Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Komunikat NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortop. i środki pomocnicze

Do Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie napłynęło pismo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Treść pisma publikujemy poniżej w całości.

 
Narodowy Fundusz Zdrowia
Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie
 

Kraków, dnia 12 maja 2011

WSOZ I/III-075-1-28-ES/11

Szanowny Pan
dr hab. n. med. Andrzej Matyja
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
ul. Krupnicza 11 a
31-123 KRAKÓW


Dotyczy: zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Szanowny Panie Prezesie!

 
W związku z zagrożeniem przekroczenia budżetu na rok 2011 na realizację świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje uprzejmie, że na stronie WWW tut. Oddziału oraz w 1SI (Internetowy System Informacji) zamieszczony został komunikat adresowany do lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wypisujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi dotyczący zasadności wypisywania zleceń lekarskich na zaopatrzenie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Treść komunikatu przytaczamy poniżej w całości z jednoczesną prośbą o przekazanie tej informacji zainteresowanym lekarzom.
 
Treść komunikatu:
 1. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie uprzejmie przypomina świadczeniodawcom – lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego zlecającym zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne o obowiązku wystawiania zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wzywa do szczegółowego zapoznania się z niżej wymienionymi przepisami :

  • Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027)
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz.U. 09.139.1141 (z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 08. 81.484),
  • Zarządzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi (z późn. zm.)
  • oraz ze wszystkimi komunikatami MOW NFZ dostępnymi na stronie internetowej www.nfz-krakow.pl (w Komunikatach Bieżących oraz w zakładce Lekarze i Farmaceuci) dotyczącymi zaopatrzenia ortopedycznego.

 2. Zgodnie z treścią ww. przepisów i komunikatów MOW NFZ przypomina że:
  • lekarz wypisujący zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze powinien na zleceniu (zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 i 5 do ww. Zarządzenia Prezesa) w części I wpisać rodzaj schorzenia według klasyfikacji ICD-10 zgodnie ze wskazaniami medycznymi do wystawienia zlecenia, wskazanymi w wykazach świadczeń gwarantowanych stanowiących załączniki do Rozporządzenia MZ z 29 sierpnia 2009 r..
  • W przypadku jeżeli z rodzaju schorzenia wskazanego kodem ICD-10 nie wynika jednoznacznie konieczność i zasadność zlecenia refundowanego zaopatrzenia, konieczne jest szczegółowe uzupełnienie przez lekarza zlecenia w miejscu na dodatkowe uwagi o adnotację nt. skutków i objawów chorobowych, które są zgodne z kryteriami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
  • o zasadności refundacji i wypisaniu zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne zgodnie ze wskazaniami medycznymi określonymi w ww. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia decyduje, upoważniony lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
  • prawidłowość zlecania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ma istotne znaczenie, bowiem w przypadku jeśli zlecenie na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zostanie wypisane przez lekarza z naruszeniem obowiązujących przepisów, zasad i postanowień łączącej stron umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie zrealizowane przez świadczeniodawcę -realizatora zgodnie z błędnymi zaleceniami lekarza, może to skutkować nałożeniem na świadczeniodawcę zlecającego (podmiot w ramach działalności którego lekarz udziela świadczeń finansowanych przez NFZ w tym m.in. wypisuje zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne) kary umownej w wysokości równowartości nienależnie dokonanej refundacji wyrobów medycznych.

 3. Celem świadomego zlecania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego refundowanych wyrobów medycznych MOW NFZ przedstawia do wiadomości informacje nt. kwot refundacji dotyczących wyrobów medycznych o najwyższych kwotach refundacji w 2010 r. (w odniesieniu do kwoty budżetu roku 2010):
 
2010
Wydatki na wybrane grupy asortymentowe refundowanych
wyrobów medycznych

 
Wybrane grupy asortymentowe
limity cenowe od …. do… w zł
(wg Rozporządzenia MZ)

roczna wartość refundacji
w 2010 r.

pieluchomajtki i ich zamienniki  90 zł – 70 % refundacji, 77 zł – 100% refundacji, miesięcznie  15,5 min zł
sprzęt stomijny 120 – 480 zł, 100 % refundacji, miesięcznie 9,2 min zł
aparaty słuchowe 800 – 1500 zł – 70 % refundacji – dorośli, 1500 zł – 100 % refundacji – dzieci   4,6 min zł
pomoce optyczne 80 -1400 zł – 100 % refundacji 0,9 min zł
materace przeciwodleżynowe 550 zł – 70 % refundacji  1,3 min zł
aparaty ortopedyczne i ortezy na kończyny dolne 16 – 1050 zł, 70 % refundacji – dysfunkcja czasowa, 100 % refundacji – dysfunkcja stała  4,7 min zł
aparaty ortopedyczne i ortezy na kończyny górne 16 -1100, 70 % refundacji – dysfunkcja czasowa, 100 % refundacji – dysfunkcja stała  1,6 min zł
gorsety i kołnierze ortopedyczne oraz ortezy szyi i tułowia 20-1100, 70 % refundacji – dysfunkcja czasowa, 100 % refundacji – dysfunkcja stała 3,8 min zł
wózki inwalidzkie 800-1800 zł, 100 % refundacji 3,5 min zł
indywidualne przedmioty pionizujące 3000 zł, 100 % refundacji  0,6 min zł
SUMA   45,7 min zł
     

       
     
       
      
      

Z poważaniem

DYREKTOR
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie

Barbara Bulanowska

 

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Ogłoszenia

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory