Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Program dostosowawczy dla praktyk

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku sporządzenia i przedłożenia organowi rejestrowemu programu dostosowawczego praktyk lekarskich wyjaśniamy:

 1. Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej – podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu 1 lipca 2011r., niespełniający wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych wynikających z art. 22 ust. 1 cyt. ustawy – dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.

 2. Szczegółowe wymagania o których mowa w  pkt. 1 określi Minister Zdrowia w nowym rozporządzeniu, które na bieżącą chwilę nie zostało wydane.
 3. Art. 207 ust. 2. ustawy przewiduje, że podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr, zaopiniowany przez SANEPID program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w pkt 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
 4. Wobec braku nowego rozporządzenia Ministra konkretyzującego wymagania dla praktyk do czasu jego wydania sporządzenie programu dostosowawczego jest w praktyce niemożliwe.
 5. O sprawie – w zależności od tempa uchwalanych przepisów – będziemy informować na stronie internetowej Izby.

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory