Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 3/Zjazd/2013

Uchwała  Nr 3/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 maja  2013 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2013 rok

               
Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia  2 grudnia  2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z  dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się co następuje : 

§ 1

Nadzwyczajny XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie projekt preliminarza    przychodów i wydatków na 2013 rok, wraz z uzupełnieniem:

 1. Pokrycie ze składek członkowskich OIL w Krakowie, różnicy międzyotrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia a poniesionymi rzeczywistymi kosztami zrealizowanych zadań przejętych od administracji państwowej.
 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL, pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych znajdujących się  na bieżących rachunkach bankowych OIL w Krakowie.
 3. Utworzenie funduszu celowego w kwocie około 5 mln złotych na potrzeby remontowo-inwestycyjne  OIL w Krakowie, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w preliminarzu.
 4. Powiększenie powyższego funduszu celowego o kwotę 178 487,00 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2012 roku.

§ 2

Załączony projekt preliminarza budżetowego stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory