Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Nowa oferta ubezpieczenia OC – UNIQA

Ubezpieczony: wyłącznie lekarz lub lekarz dentysta, jako osoby fizyczne oraz lekarz lub lekarz dentysta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Podział lekarzy na cztery grupy ryzyka:

IV. grupa ryzyka: lekarze o specjalizacji: wszystkiego rodzaju chirurgie w tym stomatologiczna i szczękowo-twarzowa, ginekologia, położnictwo, medycyna ratunkowa;

III. grupa ryzyka: lekarze o specjalizacji: anestezjologia, intensywna terapia, implantologia (w tym stomatologiczna), ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, neonatologia, onkologia zabiegowa, endodoncja;

II. grupa ryzyka: lekarze o specjalizacji: medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna, pediatria, onkologia niezabiegowa, laryngologia, okulistyka, stomatologia (w tym lekarze dentyści);

I. grupa ryzyka: lekarze pozostałych specjalizacji niewymienionych w grupach od II – IV, lekarze bez specjalizacji;
przy czym lekarze wykonujący zabiegi laserowe, endoskopowe, radiologii interwencyjnej lub zabiegi wymagające pisemnej zgody pacjenta lub stosujący narkozę kwalifikowani są do II. grupy ryzyka.

Lekarzy będących w trakcie specjalizacji zalicza się do grupy ryzyka lekarzy tej specjalizacji, w zakresie której odbywana jest specjalizacja.

W przypadku posiadania dwóch lub większej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja, która jest faktycznie wykonywana. Jeżeli lekarz ma dwie lub więcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, o przynależności do grupy decyduje ta  specjalizacja, która jest w grupie o najwyższej grupie ryzyka.

 

Składka roczna płatna jednorazowo:

Obowiązkowe OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza

 1. Podstawa ubezpieczenia: OWU OC z tyt. wykonywania zawodu i SWU OC lekarzy i innych zawodów medycznych zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. nr 201/2008 z dnia 5.08.2008
 2. Zakres ubezpieczenia zgodny z ww. OWU i SWU z dodatkowymi postanowieniami:
  2.1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień OWU i SWU ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
  1) szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW;
  2) szkody powstałe na skutek rażącego niedbalstwa;
  3) szkody powstałe wskutek posiadania i użytkowania mienia gabinetu lekarskiego, aparatury, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
  4) szkody związane z chirurgią plastyczną, dotyczące wyłącznie chirurgii rekonstrukcyjnej (naprawczej);
  5) szkody będące wynikiem eksperymentalnych metod leczenia z wyłączeniem badań klinicznych;
  6) szkody powstałe w związku z udzieleniem pierwszej pomocy medycznej.
  2.2. W przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej lub limitu na jedno zdarzenie z polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą, odszkodowanie może zostać wypłacone z polisy ubezpieczenia dobrowolnego ponad sumę gwarancyjną lub limit na jedno zdarzenie określone w ubezpieczeniu obowiązkowym.

Składka roczna płana jednorazowo


Kalendarium

Luty 2019
PWŚCPSN
« sty   mar »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28    

Galerie

 • Zdjęcia - Bal Lekarza - Kraków - 2018
  Zdjęcia - Bal Lekarza - Kraków - 2018
  2019-01-16 15:26:19
 • Galeria remontowa październik 2018 r.
  Galeria remontowa październik 2018 r.
  2018-11-13 11:07:44
 • Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  2018-09-26 12:47:48
 • Galeria remontowa 21.06.2018
  Galeria remontowa 21.06.2018
  2018-07-25 10:48:47

Polecamy

Wybory