Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Telefony i dane teleadresowe

 

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Ulica i numer:  ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Adres email: biuro@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191720
Faks: (12) 6191730

Delegatura OIL w Nowym Sączu

Pełnomocnik: kol. Krzysztof Wróblewski

Ulica i numer: ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy Sącz
Adres email: nowy.sacz@hipokrates.org
Telefon: (18) 4421647
Faks: (18) 4421647
GPS – N: 49° 37′ 13″ E: 20° 41′ 56″

Delegatura OIL w Krośnie

Pełnomocnik: kol.Janusz Kulon

Ulica i numer: ul. Niepodległości 2, 38-400 Krosno
Adres email: krosno@hipokrates.org
Telefon: (13) 4321859
Faks: (13) 4321859
GPS – N: 49° 41′ 18″ E: 21° 45′ 59″

Delegatura OIL w Przemyślu

Pełnomocnik: kol. Marek Zasadny

Ulica i numer: Rynek 5, 37-700 Przemyśl
Adres email: przemysl@hipokrates.org
Telefon: (16) 6782670
Faks: (16) 6783324
GPS – N: 49° 46′ 57″ E: 22° 46′ 11″

Prezes ORL

Prezes ORL – prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Ulica i numer: ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Adres email: prezes@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191705
Kontakt: Joanna Bizoń – Asystentka Prezesa

Sekretarz ORL

Sekretarz ORL – lek. Katarzyna Turek-Fornelska
Adres email: ktf@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191721

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

lek. dent. Anna Kot

Adres: ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Tel/fax: (12) 6191729

Biuro OROZ:
mgr Sławomir Smoleń, tel. (12) 6191725;
mgr Sebastian Stępień, tel. (12) 6191717;
mgr Iwona Drabik, tel. (12) 6191729.

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie

prof. dr hab. med. Waldemar Hładki

Ulica i numer: ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Adres email: emilia@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191708
Faks: (12) 6191728
Kancelaria OSL czynna: pon-czw w godz. 9.00-15.30. Wgląd do akt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Ośrodek Kształcenia Medycznego

Adres email: ksztalcenie57@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191722
Osoba do kontaktu: Piotr Pachel

Zespół radców prawnych

mgr Anna Gut – koordynator Zespołu, porady dla lek. med.
Telefon: (12) 6191724
poniedziałek: godz. 14.00 – 17.00
środa: godz. 12.00 – 17.00

mgr Tomasz Pęcherz – porady dla lek. dent.

Telefon: (12) 6191731
wtorek: godz. 12.00 – 15.00
czwartek: godz. 13.00 – 16.00

mgr Tomasz Huber

Telefon: (12) 6191719
poniedziałek: 13.00 – 17.00
wtorek: 12.00 – 16.00
środa 13.00 – 17.00

Redakcja Galicyjskiej Gazety Lekarskiej

Ulica i numer: ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Adres email: redakcja@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191727
Faks: (12) 4225755
Sekretarz redakcji: Stefan Ciepły

Stanowisko ds. Składek Członkowskich

Koordynator: kol. Robert Stępień

Adres email: skladki@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191732
Faks: (12) 6191703

Osoby do kontaktu: Anna Krupicka, Dominika Wójtowicz

Komisja Etyki Lekarskiej ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Krzysztof Wróblewski

Telefon: (12) 6191713

Osoba do kontaktu: Dorota Zdziechowicz

Komisja Finansowo-Budżetowa ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Antoni Marcinek

Adres email: ksiegowosc57@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191715

Osoba do kontaktu: Marta Chodór, Weronika Mondry

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Lech Kucharski

Adres email: ksztalcenie57@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191722

Osoba do kontaktu: Piotr Pachel

Komisja Kultury ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Grzegorz Dyduch

Adres email: domi.wojtowicz@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191732

Komisja ds. Lekarzy Seniorów ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Kazimierz Kłodziński

Adres email: d.wojtowicz@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191701

Osoba do kontaktu: Dariusz Wójtowicz

Komisja ds. Młodych Lekarzy ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Maciej Krupiński

Adres email: a.chuchmacz@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191713

Osoba do kontaktu: Anna Chuchmacz

Komisja ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Jarosław Zawiliński

Adres email: agawidla@poczta.fm
Telefon: (12) 6191720

Zespół ds. POZ – kol. Tadeusz Zając, Zespół ds. AOS – kol. Maciej Dendura, Zespół ds. szpitalnictwa – kol. Ryszard Żaba.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Widła

Komisja Organizacyjna ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Mariusz Janikowski

Adres email: rejestr57@hipokrates.org

Telefon: (12) 6191716

Osoby do kontaktu: Joanna Dejewska, Paulina Drechsler

Komisja ds. Praktyk Lekarskich ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Patryk Hartwich

Adres email: praktyki@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191713

Osoby do kontaktu: Anna Chuchmacz, Dorota Zdziechowicz

Komisja Prawno-Legislacyjna ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Stefan Bednarz

Adres email: d.dziubina@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191726

Osoba do kontaktu: Dariusz Dziubina

Komisja Socjalno-Bytowa ORL w Krakowie

Przewodnicząca: kol. Barbara Wiejowska

Adres email: k.trela@hipokrates.org

Telefon: (12) 6191718

Osoba do kontaktu: Krystyna Trela

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Jacek Tętnowski

Adres email: d.wojtowicz@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191701

Osoba do kontaktu: Dariusz Wójtowicz

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Robert Stępień

Adres email: k.trela@hipokrates.org

Telefon: (12) 6191718

Osoba do kontaktu: Krystyna Trela

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Jerzy Friediger

Adres email: j.bizon@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191705

Osoba do kontaktu: Joanna Bizoń

Koordynator naukowy programów kształcenia

Przewodniczący: kol. Leszek Bryniarski

Adres email: ksztalcenie57@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191722

Osoba do kontaktu: Piotr Pachel

Rzecznik Praw Lekarza

dr Katarzyna Turek-Fornelska

Adres email: d.zdziechowicz@oilkrakow.org.pl
Telefon: 501 430 918

Informacje: Rzecznik Praw Lekarza zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej lekarzom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności: naruszenia ich dobrego imienia lub nietykalności cielesnej oraz użycia obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami Izby Lekarskiej.

Osoba do kontaktu: Dorota Zdziechowicz

Zespół ds. Inwestycji i remontów

Przewodniczący: kol. Jerzy Friediger

Adres email: d.dziubina@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191726

Osoba do kontaktu: Dariusz Dziubina

Zespół ds. Konkursów ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Mariusz Janikowski

Adres email: a.krawczyk@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191712

Osoba do kontaktu: Aneta Krawczyk

Zespół ds. Umów i kontraktów lekarskich ORL w Krakowie

Przewodniczący: Radosław Czosnowski

Adres email: a.krawczyk@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191712

Osoba do kontaktu: Aneta Krawczyk

Przedstawiciele w Radzie MO i PO Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres email: j.bizon@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191705

Małopolski Oddział NFZ: kol. Andrzej Stopa / kol. Jerzy Friediger; Podkarpacki Oddział NFZ: kol. Marek Zasadny / kol. Grzegorz Jaracz.

Osoba do kontaktu: Joanna Bizoń

Zespół ds. Ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Grzegorz Wawrzeń

Adres email: k.trela@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191718

Osoba do kontaktu: Krystyna Trela

Zespół ds. Uzdrowisk ORL w Krakowie

Przewodniczący: kol. Jerzy Skuciński

Adres email: a.krawczyk@hipokrates.org
Telefon: (12) 6191712

Osoba do kontaktu: Aneta Krawczyk

Ogłoszenia na stronie internetowej OIL w Krakowie

Adres email: ogloszenia@oilkrakow.org.pl
Telefon: (12) 6191701
Faks: (12) 6181703

Informacje: Publikacja ogłoszeń (po zatwierdzeniu przez administratora strony) odbywa się nieodpłatnie przez okres jednego miesiąca. Aby zamieścić ogłoszenie należy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego lub przesłać treść ogłoszenia na adres ogloszenia@oilkrakow.org.pl Do bezpłatnej publikacji na stronie internetowej przyjmujemy ogłoszenia o charakterze niekomercyjnym, dotyczące: pracy dla lekarzy i lekarzy dentystów na terenie Polski, spotkań koleżeńskich, konkursów itp. W sprawie zamieszczenia pozostałych ogłoszeń prosimy o kontakt z redakcją. Zastrzegamy sobie prawo selekcji nadesłanych materiałów oraz ich korekty. Regulamin ogłoszeń płatnych (Uchwała ORL Nr 57/ORL/VI/2011) znajduje się w sekcji Dokumenty. Ogłoszenia wypełnione niekompletnie lub anonimowo będą odrzucane!

Informatyka, strona internetowa

Telefon: (12) 6191701

Informacje: Osoba do kontaktu: Dariusz Wójtowicz

Wybory

Opublikowano listy kandydatów na delegatów VIII kadencji.

Zebrania wyborcze odbywają się wg. harmonogramu.

Ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach wyborczych jest 31 października 2017 r.

Kalendarium

Wrzesień 2017
PWŚCPSN
« sie   paź »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  2017-09-12 11:59:06
 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44

Polecamy