Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Ostateczna lista rejonów wyborczych

pdf

Na wniosek Okręgowej Komisji Wyborczej, w związku z nieuzyskaniem wymaganej, minimalnej liczby członków na żadnym z etapów tworzenia rejonów wyborczych, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie w dniu 11.03.2009 r., dokonała likwidacji następujących rejonów wyborczych:

1) 2.14 Szpital Siemiradzkiego
2) 2.20 Krowodrza I
3) 2.31 SPZLO Wieliczka
4) 5.13 Rymanów-Zdrój

Dokonano również przeniesienia członków odpowiednio do następujących rejonów:

1)    Z dotychczasowego rejonu 2.14 do rejonu 2.47 Pro Humana Vita
2)    Z dotychczasowego rejonu 2.20 do rejonu 2.22 Krowodrza III
3)    Z dotychczasowego rejonu 2.31 do rejonu 2.32 Wieliczka
4)    Z dotychczasowego rejonu 5.13 do rejonu 5.12 Iwonicz-Zdrój

Była to ostatnia modyfikacja listy rejonów.
Poniżej zamieszczony wykaz jest ostateczny i obowiązuje przez cały okres VI Kadencji Samorządu Lekarskiego (2009-2013).


Lista rejonów wyborczych 2009- 2013

Obwód I – Kraków
Lekarze medycyny i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

Rejon

Opis

 Liczba członków (mandaty)
quorum

1.01
SU01

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii i Onkologii, Neonatologii, Położnictwa i Perinatologii, Urologii
 Lista osobowa rejonu

 123 (4)
25

1.02
SU02

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej
 Lista osobowa rejonu

 92 (3)
19

1.03
SU03

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chirurgii Endoskopowej,  Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 Lista osobowa rejonu

 179 (6)
36

1.04
SU04

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Onkologii, Otolaryngologii, Oddział Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Przychodnia Interdyscyplinarna, Lekarze Zakładowi, Zakład Chemioterapii, Zakład Alergologii
 Lista osobowa rejonu

 180 (6)
36

1.05
SU05

Instytut Mikrobiologii CMUJ, Katedra Patomorfologii, Farmakologii, Fizjologii, Patofizjologii, Zakład Medycyny Sądowej CMUJ, Zakład Mikrobiologii
 Lista osobowa rejonu

 105 (3)
21

1.06
SU06

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Alergii i Immunologii, Pulmonologii
 Lista osobowa rejonu

 97 (3)
20

1.07
SU07

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Psychiatrii Dorosłych, Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Zakład Psychoterapii
 Lista osobowa rejonu

 103 (3)
21

1.08
SU08

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, II Kliniki Kardiologii, Dermatologii, Endokrynologii, Hematologii, Samodzielna Pracownia Hemodynamiki
 Lista osobowa rejonu

 156 (5)
32

1.09
SU09

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chorób Metabolicznych, Nefrologii, Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii, Zakład Anatomii, Katedry ul. Kopernika 7
 Lista osobowa rejonu

107 (4)
22

1.10
SU10

Pracownia Medycyny Rodzinnej
 Lista osobowa rejonu

 79 (3)
16

1.11
SU11

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
 Lista osobowa rejonu

 322 (11)
65

1.12
SU12

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Lekarze dentyści zatrudnieni w Szpitalu Uniwersyteckim i CMUJ
 Lista osobowa rejonu

 136 (5)
28

 

Obwód II – Kraków
Lekarze medycyny

Rejon

Opis

 Liczba członków (mandaty)
quorum

2.01
Szpital Dietla

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CMUJ
 Lista osobowa rejonu

 188 (6)
38

2.02
Szpital Bonifratrów

Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Grandego
 Lista osobowa rejonu

 78 (3)
16

2.03
Szpital Żeromskiego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
 Lista osobowa rejonu

 252 (8)
51

2.04
Szpital Narutowicza

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, III Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ
 Lista osobowa rejonu

 263 (9)
53

2.05
Szpital Jana Pawła II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii CMUJ
 Lista osobowa rejonu

 229 (8)
46

2.06
Szpital Rydygiera

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera, Katedra Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ
 Lista osobowa rejonu

 247 (8)
50

2.07
Szpital Okulistyczny,

Wojewódzki Szpital Okulistyczny
 Lista osobowa rejonu

38 (1)
8

2.08
Szpital Św. Ludwika

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
 Lista osobowa rejonu

 67 (2)
14

2.09
Szpital Babińskiego

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego
 Lista osobowa rejonu

 119 (4)
24

2.10
Centrum Onkologii

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
 Lista osobowa rejonu

 86 (3)
18

2.11
MSWiA, 5WSK

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Lekarze zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia przy Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich
 Lista osobowa rejonu

 339 (11)
68

2.12
Pog. Ratunkowe

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
 Lista osobowa rejonu

 75 (2)
15

2.13
KCR, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice

SPZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"
 Lista osobowa rejonu

 52 (2)
11

2.14
Szpital Siemiradzkiego

(zlikwidowany)

 

 

2.15
C I

Centrum I
 Lista osobowa rejonu

 36 (1)
8

2.16
C II

Centrum II
 Lista osobowa rejonu

 112 (4)
23

2.17
C III

Centrum III
 Lista osobowa rejonu

 60 (2)
12

2.18
C IV

Centrum IV
 Lista osobowa rejonu

 121 (4)
25

2.19
KZ

Kraków Zachód
 Lista osobowa rejonu

 107 (4)
22

2.20
K I

(zlikwidowany)

 

2.21
K II

Krowodrza II
 Lista osobowa rejonu

 51 (2)
11

2.22
K III

Krowodrza III
 Lista osobowa rejonu

 74 (2)
15

2.23
NH I

Nowa Huta I
 Lista osobowa rejonu

 75 (2)
15

2.24
NH II

Nowa Huta II
 Lista osobowa rejonu

 156 (5)
32

2.25
NH III

Nowa Huta III
 Lista osobowa rejonu

 39 (1)
8

2.26
NH IV

Nowa Huta IV
 Lista osobowa rejonu

 124 (4)
25

2.27
P I

Podgórze I
 Lista osobowa rejonu

 38 (1)
8

2.28
P II

Podgórze II
 Lista osobowa rejonu

 39 (1)
8

2.29
P III

Podgórze III
 Lista osobowa rejonu

 143 (5)
29

2.30
Powiat krakowski

Powiat krakowski (bez m. Kraków)
 Lista osobowa rejonu

 152 (5)
31

2.31
SPZLO Wieliczka

(zlikwidowany)

 

2.32
Wieliczka

Powiat wielicki
 Lista osobowa rejonu

 105 (3)
21

2.33
Szpital Proszowice

SPZOZ w Proszowicach
 Lista osobowa rejonu

 56 (2)
12

2.34
Proszowice

Powiat proszowicki
 Lista osobowa rejonu

 46 (2)
10

2.35
SPZOZ Myślenice

SPZOZ w Myślenicach
 Lista osobowa rejonu

 60 (2)
12

2.36
Myślenice

Powiat myślenicki
 Lista osobowa rejonu

 126 (4)
26

2.37
Szpital Miechów

Szpital Św. Anny w Miechowie
 Lista osobowa rejonu

 61 (2)
13

2.38
Powiat Miechów

Powiat miechowski
 Lista osobowa rejonu

 54 (2)
11

2.39
Szpital Chrzanów

Szpital powiatowy w Chrzanowie
 Lista osobowa rejonu

 100 (3)
20

2.40
Chrzanów

Powiat chrzanowski
 Lista osobowa rejonu

 176 (6)
36

2.41
Szpital Olkusz

ZOZ w Olkuszu + Wojewódzki Szpital chorób Płuc w Jaroszowcu
 Lista osobowa rejonu

 95 (3)
19

2.42
Powiat Olkusz

Powiat olkuski
 Lista osobowa rejonu

 116 (4)
24

2.43
PP 1

Praktyki Prywatne
 Lista osobowa rejonu

 181 (6)
37

2.44
PP 2

Praktyki Prywatne
 Lista osobowa rejonu

 168 (6)
34

2.45
Lekarze Seniorzy

Lekarze Seniorzy
 Lista osobowa rejonu

 177 (6)
36

2.46
SLPP

Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykującyc
 Lista osobowa rejonu

 335 (11)
67

2.47
Pro Humana Vita

Fundacja "Pro Humana Vita"
 Lista osobowa rejonu

 94 (3)
19

2.48
KML

Klub Młodego Lekarz
 Lista osobowa rejonu

190 (6)
38

2.49
Hipokrates

Stowarzyszenie „Hipokrates” (lekarze stażyści)
 Lista osobowa rejonu

 30 (1)
7

2.50
SCANMED

NZOZ Scanmed: Przychodnie + Szpital św. Rafała
 Lista osobowa rejonu

 101 (3)
21

 

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

Rejon

Opis

  Liczba członków (mandaty)
quorum

3.01
MCS Śródmieście

Śródmieście (MCS, NZOZ-y)
 Lista osobowa rejonu

173 (6)
35

3.02
Śródmieście

Lekarze dentyści praktykujący w Śródmieściu
 Lista osobowa rejonu

 157 (5)
32

3.03
Krowodrza

Lekarze dentyści praktykujący na terenie Krowodrzy (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
 Lista osobowa rejonu

 258 (9)
52

3.04
Podgórze

Lekarze dentyści praktykujący na terenie Podgórza (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
 Lista osobowa rejonu

 264 (9)
53

3.05
Nowa Huta

Lekarze dentyści praktykujący na terenie Nowej-Huty (MCS, NZOZ-y, Praktyki) oraz powiatów: proszowickiego i miechowskiego
 Lista osobowa rejonu

 341 (11)
69

3.06
MSWiA, 5WSK

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojsko
 Lista osobowa rejonu

 53 (2)
11

3.07
WPS

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr Zbigniewa Żaka w Krakowie
 Lista osobowa rejonu

 295 (10)
59

3.08
Powiat Kraków

(zlikwidowany)

 

3.09
Wieliczka

Lekarze dentyści: powiat wielicki
 Lista osobowa rejonu

64 (2)
13

3.10
Proszowice

(zlikwidowany)

 

3.11
Chrzanów

Lekarze dentyści: powiat chrzanowski
 Lista osobowa rejonu

 80 (3)
16

3.12
Olkusz

Lekarze dentyści: powiat olkuski
 Lista osobowa rejonu

 70 (2)
14

3.13
Miechów

(zlikwidowany)

 

3.14
Myślenice

Lekarze dentyści: powiat myślenicki
 Lista osobowa rejonu

85 (3)
17

 

 Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze medycyny i lekarze dentyści

Rejon

Opis

 Liczba członków (mandaty)
quorum

4.01
Szpital Gorlice

Szpital Gorlice (szpital + specjalistyka)
 Lista osobowa rejonu

 123 (4)
25

4.02
Gorlice

Gorlice (POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL, ISPL)
 Lista osobowa rejonu

 84 (3)
17

4.03
Szpital Krynica

Krynica-Zdrój – Szpital, lecznictwo otwarte (specjalistyka, POZ, NZOZ)
 Lista osobowa rejonu

 62 (2)
13

4.04
Krynica

Krynica-Zdrój – Uzdrowiska (Sanatoria Uzdrowiskowe)
 Lista osobowa rejonu

 31 (1)
7

4.05
Szpital Limanowa

Limanowa (Szpital + specjalistyka)
 Lista osobowa rejonu

 76 (3)
16

4.06
Limanowa

Limanowa – POZ, NZOZ, IPL, ISPL
 Lista osobowa rejonu

 89 (3)
18

4.07
Szpital Nowy Sącz

Nowy Sącz – Szpital (Oddziały)
 Lista osobowa rejonu

 119 (4)
24

4.08
Nowy Sącz: specjalistyka

Nowy Sącz – Specjalistyka (Poradnie: Al. Wolności, ul. B.Joselewicza, ul. Długosza + kardiologia inwazyjna)
 Lista osobowa rejonu

 34 (1)
7

4.09
Nowy Sącz: powiat grodzki

Nowy Sącz – Powiat Grodzki (POZ, NZOZ, IPL, ISPL)
 Lista osobowa rejonu

 185 (6)
37

4.10
Nowy Sącz: powiat ziemski

Nowy Sacz – Powiat Ziemski (POZ, NZOZ, IPL, ISPL – bez rejonu Krynicy)
 Lista osobowa rejonu

 113 (4)
23

4.11
Nowy Sącz: OLK i MSW

Nowy Sącz – OLK, MSW (Lecznictwo kolejowe, Przychodnia MSW, Zakład karny)
 Lista osobowa rejonu

 40 (1)
8

4.12
Nowy Targ:
szpital i specjalistyka

Powiat Nowy Targ – Szpital + Specjalistyka (bez rejonu Rabka-Zdrój)
 Lista osobowa rejonu

 138 (5)
28

4.13
Nowy Targ LO

Powiat Nowy Targ – Lecznictwo otwarte (POZ, NZOZ, IPL – bez rejonu Rabka-Zdrój)
 Lista osobowa rejonu

 132 (4)
27

4.14
Rabka

Rabka-Zdrój (Lecznictwo zamknięte, POZ, NZOZ, IPL, ISPL)
 Lista osobowa rejonu

 95 (3)
19

4.15
Rabka uzdrowiska

Rabka-Zdrój Uzdrowisko (IGiChP, Uzdrowiska)
 Lista osobowa rejonu

 37 (1)
8

4.16
Powiat tatrzański Sz

Powiat Tatrzański – Zakopane, Szpital im dr T.Chałubińskiego
 Lista osobowa rejonu

 53 (2)
11

4.17
Powiat tatrzański LZ

Powiat Tatrzański – lecznictwo zamknięte (SPSzSChP, WSzRehab., USzOrt.-Rehab.)
 Lista osobowa rejonu

 41 (1)
9

4.18
Powiat tatrzański LO

Powiat Tatrzański – lecznictwo otwarte (POZ, NZOZ, IPL, ISPL)
 Lista osobowa rejonu

 110 (4)
22

4.19
Dentyści: Gorlice

Gorlice – Dentyści
 Lista osobowa rejonu

 62 (2)
13

4.20
Dentyści: Limanowa

Limanowa – Dentyści
 Lista osobowa rejonu

 54 (2)
11

4.21
Dentyści: Nowy Sącz

Nowy Sącz – Dentyści (powiat grodzki i ziemski)
 Lista osobowa rejonu

 201 (7)
41

4.22
Dentyści: Nowy Targ

Powiat Nowy Targ – Dentyści
 Lista osobowa rejonu

 108 (4)
22

4.23
Dentyści: powiat tatrzański

Powiat Tatrzański – Dentyści
 Lista osobowa rejonu

 68 (2)
14

Obwód V – Krosno
Lekarze medycyny i lekarze dentyści

Rejon

Opis

  Liczba członków (mandaty)
quorum

5.01
Szpital Krosno

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
 Lista osobowa rejonu

 193 (6)
39

5.02
Krosno POZ

Krosno POZ
 Lista osobowa rejonu

 124 (4)
25

5.03
Powiat Krosno

Powiat Krosno
 Lista osobowa rejonu

 68 (2)
14

5.04
Szpital Jasło

Szpital Specjalistyczny w Jaśle
 Lista osobowa rejonu

 113 (4)
23

5.05
Powiat Jasło

Powiat Jasło
 Lista osobowa rejonu

 105 (3)
21

5.06
Szpital Brzozów

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
 Lista osobowa rejonu

 75 (2)
15

5.07
Powiat Brzozów

Powiat Brzozów
 Lista osobowa rejonu

 50 (2)
10

5.08
SPZOZ Sanok

SPZOZ Sanok
 Lista osobowa rejonu

 108 (4)
22

5.09
Powiat Sanok

Powiat Sanok
 Lista osobowa rejonu

 78 (3)
16

5.10
Lesko

SPZOZ Lesko + Powiat Lesko
 Lista osobowa rejonu

 52 (2)
11

5.11
Ustrzyki Dolne

SPZOZ Ustrzyki Dolne + Powiat Ustrzyki Dolne
 Lista osobowa rejonu

 37 (1)
8

5.12
Iwonicz Zdrój

Uzdrowisko Iwonicz Zdrój
 Lista osobowa rejonu

 58 (2)
12

5.13
Rymanów Zdrój

(zlikwidowany)

 

5.14
Dentyści Krosno

Lekarze Dentyści: Powiat Krosno
 Lista osobowa rejonu

 137 (5)
28

5.15
Dentyści Jasło

Lekarze Dentyści: Powiat Jasło
 Lista osobowa rejonu

 66 (2)
14

5.16
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

Lekarze Dentyści: Powiat Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
 Lista osobowa rejonu

 96 (3)
20

 
Obwód VI – Przemyśl
Lekarze medycyny i lekarze dentyści

Rejon

Opis

Liczba członków (mandaty)
quorum

6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl

Szpital Wojewódzki w Przemyślu
 Lista osobowa rejonu

 174 (6)
35

6.02
Szp. Wojskowy Przemyśl

114 Wojskowy Szpital Przemyśl
 Lista osobowa rejonu

 53 (2)
11

6.03
NZOZ Przemyśl

NZOZ-y  Przemyśl
 Lista osobowa rejonu

 87 (3)
18

6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl

NZOZ-y Specjalistyczne + NZOZ Palium + Medspec
 Lista osobowa rejonu

 63 (2)
13

6.05
Szpital Żurawica

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy + OLK
 Lista osobowa rejonu

 36 (1)
8

6.06
COM Jarosław

COM Jarosław   + Emeryci zatrudnieni. w COM
 Lista osobowa rejonu

 121 (4)
25

6.07
Jarosław

NZOZ-y Jarosław + Prywatnie praktykujący (+ SP ZOZ Psychiatryczny w Jarosławiu)
 Lista osobowa rejonu

 64 (2)
13

6.08
Przeworsk

SP ZOZ Przeworsk + prywatnie praktykujący+ emeryci
 Lista osobowa rejonu

 78 (3)
16

6.09
NZOZ Przeworsk

NZOZ-y  Przeworsk
 Lista osobowa rejonu

 39 (1)
8

6.10
Lubaczów

SP ZOZ Lubaczów + Horyniec-Sanatorium
 Lista osobowa rejonu

 31 (1)
7

6.11
NZOZ Lubaczów

NZOZ-y Lubaczów+ Emeryci, Renciści
 Lista osobowa rejonu

 49 (2)
10

6.12
Jarosław

SP ZOZ Psychiatryczny w Jarosławiu
 Lista osobowa rejonu

 33 (1)
7

6.13
Dentyści: Przemyśl

Lekarze dentyści: Przemyśl
 Lista osobowa rejonu

 92 (3)
19

6.14
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk

Lekarze dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
 Lista osobowa rejonu

 83 (3)
17

6.15
Dentyści Seniorzy

Lekarze dentyści  emeryci
 Lista osobowa rejonu

 34 (1)
7

 

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory