Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Obwieszczenie OKW w sprawie ogłoszenia wyników wyborów na delegatów

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 10 lipca 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie kadencji 2013-2017

Na podstawie § 29 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. (Tekst jednolity – Załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 marca 2012 r.) Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza co następuje:

§ 1

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, zwanych dalej „wyborami” przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana na zgromadzeniu wyborczym XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 9 grudnia 2009 r.

§ 2

Wybory przeprowadzono w okresie od 6 maja do 28 czerwca 2013 r. w 94 rejonach wyborczych (na 99 rejonów powołanych uchwałą nr 113/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych). W pięciu rejonach wybory nie odbyły się z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów na delegatów.

§ 3

Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych oraz po przeprowadzonej kontroli ich dokumentacji, Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2013 r. zatwierdziła listę wybranych 261 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji VII na lata 2013-2017.
Liczba wybranych delegatów w I turze wyborów stanowi 76% ogólnej liczby mandatów do obsadzenia.

§ 4

W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krakowie VI kadencji zostali wybrani:

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
1. Robert Chrzan
2. Andrzej Urbanik
K7.1.02
SU02
3. Anna Aseńko
4. Janusz Legutko
5. Kazimierz Rembiasz
K7.1.03
SU03
6. Stefan Bednarz
7. Wojciech Dynowski
8. Joanna Streb
9. Jacek Tętnowski
K7.1.04
SU04
10. Grzegorz Dyduch
11. Ewa Rzepecka-Woźniak
12. Jolanta Orłowska-Heitzman
K7.1.05
SU05
13. Agata Dimter
14. Andrzej Wasieczko
K7.1.07
SU07
15. Leszek Bryniarski K7.1.08
SU08
16. Grzegorz Chmiel
17. Dariusz Giza
K7.1.09
SU09
17. Stanisław Kwiatkowski
18. Janina Lankosz-Lauterbach
19. Grzegorz Nawrotek
20. Małgorzata Palka
21. Tomasz Szczerbiński
K7.1.10
SU10
22. Krzysztof Gronkiewicz
23. Witold Jurczyński
24. Mieczysław Łazarz
25. Jolanta Pytko-Polończyk
K7.1.11
SU11

Obwód II – Kraków
Lekarze

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
26. Adam Ignacak
27. Małgorzata Nabagło-Bolek
28. Elżbieta Nowińska
29. Michał Owsiak
30. Tomasz Śliwa
K7.2.01
Szpital Dietla
31. Mirosława Buczynowska
32. Katarzyna Gotfryd-Bugajska
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
33. Marta Gnatowska-Kowalczyk
34. Beata Juszczyńska-Darasz
35. Tomasz Sorysz
36. Tomasz Straszak
37. Katarzyna Turek-Fornelska
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
38. Marek Gładysz
39. Agnieszka Halska
40. Joanna Majda
41. Mirosława Sroka
42. Ewa Wywiał
K7.2.04
Szpital Narutowicza
43. Leszek Badacz
44. Bogusław Gawęda
45. Ewa Konduracka
46. Ryszard Konior
47. Renata Stąpor
48. Marta Węgrzynowska
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
49. Tomasz Banach
50. Piotr Bogacki
51. Małgorzata Gąsiorek
52. Halina Goszcz
53. Bożena Kozanecka
54. Wojciech Tokarski
55. Marta Wietecha
K7.2.06
Szpital Rydygiera
56. Jarosław Macko
57. Dariusz Zarotyński
58. Antoni Marcinek
59. Maria Smarzyńska-Filipecka
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
60. Barbara Kędzierska
61. Ewa Mikosza-Januszewicz
62. Agata Milczarek-Moczulska
K7.2.08
Szpital Babińskiego
63. Zbigniew Darasz
64. Zbigniew Kojs
K7.2.09
Centrum Onkologii
65. Adam Jaworowski
66. Marian Kopciuch
67. Stanisław Teleśnicki
K7.2.10
MSWiA
68. Robert Balawender
69. Jacek Jastrzębski
70. Andrzej Michalak
K7.2.11
Szpital Wojskowy
71. Małgorzata Popławska
72. Jerzy Sławiński
K7.2.12
Pog. Ratunkowe
73. Wojciech Gawroński
74. Janusz Kubicz
75. Anna Najbar-Pabian
76. Lucyna Podsiedlik
77. Kazimierz Sobociński
78. Bohdan Szpak
K7.2.14
Centrum
79. Jacek Jarosik
80. Anna Lesiak-Bednarek
81. Danuta Pawlak-Lewandowska
K7.2.15
Krowodrza
82. Mariusz Bałajewicz
83. Marek Brzeziński
84. Iwona Franczak
85. Barbara Wiejowska
86. Justyna Zajączkowska-Śliwa
K7.2.17
Podgórze
87. Wojciech Gierczak
88. Łukasz Goliński
89. Grzegorz Walencik
K7.2.20
Proszowice
90. Marta Figiel-Różycka
91. Wojciech Seidel
92. Piotr Warzecha
K7.2.23
Szpital Chrzanów
93. Mariusz Bonczar
94. Agata Bonderek-Borowczak
95. Artur Filipowicz
96. Waldemar Hładki
97. Jerzy Skuciński
98. Tomasz Wiatr
99. Adam Wiernikowski
K7.2.27
Praktyki
100. Kazimiera Jakób-Doleżal
101. Józefa Marjańska-Radziszewska
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
102. Jerzy Bucki
103. Radosław Czosnowski
104. Jerzy Friediger
105. Artur Hartwich
106. Kazimierz Kłodziński
107. Mariusz Kózka
108. Lech Kucharski
109. Andrzej Matyja
110. Robert Mieżyński
111. Wojciech Serednicki
112. Jarosław Zawiliński
K7.2.30
SLPP
113. Michał Andres
114. Wojciech Durlak
115. Bartłomiej Guzik
116. Patryk Hartwich
117. Artur Komorowski
118. Maciej Krupiński
119. Marcin Nosal
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
120. Mariusz Janikowski K7.2.32
Klinimet
121. Maciej Dendura
122. Jacek Drzewicki
123. Wojciech Oleksy
124. Wojciech Osmański
125. Ewa Pająk
126. Krystyna Pająk
127. Małgorzata Szlezynger-Tekielska
128. Krystyna Targosz
129. Grażyna Umińska
130. Tomasz Winkowski
K7.2.33
AOS

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
131. Monika Grela-Pietrzkiewicz
132. Jolanta Kojzar
133. Marta Pińkowska-Szaleniec
134. Antoni Stopa
K7.3.01
MCS Śródmieście
135. Magdalena Lubaszewska-Muszyńska
136. Dariusz Macheta
137. Izabela Madej-Klecha
K7.3.02
Śródmieście
138. Wanda Barańska-Satora
139. Dorota Bitka-Marczyńska
140. Agata Fischer-Porębska
141. Bożena Muszyńska
142. Dominika Szafraniec-Niedźwiedzka
K7.3.03
Krowodrza
143. Grzegorz Krępa
144. Grażyna Nowak
145. Marta Nowak
146. Lucyna Peszko
147. Jolanta Wiśniowska
K7.3.04
Podgórze
148. Agata Dutka-Szmigiel
149. Dariusz Kościelniak
150. Wojciech Kożuch
151. Andrzej Mazaraki
152. Jan Migas
153. Aleksander Płóciennik
154. Robert Stępień
155. Anna Urbańczyk
156. Grzegorz Wawrzeń
157. Andrzej Zimoch
K7.3.05
Nowa Huta
158. Wojciech Bielak
159. Marek Woźniacki
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
160. Maria Buczko
161. Magdalena Dzierwa
162. Adam Gołębiowski
163. Anna Maciąg
164. Paweł Romanowicz
165. Monika Ziemianek
K7.3.07
WPS
166. Małgorzata Jamka-Kasprzyk
167. Krzysztof Kaczor
K7.3.08
Wieliczka
168. Joanna Knapik
169. Katarzyna Siembab
K7.3.09
Chrzanów
170. Halina Adamczyk
171. Ewa Piątek-Kopeć
K7.3.10
Olkusz
172. Tadeusz Bernacik
173. Andrzej Stopa
K7.3.11
Myślenice

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
174. Danuta Małecka-Tomasik
175. Kazimierz Szczuka
176. Ewa Kaczmarczyk
K7.4.01
Szpital Gorlice
177. Ewa Rzepka
178. Elżbieta Samborska
K7.4.02
Gorlice
179. Tadeusz Frączek
180. Krzysztof Wróblewski
K7.4.03
Krynica
181. Janusz Chodorowski
182. Jerzy Sołtys
K7.4.04
Szpital Limanowa
183. Marek Huber
184. Mirosława Wiśniewska-Oko
K7.4.05
Limanowa
185. Czesław Miś
186. Maciej Fortuna
187. Bartosz Czapski
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
188. Jadwiga Żółcińska K7.4.07
Nowy Sącz
189. Barbara Jurkiewicz
190. Alicja Kowalska
191. Anna Szczepanik-Dziadowicz
192. Irena Wieczorek
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
193. Józef Krok
194. Aleksander Więcek
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
195. Mirosława Frankowska-Majchrzak
196. Maciej Jachymiak
197. Marek Król
K7.4.10
Nowy Targ
198. Beata Gabis
199. Lucjan Habieda
200. Magdalena Król
K7.4.12
Rabka
201. Paweł Chruściel
202. Bożena Jarosławska
203. Ryszard Żaba
7.4.13
Powiat tatrzański LZ
204. Anna Galica
205. Daria Hernik-Różak
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
206. Wacław Gajewski K7.4.15
Dentyści Gorlice
207. Anna Kot K7.4.16
Dentyści Limanowa
208. Tomasz Fortuna
209. Maciej Grodzicki
210. Leszek Jabłoński
211. Jolanta Kieres
212. Krzysztof Martiszek
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
213. Tymoteusz Derebas
214. Jacek Radecki
215. Jerzy Zieliński
K7.4.18
Dentyści powiat nowotarski
216. Zbigniew Raszczyk K7.4.19
Dentyści powiat tatrzański  

Obwód V – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
217. Paweł Guzik
218. Andrzej Jurenko
219. Agata Nowak
K7.5.01
Szpital Krosno
220. Jerzy Pony
221. Władysław Pudło
K7.5.03
Powiat Krosno
222. Paweł Jarosz
223. Janusz Kulon
K7.5.04
Szpital Jasło
224. Krystyna Krygowska
225. Dariusz Starzyk
226. Lesław Zoła
K7.5.05
Powiat Jasło
227. Józef Pitera
228. Halina Wilk
K7.5.06
Szpital Brzozów
229. Wiesław Gucwa
230. Ewa Wicha
231. Igor Wójciak
K7.5.08
SPZOZ Sanok
232. Józef Pyclik
233. Krzysztof Wnuk
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
234. Zdzisław Durał K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
235. Piotr Dynowski
236. Krzysztof Frank
237. Marcin Tatrzański
K7.5.12
Dentyści Krosno
238. Grzegorz Jaracz
239. Marzena Gawior
K7.5.13
Dentyści Jasło
240. Dariusz Dębski
241. Barbara Gajda
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne 

Obwód VI – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

Imię i nazwisko
Symbol
Nazwa rejonu
242. Tomasz Hawajski
243. Izabela Jabłońska-Wachta
244. Ewa Kołodziejczyk
245. Marek Zasadny
K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
246. Anna Bak
247. Wojciech Blecharczyk
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
248. Jerzy Bielec
249. Maria Breitmajer-Drzewińska
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl
250. Franciszek Kierepka
251. Tadeusz Zając
K7.6.06
Jarosław
252. Maria Bawor
253. Małgorzata Kliszcz
254. Sławomir Kortas
K7.6.07
Przeworsk
255. Janusz Bury
256. Ewa Jagiełowicz-Borawska
K7.6.08
Lubaczów
257. Anna Głuszko
258. Elżbieta Wojnarowicz
259. Barbara Woś
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
260. Beata Dąbkowska
261. Katarzyna Jucha-Jabłońska
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk

§ 6

Zgodnie z § 31 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub przewodniczący właściwej komisji wyborczej może wnieść protest przeciwko ważności wyborów z zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) i Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 roku określonej powyżej lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów, do Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za pośrednictwem Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory