Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Punkty edukacyjne

5 listopada 2012 roku upływa drugi (czteroletni) okres rozliczeniowy obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Okres ten rozpoczął się 6 listopada 2008 r. i obowiązuje tych lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu przed dniem 6 listopada 2004 r.

Przez ten okres każdy lekarz i lekarz dentysta powinien był uzyskać  200 punktów edukacyjnych, w sposób i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r. w sprawie sposobów  dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004 r., Nr 231, pozycja 2326).Obowiązek doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach obejmujących 48 miesięcy. Pierwszy okres rozliczeniowy objął największą liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, natomiast dla osób, które uzyskały formalne prawo wykonywania zawodu po dniu 6 listopada 2004 r. pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od daty uzyskania tegoż prawa.

Jednocześnie podkreślić należy fakt, iż przepisy stanowiące o obowiązku doskonalenia zawodowego obowiązują wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, także tych którzy wykonują zawód za granicą. Dopóki lekarz posiada prawo wykonywania zawodu na terenie Polski, podlega polskim przepisom dotyczącym realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego określonym w ustawie z dnia 5 grudnia 2006 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz we wspominanym wcześniej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r.

Niewątpliwie pojawia się na tym tle wiele pytań czy wręcz obaw, np. co nastąpi jeżeli lekarzowi nie uda się zdobyć wymaganej liczby punktów? Rozporządzenie MZ nie przewiduje żadnych sankcji, ogranicza się jedynie do określenia sposobów i warunków dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Natomiast § 3 Uchwały nr98/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. mówi: ”Lekarz, lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przedstawia dokument Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.”
Zatem jest tu raczej mowa o konsekwencjach, niż represjach.

Należy też zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby punktów edukacyjnych z danej kategorii, zaliczanych do wymaganych 200 pkt. I tak np.: za udział w krajowym lub zagranicznym zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym można uzyskać maksymalnie 40 punktów w całym okresie rozliczeniowym. Z kolei za przynależność do towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów przysługuje 5 punktów za okres rozliczeniowy, bez względu na przynależność do kilku towarzystw.

Określenie rozporządzeniem ministra zdrowia limitów liczby możliwych do uzyskania punktów edukacyjnych w niektórych formach kształcenia od początku budziły spore kontrowersje w środowisku lekarzy. Niestety postulat, skierowany przez samorząd lekarski do Ministra Zdrowia w sprawie zniesienia tychże limitów pozostał bez odpowiedzi.Każdy lekarz i lekarz dentysta powinien złożyć w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, lub właściwej Delegaturze OIL (Nowy Sącz, Krosno, Przemyśl) dokumenty, poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne wraz z indeksem doskonalenia zawodowego, w którym lekarz dokumentuje przebieg kształcenia ustawicznego. Dokumenty te po zweryfikowaniu zostaną zwrócone.

Prosimy o chronologiczne ułożenie zaświadczeń w teczce, na której powinny się znaleźć  następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • aktualny adres korespondencyjny,
 • tel. kontaktowy,
 • adres e-mail.

Wraz ze zwracanymi dokumentami lekarz otrzyma zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł uzyskać adnotację w Prawie Wykonywania Zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z ostateczną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych. Poniżej zamieszczona jest tabela z liczbą punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego.Jednocześnie uprzejmie przypominamy osobom, które jeszcze tego nie uczyniły o odebraniu dokumentów złożonych w Izbie Lekarskiej celem rozliczenia punktów edukacyjnych.

Kartę ewidencji doskonalenia zawodowego wraz z dokumentami można odebrać w biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a w godzinach pracy izby (pon. śr.8-17, wt. czw. 8-16, pt. 9-15)

Równocześnie będzie można uzyskać wpis do Prawa Wykonywania Zawodu poświadczający dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego.

Komisja Kształcenia Medycznego
ORL w Krakowie

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Sposób weryfikacji

grupa 1 – aktywności podstawowe

1

realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności

50 pkt. za 1 rok

zaświadczenie wydane przez kierownika specjalizacji lub umiejętności

2

udział w kursie medycznym, nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności

1 pkt. za 1 h,
maks. 40 pkt. za 1 kurs

zaświadczenie lub dyplom, wydane przez organizatora

3

odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym

3 pkt. za 1 dzień,
maks. 50 pkt.*

zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki

4

udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

1 pkt. za 1 h,
maks. 40 pkt.*

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

5

udział w posiedzeniu oddziału towarzystwa naukowego lub kolegium specjalistów 

3 pkt. za posiedzenie,
maks. 60 pkt.*

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

6

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

2 pkt. za posiedzenie,
maks. 60 pkt.*

potwierdzenie przez organizatora w dokumencie ewidencji lub osobne zaświadczenie

7

wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

10 pkt. maks. 40 pkt.*

na podstawie programu

8

udział w programie edukacyjnym, opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów

maks. 0,2 pkt. za jedno pytanie,
maks. 100 pkt.*

zaświadczenie wydane przez organizatora

9

uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie nauk medycznych

200 pkt.

dyplom

 grupa 2 – łącznie maks. 100 pkt. w okresie rozliczeniowym

10

napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

50 pkt.
wznowienie – 30 pkt.

notka bibliograficzna

11

napisanie i opublikowanie książki, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego o charakterze popularnonaukowym

10 pkt.

notka bibliograficzna

12

przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego

15 pkt.
wznowienie – 10 pkt.

notka bibliograficzna

13

napisanie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym indeksowanym przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej, Medline lub Index Copernicus

20 pkt.

notka bibliograficzna

14

napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym

10 pkt.

notka bibliograficzna

15

przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym

5 pkt.,
maks. 20 pkt.*

notka bibliograficzna

16

kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów

5 pk. za rok za 1 lekarza,
maks. 40 pkt.*

potwierdzenie przez kierownika jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji lub umiejętności

16a

kierowanie specjalizacją lekarza lub lekarza dentysty, w przypadku którego proces szkolenia został zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty

50 pkt. w roku uzyskania tytułu specjalisty,
maks. 50 pkt.

dyplom uzyskania tytułu specjalisty lub stosowne zaświadczenie wydane przez CEM

17

indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus

5 pkt. za tytuł,
maks. 10 pkt. *

potwierdzenie przez wydawcę lub dowód opłacenia prenumeraty

18

przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego

5 pkt.*

zaświadczenie

* dotyczy maksymalnej liczby punktów edukacyjnych z danej kategorii, zaliczanych do wymaganych 200 pkt.

Przepisy prawne:
doc Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (tekst ujednolicony)

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory