Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Doskonalenie zawodowe – punkty edukacyjne

Komisja Kształcenia Medycznego ORL w Krakowie przypomina, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarze i lekarze dentyści mają zarówno prawo jak i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego.

Formy doskonalenia zawodowego, liczbę tzw. „punktów edukacyjnych” jakie można uzyskać za ich realizację oraz sposób weryfikacji określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 rok w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności

Liczba punktów:
50 pkt na 1 rok

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności

udział w kursie medycznym

Udział w kursie:
1) nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności lub
2) realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem
– który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji

udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora; potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji

odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

Liczba punktów:
5 pkt za 1 dzień

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie wydane przez kierownika ośrodka

udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów" albo "lekarskie towarzystwo naukowe" lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego

Liczba punktów:
3 pkt za posiedzenie

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

Liczba punktów:
1 pkt za godz. szkolenia, max 6 pkt za 1 szkolenie

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

Liczba punktów:
15 pkt

Sposób weryfikacji:
na podstawie programu

udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości

Liczba punktów:
1 pkt za 1 godz.

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie wydane przez organizatora

uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych

Liczba punktów:
200 pkt
Sposób weryfikacji:
dyplom

napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:
100 pkt, wznowienie – 50 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:
50 pkt, wznowienie – 25 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

Liczba punktów:
30 pkt, wznowienie – 15 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.)

Liczba punktów:
dwukrotność liczby pkt wskazanych w części A i B wykazu ministra właściwego do spraw nauki, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

Liczba punktów:
20 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym

Liczba punktów:
10 pkt

Sposób weryfikacji:
notka bibliograficzna

sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego

Liczba punktów:
30 pkt – za rok sprawowania funkcji opiekuna

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia stażu

kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów

Liczba punktów:
15 pkt – za 1 lekarza za 1 rok

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub nabywania umiejętności

indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Liczba punktów:
5 pkt za tytuł – max 10 pkt w okresie rozliczeniowym

Sposób weryfikacji:
potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty

przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego

Liczba punktów:
5 pkt za przynależność do jednego kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego – max 20 pkt w okresie rozliczeniowym

Sposób weryfikacji:
zaświadczenie

 

Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.

Uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

W celu uzyskania potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, lub właściwej Delegaturze OIL (Nowy Sącz, Krosno, Przemyśl) dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne wraz z indeksem doskonalenia zawodowego, w którym lekarz dokumentuje przebieg kształcenia ustawicznego. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone.

Prosimy o chronologiczne ułożenie zaświadczeń w teczce, na stronie tytułowej której powinny się znaleźć  następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • aktualny adres korespondencyjny,
 • tel. kontaktowy,
 • adres e-mail.

Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł uzyskać adnotację w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z ostateczną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie uczyniły o odebraniu dokumentów złożonych w Izbie Lekarskiej celem rozliczenia punktów edukacyjnych.

Kartę ewidencji doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami można odebrać w biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a w godzinach pracy izby (pon. śr.8-17, wt. czw. 8-16, pt. 9-15)

Równocześnie będzie można uzyskać wpis do Prawa Wykonywania Zawodu poświadczający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Przepisy prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tekst ujednolicony)

Kalendarium

Marzec 2020
PWŚCPSN
« lut   kwi »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory