Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Lekarz stomatolog

Ogłoszenie nr 8/WSOZ/20

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6

ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 0,5 et.

do Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii

 w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wykształcenie: wyższe- medyczne (lekarz stomatolog)

Wymagania niezbędne:

– co najmniej 3 lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego

– znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności:

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.1373)

 • znajomość  obsługi komputera w zakresie: Pakiet MS Office
 • systematyczność, skrupulatność, samodzielność.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy w podmiotach administracji publicznej związanych z ochroną zdrowia

·       komunikatywność

·       umiejętność planowania i organizowania własnej pracy

·       umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych.

Zakres głównych obowiązków:

 • rozpatrywanie i obsługa odwołań świadczeniodawców od wyników weryfikacji
 • obsługa systemu informatycznego w zakresie umów zawartych ze świadczeniodawcami
 • wydawanie opinii medycznych w indywidualnych spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentacji załączonej do wniosku o refundację kosztów leczenia poniesionych na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie *druk do pobrania opatrzony własnoręcznym podpisem.
 • Klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem** wzór do pobrania opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i specjalizację.
 • Kopia/e dokumentów potwierdzających staż pracy/doświadczenie zawodowe.

Dokumenty w zamkniętej kopercie należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiemoferta pracy nr 8/WSOZ/20 w terminie do 03 kwietnia 2020 r. decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21,
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy – po zakończonym procesie rekrutacyjnym zostaną zniszczone,
 • wyniki naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

 

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory