Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 19/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 19/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

w sprawie podziału obowiązków członków Prezydium ORL w Krakowie

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) w zw. z § 15 ust. 4 uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (Obwieszczenie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie) uchwala się co następuje:

§1.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie dokonuje podziału czynności pomiędzy poszczególnych członków Prezydium ORL w zakresie ujętym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Nr 24/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2014 roku z późn. zmn.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień

 

Podział obowiązków PORL w Krakowie

Robert Stępień
Prezes ORL
Dariusz Kościelniak
Wiceprezes ORL
Problemy stomatologiczne, kolegium GGLD
Lech Kucharski
Wiceprezes ORL
Prace legislacyjne w zakresie organizacji ochrony zdrowia

AOS, POZ, współpraca z dyrektorami szpit., ZPOZ, Związek Szpitali Powiatowych

Andrzej Matyja
Wiceprezes ORL
Współpraca z konsultantami wojewódzkimi i tow. naukowymi
Robert Szczepara
Wiceprezes ORL
Organizacja pracy Młodych Lekarzy w samorządzie

Nadzór nad organizacją kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego

Jacek Tętnowski
Wiceprezes ORL
Nadzór nad remontem siedziby izby

Organizacja imprez sportowych i integracyjnych,
sprawy sanatoryjne

Mariusz Janikowski
Sekretarz ORL
Nadzór nad czynnościami administracyjnymi – PWZ, rejestr, staże

Nadzór nad czynnościami legislacyjnymi

Jerzy Friediger
Skarbnik ORL
Finanse, współpraca zagraniczna
Janusz Kulon
Członek PORL
Nadzór nad czynnościami administracyjnymi Delegatury

Problemy szpitali, AOS, POZ, organizacja szkoleń, seniorzy, Rada Delegatury

Anna Maciąg
Członek PORL
Organizacja Rad Lekarskich
Jolanta Orłowska-Heitzman
Członek PORL
Organizacja koncepcji biegłych sądowych, opieka hospicyjna

mediacje

Krzysztof Wróblewski
Członek PORL
Nadzór nad czynnościami administracyjnymi Delegatury

Problemy szpitali, AOS, POZ, organizacja szkoleń, seniorzy, Rada Delegatury

Marek Zasadny
Członek PORL
Nadzór nad czynnościami administracyjnymi Delegatury

Problemy szpitali, AOS, POZ, organizacja szkoleń, seniorzy, Rada Delegatury

Kalendarium

Sierpień 2019
PWŚCPSN
« lip   wrz »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory