Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Komunikat – orzekanie o niezdolności do pracy

W Dzienniku Ustawa zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada br. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. 2015, poz. 2013).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, zastępując obowiązujące jeszcze na chwilę obecną rozporządzenia w sprawie:

 • orzekania o niezdolności do pracy, 
 • szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W/w rozporządzenie stanowi m.in. że:

 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, następuje po przeprowadzeniu postępowania diagnostyczno-leczniczego.  
 • przy orzekaniu należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju   i warunków pracy.
 • okres czasowej niezdolności do pracy jest określany liczbą dni.
 • okres czasowej niezdolności do pracy przypadający na czas pobytu w szpitalu obejmuje okres od dnia przyjęcia do dnia wypisania ze szpitala.
 • orzekanie jest dokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej i obejmuje m.in. informację o okresie niezdolności do pracy w razie jej stwierdzenia.
 • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.
 • w/w zaświadczenie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania, może być ono jednak  wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak  niż 4 dnia po dniu badania, jeżeli:
  1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
  2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.
 • okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować:
  1) okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy,
  2) w przypadku orzecznia lekarza psychiatry może obejmować okres wcześniejszy niż w/w, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.
 • zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym ubezpieczony ze względu na jego stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny.
 • wystawiający zaświadczenie lekarskie jednocześnie dokonuje oceny, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej.
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego szpitala.
 • w przypadku ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów wystawiający zaświadczenie lekarskie wystawia na wniosek ubezpieczonego odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich.
 • zaświadczenie, w którym stwierdzono błąd w jego treści, w szczególności dotyczący danych o niezdolności do pracy, danych dotyczących osoby ubezpieczonej lub osoby, nad którą ma być sprawowana opieka, lub danych płatnika podlega sprostowaniu.
 • informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia wystawiający zaświadczenie przekazuje:
  1) płatnikowi składek w trybie i w sposób, w jakim przekazano mu informację o wystawieniu zaświadczenia lekarskiego, którego sprostowanie dotyczy;
  2) ubezpieczonemu, którego sprostowanie dotyczy, w formie pisemnej.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapisuje informacje o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego   w rejestrze zaświadczeń lekarskich.

Pełny tekst rozporządzenia:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2013/1

 

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory