Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 5/Zjazd/2013

Uchwała  Nr 5/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego  XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25  maj  2013 roku

w sprawie pokrywania przez uczestników kosztów organizacji posiedzeń, konferencji, sympozjów w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności.

Na podstawie art. 24 pkt. 2 .ustawy z dnia  2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Okręgowe zjazdy, posiedzenia innych organów Izby, konferencje, sympozja i inne imprezy okolicznościowe dla których OIL w Krakowie jest organizatorem lub w których uczestniczą jej przedstawiciele podlegają uwzględnieniu w preliminarzu budżetowym.

 2. Uczestnictwo członków organów izby w zjazdach oraz odpowiednio w posiedzeniach innych jej organów jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwione, w zakreślonym każdorazowo terminie, niestawiennictwo skutkować będzie obciążeniem zobowiązanego częścią kosztów poniesionych w związku z organizacją zjazdu lub posiedzenia.
 3. Uczestnictwo przedstawicieli izby w imprezach innych niż określone w ust. 2 odbywa się na podstawie osobistego zgłoszenia uczestnictwa dokonanego na formularzu zawierającym m.in. zobowiązanie, iż uczestnik, w razie braku zawiadomienia organu OIL w odpowiednim czasie o nieobecności w imprezie, pokryje koszty, które OIL musiała ponieść mimo jego nieobecności. Termin do którego można zrezygnować z uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów określa się każdorazowo.
 4. W przypadku wydarzeń losowych z powodu których niemożliwym było zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności członek organu lub uczestnik winien bezzwłocznie przedstawić Prezydium wyjaśnienie i ewentualne dokumenty potwierdzające niemożliwość uczestnictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory