Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Stanowisko w sprawie zmiany warunków umów refundacyjnych

Stanowisko
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

 

§ 1

 1. W związku z tym, że kary umowne ujęte w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych oparte zostały na wadliwych podstawach prawnych, XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje wszystkim świadczeniodawcom, którzy zwarli tego rodzaju umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby –na podstawie § 43 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wystąpili do dyrektora Małopolskiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków tej umowy, polegającą na wykreśleniu z niej postanowień o karach umownych.

 2. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje, aby składanie takich wniosków o których mowa w ust. 1 odbyło się jednoczasowo w terminie ogłoszonym przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, skoordynowanym z podobnymi działaniami podejmowanym przez świadczeniodawców z terenu innych województw, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2012.
 3. Termin złożenia wniosku zostanie podany w specjalnym komunikacie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.
 4. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje, aby treść ww. wniosków była jednakowa i zgodna ze wzorem opracowanym przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, w porozumieniu z innymi organizacjami reprezentującymi świadczeniodawców. Treść wzoru wniosku zostanie podana w specjalnym komunikacie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowi.
§ 2
 1. W związku z tym, że przedstawione dotychczas przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycje umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych przewidują nakładanie na lekarzy drastycznych i niesprawiedliwych kar umownych, jak również mając na względzie bezprawne wprowadzenie do tych umów postanowień o zwrocie kwoty refundacji, które mocą ostatniej nowelizacji zostały wykreślone z ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje lekarzom wstrzymanie się z podpisywaniem tych umów do czasu zakończenia prac nad projektem umowy, w których uczestniczy zespół Naczelnej Rady Lekarskiej.

 2. O wynikach prac nad projektem umowy z udziałem zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej lekarze zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

 

Przewodnicząca
XIXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory