Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Komunikat – BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami

Stan prawny na dzień 20.01.2014
W związku z wątpliwościami dotyczącym zasad stosowania przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r., poz. 696) informujemy, iż:

1. Co do zasady przepisy w/w rozporządzenia dotyczą wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą (także praktyk lekarskich), zatrudniających pracowników (gdzie za pracowników uznaje się także inne osoby tj. osoby fizyczne zatrudnione na innej podstawie jak stosunek pracy, doktorantów czy wolontariuszy).

Tym samym nie dotyczy to praktyk lekarskich, które nie zatrudniają personelu.

2. Przepisy dotyczą wyłącznie kwestii związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami, którymi są jedynie wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Tak więc oceniając konieczności stosowania regulacji rozporządzenia musimy dokonać indywidualnej analizy – czy w danej praktyce istnieje możliwość zranienia się w/w narzędziami?

3. Rozporządzenie określa obowiązki pracodawcy w zakresie m.in.:

a) nie rzadszej niż raz na 2 lata oceny ryzyka zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia na danym stanowisku pracy i jej cykliczną aktualizację.

b) opracowania (w formie papierowej i elektronicznej) oraz wdrożenia procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz procedury używania środków ochrony indywidualnej – procedury powinny być w razie potrzeby aktualizowane, nie rzadziej niż raz na 2 lata.

c) działań eliminujących lub ograniczających ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń m.in.:
– organizację miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie narażenia;
– zapewnienie warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów medycznych, z zastosowaniem łatwo dostępnych, bezpiecznych i oznakowanych pojemników, w miarę możliwości umieszczonych w pobliżu miejsc używania lub przechowywania ostrych narzędzi;
– wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych uwzględniających organizację i warunki pracy, czynniki psychospołeczne oraz inne czynniki związane ze środowiskiem pracy;
– zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia;

d) informowania i szkolenia pracowników.

e) prowadzenia wykazu zranień obejmującego:
– kolejny numer zdarzenia w roku;
– datę zdarzenia;
– jednostkę organizacyjną podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w której doszło do zranienia;
– rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie;
– rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia;
– inne informacje uzyskane w trakcie postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zranienia ostrym narzędziem.

Uwaga:
W w/w wykazie nie zamieszcza się danych osobowych.

4. Praktyk lekarskich nie dotyczy obowiązek sporządzania okresowego raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/696/1

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory