Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 5/Zjazd/2012

Uchwała Nr 5/Zjazd/2012
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze.

Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z  art. 5 pkt. 9 .ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708). uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, oceniając negatywnie nowy model procedury wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami – nadanego nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu wzywa Ministra Zdrowia do pilnej nowelizacji rozporządzenia w zakresie:

  1) prawidłowego ustalenia składów komisji konkursowych gwarantujących w szczególności  optymalny wybór osób na stanowisko ordynatora tak pod względem merytorycznym jak i zapewniających pełne zaspokojenie praw pacjenta,

  2) ustalenia zasad finansowania działalności komisji, w szczególności jednoznacznego określenia podmiotu zobowiązanego do pokrycia kosztów delegacji członków komisji konkursowej

 2. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o nie desygnowania przedstawicieli Izby do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora do czasu zmiany rozporządzenia zgodnej z postulatami samorządu. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Uzasadnienie

Wyeliminowanie ze składu komisji konkursowej ze składu komisji konsultanta wojewódzkiego oraz przedstawiciela specjalistycznego towarzystwa naukowego przy równoczesnym wprowadzeniu możliwości obsadzenia aż sześciu członków komisji jako przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego i dodatkowo przedstawiciela podmiotu tworzącego nie stanowi właściwej gwarancji merytorycznej oceny kandydata pod kątem przygotowania i doświadczenia zawodowego oraz osiągnięć w dziedzinie medycyny. Nowa struktura komisji konkursowych stwarza realne zagrożenia zarówno w przedmiocie upolitycznienia stanowisk objętych konkursem jak również zmarginalizowania przy ocenie kandydata, kryteriów merytorycznych i etycznych na korzyść kryteriów bliżej nieokreślonych.
 
Brak uregulowań sprawy dotyczącej rozliczania kosztów związanych z udziałem w Komisji Konkursowej powoduje konflikty i próbę przerzucenia kosztów na uczestników postępowania.

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory