Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Punkty edukacyjne 2004-2008

5 listopada 2008 roku upływa termin zakończenia pierwszego okresu rozliczeniowego obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Okres ten rozpoczął się 6 listopada 2004 r. W tym czasie każdy lekarz i lekarz dentysta powinien był uzyskać minimum 200 punktów edukacyjnych, w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004r. w sprawie sposobów  dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r., Nr 231, pozycja 2326).

Obowiązek doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach obejmujących 48 miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy objął największą liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, natomiast dla osób, które uzyskały formalne prawo wykonywania zawodu po 6 listopada 2004 r. pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od daty uzyskania tegoż prawa.

Jednocześnie podkreślić należy fakt, iż przepisy stanowiące o obowiązku doskonalenia zawodowego obowiązują wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, także tych którzy wykonują zawód za granicą.
Dopóki lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Polski, podlega polskim przepisom dotyczącym realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego określonym w ustawie z dnia 5 grudnia 2006 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz we wspominanym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 października 2004r.

Niewątpliwie pojawia się na tym tle wiele pytań czy wręcz obaw, np. co nastąpi jeżeli lekarzowi nie uda się zdobyć wymaganej liczby punktów? Rozporządzenie MZ nie przewiduje żadnych sankcji, ogranicza się jedynie do określenia sposobów i warunków dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Natomiast § 3 Uchwały nr98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. mówi: ”Lekarz, lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przedstawia dokument Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.”
Zatem jest tu raczej mowa o konsekwencjach, niż represjach.

Tak jak było wspomniane pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczął się 6 listopada 2004 r. i kończy się 5 listopada br. Rozporządzenie MZ przewiduje jednak możliwość zaliczenia do tego okresu udokumentowanych punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004r. a ściśle biorąc od 27 września 1997r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie lekarza. Poszczególne formy doskonalenia zawodowego z tego okresu będą jednak przeliczane wg. punktacji stanowiącej załącznik nr 3 w/w rozporządzenia MZ. Z tego wynika, iż nie wszystkie dokumenty będą mogły zostać zweryfikowane (np. jeżeli na certyfikacie nie będzie podanej liczby godzin szkolenia, a równocześnie nie będzie też możliwe uzyskanie szczegółowego programu godzinowego szkolenia, to wtedy nie będzie możliwości zaliczenia punktów ponieważ wg. rozporządzenia jest to 1 pkt. za jedną godzinę kursu). Stosunkowo łatwo będzie natomiast udokumentować okres trwania specjalizacji (50 pkt. za rok), czy np. zdobycie stopnia naukowego (200 pkt.).

Należy też zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby punktów edukacyjnych z danej kategorii, zaliczanych do wymaganych 200 pkt. I tak np: za udział w krajowym lub zagranicznym zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym można uzyskać maksymalnie 40 punktów w całym okresie rozliczeniowym. Z kolei za przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów przysługuje 5 punktów za okres rozliczeniowy, bez względu na przynależność do kilku towarzystw.

W kwestii spraw „techniczno – organizacyjnych”. Każdy lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, lub właściwej Delegaturze OIL, dokumenty (oryginały) które będą poświadczały zdobyte przez niego punkty edukacyjne. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone.
Prosimy o chronologiczne ułożenie zaświadczeń w teczce, na której powinny się znaleźć  następujące dane:
 • imię i nazwisko,
 • aktualny adres korespondencyjny,
 • tel. kontaktowy,
 • adres e-mail.

Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł uzyskać adnotację w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z ostateczną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych. Poniżej zamieszczona jest tabela z liczbą punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego.
 

mgr Piotr Pachel
 

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

Lp. Forma doskonalenia zawodoweego Liczba punktów Sposób weryfikacji
grupa 1 – aktywności podstawowe
1 realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności 50 pkt na 1 rok zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności
2 udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności 1 pkt za 1 h, maks. 40 pkt za 1 kurs zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora
3 odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym 3 pkt za 1 dzień, 
maks. 50 pkt*
zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki
4 udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 1 pkt za 1 h,  
maks. 40 pkt*
potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
5 udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 
 
 
3 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt* potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
6 udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy 2 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt* potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie
7 wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym 10 pkt, maks. 40 pkt* na podstawie programu
8 udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów maks. 0,2 pkt za jedno pytanie, maks. 100 pkt* zaświadczenie wydane przez organizatora
9 uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych 200 pkt dyplom
 
 
grupa 2 – łącznie maks. 100 pkt w okresie rozliczeniowym
10 napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 50 pkt,  
wznowienie – 30 pkt
notka bibliograficzna
11 napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym 10 pkt notka bibliograficzna
12 przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego 15 pkt,  
wznowienie – 10 pkt
notka bibliograficzna
13 napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus 20 pkt notka bibliograficzna
14 napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym 10 pkt notka bibliograficzna
15 przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym 5 pkt, maks. 20 pkt* notka bibliograficzna
16 kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów 5 pkt za rok za 1 lekarza,

maks. 40 pkt*

potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności
17 indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus 5 pkt za tytuł,

maks. 10 pkt*

potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty
18 przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego 5 pkt* zaświadczenie

 

* dotyczy maksymalnej liczby punktów edukacyjnych z danej kategorii, zaliczanych do wymaganych 200 pkt.

 

Przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tekst ujednolicony):

doc  plik rtf (69 KB) pdf  plik pdf (114 KB)

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Ogłoszenia

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory