Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Historia

Na niniejszej stronie publikujemy materiały związane z historią naszej Izby.

Historia jedynego sztandaru rewolucji węgierskiej w 1956 r.

Tragiczna węgierska jesień 1956 roku i równoczesne powolne opadanie temperatury polskiej odwilży politycznej, po okresie stalinowskim, jeszcze  bardziej zbliżyły nasze narody. Druga, tym razem skuteczna interwencja  wojsk  ZSRR na Węgrzech w dniu 4 listopada 1956 roku, zmiażdżyła  powstanie, którego głównym celem była niepodległość państwa i wystąpienie ze zbrojnego układu Paktu Warszawskiego. Ten tragiczny moment historyczny […]

Posted in Historia | Możliwość komentowania Historia jedynego sztandaru rewolucji węgierskiej w 1956 r. została wyłączona

70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego

Dr Zygmunt Rogala Lewicki urodził się 09.09.1877 r. w Czarnokoncach. Po ukończeniu studiów medycznych i uzyskaniu dyplomu pracował we Lwowie, Brzostku i Samborze. Dnia 01.07.1911 roku w drodze konkursu powołany został na stanowisko Dyrektora Szpitala Publicznego i Powszechnego w Krośnie. Funkcję tą pełnił przez 35 lat. Lata powojenne to wytrwała praca dyrektora jako lekarza chirurga […]

Posted in Delegatura w Krośnie, Galerie, Historia | Leave a comment

Izby Lekarskie w Polsce

Ulotka z I Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Krakowie (10 listopada 1989 r.) Tekst autorstwa dr Marian Ciećkiewicz, byłego Sekretarza Krakowsko-Kieleckiej Izby Lekarskiej.

Posted in Historia | Leave a comment

Tak się zaczęło… Początki krakowskiej Izby Lekarskiej

W 60. latach XIX wieku zdecydowanie zmieniła się sytuacja polityczna w monarchii austriackiej. Po przegranych wojnach z Sardynią i popierającą ją Francją (1859) oraz z Prusami i Włochami (1866), wreszcie po ugodzie z Węgrami, którą zawarł cesarz Franciszek Józef I, a co za tym idzie po powstaniu monarchii austro-węgierskiej, 17 krajów koronnych (prowincji) uzyskało w […]

Posted in Historia | Leave a comment

Geneza powstania przedwojennych izb lekarskich

Tekst pochodzący autorstwa dr A. Kuhna z Polskiej Gazety Lekarskiej Nr. 11  i Nr. 12 z 1931 r.

Posted in Historia | Leave a comment

Izba Lekarska w dobie okupacji niemieckiej i na przełomie

Tekst autorstwa Dr Mariana Ciećkiewicza zaczerpnięty z Dziennika Urzędowego Izby Lekarskiej w Krakowie Nr, czerwiec 1945 r.

Posted in Historia | Leave a comment

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie w latach 1945-1950

Powojenne dzieje izb lekarskich w Polsce to nie tylko proces ich ubezwłasnowolniania i w końcu likwidacji, ale i klasyczny przykład działania systemu politycznego, którego celem było zniszczenie demokracji i samorządności we wszystkich dziedzinach życia, a wszystko pod pozorem dobra społecznego. A zaczęło się to wszystko już na początku 1945 roku od wydawałoby się w miarę […]

Posted in Historia | Leave a comment

Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich

Tekst przedwojennej ustawy o izbach lekarskich (Dziennik Ustaw – rok 1921. nr. 105, poz. 763)

Posted in Historia | Leave a comment

Uwagi do ustawy o ustroju i zakresie działania Izb lekarskich z 1921 r.

Dr. Tadeusz Hilarowicz “Uwagi do ustawy o ustroju i zakresie działania Izb lekarskich.” (zachowano pisownię oryginalną)

Posted in Historia | Leave a comment

Uwagi do ustawy w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Połskiem z 1921 r.

Dr. Tadeusz Hilarowicz “Uwagi do ustawy w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem.” (zachowano pisownię oryginalną)

Posted in Historia | Leave a comment

Historyczne losy ulicy Krupniczej, a w szczególności kamienicy pod numerem 11a

Ulica Krupnicza. Ani specjalnie urodziwa, ani zwracająca na siebie szczególną uwagę, a jeśli już, to chyba tłokiem na chodnikach po obu stronach ulicy. Wędrują nimi w obydwie strony dziesiątki młodych ludzi do: Audytorium Maximum, Collegium Paderevianum, Jagiellonki, AGH, Zespołu Szkół Chemicznych czy akademików. Idą nią grupy przedszkolaków do Teatru „Groteska”, interesanci do Izby Lekarskiej, do […]

Posted in Historia | Leave a comment

Krupnicza dawniej i dziś

Na portalu MM Moje Miasto zamieszczono onegdaj bardzo ciekawą serię artykułów pióra i obiektywu Pana Andrzeja Augustyńskiego pod tytułem “Co nam zostało z tamtych lat…” Szczególną uwagę zwracają interesujące nas okolice siedziby Izby na ulicy Krupniczej w 2 części fotoretrospekcji poświęconej dzielnicy Piasek. Zapraszam na krótką podróż w czasie i jednocześnie bardzo dziękuję Panu Andrzejowi za wyrażenie zgody […]

Posted in Historia | Leave a comment

Pokochała go wojna… (cz. III)

Publikujemy część trzecią wspomnień o życiu i pracy Mariana Ciećkiewicza pt “Sto lat na dyżurze”

Posted in Historia | Leave a comment

Pokochała go wojna… (cz. II)

Druga część wspomnień o Marianie Ciećkiewiczu z lat okupacji niemieckiej pt “Mierzyć go można tylko homerycką miarą…”

Posted in Historia | Leave a comment

Władysław, ze znamienitego rodu Stryjeńskich – trzeci prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Władysław Stryjeński, psychiatra i neurolog, trzeci z kolei prezes OIL (od 1935 r.) pochodził z bardzo zacnej, świetnie wykształconej i uzdolnionej zwłaszcza plastycznie rodziny. Jego dziad Aleksander był inżynierem wojskowym, kartografem, uczestnikiem powstania listopadowego. Za udział w bitwie pod Wawrem i Grochowem został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari.

Posted in Historia | Leave a comment

Pokochała go wojna… (cz. I)

Pierwsza część wspomnień Dr Jana Ciećkiewicza o dr Marianie Ciećkiewiczu pt “Pokochała go wojna…”

Posted in Historia | Leave a comment

Rozmowa z córką Władysława Stryjeńskiego (ostatniego przed wojną prezesa OIL) panią Anną Syrzistie

Poronin. Z redaktorem Stefanem Ciepłym wspinamy się na zbocze Galicowej Grapy w Poroninie. Stromo. O dojeździe samochodem trudno marzyć, chyba że z napędem na cztery koła. Piękna drewniana willa wznosi się wyraziście na stoku. Wyżej już nic nie ma, prócz świerków i łysawych hal. „Stryjna” – czytamy nad bramą. A przed nią czeka już na […]

Posted in Historia | Leave a comment

Prof. Jan Stanisław Olbrycht – prezes OIL w Krakowie, wyznawca maksymy „veritas semper odium parit”

Zygmunt Wiśniewski w recenzowanej w naszej „GGL” książce „Lekarzy losy wojenne” nazywa go „Świadkiem Apokalipsy” i bardzo interesująco, wręcz sensacyjnie ukazuje jego losy w czasie II wojny światowej. Przyglądnijmy się i my tej niezwykłej postaci tym bardziej, że był m.in. drugim prezesem Krakowskiej Izby Lekarskiej, za którego kadencji zakupiono budynek na ul. Krupniczej 11a.

Posted in Historia | Leave a comment

Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem

Dziennik Ustaw – rok 1921, nr 105, poz. 762 Art. 1. Nadzór nad praktyką lekarską w Państwie Polskiem należy do Ministra Zdrowia Publicznego; przy wykonywaniu tego nadzoru w granicach, przepisanych niniejszą ustawą, Minister Zdrowia Publicznego korzysta ze współdziałania stałego samorządnego przedstawicielstwa stanu lekarskiego – Izb Lekarskich; zakres działania, zasady organizacji, prawa i obowiązki Izb Lekarskich […]

Posted in Historia | Leave a comment

Rozporządzenie Minist. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1926 r. w sprawie rejestracji lekarzy

Ministerstwo Spr. wewn. (Gen. Dyr. Służby Zdrowia) pismem z dnia 17 lutego 1926 N. Z. O. 550/26 wydało w sprawie rejestracji lekarzy rozporządzenie następujące: Na mocy art. 3. Ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem (Dz. Ust. Nr. 105. poz. 762), osoby pragnące korzystać z przysługującego im […]

Posted in Historia | Leave a comment

Pierwszy prezes…

Nowa ustawa o izbach lekarskich (z 2 XII 2009 r.) każe szukać korzeni samorządu lekarskiego w końcu XIX stulecia na terenie zaborów austriackiego lub pruskiego, bądź uznawać za właściwy początek jego narodziny w niepodległej już Polsce. Dla krakowskiej Izby postacią, która łączy oba te okresy historyczne był Stefan Schoengut-Strzemieński. Niestety, brak nam o Nim bliższych […]

Posted in Historia | Leave a comment

Co robiły Izby Lekarskie w 1928 r.?

Zestawienie ze sprawozdań Izb Lekarskich Zestawił ze sprawozdań Izb Lekarskich za rok 1928, złożonych Naczelnej Izbie Lekarskiej – Dr. Antoni Krzyczkowski. W Nr. 6 "Nowin Społeczno-Lekarskich" z dnia 15 III 1920 r. zostało zamieszczone "Zestawienie sprawozdań Izb Lek. za lata 1926 i 1927", opracowane na polecenie Naczelnej Izby Lek. Dla uzupełnienia obrazu prac Izb Lek. […]

Posted in Historia | Leave a comment

Cennik poborów lekarskich w Województwie Krakowskiem z 1926 r.

Na zasadzie art. 21 ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej ogłasza województwo krakowskie po zasiągnięciu opinji Izby lekarskiej krakowskiej cennik poborów lekarskich, który ma moc obowiązującą na wypadek niezawarcia z lekarzem umowy o inną należytość. Pod pojęcie umowy, jaka przedewszystkiem jest podstawą regulowania należytości lekarskich należy tutaj podciągnąć nietylko umowę […]

Posted in Historia | Leave a comment

Dom „Pod Gruszką” – Szczepańska 1

Ulica Szczepańska – najkrótsza z ulic wychodzących z Rynku, o długości zaledwie 88 m. Ma pięć domów ze strony nieparzystej i w zasadzie dwa z parzystej. Dalej zaczyna się już plac Szczepański.

Posted in Historia | Leave a comment

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory