Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 1/Zjazd/2013

Uchwała  Nr 1/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego  XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25  maja  2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie za rok obrotowy 2012

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia  2 grudnia  2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z  dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się co następuje :  

§ 1

Nadzwyczajny XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 r.

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2012,  który po stronie aktywów i pasywówwykazuje sumę                        10 194 281,59 zł

 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący dochód netto (z całokształtu działalności)              536 600,43 zł
              w tym:
              dochód netto z działalności  gospodarczej OIL               29 426,67 zł
 3. Dochód netto, z  całokształtu działalności powiększy wartość ogółem funduszu statutowego jednostki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory