Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Ostateczne listy osobowe rejonów wyborczych 2013

pdf

Szanowni Państwo.

W dniu 18 lutego 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie wniosków o przepisanie do dowolnie wybranego rejonu wyborczego. Publikujemy poniżej ostateczne składy osobowe poszczególnych rejonów wyborczych, które są obowiązujące na okres nadchodzącej VII kadencji Samorządu Lekarskiego.

 

Rejony wyborcze
na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
VII Kadencja 2013-2017

 

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyści: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

 Rejon Opis
K7.1.01
SU01
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii i Onkologii, Neonatologii, Położnictwa i Perinatologii, Urologii
   Lista osobowa rejonu
K7.1.02
SU02
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Lista osobowa rejonu
K7.1.03
SU03
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej, Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2
   Lista osobowa rejonu
K7.1.04
SU04
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób Zakaźnych, Chorób Wewnętrznych, Onkologii, Otolaryngologii, Oddział Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Przychodnia Interdyscyplinarna, Lekarze Zakładowi, Zakład Chemioterapii, Zakład Alergologii, Katedra Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.1.05
SU05
Instytut Mikrobiologii CMUJ, Katedra Patomorfologii, Farmakologii, Fizjologii, Patofizjologii, Zakład Medycyny Sądowej CMUJ, Zakład Mikrobiologii, Pracownia Medycyny Rodzinnej
   Lista osobowa rejonu
K7.1.06
SU06 
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Alergii i Immunologii, Dermatologii, Pulmonologii
   Lista osobowa rejonu
K7.1.07
SU07
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Zakład Psychoterapii
   Lista osobowa rejonu
K7.1.08
SU08
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego, II Kliniki Kardiologii, Endokrynologii, Hematologii, Samodzielna Pracownia Hemodynamiki
   Lista osobowa rejonu
K7.1.09
SU09
Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chorób Metabolicznych, Nefrologii, Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii, Zakład Anatomii, Katedry ul. Kopernika 7
   Lista osobowa rejonu
K7.1.10
SU10
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie
   Lista osobowa rejonu
K7.1.11
SU11
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Lekarze dentyści zatrudnieni w Szpitalu Uniwersyteckim i CMUJ
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód II – Kraków
Lekarze

 Rejon Opis
 Szpitale
K7.2.01
Szpital Dietla
Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla, Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.02
Szpital Bonifratrów
Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Grandego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.03
Szpital Żeromskiego
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.04
Szpital Narutowicza
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, III Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.05
Szpital Jana Pawła II
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Instytut Kardiologii CMUJ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.06
Szpital Rydygiera
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
   Lista osobowa rejonu
K7.2.07
Szpitale Św. Ludwika
 i Siemiradzkiego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.08
Szpital Babińskiego
Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.09
Centrum Onkologii
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Krakowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.10
MSWiA
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Lekarze zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia przy Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich
   Lista osobowa rejonu
K7.2.11
Szpital Wojskowy
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ
   Lista osobowa rejonu
K7.2.12
Pogotowie Ratunkowe
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
   Lista osobowa rejonu
K7.2.13
KCR, Szpital Okulistyczny, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice
SPZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Małopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie, Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice"
   Lista osobowa rejonu
 NZOZ-y i Lekarze geograficznie
K7.2.14
Centrum
Centrum
   Lista osobowa rejonu
K7.2.15
Krowodrza
Krowodrza
   Lista osobowa rejonu
K7.2.16
Nowa Huta
Nowa Huta
   Lista osobowa rejonu
K7.2.17
Podgórze
Podgórze
   Lista osobowa rejonu
K7.2.18
Powiat krakowski
Powiat ziemski krakowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.19
Wieliczka
SPZLO Wieliczka, powiat wielicki
   Lista osobowa rejonu
K7.2.20
Proszowice
SPZOZ w Proszowicach, powiat proszowicki
   Lista osobowa rejonu
K7.2.21
Myślenice
SPZOZ w Myślenicach, powiat myślenicki
   Lista osobowa rejonu
K7.2.22
Miechów
Szpital Św. Anny w Miechowie, powiat miechowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.23
Szpital Chrzanów
Szpital powiatowy w Chrzanowie
   Lista osobowa rejonu
K7.2.24
Chrzanów 
Powiat chrzanowski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.25
Szpital Olkusz
NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc w Jaroszowcu
   Lista osobowa rejonu
K7.2.26
Olkusz
Powiat olkuski
   Lista osobowa rejonu
K7.2.27
Praktyki
Praktyki Prywatne 
   Lista osobowa rejonu
K7.2.28
Lekarze stażyści
Lekarze stażyści
   Lista osobowa rejonu
 Rejony na wnioski grup lekarzy
K7.2.29
Klub Lekarza Seniora
Lekarze Seniorzy zrzeszeni w krakowskim "Klubie Lekarza Seniora"
   Lista osobowa rejonu
K7.2.30
SLPP
Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykujących
   Lista osobowa rejonu
K7.2.31
Fundacja Kształcenia Medycznego
Fundacja Kształcenia Medycznego
   Lista osobowa rejonu
K7.2.32
Klinimet
Klinimet
   Lista osobowa rejonu
K7.2.33
AOS
Lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Małopolska
   Lista osobowa rejonu

 
    

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyści

 Rejon Opis
K7.3.01
MCS Śródmieście
Śródmieście (MCS, NZOZ-y)
   Lista osobowa rejonu
K7.3.02
Śródmieście
Lekarze dentyści praktykujący w Śródmieściu
   Lista osobowa rejonu
K7.3.03
Krowodrza
Lekarze dentyści praktykujący na terenie Krowodrzy (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
   Lista osobowa rejonu
K7.3.04
Podgórze
Lekarze dentyści praktykujący na terenie Podgórza (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
   Lista osobowa rejonu
K7.3.05
Nowa Huta
Lekarze dentyści praktykujący na terenie Nowej-Huty (MCS, NZOZ-y, Praktyki) oraz powiatów: proszowickiego i miechowskiego
   Lista osobowa rejonu
K7.3.06
MSWiA, 5WSK
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojsko
   Lista osobowa rejonu
K7.3.07
WPS
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr Zbigniewa Żaka w Krakowie
   Lista osobowa rejonu
K7.3.08
Wieliczka
Lekarze dentyści: powiat wielicki
   Lista osobowa rejonu
K7.3.09
Chrzanów
Lekarze dentyści: powiat chrzanowski
   Lista osobowa rejonu
K7.3.10
Olkusz
Lekarze dentyści: powiat olkuski
   Lista osobowa rejonu
K7.3.11
Myślenice
Lekarze dentyści: powiat myślenicki
   Lista osobowa rejonu
 K7.3.12
Lekarze dentyści stażyści
Lekarze dentyści stażyści
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód IV – Nowy Sącz
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
K7.4.01
Szpital Gorlice
Szpital + specjalistyka
   Lista osobowa rejonu
 K7.4.02
Gorlice
Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.03
Krynica
Szpital, Uzdrowisko, Lecznictwo otwarte
   Lista osobowa rejonu
K7.4.04
Szpital Limanowa
Szpital + specjalistyka
   Lista osobowa rejonu
 K7.4.05
Limanowa
Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.06
Szpital Nowy Sącz
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – Oddziały
   Lista osobowa rejonu
K7.4.07
Nowy Sącz
Specjalistyka, OLK, MSW
   Lista osobowa rejonu
K7.4.08
Nowy Sącz
powiat grodzki
Lecznictwo otwarte m. Nowy Sącz, POZ, NZOZ, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.09
Nowy Sącz
powiat ziemski
Lecznictwo otwarte, POZ, NZOZ, IPL – bez obszaru Krynicy
   Lista osobowa rejonu
K7.4.10
Nowy Targ
Szpital + specjalistyka – bez rejony Rabki
   Lista osobowa rejonu
K7.4.11
Nowy Targ LO
Lecznictwo otwarte POZ. NZOZ, IPL – bez obszaru Rabki
   Lista osobowa rejonu
K7.4.12
Rabka
Lecznictwo zamknięte, otwarte, uzdrowisko
   Lista osobowa rejonu
K7.4.13
Powiat tatrzański LZ
Lecznictwo zamknięte – Szpital im. T. Chałubińskiego, SPSzSChP, WSzRehab., USzOrt.-Rehab.
   Lista osobowa rejonu
K7.4.14
Powiat tatrzański LO
Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, IPL
   Lista osobowa rejonu
K7.4.15
Dentyści Gorlice
Gorlice – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.16
Dentyści Limanowa
Limanowa – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.17
Dentyści Nowy Sącz
Nowy Sącz – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.18
Dentyści
powiat nowotarski
Powiat nowotarski – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu
K7.4.19
Dentyści
powiat tatrzański
Powiat tatrzański – lekarze dentyści
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód IV – Krosno
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
K7.5.01
Szpital Krosno
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie
   Lista osobowa rejonu
K7.5.02
Krosno POZ
Krosno POZ
   Lista osobowa rejonu
K7.5.03
Powiat Krosno
Powiat krośnieński
K7.5.04
Szpital Jasło
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
   Lista osobowa rejonu
K7.5.05
Powiat Jasło
Powiat jasielski
   Lista osobowa rejonu
K7.5.06
Szpital Brzozów
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
   Lista osobowa rejonu
K7.5.07
Powiat Brzozów
Powiat brzozowski
   Lista osobowa rejonu
K7.5.08
SPZOZ Sanok
SPZOZ Sanok
   Lista osobowa rejonu
K7.5.09
Powiat Sanok
Powiat sanocki
   Lista osobowa rejonu
K7.5.10
Lesko i Ustrzyki
SPZOZ Lesko + Powiat Lesko + SPZOZ Ustrzyki Dolne + powiat bieszczadzki
   Lista osobowa rejonu
K7.5.11
Iwonicz i Rymanów
Uzdrowisko Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój
   Lista osobowa rejonu
K7.5.12
Dentyści Krosno
Lekarze Dentyści: powiat krośnieński
   Lista osobowa rejonu
K7.5.13
Dentyści Jasło
Lekarze Dentyści: powiat jasielski
   Lista osobowa rejonu
K7.5.14
Dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
Lekarze Dentyści: powiat sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki
   Lista osobowa rejonu

 

Obwód IV – Przemyśl
Lekarze i lekarze dentyści

 Rejon Opis
 K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyśl
Szpital Wojewódzki w Przemyślu
   Lista osobowa rejonu
 K7.6.02
Szp. Wojskowy Przemyśl
114 Wojskowy Szpital Przemyśl, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.03
NZOZ Przemyśl
NZOZ-y  Przemyśl
   Lista osobowa rejonu
K7.6.04
NZOZ Specjalistyka Przemyśl 
NZOZ-y Specjalistyczne + NZOZ Palium + Medspec + OLK
   Lista osobowa rejonu
K7.6.05
COM Jarosław
COM Jarosław + SP ZOZ Psychiatryczny w Jarosławiu 
   Lista osobowa rejonu
K7.6.06
Jarosław
NZOZ-y Jarosław + Prywatnie praktykujący + lekarze Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
 K7.6.07
Przeworsk
SP ZOZ Przeworsk + NZOZ-y  Przeworsk + prywatnie praktykujący + lekarze Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.08
Lubaczów
SP ZOZ Lubaczów + NZOZ-y Lubaczów + Horyniec-Sanatorium + lekarze Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.09
Dentyści: Przemyśl
Lekarze dentyści: Przemyśl + lekarze dentyści Seniorzy
   Lista osobowa rejonu
K7.6.10
Dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk
Lekarze dentyści: Lubaczów, Jarosław, Przeworsk + lekarze dentyści Seniorzy
   Lista osobowa rejonu

 

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory