Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Ogłoszenia

Na naszej stronie publikujemy ogłoszenia drobne o charakterze niekomercyjnym. Publikacja ogłoszeń (po zatwierdzeniu przez administratora strony) odbywa się nieodpłatnie przez okres jednego miesiąca. Aby zamieścić ogłoszenie należy skorzystać z formularza kontaktowego lub przesłać treść ogłoszenia e-mailem na adres ogloszenia@oilkrakow.org.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji oraz niezbędnej korekty nadesłanych materiałów. Regulamin ogłoszeń płatnych: Uchwała ORL Nr 57/ORL/VI/2011

Praca dla lekarza POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dziewinie zatrudni lekarza medycyny rodzinnej na 1/4 etatu do pracy w POZ. Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
tel. 12 281 71 98 lub janidab@poczta.onet.pl

Wpis z: Dam pracę |

Lekarz medycyny rodzinnej, internista POZ – praca od zaraz

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej WIELMED w Wieliczce podejmie współpracę z lekarzem rodzinnym lub internistą. Mile widziane osoby z doświadczeniem w POZ (praca z dorosłymi i dziećmi). Praca w pełnym (preferowane) lub niepełnym wymiarze godzin.
Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: przychodnia@wielmed.com.pl

Wpis z: Dam pracę |

Zatrudnię lekarza stomatologa

Zatrudnię lekarza stomatologa do prywatnego gabinetu położonego 25 km od Krakowa w stronę Bochni. Zainteresowane osoby proszę o kontakt tel.: 508 476 998

Wpis z: Dam pracę |

Przychodnia w Krakowie poszukuje lekarza stomatologa

Centrum Medyczne PROMED poszukuje lekarza stomatologa. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@cmpromed.pl

Wpis z: Dam pracę |

SPZOZ w Sułoszowej zatrudni lekarza stomatologa

SPZOZ w Sułoszowej zatrudni lekarza stomatologa.
Tel. kontaktowy: 12 380 18 20, 697 769 697

Wpis z: Dam pracę |

ZOZ Oświęcim – konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.) należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32 – 600 Oświęcim

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora ………………………….”

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu w godz. 9.00-13.00. Konkurs zostanie przeprowadzony w ciągu 40 dni od dnia zakończenia składania ofert w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4.
O terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wpis z: Pozostałe ogłoszenia |

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów “Hejnał” w Krakowie zatrudni lekarza stomatologa

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów “Hejnał” w Krakowie zatrudni lekarza stomatologa w Przychodni Przyzakładowej ul. Obrońców Modlina 5.
Praca spokojna, stabilna, 3-4 razy w miesiącu, bez NFZ. Gabinet dobrze wyposażony.
Kontakt telefoniczny: 12 653 28 88, 602 300 861

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet w okolicy Brzeska zatrudni lekarza dentystę

Gabinet stomatologiczny, 60 km od Krakowa (obok Brzeska), zatrudni lekarza dentystę do pracy na NFZ + prywatnie w wymiarze godzin – pół etatu.
Bardzo duża baza pacjentów, atrakcyjne wynagrodzenie.
Zapraszam do kontaktu po więcej szczegółów.
Tel. 606 713 119

Wpis z: Dam pracę |

Nowo powstający podmiot medyczny podejmie współpracę z endokrynologiem

Nowo powstający prywatny podmiot medyczny poszukuje lekarza endokrynologa (również w trakcie specjalizacji). Praca od jesieni (październik/listopad 2017) w centrum Krakowa w okolicach ulicy Grzegórzeckiej.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt: zabiegi2@gmail.com

Wpis z: Dam pracę |

Laryngolog poszukuje pracy

Laryngolog, 25 lat stażu, szuka pracy na etacie od września.
Kontakt: 606 418 381

Wpis z: Szukam Pracy |

Poradnia stomatologiczna w Krakowie zatrudni lekarza stomatologa

Poradnia stomatologiczna w Krakowie na os. Ruczaj poszukuję do pracy lekarza stomatologa. Oferujemy pracę w dużej praktyce – 5 gabinetów, pracownia RTG (zdjęcia punktowe, panoramiczne, cefalometryczne), pracownię protetyczną.
Nasze gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt min.: wysokiej klasy unity stomatologiczne OMS/ADEC, mikroskop zabiegowy, kompletne systemy do maszynowego opracowywania kanałów korzeniowych jak i również do termicznej obturacji.
Zapewniamy wszystkie potrzebne narzędzia i materiały do przeprowadzenia leczenia
Zainteresowanych proszę o przesłanie CV na adres t.nieborak.kps@gmail.com
Omówienie warunków pracy na rozmowie kwalifikacyjnej

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet ginekologiczno-położniczy w Dobczycach szuka lekarza ginekologa

Gabinet ginekologiczno-położniczy w Dobczycach szuka lekarza ginekologa do współpracy (kontrakt z NFZ). Szczegóły współpracy do uzgodnienia. Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel: 602 626 409 lub 12 271 13 32

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet stomatologiczny podejmie wspólpracę z lekarzem dentystą i ortodontą

Gabinet stomatologiczny w Krakowie podejmie współpracę z lekarzem dentystą i ortodontą. Poszukujemy zarówno lekarzy z doświadczeniem jak i młodych, nastawionych na rozwój.
Oferujemy atrakcyjne warunki, godziny i ilość dni pracy do uzgodnienia, pracę z asystentką.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na numer 501 136 927 lub 730 792 899, bądź wysyłanie CV na adres kontakt@kalwaryjska92.pl

Wpis z: Dam pracę |

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zatrudni lekarzy

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie zatrudni:

 • lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
 • lekarzy zainteresowanych specjalizacją w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Kontakt: lek. med. Andrzej Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
tel. 13 430 95 52

Wpis z: Dam pracę |

Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

prorektorUJKraków, 13 lipca 2017 r.
121.1101.1.2017

Ogłoszenie o konkursie

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego,
Wielicka 265, 30-663 Kraków

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.) kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 • oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ‑ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922).

Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do 1 września 2017 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem “Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w Dziale Klinicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 26 września 2017 r., ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

Wpis z: Pozostałe ogłoszenia |

Prywatny gabinet stomatologiczny w Szczyrzycu szuka lekarza dentysty do współpracy

Prywatny gabinet stomatologiczny szuka lekarza dentysty do współpracy

Szukamy lekarza dentysty. Praca w Szczyrzycu k. Tymbarku, tylko prywatni pacjenci.
Oferujemy:

 • bardzo dobrze wyposażone gabinety
 • atrakcyjne warunki finansowe
 • przyjazna atmosferę i możliwość konsultacji pacjentów

Wymagana własna działalność.
Kontakt telefoniczny: 535 419 555

Wpis z: Dam pracę |

Praca dla stomatologa: Gorlice, Brzesko, Mszana Dolna

Prywatny gabinet stomatologiczny poszukuje lekarzy dentystów:

 • do pracy w placówce w Gorlicach.
  Wymagania:
  – doświadczenie
  – umiejętność pracy z Pacjentem
  – możliwość pracy min dwa trzy razy w tygodniu
 • do pracy w Brzesku.
  Poszukujemy osoby z doświadczeniem, mogącej pracować minimum dwa-trzy dni w tygodniu. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.
 • do pracy w Mszanie Dolnej.
  Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z osobami nastawionymi na rozwój, które zwiążą się z naszym gabinetem na dłużej. Godziny pracy do ustalenia (mile widziany pełny etat). Zapewniamy najnowocześniejszy sprzęt, grafik wypełniony pacjentami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: pracadllastomatologa@gmail.com

Wpis z: Dam pracę |

SPGOZ w Szaflarach zatrudni lekarza do POZ

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach zatrudni:
– lekarza specjalistę chorób wewnętrznych
– lekarza specjalistę medycyny rodzinnej
Oferujemy atrakcyjne warunki wynagrodzenia oraz mieszkanie

Kontakt: 691 123 700, e-mail: kadryspgozszaflary@interia.pl

Wpis z: Dam pracę |

Centrum Stomatologii i Laryngologii w Krakowie podejmie współpracę z lekarzem ortodontą

Centrum Stomatologii i Laryngologii Lardent w Krakowie poszukujelekarza ortodontę ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji.

Oferujemy:
– nowocześnie wyposażone gabinety
– miły zespół pomocnych współpracowników
– pomoc asystentki stomatologicznej,
– elastyczne godziny pracy,
– atrakcyjne warunki zatrudnienia .

Osoby zainteresowane prosimy kontakt:
centrum@lardent.com.pl

Wpis z: Dam pracę |

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimu zatrudni lekarzy

Zatrudnimy

 • lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji
 • lekarza specjalistę w dziedzinie chorób płuc lub w trakcie specjalizacji
 • lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub w trakcie specjalizacji
 • lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji

Kontakt: kadry@szpital.oswiecim.pl

Wpis z: Dam pracę |

Centrum Ortodoncji w Krakowie zatrudni lekarza dentystę

Centrum Ortodoncji w Krakowie zatrudni lekarza dentystę do współpracy z ortodontą. Doświadczenie mile widziane. Praca z asystą. Centrum Ortodoncji wyposażone jest w RTG (punktowe, cefalometryczne). Możliwość rozwoju zawodowego. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. tel: 606 93 41 43

Wpis z: Dam pracę |

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie poszukuje lekarzy specjalistów

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie poszukuje lekarzy specjalistów z zakresu:

 • Pediatrii;
 • Medycy rodzinnej;
 • Chorób wewnętrznych;
 • Położnictwa i ginekologii;
 • Okulistyki;
 • Medycyny pracy;
 • Otorynolaryngologii;
 • Neurologii;
 • Radiologii i diagnostyki obrazowej (USG);
 • Gastroenterologii w zakresie endoskopii.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów pozapłacowych – dla
  Pracownika oraz członków rodziny;
 • Elastyczne formy zatrudnienia;
 • Możliwość współpracy z profesjonalistami z branży i podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, akademiach lekarskich, konferencjach;
 • Możliwość uzyskania punktów edukacyjnych akredytowanych przez Izby Lekarskie;
 • Bieżące wsparcie Departamentu Medycznego (porady,
  konsultacje),
 • Możliwość udziału w innowacyjnych projektach
  medycznych;
 • Komfortowe warunki pracy – wygodny i nowoczesny gabinet w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni Centrum Medycznego.

Szczegóły współpracy będą negocjowane indywidualnie.
W przypadku zainteresowania ogłoszeniem prosimy o przesyłanie CV za pośrednictwem linku: http://daa.pl/A3g

Wpis z: Dam pracę |

SZOZ Multimed w Oświęcimiu pilnie poszukuje chirurga ogólnego

SZOZ Multimed sp. z o. o. Oświęcim, ul. Chemików 5, pilnie zatrudni chirurga ogólnego na 1/2 etatu – 2 razy rano, 1 raz po południu (lub odwrotnie). Wynagrodzenie 6000 zł brutto lub stawka godzinowa. Telefon kontaktowy 33 844 93 96 lub e-mail sekretariat@multimed.oswiecim.pl

Wpis z: Dam pracę |

Prywatny gabinet stomatologiczny w Tarnowie podejmie współpracę z lekarzem dentystą

Prywatny gabinet stomatologiczny w Tarnowie podejmie współpracę z lekarzem dentystą.
Atrakcyjne warunki, godziny i ilość dni pracy do uzgodnienia.
Tel. 501 130 607, 508 277 935
E-mail: mat-dent.tarnow@o2.pl

Wpis z: Dam pracę |

Przychodnia Stomatologiczna w Przemyślu zatrudni lekarzy dentystów

Przychodnia Stomatologiczna w Przemyślu nawiąże współprace z dwoma lekarzami dentystami. Praca na NFZ oraz pacjenci komercyjni. Warunki płacowe do uzgodnienia. Mile widziane doświadczenie zawodowe. Osoby zainteresowane bardzo proszę o wiadomość na adres przychodniasc@gmail.com

Wpis z: Dam pracę |

Clinica Uśmiechu w Rabie Wyżnej zatrudni lekarza stomatologa

W związku z rozwojem Clinica Uśmiechu prowadzimy rekrutację na stanowisko lekarza stomatologa. Godziny i dni pracy do ustalenia. Udostępniamy bardzo dobrze wyposażony gabinet i oferujemy atrakcyjne warunki współpracy. Lekarzy chętnych do podjęcia pracy w miłym zespole zapraszamy do wysyłania CV (mail: dentysta@clinicausmiechu.pl) lub do kontaktu telefonicznego (784 107 696)

Wpis z: Dam pracę |

Szukam pracy – choroby wewnętrzne

Szukam pracy dla lekarza w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych (V rok specjalizacji). Koniec specjalizacji grudzień 2017 r. Planowany termin egzaminu specjalizacyjnego wiosna 2018 r. Do stycznia 2018 r. w niepełnym wymiarze godzin, natomiast później w pełnym. Praca w Krakowie i okolicach (do około 70 kilometrów od miasta).
Kontakt: marekmedkrk@gmail.com

Wpis z: Szukam Pracy |

Miejska Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim zatrudni lekarza POZ

Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia w Makowie Podhalańskim zatrudni lekarza z aktualnie wymaganą specjalizacją lub w trakcie specjalizacji, do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
Forma zatrudnienia i warunki wynagrodzenia do uzgodnienia.
Kontakt:
Dyrektor Przychodni 604 506 576
Administracja (33) 877 18 44

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet stomatologiczny w Lubaczowie zatrudni lekarza stomatologa

Gabinet stomatologiczny w Lubaczowie (podkarpackie) zatrudni lekarza stomatologa. Trzy stanowiska, rtg przy fotelu, pantomogram, asysta. Tylko praktyka prywatna bez NFZ. Możliwość pracy 2-5 dni w tygodniu. Do dyspozycji nocleg lub mieszkanie. robertgorycki@onet.pl
tel. 695 915 831

Wpis z: Dam pracę |

Oferta pracy Dentica Centrum Stomatologii i Implantologii w Mszanie Dolnej

W związku z rozwojem firmy oraz emigracją jednego z moich najlepszych pracowników poszukuję do współpracy lekarzy dentystów, którzy nie boja się wyzwań nowoczesnej stomatologii, pragną uprawiać stomatologię na najwyższym poziomie, podchodzą do swojego zawodu z pasją i zaangażowaniem, czerpią radość z przywracania pacjentom zdrowego uśmiechu :-)

Dentica to zespół ludzi z pasją, dla których najważniejszy jest pacjent. Realizujemy się każdego dnia poprzez doskonałą obsługę pacjenta (standardy wprowadzone na bazie szkoleń Michała Katarzyńskiego) planowanie i wykonywanie usług najwyższej jakości.

Współpracuje z nami prof. Tomasz Machan – doskonały wykładowca europejski (prowadzi m.in. w Krakowie godny polecenia cykl 3 szkoleń pt. Jatrogenia) a przede wszystkim znakomity praktyk z zakresu implantologii, endodoncji, protetyki, periodontologii. Dzięki Jego obecności nasze umiejętności i wiedza systematycznie są podnoszone i aktualizowane.

Oferuję :

 • pracę w zgranym zespole\praca w systemie ‘na cztery ręce ” gdzie wszystkie zabiegi wykonywane są z użyciem mikroskopu /lup zabiegowych z użyciem koferdamu\praca na najwyższej jakości urządzeniach i materiałach
 • planowanie kompleksowego a przede wszystkim przewidywalnego leczenia zgodnie z filozofią Akademii Dawsona
 • zapełniony grafik z 3 miesięcznym wyprzedzeniem

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie swojej aplikacji na adres mailowy magdamrzyglod@gmail.com

Pozdrawiam Serdecznie
Magdalena Mrzygłód

Dentica Centrum Stomatologii i Implantologii
Starowiejska 39
34-730 Mszana Dolna
tel. 601 051 951
www.klinikadentica.pl

Wpis z: Dam pracę |

Przychodnia Stomatologiczna w Nowym Targu nawiąże współpracę z lekarzem dentystą

Bebak Stomatologia Rodzinna nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Posiadamy nowoczesny sprzęt stomatologiczny oraz diagnostyczny w tym: mikroskopy, RTG czy CT jak również doświadczoną kadrę zajmującą się: stomatologią zachowawczą, endodoncją, protetyką, chirurgią, ortodoncją, implantologią. Prowadzimy pacjentów tylko prywatnych. Praca z asystą na “cztery ręce”.
Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt na adres e-mail: praca@bebak.pl

Wpis z: Dam pracę |

Ośrodek Medycyny Matczyno-Płodowej w Krakowie poszukuje lekarzy specjalistów do współpracy

Ośrodek Medycyny Matczyno-Płodowej przy ul. Kremerowskiej 11, będący zakładem leczniczym NZOZ Szpital na Siemiradzkiego, poszukuje do współpracy  komercyjnej lekarzy następujących specjalności:

 • ginekolog-endokrynolog,
 • neonatolog,
 • diabetolog,
 • alergolog,
 • pediatra,
 • dermatolog,
 • urolog.

– więcej »

Wpis z: Dam pracę |

Lekarz dentysta po stażu podyplomowym poszukuje pracy

Lekarz dentysta po stażu podyplomowym poszukuje pracy na terenie województwa małopolskiego od października 2017 r. Forma współpracy do ustalenia.
Kontakt mailowy: unreallucky@gmail.com

Wpis z: Szukam Pracy |

Gabinet w Gdowie poszukuje lekarza laryngologa

Gabinet w Gdowie poszukuje lekarza laryngologa na NFZ (1/2 etatu) oraz prywatnie.
tel. 502 649 294

Wpis z: Dam pracę |

Zatrudnię stomatologa – Myślenice i okolice

Zatrudnię lekarza stomatologa do kliniki w Myślenicach i okolicy. Oferujemy bardzo zadowalające wynagrodzenie, nowoczesne gabinety oraz świetna atmosferę pracy i wyszkolony personel pomocniczy. Zainteresowanych proszę o aplikację na mlorecik@gmail.com

Wpis z: Dam pracę |

Praca dla ortodonty w Kalwarii Zebrzydowskiej

Prężnie działające centrum stomatologii w Kalwarii Zebrzydowskiej zatrudni lekarza dentystę ze specjalizacją z ortodoncji (lub w trakcie specjalizacji). Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju. Gabinet przyjmuje pacjentów tylko prywatnie. Praca z asystą. Gabinet wyposażony w RTG punktowe i panoramiczne. Tel. 606 93 41 43

Wpis z: Dam pracę |

Centrum Ortodoncji nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem

Centrum Ortodontyczne w Krakowie zatrudni lekarza dentystę. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. Praca z asystą. Możliwość rozwoju zawodowego. Gabinet wyposażony w RTG (panorama, rtg punktowe)
Tel. 606 93 41 43

Wpis z: Dam pracę |

Praca dla stomatologów w okolicach Tarnowa

Zatrudnienie lekarza stomatologa do pracy komercyjnej i w ramach NFZ minimum 15 h w tygodniu, okolice Tarnowa, bardzo duża liczba pacjentów, nowocześnie wyposażone stanowisko pracy, bardzo dobre warunki płacowe. Oferta w związku z odejściem lekarza z powodów osobistych.

Oferta pracy dla lekarza pasjonata endodoncji, oferujemy stanowisko pracy wyposażone w mikroskop, superendo, ripex, rvg i inne niezbędne narzędzia. Przeszkolona asysta. Oferta w związku z przejściem lekarza na własną praktykę. Warunki do uzgodnienia, nawet 1x w miesiącu.

Kontakt: sey@buziaczek.pl

Wpis z: Dam pracę |

Przychodnia w Nowej Hucie poszukuje lekarza wykonującego badania USG jamy brzusznej

Przychodnia w Krakowie – Nowej Hucie poszukuje pilnie lekarza wykonującego badania USG jamy brzusznej.
Tel.: 728 982 856

Wpis z: Dam pracę |

Med-Skarpa w Krakowie zatrudni lekarza specjalistę rehabilitacji

Zatrudnię lekarza specjalistę rehabilitacji lub w trakcie specjalizacji po skończeniu co najmniej 2 roku.

Med-Skarpa sp. z.o.o w Krakowie
tel. kontaktowy: 12 642 25 19 lub 605 623 296

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet stomatologiczny w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzem dentystą periodontologiem

Gabinet stomatologiczny ESCLINIC (Kraków – Krowodrza Górka) nawiąże współpracę z lekarzem dentystą (periodontolog). Mile widziana specjalizacja.
Prosimy o kontakt drogą e-mail kontakt@esclinic.pl lub telefoniczną 691 690 156.

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet w Wadowicach nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem

Nowoczesne Gabinety Stomatologiczne w Wadowicach zatrudnią lub podejmą współpracę z lekarzem stomatologiem. Tylko pacjenci prywatni.
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: kordent10@gmail.com
lub pod numerem telefonu: 504 118 855. Zapraszamy.

Wpis z: Dam pracę |

Specjalmed zatrudni lekarzy specjalistów w przychodniach w Dobczycach oraz Wiśniowej

Specjalmed, przychodnie w Dobczycach oraz Wiśniowej, przyjmie do pracy lekarzy specjalistów:

 • medycyny pracy
 • pediatrę
 • okulistę

Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy katarzyna.weszka@specjalmed.pl lub telefoniczny 508 329 634

Wpis z: Dam pracę |

Praca dla dentysty Kraków – Mistrzejowice

Prosperujący gabinet stomatologiczny w Krakowie podejmie współpracę lekarzem dentystą, praca min 2-3 dni w tygodniu, wymagana własna działalność gospodarcza. Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: kontakt@az-dente.pl
lub telefoniczny: 793 429 073

Wpis z: Dam pracę |

Centrum Stomatologiczne i Dermatologiczne w rejonie Ruczaju nawiąże współpracę z lekarzami stomatologami

Nowe Centrum Stomatologiczne i Dermatologiczne w rejonie Ruczaju nawiąże długoterminową współpracę z lekarzami stomatologami.

Oferujemy:
– wysoką jakość usług obsługi lekarza z właściwym przygotowaniem stanowisk pracy,
– przemyślaną strategię marketingową, szybki rozwój lekarzy zdecydowanych na dłuższą i częstą współpracę z Centrum.
– Opieka marketingowa i prawna nad lekarzami współpracującymi z Centrum
– Nowoczesny sprzęt i doskonałe warunki ergonomiczne wykonywania pracy
– Centrum prowadzone przez lekarza z doświadczeniem w branży.

Zainteresowanych proszę o wysłanie CV na adres hello@klinikaruczaj.pl

Wpis z: Dam pracę |

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poszukuje lekarzy do orzekania w sprawach pozwolenia na broń oraz licencji detektywa

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 j.t. z późn. zm.) kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Zgodnie z art. 15i ust. 2 ww. ustawy, kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody. Upoważnieni przez wojewodę lekarze powinni posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy, tj. m.in. posiadać wpis do rejestru lekarzy upoważnionych, prowadzony przez Komendanta wojewódzkiego Policji. Rejestr lekarzy upoważnionych, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie jest dostępny na stronie internetowej: 
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/pozwolenia-i-licencje/22047,POZWOLENIA-I-LICENCJE.html

zakładka: Rejestr lekarzy upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie się kandydatów, którzy mogliby, na podstawie upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przeprowadzać kontrole, wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 556 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r., nr 251, poz. 1511) kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Zgodnie z § 10, ust. 2 ww. rozporządzenia, kontrolę przeprowadza odpowiednio lekarz lub psycholog, posiadający pisemne upoważnienie wojewody. Pragnę zaznaczyć, iż upoważnieni przez wojewodę lekarze powinni posiadać kwalifikacje, o których mowa w § 3 rozporządzenia.

W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie się kandydatów, którzy mogliby, na podstawie upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przeprowadzać kontrole wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich, dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

Pragnę ponadto poinformować, iż wysokości limitu wydatków określonych przez Ministra Finansów w budżecie państwa na 2017 rok, uwzględnia przeprowadzenie przez upoważnionych lekarzy:

 • 2 kontroli w zakresie wykonywania i dokumentowania badań lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • 2 kontroli w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

 

Prosimy przesłanie zgłoszeń na adres Izby do końca lipca 2017 r.

Wpis z: Aktualności, Pozostałe ogłoszenia |

Sanatorium Uzdrowiskowe „Oaza” w Inowrocławiu zatrudni lekarza uzdrowiskowego

Sanatorium Uzdrowiskowe, Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej „Oaza” sp. z o. o. w Inowrocławiu zatrudni lekarza uzdrowiskowego, specjalizacja:

 • balneologia i medycyna fizykalna lub w trakcie specjalizacji
  lub
 • rehabilitacja medyczna
  lub
 • choroby wewnętrzne po kursie z podstaw balneologii
  lub
 • neurologia po kursie z podstaw balneologii
  lub
 • reumatologia po kursie z podstaw balneologii
  lub
 • ortopedia po kursie z podstaw balneologii.

Forma i wymiar zatrudnienia: pełen etat lub część etatu, umowa o pracę lub do uzgodnienia.

Miejsce pracy: Inowrocław, ul. Świętokrzyska 76.

Prosimy o przesyłanie życiorysu na adres email: oaza@oazasanatorium.pl lub kontakt telefonicznym pod numerem 601 619 706

Wpis z: Dam pracę |

Prywatny Gabinet Stomatologiczny CMPdent zatrudni lekarza dentystę

Prywatny Gabinet Stomatologiczny CMPdent w związku z rozwojem zatrudni lekarza dentystę z zainteresowaniami w kierunku endodoncji lub periodontologi.
Mile widziane osoby w tracie lub po specjalizacji w tych dziedzinach.

Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia, miłą i przyjazną atmosferę w młodym zespole.

Dołącz do nas i złóż aplikację na adres e-mail: biuro@cmpdent.pl

Wpis z: Dam pracę |

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego poszukuje lekarzy neonatologów i pediatrów

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie poszukuje lekarzy neonatologów i pediatrów z zamiarem podjęcia specjalizacji w ramach neonatologii.
Zatrudnienie od zaraz, wymiar zatrudnienia – pełny, wynagrodzenie – ustalone podczas rozmowy.
Kontakt dla zainteresowanych: dyrlecz@zeromski-szpital.pl; apyrich@zeromski-szpital.pl lub pod nr tel. 12 622 95 95 lub 12 622 92 73

Wpis z: Dam pracę |

Klinika stomatologiczna DentiMedical poszukuje stomatologów – endodoncja mikroskopowa i protetyka

Klinika stomatologiczna DentiMedical nawiąże współpracę z lekarzem dentystą z doświadczeniem w leczeniu endodontycznym pod mikroskopem oraz z lekarzem mającym doświadczenie w protetyce i chęć dalszego rozwoju w tej dziedzinie stomatologii.
Zapewniamy pracę w miłej atmosferze, nowoczesny sprzęt, możliwość opracowywania i realizacji kompleksowych planów leczenia we współpracy z lekarzami różnych specjalności i pełny grafik pacjentów (pacjenci wyłącznie prywatni).
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@dentimedical.pl

Wpis z: Dam pracę |

Centrum Stomatologii w Wieliczce zatrudni, podejmie współpracę z lekarzami stomatologami

Nowoczesne Centrum Stomatologii w Wieliczce zatrudni, podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem. Tylko pacjenci prywatni.
Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy: saihtamt@wp.pl lub tel. 512 807 215

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet pod Krakowem nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem

Gabinet ok. 25 km na południe od Krakowa – nawiążemy współpracę z lekarzem stomatologiem na pełny lub ½ etatu, NFZ + pacjenci prywatni.
Atrakcyjne warunki finansowe
email : jpk@interia.pl
tel.: 502 641 001

Wpis z: Dam pracę |

Klinika stomatologiczna Beauty-Dent poszukuje ambitnych lekarzy

Dynamicznie rozwijająca się klinika stomatologiczna poszukuje ambitnych lekarzy. Ważne jest dla nas zaangażowanie w pracę, kierowanie się dobrem Pacjenta.
Jesteśmy zainteresowani długoterminową współpracą.

Podejmiemy współpracę z lekarzem stomatologiem.
Wymagania:
– doświadczenie
– komunikatywność
– znajomość języka angielskiego
Praca w wybrane dni w tygodniu. Dokładny grafik do ustalenia na rozmowie.

W związku z rozszerzeniem zakresu działalności poszukujemy również:
– lekarza medycyny estetycznej
– lekarza dermatologa
– kosmetologa
– trychologa

Wymagania:
– tytuł lekarza
– komunikatywność
– dostępność jeden/dwa dni w tygodniu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres klinika@beauty-dent.pl
lub tel. 796 662 282

Wpis z: Dam pracę |

Przychodnia Lekarska Diamed w Krakowie zatrudni lekarzy specjalistów

W związku z dynamicznym rozwojem placówki poszukujemy do współpracy lekarzy specjalistów (lub w trakcie specjalizacji):

 • Chorób wewnętrznych
 • Medycyny rodzinnej
 • Pediatrii
 • Okulistyki
 • Ginekologii
 • Medycyny pracy

Oferujemy pracę w komfortowych warunkach w nowoczesnej placówce medycznej. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie CV na adres mailowy j.radziszowski@cmdiamed.pl.
Przychodnia lekarska Diamed Sp. o. o.
30-695 Kraków, ul. Schweitzera 7
mobile: 503 088 166

Wpis z: Dam pracę |

Gabinet w okolicach Myślenic zatrudni stomatologa

Praca w nowoczesnym gabinecie w okolicach Myślenic, dobre warunki płacowe, umowa o pracę lub inna dogodna dla lekarza forma zatrudnienia. Prosimy o przesłanie CV na adres d_suder@wp.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr 501 008 239

Wpis z: Dam pracę |

Poradnia Stomatologiczna Specjal Dent w Krakowie zatrudni lekarza dentystę po stażu podyplomowym

Prywatna Poradnia Stomatologiczna Specjal Dent, działająca w Krakowie (Stare Miasto) od 15 lat, zatrudni lekarza dentystę po stażu podyplomowym na dogodnych warunkach.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt: 602 47 00 02

Wpis z: Dam pracę |

Klinika stomatologiczna “Estetyka Uśmiechu” w Wieliczce zatrudni lekarza stomatologa

Nowoczesna klinika stomatologiczna “Estetyka Uśmiechu” w Wieliczce zatrudni lekarza stomatologa. Wymagamy 3-letniego doświadczenia.
CV proszę przesyłać na adres e -mail: kontakt@estetykausmiechu.pl

Wpis z: Dam pracę |

Przychodnia Zdrowia Skawina zatrudni lekarzy w nocnej i świątecznej opiece lekarskiej

Przychodnia Zdrowia Skawina sp. z o.o. w Skawinie, ul.Ks. J. Popiełuszki 2a, zatrudni lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.
Zatrudnienie na umowę zlecenia lub kontrakt w ramach praktyki lekarskiej – dyżury.
Warunki finansowe do uzgodnienia w siedzibie Dyrekcji.
Kontakt: tel. 12 276 19 57
e-mail: sekretariat@przychodnia.skawina.pl

Wpis z: Dam pracę |

Zatrudnię specjalistę radiologa do pracy w teleradiologii

Firma Telediagnosis zatrudni specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej do pracy w teleradiologii.
Proponujemy elastyczny czas pracy, atrakcyjne warunki zatrudnienia, wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej, kontakt ze specjalistami z bogatym dorobkiem naukowym i zawodowym, możliwość konsultacji nietypowych przypadków medycznych oraz udział w konferencjach naukowo-szkoleniowych.
Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu i na naszą stronę internetową – www.telediagnosis.pl.
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 500 393 093 lub adresem e-mail: radiolog@telediagnosis.pl.

Wpis z: Dam pracę |

Zatrudnię stomatologa na 1/2 etatu

Gabinet stomatologiczny w Krakowie pilnie zatrudni stomatologa na 1/2 etatu. Praca zarówno na NFZ jak i prywatnie. Oferujemy m. in. dużą bazę pacjentów, oraz pracę w miłej i przyjaznej atmosferze. Prosimy o przesyłanie CV na adres stomatologia.biuro@wp.pl.

Wpis z: Dam pracę |

Centrum stomatologiczne w Bochni poszukuje lekarza stomatologa

Nowoczesne centrum stomatologiczne w Bochni poszukuje lekarza stomatologa.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 603 071 643

Wpis z: Dam pracę |

Nawiążę współpracę z ortodontą

Poszukuje do współpracy lekarza ortodontę do prywatnego gabinetu stomatologicznego, który mieści się w sąsiedztwie dwóch krakowskich szpitali, przy pętli tramwajowej Krowodrza Górka. 1-2 razy w miesiącu na początek.
Więcej informacji pod nr tel.: 881 465 270

Wpis z: Dam pracę |

Szpital im. Dietla w Krynicy-Zdroju poszukuje specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii

SPZOZ Szpital im. dr J.Dietla w Krynicy-Zdroju poszukuje specjalisty w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Kontakt: spzoz@szpital-krynica.pl

Wpis z: Dam pracę |

SZOZ Multimed w Oświęcimiu zatrudni lekarza okulistę

SZOZ Multimed sp. z o. o. w Oświęcimiu pilnie zatrudni specjalistę okulistę, wynagrodzenie: etat 13000 zł, firma-firma 15000 zł. Prosimy o kontakt tel : 33 844 93  96 lub mail: sekretariat@multimed.oswiecim.pl

Wpis z: Dam pracę |

Poszukujemy lekarza stomatologa do prywatnego gabinetu Stomatologii Estetycznej w Krakowie

Prężnie rozwijający się Gabinet Stomatologii Estetycznej w Krakowie nawiąże współpracę z lekarzem stomatologii zachowawczej na bardzo dobrych warunkach (dni i godziny do ustalenia indywidualnie)
Gabinet jest wyposażony na najwyższym standardzie (m. in. mikroskop, rtg cyfrowe, komputerowe znieczulenie, system do wypełniania kanałów ciepła gutaperką).
*praca z wykwalifikowaną asystą
*czynna recepcja
*miła atmosfera
Bardzo dobra lokalizacja w sąsiedztwie dwóch krakowskich szpitali oraz pętli autobusowo-tramwajowej Krowodrza Górka.
W celu udzielenia dodatkowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 881 465 270

Wpis z: Dam pracę |

Biuro Turystyki Aktywnej Kompas poszukuje lekarzy Obozów Letnich

Doświadczony organizator obozów, wycieczek szkolnych oraz eventów turystycznych, laureat wielu nagród branżowych, lider wśród organizatorów turystyki młodzieżowej poszukuje lekarzy.

 • potrzebne odpowiednie kwalifikacje zawodowe (pełne prawo wykonywania zawodu),
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie

Oferujemy

 • umowa zlecenie,
 • wynagrodzenie,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • przejazd w obie strony,
 • możliwość rozliczenia barterowego – zabrania dziecka na obóz

Terminy obozów:

1. 26.06-07.07.2017
2. 08.07-19.07.2017
3. 20.07-31.07.2017
4. 01.08-12.08.2017
5. 13.08-24.08.2017

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV do 15.04.2017 na adres praca@kompas.pl

Masz pytania dzwoń: 58 303 18 78

Wpis z: Dam pracę |

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych

W związku z potrzebą pozyskania nowych kandydatów na lekarzy sądowych, na podstawie art.6 ust.l ustawy z dnia 15 czerwca 2007r. o lekarzu sądowym (Dz.U.Nr 123, poz.849) zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie kandydatur na lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wraz z rekomendacjami (w chwili obecnej sądy tut. okręgu korzystają z 5 lekarzy sądowych).

– więcej »

Wpis z: Dam pracę, Delegatura w Nowym Sączu |

Sąd Okręgowy w Krośnie poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych

W związku z potrzebą pozyskania lekarzy do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne, działając na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr. 123, poz. 849 z pozn. zm., Prezes Sadu Okregowego w Krośnie poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych.

– więcej »

Wpis z: Dam pracę, Delegatura w Krośnie |

Zmarł dr hab. Krzysztof Krzemieniecki, profesor UJ

Z głębokim smutkiem informujemy, iż 8 kwietnia 2016 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Profesor Krzysztof Krzemieniecki, wspaniały lekarz, wybitny specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów oraz radioterapii onkologicznej.

Profesor Krzemieniecki był kierownikiem Kliniki Onkologii Katedry Onkologii CM UJ, kierownikiem Oddziału Klinicznego Onkologii oraz Zakładu Chemioterapii Szpitala Uniwersyteckiego, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii klinicznej, nauczycielem akademickim.

Wspomnienie o Profesorze Krzysztofie Krzemienieckim opublikujemy w następnym numerze „GGL”.

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

Szukamy chętnych do gry w siatkówkę

Poszukujemy lekarzy i lekarzy stomatologów grających
w siatkówkę, którzy chcieliby realizować swoje siatkarskie pasje w ramach gry w drużynie przy OIL w Krakowie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Hubert Laprus, tel. 691 891 274

Wpis z: Pozostałe ogłoszenia, Rekreacja, Sport |

śp. Wojciech Rawski

 

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego Kolegi,
Wspaniałego Człowieka i Serdecznego Przyjaciela

śp. Wojciecha Rawskiego

Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej III i IV kadencji,
Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej V kadencji,
Delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej od II do V kadencji,
Wieloletniego Ordynatora Oddziału Urologii w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej.

Klaudiusz Komor
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej izby Lekarskiej w Bielsku-Białej

 

Wpis z: Ogłoszenia |

śp. prof. Zygmunt Mackiewicz

 

“Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.”

 

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 8 października 2015 roku
odszedł od Nas Nasz Kolega

 

Profesor n. med. Zygmunt Mackiewicz

 

Wybitny chirurg, ale przede wszystkim
Człowiek ogromnej odwagi i prawości,
oddany pracy i ludziom.
Prezes Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego
oraz Członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej,
Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta,
Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,
College Francais de Pathologie Vasculaire.
Odznaką Gloria Medicinae,
oraz doktoratem honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z nieustającym zapałem, energią i wiarą integrujący środowisko lekarskie.
Niestrudzenie, lecz z ogromnym sukcesem, walczący o odbudowę
Fontanny Potop w Bydgoszczy.

Wspaniały Lekarz i Wielki Człowiek.

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Pani Sekretarz

 

Doktor
Katarzynie Turek-Fornelskiej,

Sekretarz –
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Męża
składa
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
oraz pracowników biura OIL

 

Prezes
Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi, Ogłoszenia |

śp. dr Wojciech Szczygieł

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 18 marca 2015 r.
odszedł od nas w wieku 65 lat

 

dr Wojciech Szczygieł

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

śp. dr Adam Poradzisz

 

W dniu 17 lutego 2015 r odszedł w wieku 70 lat
ukochany Brat, Mąż, Ojciec.

 

Dr ADAM PORADZISZ

 

Msza Św. odbędzie się 23 lutego 2015 r o godzinie 14.20
w Kaplicy Cmentarza Rakowickiego.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku Siostra.

 

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi, Ogłoszenia |

Żegnamy Profesora Olgierda Smoleńskiego

 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

z głębokim smutkiem
zawiadamia,
że w dniu 16 stycznia 2015 roku
odszedł niespodziewanie

 

Profesor Olgierd Smoleński

 

Powszechnie lubiany i szanowany, wybitny specjalista nefrolog, doskonały organizator życia medycznego odszedł niespodziewanie, pogrążając w żalu nie tylko Rodzinę, ale też całe środowisko lekarskie.

Już jako student wyróżniał się wszechstronną aktywnością, pełniąc nie tylko funkcję prezesa Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich Akademii Medycznej, ale i poety-kabareciarza w kabarecie Cyrulik, publicysty „Nowego Medyka”.

Po ukończeniu studiów zawodowo związał się Kliniką Nefrologii Akademii Medycznej, gdzie jako jeden z pierwszych zajmował się dializoterapią. W 1992 roku został ordynatorem Oddziału Nefrologii i Dializoterapii w nowopowstałym Szpitalu im. L. Rydygiera. Jego pasją stała się rehabilitacja chorych dializowanych. Niestrudzony popularyzator problemów dializoterapii, inicjator i organizator „Krakowskich Dni Dializoterapii”. Związany równocześnie z Akademią Wychowania Fizycznego, kierował w niej Zakładem Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych.

Autor kilkudziesięciu prac naukowych, promotor 14 doktoratów, kreator fundacji Amicus Renis, inicjator kwartalnika „Dializa i TY”, członek Komisji Nefrologicznej PAN, b. prezes oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, odznaczony m.in. medalem Honoris Gratia oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Powszechnie znany, szanowany i lubiany za swoją wiedzę, dobroć i życzliwość dla ludzi. Wykształcił wielu lekarzy specjalistów.

Zawsze chętny do współpracy z Samorządem Lekarskim, otwarty na jego inicjatywy, wspierający jego działalność.

 

Będzie nam Go w Krakowie bardzo brakowało.

 

Wiceprezes ORL
Jerzy Friediger
Prezes ORL
Andrzej Matyja

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Tutaj  publikujemy nekrolog Fundacji Amicus Renis oraz wspomnienie po Zmarłym autorstwa prof. Jacka A. Pietrzyka.

Wpis z: Kondolencje i nekrologi, Ogłoszenia |

śp. prof. Olgierd Smoleński – wspomnienie

Jesteś taką godziną, która już nie wróci,
Stosem liści pożółkłych w głębinie szuflady,
Zapomnianym uśmiechem, który bardzo smuci
i wspomnieniem, na które nie ma żadnej rady…

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
że w dniu 16 stycznia 2015
odszedł nagle

 

ŚP
Profesor Olgierd Smoleński

 

Zasłużony dla nefrologii polskiej
Wieloletni Ordynator Oddziału Nefrologii i Dializoterapii
Wspaniały Przyjaciel i Lekarz, niezwykle szlachetny Człowiek, Humanista
bezgranicznie oddany Pacjentom i swojej pracy, której poświęcił całe swoje życie,
pełen pomysłów, które zaowocowały powołaniem Fundacji Amicus Renis, Krakowskich Dni Dializoterapii, kwartalnika Dializa i Ty

Rodzinie i Najbliższym

Składamy słowa otuchy i wyrazy współczucia

Na zawsze pozostanie w naszym sercu

Fundacja Amicus Renis

 

Profesor  Olgierd  Smoleński, 1937-2015

 Profesor Olgierd Smoleński urodził się w 1937 w Wilnie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Bochni, zdając tam maturę w gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w 1957 r. W 1963 r. uzyskał dyplom lekarza medycyny ukończywszy studia medyczne na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Swoje naukowe i zawodowe losy związał na wiele lat z II Kliniką  Chorób Wewnętrznych AM w Krakowie, a następnie z Kliniką Nefrologii AM, kierowaną do 1989 r.  roku przez prof. Zygmunta Hanickiego, w której uzyskał  tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, specjalizację z nefrologii, doktorat i habilitację. W latach 1976-1992 był kierownikiem  ośrodka dializ w  krakowskiej Klinice Nefrologii AM,  działając aktywnie na rzecz tworzenia sieci stacji dializ w Małopolsce ale także – czynnie włączając się w przygotowywania w latach siedemdziesiątych ub. wieku w program przeszczepiania nerek, co  zaowocowało w 1975 r. pierwszym,  z sukcesem  przeprowadzonym przeszczepieniem nerki w Krakowie, którego dokonał dr Romuald Drop w III Katedrze i Klinice Chirurgii AM.

– więcej »

Wpis z: Kondolencje i nekrologi, Ogłoszenia |

śp. dr med. Andrzej Mazurek

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 1 grudnia 2014 roku odszedł nagle

dr n. med.
ANDRZEJ MAZUREK

b. wieloletni Dyrektor Szpitala Dziecięcego
im. Św. Ludwika w Krakowie
b. Konsultant ds. Pediatrii Województwa Małopolskiego
b. Pracownik Instytutu Pediatrii
Wielce zasłużony w rozwoju medycyny dziecięcej,
uwielbiany przez małych pacjentów, doceniany przez Rodziców,
Człowiek o wielkim otwartym sercu.

 Okręgowa Rada Lekarska
w Krakowie

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w piątek, 5 grudnia 2014 roku, o godz. 13.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

śp. lek. dent. Barbara Fortuna

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w Nowym Sączu zmarła

lek. dent.

Barbara
Czub – Fortuna

Synom
Maciejowi i Tomaszowi
oraz
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes
wraz z Okręgową Radą Lekarską
w Krakowie

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

Zmarł prof. dr hab. med. Andrzej Bobrzyński

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 21 września 2014 roku w wieku 72 lat zmarł w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Bobrzyński,

jeden z pionierów laparoskopii w Polsce,
wybitny specjalista w dziedzinie endoskopii przewodu pokarmowego
oraz chirurgii małoinwazyjnej, wspaniały lekarz, członek naszej Izby.

Profesor Andrzej Bobrzyński,
absolwent krakowskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego,
przez całe życie zawodowe związany był z II Katedrą Chirurgii Ogólnej tych Uczelni.

Wyszkolił liczną grupę młodych chirurgów, przyjaciel młodzieży lekarskiej,
był autorem wielu prac naukowych i członkiem wielu towarzystw naukowych,
m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Laparoskopowych.

Środowisko lekarskie i pacjenckie Krakowa poniosło niepowetowaną stratę.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Prezes
wraz z Okręgową Radą Lekarską w Krakowie

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

Mariusz Serwin nie żyje..

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 36 lat

zmarł

Śp. lekarz medycyny Mariusz Serwin

działacz Komisji Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
były przewodniczący samorządu studenckiego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Cześć Jego pamięci!

Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie

 

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

Odszedł dr Jerzy Pasadyn

Z głębokim żalem zawiadamiamy
że 17 stycznia 2014 roku
zmarł w wieku 65 lat
Doktor Jerzy Pasadyn

(1948-2014)

Wybitny działacz Samorządu Lekarskiego, jego współzałożyciel,
delegat na Krajowe i Okręgowe Zjazdy Lekarskie od II kadencji,
współtwórca ustawy sejmowej o uzdrowiskach, wielkokrotny przewodniczący Zespołu ds. Uzdrowisk Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej
oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Był lekarzem chorób wewnętrznych, specjalistą fizjoterapii i balneoklimatologii, wieloletnim pracownikiem i współpracownikiem sanatoriów uzdrowiskowych
w Krynicy, Muszynie, Swoszowicach, Wieliczce i Wysowej.
Pełnił również przez szereg lat obowiązki  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla województwa małopolskiego.

Człowiek wielkiej prawości i wiedzy, oddany całym sercem swojej pracy zawodowej i samorządowi lekarskiemu. Lekarz charakteryzujący się nieskazitelną opinią człowieka wysokich standardów etycznych, wielką empatią wobec pacjentów
i ogromną kulturą osobistą w środowisku lekarskim.

Wyróżniony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Ministra Zdrowia za zasługi dla ochrony zdrowia, Statuetką im. Macieja Leona Jakubowskiego i Honorową Odznaką Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie straciła jednego ze swoich najlepszych liderów, znakomitego działacza i przyjaciela.

Będzie go nam ogromnie brakowało.

 Cześć Jego Pamięci!

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie
Prezes, prof. Andrzej Matyja

Wpis z: Kondolencje i nekrologi |

Uchwała Nr 57/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 57/ORL/VI/2011
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej OIL w Krakowie.

Na podstawie art. 25 pkt.16 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie określa zasady umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz ich cennik stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§2

 1. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Redaktorowi strony internetowej.
 2. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie upoważnia Prezydium ORL do aktualizacji cennika lub zmian zasad określonych uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Wpis z: Okręgowa Rada Lekarska 6 kadencji, Regulamin publikacji |

Zapomoga losowa

Załącznik nr 1 do uchwały ORL z dnia 22 czerwca 2016 r. nr 16/ORL/VII/2016

 

Regulamin
wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza
członka OIL w Krakowie

 

§ 1.

Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest wypłacana z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – posiadającego aktualne prawo wykonywania zawodu.

§ 2.

Wysokość zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest ustalana corocznie uchwałą Rady OIL w Krakowie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

§ 3.

Wszelkie należności z tytułu zobowiązań zmarłego członka wobec Izby, w szczególności zaległe składki członkowskie, potrąca się z kwoty odprawy pośmiertnej.

§ 4.

 1. Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest wypłacana osobie wskazanej przez członka OIL.
 2. Oświadczenie wskazujące uprawnionego do zapomogi sporządzane jest w formie pisemnej i winno być złożone j w Okręgowej Izbie Lekarskiej osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty.
 3. Dokument o którym mowa w ust. 2 jest deponowany w aktach lekarza wskazującego.
 4. W przypadku wskazania przez członka OIL w Krakowie więcej niż jednej osoby uprawnionej do uzyskania zapomogi, świadczenie jest dzielone równo i wypłacane wnioskującemu w stosunkowej wysokości do liczby wskazanych przez lekarza członka OIL.
 5. W przypadku złożenia przez lekarza członka OIL kilku oświadczeń wskazujących uprawnionego do zapomogi za skuteczne uznawane jest ostatnio złożone.
 6. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 złożone po śmierci wskazującego członka OIL (wysłane lub dostarczone) nie uprawnia do uzyskania zapomogi.

§ 5.

 1. Pisemny wniosek o wypłatę – z dołączonym aktem zgonu – przedstawiany jest Komisji Bytowej ORL.
 2. Przed przekazaniem wniosku Komisji Bytowej podlega on zaopiniowaniu:
  a) przez radcę prawnego, co do zgodności pod względem formalnoprawnym z niniejszym regulaminem,
  b) przez osobę odpowiedzialną w OIL za pobór składek członkowskich – co do stwierdzenia braku zaległości z tego tytułu.
 3. Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Bytowej.

§ 6.

 1. Roszczenie o którym mowa § 1 niniejszego załącznika winno być zgłoszone najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty zgonu członka OIL w Krakowie.
 2. Świadczenie przyznane, a nie podjęte w terminie 12 miesięcy od chwili ich przyznania pozostają w gestii OIL.

 


 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią mgr Krystyną Trela

z Biura Komisji Bytowej ORL w Krakowie:
k.trela@hipokrates.org
tel. +4812 6191718

Wpis z: Ogłoszenia |

Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza

Załącznik nr 3 do uchwały ORL nr 100/VI/ORL/2012 z dnia 09.05.2012 nr 

Regulamin
wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza
członka OIL w Krakowie

§ 1.

Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest wypłacana z tytułu zgonu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – posiadającego aktualne prawo wykonywania zawodu.

§ 2.

Wysokość zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest ustalana corocznie uchwałą Rady OIL w Krakowie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.

§ 3.

Wszelkie należności z tytułu zobowiązań zmarłego członka wobec Izby, w szczególności zaległe składki członkowskie,  potrąca się z kwoty odprawy pośmiertnej.

§ 4.

 1. Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest wypłacana osobie wskazanej przez członka OIL.
 2. Oświadczenie wskazujące uprawnionego do zapomogi sporządzane jest w formie pisemnej i winno być złożone j w Okręgowej Izbie Lekarskiej osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty.
 3. Dokument o którym mowa w ust. 2 jest deponowany w aktach lekarza wskazującego.
 4. W przypadku wskazania przez członka OIL w Krakowie więcej niż jednej osoby uprawnionej do uzyskania zapomogi, świadczenie jest dzielone równo i wypłacane wnioskującemu w stosunkowej wysokości do liczby wskazanych przez lekarza członka OIL
 5. W przypadku złożenia przez lekarza członka OIL kilku oświadczeń wskazujących uprawnionego do zapomogi za skuteczne uznawane jest ostatnio złożone.
 6. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 dostarczone po śmierci wskazującego członka OIL (wysłane lub dostarczone) nie uprawnia do uzyskania zapomogi.

§ 5.

 1. Pisemny wniosek o wypłatę – z dołączonym aktem zgonu –  przedstawiany jest  Komisji Bytowej ORL.
 2. Przed przekazaniem wniosku Komisji Bytowej podlega on zaopiniowaniu:
  a) przez radcę prawnego, co do zgodności pod względem formalnoprawnym z niniejszym regulaminem
  b) przez osobę odpowiedzialną w OIL za pobór składek członkowskich – co do stwierdzenia braku zaległości z tego tytułu
 3. Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Bytowej.

§ 6.

 1. Roszczenie o którym mowa § 1 niniejszego załącznika winno być zgłoszone najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty zgonu członka OIL w Krakowie.
 2. Świadczenie przyznane, a nie podjęte w terminie 12 miesięcy od chwili ich przyznania pozostają w gestii OIL.

Do pobrania:

doc Pisemne wskazanie imienne do odbioru zapomogi pośmiertnej

 


 W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią mgr Krystyną Trelą
z Biura Komisji Bytowej ORL w Krakowie:
k.trela@hipokrates.org
tel. +4812 619 17 18

Wpis z: Ogłoszenia |

Wybory

Opublikowano listy kandydatów na delegatów VIII kadencji.

OKW opracowała harmonogram zebrań w części rejonów wyborczych, trwa wysyłka pakietów do głosowania korespondencyjnego.

Kalendarium

Lipiec 2017
PWŚCPSN
« cze   sie »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Galerie

 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44
 • 50 lat w zawodzie krośnieńskich lekarzy
  50 lat w zawodzie krośnieńskich lekarzy
  2016-10-26 11:24:59

Polecamy