Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Doskonalenie zawodowe – punkty edukacyjne

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie przypomina, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Formy doskonalenia zawodowego, liczbę tzw. „punktów edukacyjnych” jakie można uzyskać za ich realizację oraz sposób weryfikacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 rok w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności

Liczba punktów:
50 pkt na 1 rok

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności

udział w kursie medycznym

Udział w kursie:
1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub
2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem
– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji

udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji

odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

Liczba punktów:
5 pkt za 1 dzień

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka

udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów" albo "lekarskie towarzystwo naukowe" lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego

Liczba punktów:
3 pkt za posiedzenie

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

Liczba punktów:
1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Liczba punktów:
15 pkt

Sposób weryfikacji:
na podstawie programu

udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie wydane przez organizatora

uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych

Liczba punktów:
200 pkt
Sposób weryfikacji:
dyplom

napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:
100 pkt, wznowienie – 50 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:
50 pkt, wznowienie – 25 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:
30 pkt, wznowienie – 15 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)

Liczba punktów:
dwukrotność liczby pkt wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

Liczba punktów:
20 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym

Liczba punktów:
10 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego

Liczba punktów:
30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekuna

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu

kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów

Liczba punktów:
15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności

indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Liczba punktów:
5 pkt za tytuł – max 10 pkt w okresie rozliczeniowym

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty

przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego

Liczba punktów:
5 pkt za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – max 20 pkt w okresie rozliczeniowym

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie

 

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

W celu uzyskania potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, lub właściwej Delegaturze OIL (Nowy Sącz, Krosno, Przemyśl) dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne wraz z indeksem doskonalenia zawodowego, w którym lekarz dokumentuje przebieg kształcenia ustawicznego. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone.

Prosimy o chronologiczne ułożenie zaświadczeń w teczce, na stronie tytułowej której powinny się znaleźć  następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • aktualny adres korespondencyjny,
 • tel. kontaktowy,
 • adres e-mail.

Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł uzyskać adnotację w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z ostateczną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie uczyniły o odebraniu dokumentów złożonych w Izbie Lekarskiej celem rozliczenia punktów edukacyjnych.

Kartę ewidencji doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami można odebrać w biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a w godzinach pracy izby (pon. śr.8-17, wt. czw. 8-16, pt. 9-15)

Równocześnie będzie można uzyskać wpis do Prawa Wykonywania Zawodu poświadczający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tekst ujednolicony)

Wybory

Opublikowano listy kandydatów na delegatów VIII kadencji.

Zebrania wyborcze odbywają się wg. harmonogramu.

Ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach wyborczych jest 31 października 2017 r.

Kalendarium

Wrzesień 2017
PWŚCPSN
« sie   paź »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  2017-09-12 11:59:06
 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44

Polecamy