Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Rzecznik Praw Lekarza

Nie czekając na dalsze akty agresji słownej i fizycznej wobec lekarzy (nie objętych ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym); na stosowane przez organa policji i prokuratury nieuzasadnione środki przymusu w wypadkach podejrzeń o wykroczenia; na praktykowane przez tabloidy i inne pisma brutalne ataki (patrz niedawna okładka tyg. „Wprost”: „A ty? Dałeś już w mordę lekarzowi?”) – Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powołała urząd Rzecznika Praw Lekarza (na prawach komisji ORL), z filiami w swoich delegaturach.

Obowiązki Rzecznika podjęła dr Katarzyna Turek-Fornelska, obecny Sekretarz ORL w Krakowie.

XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w marcu 2009 r. zaaprobował ideę oraz wsparł ją stosownym budżetem. Poniżej drukujemy Regulamin Pracy Rzecznika i zasady normujące procedury postępowania.

Telefon Rzecznika Praw Lekarza
0 501 430 918
 


Regulamin działania
Rzecznika Praw Lekarza
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

 § 1

 1. Rzecznik Praw Lekarza zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej lekarzom, członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, a dotyczących naruszenia ich dóbr osobistych, w szczególności: naruszenia ich dobrego imienia lub nietykalności cielesnej oraz użycia obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami Izby Lekarskiej.
 1. W sytuacjach szczególnych, Rzecznik Praw Lekarza, może zdecydować o przyznaniu pomocy prawnej lekarzowi w sprawach innych niż związane z wykonywaniem zawodu lekarza. O takiej decyzji i jej uzasadnieniu Rzecznik Praw Lekarza informuje Okręgową Radę Lekarską lub Prezydium w najbliższym możliwym terminie posiedzenia.

 § 2

Do uzyskania pomocy, o której mowa w §1, uprawnione są wyłącznie osoby opłacające regularnie składki członkowskie.

 § 3

Pomoc o której mowa w §1 może być realizowana w szczególności przez:

 1. udzielanie porad prawnych,
 2. organizację lub pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
 3. udzielanie poręczeń,
 4. organizację kaucji,
 5. pomoc w uzyskiwaniu, w trakcie procesu, opinii i ekspertyz biegłych,

 § 4

Na stronie internetowej Izby oraz w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” zamieszcza się numery telefonów komórkowych umożliwiających lekarzom całodobowy kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza lub jego zastępcą w sprawach wymagających podjęcia przez nich bezzwłocznych działań.

 § 5

W zakresie realizacji swoich obowiązków Rzecznik Praw Lekarza podejmuje współpracę z wybranymi kancelariami prawnymi.

 § 6

 1. W ramach działań, o których mowa w §1, może zostać udzielone dofinansowanie w kwocie nic przekraczającej 1500 zł.
 1. Rzecznik Praw Lekarza może zwiększyć kwotę, o której mowa w ust. 1, do wysokości 3000 zł.
 1. W przypadku konieczności udzielenia wsparcia finansowego powyżej kwoty określonej ust. 2 konieczne jest uzyskanie zgody Przewodniczącego ORL w Krakowie.

 § 7

(uchylono)

 § 8

Rzecznik Praw Lekarza składa bieżące sprawozdania z prowadzonej działalności przed Prezydium ORL, Okręgową Rada Lekarską oraz Okręgowym Zjazdem Lekarzy.

 § 9

Obsługę administracyjną Rzecznika Praw Lekarza zapewnia Biuro OIL w Krakowie.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab.  med. Andrzej Matyja

 

 

Kalendarium

Sierpień 2019
PWŚCPSN
« lip   wrz »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory