Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

O (braku) realizacji porozumienia w sejmie… chronologicznie

5 lipca 2018 r.

5 lipca 2018 r. podczas nocnego głosowania posłowie odrzucili wszystkie poprawki Naczelnej Izby Lekarskiej do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Ze zdziwieniem przyjęliśmy tę informację, gdyż wcześniej Sejmowa Komisja Zdrowia zarekomendowała posłom wszystkie poprawki przez nas wniesione. Samorząd lekarski i jego propozycje zostały przez posłów zlekceważone i nieprzyjęte.
Kolejny raz posłowie nie dopuszczają do głosu przedstawicieli środowiska lekarskiego i odrzucają wszystko, nawet to, co rekomenduje Sejmowa Komisja Zdrowia.

Z dużą przykrością należy podkreślić, że propozycje odrzucili także posłowie-lekarze:

Joanna Kopcińska (Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi)
Tomasz Latos (Bydgoska Izba Lekarska)
Krzysztof Ostrowski (Wielkopolska Izba Lekarska)
Andrzej Sośnierz (Śląska Izba Lekarska).

Ze szczegółowymi wynikami głosowań można się zapoznać na stronie internetowej Sejmu RP.

Ewa Gwiazdowicz-Włodarczyk
Rzecznik Prasowy NIL

5 lipca 2018 r.

Wszystkie poprawki zgłoszone przez Naczelną Izbę Lekarską zostały przejęte i zgłoszone w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu 5 lipca 2018 r., na którym Naczelną Radę Lekarską reprezentował wiceprezes Jacek Kozakiewicz, Sejmowa Komisja Zdrowia zaakceptowała wszystkie poprawki zgłoszone przez samorząd. Projekt ustawy realizującej porozumienie lekarzy rezydentów i ministra zdrowia czeka na trzecie czytanie w Sejmie. Liczymy na to, że poprawki zachowają moc.

4 lipca 2018 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
4 lipca br. Sejmowa Komisja Zdrowia rozpoczęła prace legislacyjne nad projektem ustawy, która ma realizować ustalenia zawarte w porozumieniu Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów z 8 lutego 2018 r. (projekt ustawy – druk sejmowy 2678).
W posiedzeniu, z ramienia samorządu lekarskiego, udział wzięli m.in. wiceprezes NRL kol. Jacek Kozakiewicz oraz prezes ORL w Warszawie kol. Łukasz Jankowski. Projekt ustawy realizuje część naszych postulatów, co zawdzięczamy determinacji i zaangażowaniu, zwłaszcza w ostatnim okresie, całego środowiska lekarskiego. Serdecznie wszystkim dziękuję.
Przedstawiciele naszego samorządu zgłosili uwagi, dotyczące m.in. nieuwzględnienia w projekcie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz nieuwzględnienia ochrony prawnej należnej funkcjonariuszom publicznym dla wszystkich lekarzy w trakcie wykonywania przez nich czynności zawodowych.
Reprezentujący Ministerstwo Zdrowia wiceminister Sławomir Gadomski poinformował, że przedłożony projekt ustawy realizuje najważniejsze elementy porozumienia zawartego w lutym 2018 r. Minister zapewnił również, że są prowadzone w Ministerstwie prace nad kolejnymi aktami prawnymi, które będą realizowały pozostałe uzgodnienia z lutego 2018 r.
Samorząd lekarski przekazał Sejmowej Komisji Zdrowia 7 pisemnych poprawek do projektu ustawy. Wyrażam nadzieję, że Minister Zdrowia, który podjął dialog z naszym środowiskiem, wypełni przyjęte na siebie zobowiązania, pomimo, że termin realizacji porozumienia minął 1 lipca 2018 r.
W załączeniu przesyłam tekst porozumienia z lutego 2018 r. i zgłoszone przez samorząd lekarski poprawki do projektu ustawy.

Andrzej Matyja
Prezes NRL

29 czerwca 2018 r.

29 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów następującą informację w sprawie przedstawionego przez Ministra Zdrowia projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:

“Koleżanki i Koledzy,
Nadszedł czas realizacji zapisów porozumienia zawartego 8 lutego 2018 r. przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. W ocenie samorządu lekarskiego przedstawione w ostatnich dniach przez Ministra propozycje znacząco odbiegają od treści lutowych ustaleń, kończących protest młodych lekarzy.
W nawiązaniu do korespondencji z 22 i 26 czerwca br. przekazuję Wam, Koleżanki i Koledzy, podsumowanie najważniejszych uwag Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kierowanych pod adresem legislacyjnych propozycji Ministra Zdrowia.
Podkreślam również po raz kolejny, że nie ma i nie będzie zgody samorządu lekarskiego na przyjęty przez rządzących tryb prowadzenia prac nad projektami ustaw dotyczących ochrony zdrowia, pomijający głos naszego środowiska.

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej”

26 czerwca 2018 r.

26 czerwca 2018 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja skierował do lekarzy i lekarzy dentystów pismo informujące o działaniach samorządu lekarskiego w związku z opublikowanym 25 czerwca br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw:

“Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
w piątek 22 czerwca 2018 r. skierowałem do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo wyrażające niepokój trybem prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o  zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, mającej być realizacją zapisów porozumienia zawartego 8 lutego br. z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Minister zdrowia nie ustosunkował się do mojego listu oraz prośby o włączenie środowiska lekarskiego w prace legislacyjne. Minęły trzy dni i pojawił się nowy, zmieniony projekt ustawy, również nieskonsultowany z samorządem. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozwiązania przyjęte w tym dokumencie nie realizują w pełni uzgodnień zawartych w porozumieniu z 8 lutego. W załączeniu przekazuję Państwu podjęte dzisiaj stanowisko w tej sprawie.
Po raz kolejny wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec przyjętego trybu prowadzenia prac nad projektami ustaw, tak ważnych dla całego środowiska lekarskiego i pacjentów oraz ponownie apeluję do ministra zdrowia o uwzględnienie głosu lekarzy w pracach legislacyjnych.

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej”

22 czerwca 2018 r.

Po posiedzeniu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 22 czerwca 2018 r. prezes NRL Andrzej Matyja zaniepokojony aktualną sytuacją dotyczącą trybu prowadzenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, a – co za tym idzie – realizacją zapisów porozumienia zawartego 8 lutego br., skierował do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo z prośbą o pilne włączenie samorządu lekarskiego w prace legislacyjne. Prezes NRL zaapelował również o uwzględnienie dotychczas zgłaszanych, m.in. przez Krajowy Zjazd Lekarzy, uwag.

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory