funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

Komunikat Zarząd Powiatu Będzińskiego zaprasza do konsultacji branżowych do projektu przygotowanego przez powiat będziński, dotyczącego funkcjonowania będzińskiej części PZZOZ. Zaproszenie kierowane jest do jednostek wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Z uwagi na podejmowane przez Powiat Będziński działania dotyczące zmiany formy zarządzania w będzińskiej części PZZOZ Będzin, Zarząd Powiatu Będzińskiego zwraca się […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Będą pieniądze na Rezydentury

Koleżanki i Koledzy! Z przyjemnością zawiadamiam, że otrzymaliśmy nieoficjalną informację, iż decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr n. med. Władysława Kosiniaka-Kamysza z Ministerstwa Pracy do Ministerstwa Zdrowia przekazana zostanie suma gwarantująca sfinansowanie ok. 2,5 tys. rezydentur w bieżącej sesji. Prezes

Posted in Artykuły | Leave a comment

Specjalistyczna pomoc edukacyjna Krakowa dla dzieci niepełnosprawnych i z problemami rozwojowymi

Poniżej przedstawiamy Ulotkę informacyjną przygotowaną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, która prezentuje opcje specjalistycznej pomocy edukacyjnej od diagnozy do dorosłości i może stanowić cenna pomoc dla rodziców dzieci u których zdiagnozowano problemy rozwojowe. Ulotka jest przeznaczona przede wszystkim (ale nie tylko) dla lekarzy pediatrów oraz psychiatrów specjalizujących się w leczeniu dzieci i młodzieży, gdyż […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

OSTRZEŻENIE przed próbą wyłudzenia nienależnych opłat

UWAGA!!!! OSTRZEŻENIE przed próbą wyłudzenia nienależnych opłat Koleżanki i Koledzy, Od niedawna kierowane są do Izby przez naszych lekarzy pytania o tzw. Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach i żądane opłaty za umieszczenie tam rzekomego wpisu. Do lekarzy przesyłane są pisma, sygnowane przez Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, z adresem ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa. Ważne: […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Informacja w sprawie umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych informujemy uprzejmie o trybie postępowania celem podpisania indywidualnych umów z NFZ w sprawie wystawiania […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat z dnia 11.07.2012

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przy wystawianiu recept pro auctore lub pro familia. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2012 roku, poz. 583) zmienione zostało rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowa zmiana dotyczy zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przy wystawianiu recept […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat z dnia 11.07.2012

Zmiana ustawy o działalności leczniczej. W dniu 29 czerwca 2012 roku opublikowana została zmiana do ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 742) Zmiana do ustawy w szczególności przedłuża do 31 grudnia 2012 roku okres dokonania zmian rejestracyjnych w zakresie praktyk zawodowych oraz przygotowanie programu dostosowawczego. Ustawa m.in. poprawia niedoróbki legislacyjne wersji pierwotnej […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Informacja Prezesa ORL z dnia 02.07

Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłam Oświadczenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, skierowane do naszych pacjentów. Zostało ono rozesłane do Polskiej Agencji Prasowej, lokalnych mediów i portali internetowych.   Z poważaniem Prof. Andrzej MatyjaPrezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

Posted in Artykuły | Leave a comment

ZAWIESZENIE PROTESTU – Uchwała NRL z dnia 06.07.2012

W dniu 6.07 Prezydium NRL podjęlo następująca uchwałę  

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL z dnia 30.06

Koleżanki i Koledzy, W dniu wczorajszym Zespół NRL negocjował  nową umowę z p. Prezes Pachciarz, dotyczącą  recept refundowanych. Rozmowy jak zwykle były bardzo trudne, osiągnięto niewielki postęp, ale nadal niestety niesatysfakcjonujący naszego środowiska. Zarządzenie jest niewątpliwie lepsze od poprzedniego, ale nie realizuje wszystkich naszych oczekiwań. O godz.21 Zespól otrzymał tekst zaproponowany przez Prezes NFZ ( […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Wzory recept

Zamieszczamy wzór recept zgodnych z zaleceniami NFZ Od 18 kwietnia 2019 roku – zmiana druków recept (nowe wzory poniżej).

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL z dnia 14.06

Koleżanki i Koledzy Wyrażam uznanie i dziękuję wszystkim tym, którzy nie podpisali aneksów do umów z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane. Niestety ubolewam, że nie możemy liczyć na całkowitą solidarność i wielu z nas uległo presji i podpisało tą niekorzystną umowę.   Wynikiem naszego protestu jest odwołanie ze stanowiska p. Jacka Paszkiewicza – […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL w sprawie postępowania NFZ

Koleżanki i Koledzy! Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postępowania NFZ, który w trybie natychmiastowym rozwiązuje obowiązujące umowy ze świadczeniodawcami z błahych przyczyn lub nawet bez podania przyczyny. Działania takie skutkują ograniczeniem dostępności do świadczeń medycznych dla wielu pacjentów, a także są zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej świadczeniodawców. ORL po raz kolejny domaga […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Podpisałeś i żałujesz?

Jest jeszcze dla Ciebie ratunek! Nawet dziś czy jutro możesz umowę z NFZ wypowiedzieć. Umowa ma miesięczny okres wypowiedzenia, więc jeśli się pospieszysz – 1 lipca 2012 dołączysz do nas!

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL z dnia 30.05

Koleżanki i Koledzy!   Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o solidarne niepodpisywanie przesłanych przez NFZ aneksów do umów na wystawianie refundowanych recept.   Z satysfakcją przyjmujemy wniosek Ministra Zdrowia o odwołanie Prezesa NFZ, podkreślając, że jest on zgodny z powszechnym oczekiwaniem środowiska lekarskiego.   ORL uznaje za konieczne […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat w sprawie recept

Koleżanki i Koledzy Rozsyłane przez NFZ aneksy z umowami dotyczą tylko i wyłącznie Waszych praktyk prywatnych oraz recept pro auctore i pro familia. ORL rekomenduje niepodpisywanie w/w umów i wypisywanie recept na 100% odpłatność. Wykonując zawód we wszystkich formach u Świadczeniodawcy (zakład który zawarł umowę na świadczenia z NFZ) powinien od kierownika tego zakładu otrzymać […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Rekomendacja – jak wypełniamy recepty

Prezydium NRL wezwało lekarzy i lekarzy dentystów do niepodpisywania przesyłanych przez NFZ nowych umów. Prezydium NRL wyraziło swoje oburzenie sposobem postępowania Funduszu, który rozpoczął akcję wysyłania lekarzom i lekarzom dentystom aneksów zmieniających umowy na wystawianie recept na leki refundowane na warunkach określonych w załączniku do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2012 r. Prezydium […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL z dn.16.05.2012

Koleżanki i Koledzy,   Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ rozsyła aneks do umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych wraz z załącznikami i informuje o konieczności jego podpisania i odesłania do 31 maja 2012 roku. Zawiadamiając równocześnie, iż niepodpisanie owego aneksu będzie skutkować wypowiedzeniem umowy na wypisywanie recept refundowanych z dniem 30 czerwca 2012 r.   W […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Test refundacyjny

Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego zamieszczono na końcu testu. Test przygotował dr Maciej Jędrzejowski, zaopiniował Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej (uwagi podkreślone).

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL w sprawie umów na wypisywanie recept

Koleżanki i Koledzy W związku z wcześniejszym Komunikatem zwracam się uprzejmie o przesłanie do NFZ pisma z żądaniem zmiany warunków umowy (wniosek otrzymaliście z „Gazetą Lekarską” lub do pobrania poniżej), którego kopię prosimy przesłać do OIL w Krakowie, można również oryginał wniosku przesłać do Izby a my go prześlemy do NFZ. Załączniki:   Pismo Prezesa […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Komunikat Prezesa ORL w sprawie niepodpisywania umów na wystawianie recept

Komunikat Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2012 rokuw sprawie umowy upoważniającej do wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, aneksów do umowy oraz wniosku o jej zawarcie Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze, lekarze dentyści! Po zapoznaniu się z projektem […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Apel do świadczeniodawców – wniosek do NFZ o wykreślenie kar umownych z umów

      Pobierz wniosek do NFZ o wykreślenie kar umownych – Word   Prezydium NRL zwróciło się z apelem do świadczeniodawców o podjęcie działań w celu wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych nakładanych m. in. w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept. Treść apelu została […]

Posted in Artykuły | Leave a comment

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory