Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Komunikat w sprawie zasad badania

Przypominamy, iż w świetle art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby wyłącznie po jej uprzednim, osobistym  zbadaniu.

Wyjątki od powyższej normy muszą być szczegółowo wskazane w odrębnych przepisach.

Wyjątki:

a) zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 roku, Nr 273, poz.2711 z późn .zm.) – Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie (por. ust.1) ale może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia (por. ust.2).

b) na podstawie dokumentacji medycznej konsultant wojewódzki we właściwej dziedzinie medycyny wydaje opinię o zasadności skierowania chorego na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (por. § 6 ust. 6-9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu, Dz. U. Nr 249, poz. 1867 z późn. zm.).

c) zgodnie z art. 12 ust.  4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym ( Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 roku, Nr 123, poz. 849 z późn. zm.)  w przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

d) zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komisja Lekarska rozpatruje wniesiony w trybie w/w przepisu sprzeciw na podstawie dokumentacji medycznej oraz, tylko w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory