Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 2
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie popiera Stanowisko Prezydium NRL podjęte 27 lutego 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z zastrzeżeniem punktu 3:

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje ujednolicenie wymagań lekarskich dla wszystkich podmiotów (Załącznik nr 2), aby nie dochodziło do sytuacji, że w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych może realizować świadczenia lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji lub lekarz po kursie zgodnym z programem specjalizacji, natomiast w warunkach ambulatoryjnych – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji, (nie może tu pracować lekarz po kursie), natomiast wizyty domowe w ramach poradni może realizować lekarz po kursie”.

Ujednolicenia wymagań kwalifikacyjnych powinno skutkować koniecznością posiadania specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej przez lekarza prowadzącego oddział stacjonarny, hospicjum domowe, poradnię. Świadczenia w tych jednostkach mogą być udzielane przez innych lekarzy jedynie pod nadzorem merytorycznym lekarza specjalisty medycyny paliatywnej.

Uzasadnienie

Punkt trzeci stanowiska Prezydium NRL w obecnym brzmieniu jest niejednoznaczny i możliwa jest jego interpretacja zarówno w kierunku zwiększenia wymagań kwalifikacyjnych w przypadku oddziału stacjonarnego i hospicjum domowego jak i ich obniżenia w przypadku poradni. Tymczasem nikt z nas nie wyobraża sobie przecież, aby oddział ginekologiczno-położniczy mógł prowadzić lekarz po kilkudziesięciu godzinnym kursie z ginekologii i odbierania porodu lub chirurgią kierować ktoś po przeszkoleniu z szycia ran.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Kalendarium

Styczeń 2020
PWŚCPSN
« gru   lut »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory