Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

mckpuj

Kursy podyplomowe do specjalizacji organizowane przez
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 1 stycznia 2018 roku rekrutację na wszystkie kursy specjalizacyjne w Polsce prowadzi centralnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Wrzesień 2018 – kursy dla specjalności lekarskich

Chirurgia ogólna
Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Kierownictwo naukowe: prof. Kazimierz Rembiasz
03-07.09.2018

Endoskopia przewodu pokarmowego – kurs zaawansowany
Kierownictwo naukowe: prof. Andrzej Budzyński
10-14.09.2018

Podstawy leczenia żywieniowego
Kierownictwo naukowe: prof. Stanisław Kłęk
12-14.09.2018

Podstawy opieki geriatrycznej
Kierownictwo naukowe: dr hab. Barbara Gryglewska prof. nadzw
24.09.2018

Choroby wewnętrzne
Geriatria
Kierownictwo naukowe: dr hab. Barbara Gryglewska prof. nadzw
27-28.09.2018

Dermatologia i wenerologia
Immunologia chorób skóry
Kierownictwo naukowe: prof. Anna Wojas-Pelc
17-19.09.2018

Diagnostyka i leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową
Kierownictwo naukowe: prof. Anna Wojas-Pelc
26-28.09.2018

Kardiologia
Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne
Kierownictwo naukowe: prof. Krzysztof Żmudka
17-21.09.2018

Okulistyka
Zapalenia błony naczyniowej
Kierownictwo naukowe: dr hab. Agnieszka Kubicka-Trząska
27.09.2018

Otorynolaryngologia
Rynologia – wprowadzenie do diagnostyki i terapii
Kierownictwo naukowe: prof. Jacek Składzień
10-12.09.2018

Pediatria
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii
Kierownictwo naukowe: dr hab. Przemko Kwinta, prof. nadzw.
24-28.09.2018

Położnictwo i ginekologia
Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego
Kierownictwo naukowe: dr hab. Robert Jach, prof. nadzw.
18.09.2018 – 29.09.2018

Prawo medyczne
Prawo medyczne
Kierownictwo naukowe: mgr Anna Szetela
24-26.09.2018

Toksykologia kliniczna
Podstawy toksykologii przemysłowej i środowiskowej z zagadnieniami awarii i katastrof chemicznych oraz terroryzmu chemicznego
Kierownictwo naukowe: dr Piotr Hydzik
10-13.09.2018

Problemy onkologiczne w toksykologii klinicznej
Kierownictwo naukowe: dr Piotr Hydzik
17-18.09.2018

Promocja zdrowia w toksykologii klinicznej
Kierownictwo naukowe: dr Piotr Hydzik
19-20.09.2018

Zdrowie publiczne
Zdrowie publiczne
Kierownictwo naukowe: dr hab. Mariusz Duplaga
03-12.09.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Wrzesień i październik 2018 – kursy dla specjalności lekarsko-dentystycznych

Chirurgia stomatologiczna
Onkologia jamy ustnej i twarzowej części czaszki
Kierownictwo naukowe: dr hab. Małgorzata Zaleska, prof. nadzw.
10-14.09.2018

Chirurgia szczękowo twarzowa
Stany przedrakowe, cechy nowotworów łagodnych i złośliwych jamy ustnej oraz części twarzowej czaszki – ich rozpoznawanie i leczenie
Kierownictwo naukowe: prof. Jan Zapała
26-27.09.2018

Choroby zatok szczękowych- ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
Kierownictwo naukowe: prof. Jan Zapała
10-12.10.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Październik 2018 – kursy dla specjalności lekarskich

Chirurgia dziecięca
Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej u dzieci
Kierownictwo naukowe: dr Beata Stanek
01-03.10.2018

Chirurgia ogólna
Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Kierownictwo naukowe: prof. Kazimierz Rembiasz
08-12.10.2018

Endoskopia przewodu pokarmowego – kurs zaawansowany
Kierownictwo naukowe: prof. Andrzej Budzyński
15-19.10.2018

Choroby wewnętrzne
Toksykologia
Kierownictwo naukowe: dr Piotr Hydzik
08-09.10.2018

Kardiochirurgia
Przygotowanie, przechowywanie i wszczepianie allogennych zastawek sera
Kierownictwo naukowe: prof. Roman Pfitzner
11.10.2018

Onkologia w kardiochirurgii
Kierownictwo naukowe: dr Grzegorz Grudzień
12.10.2018

Kardiologia
Elektrofizjologia i elektroterapia
Kierownictwo naukowe: prof. Jacek Lelakowski
01-05.10.2018

Nadciśnienie tętnicze
Kierownictwo naukowe: prof. Danuta Czarnecka
01.10.2018

Nabyte zastawkowe wady serca
Kierownictwo naukowe: prof. Maria Olszowska
15-17.10.2018

Medycyna rodzinna
Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów
Kierownictwo naukowe: prof. Adam Windak
22-24.10.2018

Nefrologia dziecięca
Dializoterapia
Kierownictwo naukowe: dr hab. Dorota Drożdż
18-20.10.2018

Położnictwo i ginekologia
Diagnostyka i terapia płodu
Kierownictwo naukowe: dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
01-05.10.2018

Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny
Kierownictwo naukowe: dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
08-12.10.2018

Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny
Kierownictwo naukowe: dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
08-12.10.2018

Psychiatria
Podstawy terapii rodzin
Kierownictwo naukowe: dr hab. Mariusz Furgał
01-05.10.2018

Wprowadzenie do psychoterapii
Kierownictwo naukowe: dr hab. Mariusz Furgał
22-26.10.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Październik 2018 – kursy dla specjalności lekarsko-dentystycznych w ramach projektu EFS

Kursy realizowane w Krakowie w październiku 2018 roku w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutację na kursy prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przez elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl, tel. 22 569 38 02.
Szczegółowe warunki udziału w kursach (dot. trybu modułowego) dostępne są na stronie realizatora Projektu Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-8813 Warszawa.

Chirurgia onkologiczna
Nowotwory układu pokarmowego
Kierownictwo naukowe: prof. Piotr Richter
8-9.10.2018

Choroby wewnętrzne
Geriatria
Kierownictwo naukowe: dr hab. Barbara Gryglewska, prof. nadzw.
29-30.10.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Listopad i grudzień 2018 – kursy dla specjalności lekarskich

Anestezjologia i intensywna terapia
Diagnostyka i leczenie bólu
3-6.12.2018

Chirurgia dziecięca
Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej u dzieci
5-7.11.2018

Choroby wewnętrzne
Toksykologia
10-11.12.2018

Toksykologia
12-13.12.2018

Diabetologia
Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy
12-13.11.2018

Geriatria
Zaburzenia odporności, infekcje i choroby hematologiczne w wieku podeszłym
16.11.2018

Choroby układu kostno-stawowego i problemy ortopedyczne u osób w wieku podeszłym
20.11.2018

Kardiologia
Elektrofizjologia i elektroterapia
19-23.11.2018

Nieinwazyjna diagnostyka elektrokardiograficzna
19-23.2018

Elektrofizjologia i elektroterapia
26-30.11.2018

Medycyna sądowa
Wykorzystanie danych z pośmiertnych badań obrazowych w diagnostyce sądowo-lekarskiej
19-23.11.2018

Otorynolaryngologia
Jama ustna, gardło, przełyk, krtań i tchawica – wprowadzenie do diagnostyki i terapii
19-21.11.2018

Położnictwo i ginekologia
Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny
5-9.11.2018

Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny
5-9.11.2018

Choroby przenoszone drogą płciową
12-16.11.2018

Endokrynologia ginekologiczna, ginekologia wieku rozwojowego
19-30.11.2018

Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny
3-7.12.2018

Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny
3-7.12.2018

Psychiatria
Wprowadzenie do psychoterapii
19-23.11.2018

Psychiatria dzieci i młodzieży
Terapia rodziny z pacjentem w wieku dziecięcym i młodzieżowym
26-30.11.2018

Urologia
Ultrasonografia i inne metody obrazowania, diagnostyka obrazowa w urologii
12-14.11.2018

Urologia dziecięca
Laparoskopia w urologii dziecięcej
21-23.11.2018

Kursy specjalizacyjne jednolite dla lekarzy wszystkich specjalności (modułowy program specjalizacji)
Ratownictwo medyczne
12-16.11.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Listopad i grudzień 2018 – kursy dla specjalności lekarsko-dentystycznych

Chirurgia szczękowo-twarzowa
Zachowawcze i chirurgiczne leczenie złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
14-15.11.2018

Złamania oczodołu – rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
12-14.12.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Listopad i grudzień 2018 – kursy doskonalące

Rekrutację na kursy doskonalące prowadzi Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przez formularz dostępny na stronie internetowej www.mckp.uj.edu.pl

Chirurgia ogólna
Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
5-9.11.2018

Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
3-7.12.2018

Endoskopia przewodu pokarmowego – kurs zaawansowany
10-14.12.2018

Endoskopia przewodu pokarmowego – kurs zaawansowany
12-16.11.2018

Onkologia i hematologia dziecięca
Onkologia – Neuroblastoma
1-2.12.2018

Ortopedia i traumatologia, pediatria, chirurgia
Ortopedia i traumatologia dziecięca – podstawowe zagadnienia
10-12.12.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Grudzień 2018 – kurs dla specjalności lekarsko-dentystycznych współfinansowany ze środków EFS

Kurs w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rekrutację na kursy prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przez elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl, tel. 22 569 38 02.

Szczegółowe warunki udziału w kursach (dot. trybu modułowego) dostępne są na stronie realizatora Projektu Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
ul. Marymoncka 99/103, 01-8813 Warszawa.

Choroby wewnętrzne
Geriatria
6-7.12.2018

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Studia podyplomowe 2018/2019

 • Badania kliniczne  – metodologia, organizacja i zarządzanie.
 • Kontrola zakażeń w jednostkach opieki zdrowotnej.
 • Medycyna ekstremalna i medycyna podróży.
 • Neurologopedia z elemantami audiologii i foniatrii.
 • Podstawy psychoterapii.
 • Psychoonkologia w praktyce klinicznej.
 • Żywienie kliniczne i opieka metaboliczna.
 • Podstawy publikowania w naukach medycznych (nowość!!!)

Rozpoczęcie studiów – październik 2018 roku
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20,
tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67,
www.mckp.uj.edu.pl

Wpis z: Kursy MCKP UJ |

Kalendarium

Wrzesień 2018
PWŚCPSN
« sie   paź »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Ogłoszenia

Galerie

 • Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  2018-05-21 11:44:09
 • Szkolenie Młodych Lekarzy w Poroninie
  Szkolenie Młodych Lekarzy w Poroninie
  2018-04-26 09:02:45
 • Galeria remontowa 12.04.2018 r.
  Galeria remontowa 12.04.2018 r.
  2018-04-18 14:26:04
 • XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy - zdjęcia
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy - zdjęcia
  2018-03-08 10:55:50

Polecamy

Wybory